Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Občianske združenie Pomoc PerešuHľadať
 
 

Vítame Vás na stránke Pomoc Perešu

Upútavky na oznamy

Informačný list zo dňa 16.11.2017

Informačný list zo dňa 16.11.2017, Karabin Jozef, Pereš

Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,
     už od roku 2014 Vás Občianske združenie Pomoc Perešu oslovuje prostredníctvom Informačného listu a sme radi, že od dnešného vydania vychádzame farebne. Prečo? V tomto roku sme získali už druhý grant pre podporu nášho združenia a rozhodli sme sa ho po ...viac...


 

Poďakovanie

     Ďakujem všetkým obyvateľom volebného obvodu č. 2 (Šaca, Poľov, Pereš, Lorinčík, Myslava, KVP a Západ), ktorí mi dali svoj hlas vo voľbách do košického samosprávneho kraja. Prvé miesto a jednoznačné víťazstvo v mestských častiach Košice – Pereš a Košice – Myslava, druhé mesto v mestských častiac ...viac...


 

Polyfunkčný objekt Pereš Park – najväčšia stavba v histórii Pereša

Polyfunkčný objekt Pereš oktober 2017, Karabin MBA

Polyfunkčný objekt Pereš Park – najväčšia stavba v histórii Pereša
       V tomto roku budeme kolaudovať najväčšiu stavbu v Pereši  - „Polyfunkčný objekt Pereš Park“. Hlavnou a zároveň prvou prevádzkou v novom objekte s takmer 3.000m bude moderný supermarket FRESH Pereš o rozlohe viac ako 5 ...viac...


 

Aktuálne

Informačný list zo dňa 16.11.2017Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 16.11.2017, Karabin Jozef, PerešVážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

     už od roku 2014 Vás Občianske združenie Pomoc Perešu oslovuje prostredníctvom Informačného listu a sme radi, že od dnešného vydania vychádzame farebne. Prečo? V tomto roku sme získali už druhý grant pre podporu nášho združenia a rozhodli sme sa ho použiť na kúpu kvalitného kopírovacieho stroja s možnosťou farebnej tlače.

     V našom Informačnom liste Vám predstavíme ďalšiu prevádzku v polyfunkčnom objekte, dozviete ako dopadli voľby do VÚC či ako usporiť na vykurovaní. Viete, že mestské časti Košice – Pereš a Košice – Lorinčík získajú do svojich rozpočtov o 25.000€ viac? Čítajte nás a dozviete sa viac.

Pereš a Lorinčík dostanú od Mesta Košice naviac po 25.000€

     V septembrovom mestskom zastupiteľstve v Košiciach, ktorému predchádzala porada primátora, Mestská rada, komisie pri zastupiteľstve a Rada Starostov sa okrem iných dôležitých bodov schválila finančná podpora pre malé a veľké mestské časti. Medzi malé mestské časti patrí aj Pereš a Lorinčík.

     Obe mestské časti si rozhodnutím mestského zastupiteľstva prilepšia v tomto roku o 25.000€. Podmienkou je mať schválené projekty, štúdie vo forme prijatých uznesení danými mestskými časťami.

     Mestská časť Košice – Pereš dňa 23.3.2017 prijala Uznesenie č. 128, v ktorom schvaľuje opravu komunikácií v roku 2017 na komunikácii Na Košarisku, v dĺžke cca 340 metrov od ulice Vranovská k Lorinčíku Háje a Haburskej, od križovatky Krompašská - Haburská po križovatku Haburská – Krásnohorská v dĺžke 126 metrov. Oba úseky majú rozpočet takmer 55.000€ (v cene nie sú započítané náklady na dvíhanie kanálov, domových uzáverov prípadne preloženie sietí), takže schválených 25.000€ z Mesta Košice pre Mestskú časť Košice - Pereš pôjde na čiastočnú úhradu týchto úsekov komunikácií.

     Mestská časť Košice – Lorinčík na svojom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.9.2017 prijala Uznesenie č. 78, v ktorom súhlasí s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 5 000 € z účelového transferu MMK na verejnoprospešné účely na zabezpečenie údržby a opravy strechy budovy, ktorá slúži ako obradná sieň na pohrebisku, v ktorej sa vykonávajú rozlúčkové pohrebné obrady v MČ KE Lorinčík. Ďalším rozdelením finančných prostriedkov vo výške 20 000 € sa bude finančná komisia v Lorinčíku zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí, na ktoré pripraví MÚ návrh čerpania.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

Ponuka práce v novom perešskom supermarkete Fresh Pereš

     V mesiaci december 2017 chceme úspešne otvoriť prvú prevádzku v polyfunkčnom objekte v Pereši – supermarket FRESH Pereš. Na stránke www.freshperes.sk a na telefónnom čísle 0907 600 106 sa dozviete informácie o posledných voľných pracovných miestach na pozíciu predavač.

Team BC Fresh s.r.o.


Získali sme ďalší grant a kúpili sme farebný kopírovací stroj

     Občianske združenie Pomoc Perešu už od roku 2014 vydáva Informačný list pre mestské časti Košice – Pereš a Košice – Lorinčík. Prečo vydáva Informačný list občianske združenie a nie mestská časť Košice – Pereš? Dôvod je jednoduchý. Financie.

     Nesúhlasíme s tým, ako iné mestské časti „vyhadzujú“ financie zo svojich rozpočtov a našich daní na plnofarebné a často predražené noviny. Aj preto nemá mestská časť Košice – Pereš vo svojom rozpočte na noviny žiadne euro. Na Informačný list v čierno – bielom prevedení, ktorý sme vydávali pre Mestskú časť Košice - Pereš a Mestskú časť Košice - Lorinčík nám mestské časti doteraz neprispeli žiadnym eurom.

     Informačný list Občianskeho združenia Pomoc Perešu bol a je financovaný z darov od našich partnerov, členských príspevkov a čiastočne z 2% z daní. Náklady na farebnú tlač s novým kopírovacím strojom budú vyššie ako pri čierno – bielej tlači, no nie tak vysoké, ako by nám ich tlačila súkromná firma. Veríme, že Informačný list vo „farbe“ sa Vám bude páčiť ešte viac.

Občianske združenie Pomoc Perešu

Sťažnosť na výpadky elektriny v Pereši - odpoveď z VSD, a.s.

     Dňa 26.7.2017 sme na základe podnetov od obyvateľov Pereša poslali sťažnosť na adresu info@vsds.sk ohľadom častých výpadkov napätia v Pereši v nasledujúcom znení: Dobrý deň, v posledných týždňoch dochádza v Mestskej časti Košice – Pereš k niekoľko minútovým výpadkom elektriny – k dnešnému dňu evidujeme 37 sťažností fyzických osôb a 2 sťažnosti právnických osôb. Na Vašej webovej stránke sme v uvedenom období nenašli žiaden oznam o odstávkach elektriny ani o poruchách v Pereši. Napriek tomu, že obyvatelia Pereša nemajú zmluvu o pripojení s Miestnym úradom v Pereši kontaktujú starostu, poslancov a zamestnancov Miestneho úradu v Pereši a obviňujú nás z niečoho, čo nevieme ovplyvniť. Žiadame Vás preveriť koľkokrát za posledných 8 týždňov bol výpadok napätia v Pereši, prečo bol výpadok napätia, kto je zodpovedný za nedodržanie zmluvných podmienok medzi zákazníkom a Vašou spoločnosťou, kto nám uhradí škody na el. zariadeniach (ak sa preukážu) a aké budú prijaté opatrenia na zjednanie nápravy. Priestor, resp. odpoveď na sťažnosť zverejníme na www.mcperes.sk a v obecných novinách.

     Dňa 5.9.2017 nám prišla odpoveď od VSD, a.s. v nasledovnom znení:

    V období od 15. 05. 2017 do 27. 07. 2017 evidujeme 7 poruchových udalostí na vysokonapäťovom vzdušnom vedení zásobujúcim Pereš a jednu ďalšiu poruchu v cudzej trafostanici na Pereši. Väčšina evidovaných porúch bola spôsobená klimatickými vplyvmi alebo vegetáciou. V letnom období je zvyčajne väčší výskyt krátkodobých prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vplyvu klimatických extrémov – búrok a rastu vegetácie. Naša spoločnosť aj z týchto dôvodov intenzívne investuje do opráv, údržby, resp. výstavby zariadení v celom distribučnom území a vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti distribúcie elektriny. Vykonáva pravidelné prehliadky všetkých distribučných zariadení, odstraňuje zistené chyby a nedostatky a realizuje investičné zámery pre obnovu distribučných zariadení. V súčasnosti simulujeme technické opatrenia na minimalizáciu vplyvu porúch.

Zuzana Pastyranová Východoslovenská distribučná, a.s.

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.

 

Informačný list zo dňa 16.11.2017 Informačný list zo dňa 16.11.2017.pdf Informačný list zo dňa 16.11.2017.pdf (3.2 MB)

 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

     Ďakujem všetkým obyvateľom volebného obvodu č. 2 (Šaca, Poľov, Pereš, Lorinčík, Myslava, KVP a Západ), ktorí mi dali svoj hlas vo voľbách do košického samosprávneho kraja. Prvé miesto a jednoznačné víťazstvo v mestských častiach Košice – Pereš a Košice – Myslava, druhé mesto v mestských častiach Košice - Lorinčík a Košice -  Poľov a tretie miesto v mestskej časti Košice – Šaca sú pre mňa obrovským záväzkom.

     O tom, že som nebol zvolený rozhodli voliči najväčších mestských častí nášho obvodu – mestské časti KVP a Terasa podporili svojich kandidátov a kandidátov za politické strany.

     Volebné výsledky v mestských častiach Košice – Pereš, Košice – Lorinčík a Košice – Myslava, v ktorých som mestským poslancom sú pre mňa jasným a pozitívnym signálom. Aj na základe nich som plne rozhodnutý, že v komunálnych voľbách v roku 2018 budem opätovne kandidovať za starostu Pereša a mestského poslanca za mestské časti Pereš, Myslava a Lorinčík.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Jozef Karabin, MBA

                                                                                                                                          starosta MČ Košice – Pereš

                                                                                                                                                   mestský poslanec


 
 

Polyfunkčný objekt Pereš Park – najväčšia stavba v histórii PerešaVytlačiť
 

Polyfunkčný objekt Pereš oktober 2017, Karabin MBAPolyfunkčný objekt Pereš Park – najväčšia stavba v histórii Pereša

       V tomto roku budeme kolaudovať najväčšiu stavbu v Pereši  - „Polyfunkčný objekt Pereš Park“. Hlavnou a zároveň prvou prevádzkou v novom objekte s takmer 3.000m² bude moderný supermarket FRESH Pereš o rozlohe viac ako 500 m². Druhou dôležitou prevádzkou bude nový Miestny úrad MČ Košice – Pereš o rozlohe 150 m², ktorý získa samospráva Pereša za 1€ na rok po dobu 99 rokov. Ďalšími prevádzkami obchodného centra by mali byť veterinárna ambulancia, trafika, zdravotnícke zariadenie, optika, lekáreň, kaviareň, reštaurácia... Veľkým plusom bude bezplatné parkovisko pre návštevníkov obchodného centra Pereš so 44 parkovacími miestami. Vlastníkom Polyfunkčného objektu Pereš Park je spoločnosť OC Pereš, s.r.o., vlastníkom okolitého pozemku a pozemku pod budovou je Mestská časť Košice – Pereš.

 

Náročný projekt pre obyvateľov Pereša sa nerodil ľahko

       Myšlienka výstavby obchodného centra v Pereši vznikla ešte v r. 2008 v čase, keď starý Miestny úrad s kultúrnym domom v Pereši postavený v akcii „Z“, nespĺňal nároky samosprávy Pereša. Oprava starého objektu by bola finančne náročná a nerentabilná, preto sme sa rozhodli, že si na základe verejno - obchodnej súťaže necháme postaviť nový miestny úrad za 1€ na rok tak, že budúcemu investorovi prenajmeme pozemok na výstavbu objektu tiež za 1€ na rok po dobu 99 rokov. Zároveň sme žiadali vybudovať chýbajúcu občiansku vybavenosť akou je supermarket a ďalšie prevádzky.

 

Jedinečné prvenstvo pre Pereš

       Obchodné centrum Pereš je najväčšou investíciou v histórii mestskej časti Košice – Pereš a jeho výstavba nebude stáť samosprávu Pereša žiadne finančné prostriedky. Žiadne eurofondy, žiaden úver či vlastné prostriedky. Budeme prví na Slovensku, ktorí získame pre samosprávu miestny úrad za 1€ ročne a k tomu dôležitú a nevyhnutnú občiansku vybavenosť vybudovanú investorom na jeho náklady.

                                                                                                               Ing. Jozef Karabin, MBA


 
 

LEGO v Poľove zaujalo deti aj dospelýchVytlačiť
 

    Skladanie kociek z LEGA 13.10.2017, Karabin, MBA Dňa 13.10.2017 o 16.00 hod. sa v Kultúrnom dome mestskej časti Košice - Poľov uskutočnil už 8. ročník obľúbenej súťaže v stavaní LEGA pod názvom „Skladanie kociek z LEGA“. V tomto roku sme sa rozhodli pre väčšiu zmenu, a urobili sme dobre. Nikto sa nemusel na súťaž registrovať, nikto si nekupoval tombolový lístok. Skladanie z LEGA si mohli tento rok vyskúšať všetci od 6 – 99 rokov. Skladali deti, rodičia, starí rodičia...

     Pre všetky deti bolo pripravených niekoľko kilogramov LEGO kociek, z ktorých sa dalo poskladať takmer všetko. V Poľove sme sa mohli presvedčiť, že LEGO autíčko nepotrebuje k svojmu pohonu žiadne batérie – na jeden dobre nafúkaný balón prešlo LEGO autíčko dráhu takmer 4 metre. Za účasť v jednoduchých LEGO súťažiach zbierali všetky deti pečiatky. Za 3 pečiatky na kartičke získalo každé dieťa 1 tombolový lístok. V nesúťažných kategóriách si mohli všetci vyskúšať diaľkovo ovládané pásové LEGO terénne vozidlá s dráhou plnou prekážok.

     Pre tých najzdatnejších boli pripravené technicky najnáročnejšie LEGO modely:

     Prvý model predstavovalo veľké nákladné vozidlo AVTOROS SHAMAN vybavené niekoľkými motorčekmi a doplnené svetlami – ovládanie vozidla prebiehalo prostredníctvom aplikácie cez smartfón. Cena tohto modelu je približne 700€, čím sa radí k najdrahším modelom od LEGO Technic.

        Druhý model – bager s nakladacou radlicou sa ovládal cez diaľkové ovládanie od spoločnosti LEGO. O tom, že pristaviť, naložiť a premiestniť LEGO kocky s modelom bagra nie je až také ľahké sa presvedčili deti aj dospelí.

      Súťaže sa zúčastnili deti z rôznych mestských častí Košíc (Myslava, Lorinčík KVP, Západ, Juh, Ťahanovce, Furča, Košická Nová Ves), no najväčšie zastúpenie v súťaži mali deti z Poľova, Pereša a Šace.

         Krátko pred 18.30 hod. a tesne pred žrebovaním tomboly boli predstavení organizátori podujatia – Ing. Jozef Karabin, MBA, predseda  Občianskeho združenia Pomoc Perešu, p. Grajcár a manželkou so spoločnosti LEGOrent, Mestská časť Košice – Pereš a Mestská časť Košice – Poľov, ktorá už druhý rok poskytla bezplatne priestor v Kultúrnom dome v Poľove. Nezabudli sme aj na ďalších partnerov – Mesto Košice, GEODETICCA, RB REKLAMA a ANTIK Telecom.

        V tombole sme vyžrebovali niekoľko výhercov LEGO stavebníc a DVD od Občianskeho združenia Pomoc Perešu a cenu útechy vo forme mesačného členského venovala spoločnosť LEGOrent.

       V mene celého kolektívu OZ Pomoc Perešu sa chceme poďakovať našim partnerom, spoločnosti LEGOrent, starostovi MČ Košice – Poľov Ing. Ladislavovi Bradovi, spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., GEODETICCA, s.r.o., RB REKLAMA a primátorovi mesta Košice. Naše poďakovanie patrí aj mestským častiam Košice – Šaca, Košice – Poľov, Košice – Lorinčík, Košice – Pereš, Košice – Myslava a organizáciám, ktoré súťaž „Skladanie kociek z LEGA“ zverejnili na svojich webových či FB stránkach.

Lego® je ochrannou známkou spoločnosti LEGO Group, ktorá nie je sponzorom ani podporovateľom tejto akcie.

Fotografie z akcie si môžete pozrieť TU.

Občianske združenie Pomoc Perešu

 

 


 
 

Skladanie kociek z Lega už 13.10.2017Vytlačiť
 

Skladanie kociek z LEGA 13.10.2017  Karabin, MBAObčianske združenie Pomoc Perešu a starosta MČ Košice – Pereš, Ing. Jozef Karabin, MBA s podporou mesta Košice a ďalších partnerov pozývajú všetkých vo veku 6 – 99 rokov na obľúbený

8. ročník súťaže v stavaní kociek z LEGA

ktorý sa uskutoční dňa

13.10.2017 o 16:00 hod.

v Kultúrnom dome MČ Košice - Poľov 

 

Tradičná akcia v novom šate!

  • Stavanie autíčok na balónový pohon
  • Netradičné LEGO súťaže, ktoré preveria vaše schopnosti
  • Diaľkovo ovládané pásové LEGO tereňáky a dráha plná prekážok
  • LEGO Bager, ktorý potrápi vaše prsty,
  • Ukážka LEGO Technic aké v obchode nenájdete – model AVTOROS SHAMAN
  • A samozrejme dostatok LEGO kociek na všetky vaše nápady!

 

Skladanie kociek z LEGA 13.10.2017  Karabin, MBAO 19.00 hod. sa uskutoční LEGO tombola.

 

Lego® je ochrannou známkou spoločnosti LEGO Group, ktorá nie je sponzorom ani podporovateľom tejto akcie.

Tešíme sa na vás.


Tím Občianskeho združenia Pomoc Perešu

 

 


 
 

Občianske združenie Pomoc Perešu získalo 12. miesto na KOŠICE NIGHT RUNVytlačiť
 

Košice NIGHT RUN  2017 Tím Pereš, Karabin, Faith, PetrováDňa 1.9.2017 sa začal 6. ročník najväčšieho nočného behu ulicami Košíc pod názvom KOŠICE NIGHT RUN. Viac ako 1.600 bežcov a 94 tímov z rôznych krajov SR a zahraničia sa na košickej Hlavnej postavilo na trať dlhú 10.000 metrov.

     V tomto roku Občianske združenie Pomoc Perešu reprezentovali Jozef Karabin, Richard Faith a Lenka Petrová. Trať bola síce rovnaká, no zároveň iná. Bežalo sa totiž opačne oproti rokom minulým a bola to príjemná zmena. Bežci OZ Pomoc Perešu sa po úvodnom fotografovaní už o 19.20 hod. postavili na štart a urobili dobre. O pár minút sa už do naprataného začiatku štartového poľa nepretlačil nikto.

     Úderom 20.00 hod. sa košický NIGHT RUN úspešne odštartoval. Behalo sa po Hlavnej, Zvonárskej, Orliej, Mlynskej, Štefánikovej, Vodnej, Hrnčiarskej, Pri Miklušovej Väznici, Kováčskej, Zbrojničnej, Mäsiarskej, Alžbetinej a Vrátnej. Priamo na trati ale aj v cieli sme zaznamenali ďalších obyvateľov z Pereša, Lorinčíka a Poľova.

     Tím Občianskeho združenia Pomoc Perešu sa spomedzi 94 tímov umiestnil na peknom 12. mieste s časom 00:42:19 a zanechal za sebou známe športové tímy, IT-tímy, ale aj tím Mesta Košice.

Najlepšie časy bežcov z Pereša a Lorinčíka:

Jozef Karabin, čas 00:41:00, 36. miesto v kategórii, 44. miesto celkovo muži (Pereš)

Richard Faith, čas 00:43:41, 63. miesto v kategórii, 80. miesto celkovo muži  (Pereš)

Rastislav Balogh, čas 00:44:04, 74. miesto v kategórii, 94. miesto celkovo muži (Pereš)

  Miroslav Kender, čas 00:50:02, 213. miesto v kategórii, 311. miesto celkovo muži (Lorinčík)

Lenka Petrová, čas 00:54:56, 59. miesto v kategórii, 73. miesto celkovo ženy (Pereš)

Katarína Turčík, čas 01:01:38, 150. miesto v kategórii, 214. miesto celkovo ženy (Pereš)

Katarína Girmanová, čas 01:11:50, 2. miesto v kategórii, 356. miesto celkovo ženy (Pereš)

 

     Všetkým Vám, ktorí ste nás podporili prostredníctvom SMS-správy, telefonátu či prišli povzbudiť osobne na Hlavnú ulicu v Košiciach úprimne ďakujeme.

Oficiálne výsledky pretekov si môžete pozrieť TU.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

OZ Pomoc Perešu v najväčšom nočnom behu v KošiciachVytlačiť
 

   Night_Run_2017 Už tento piatok (1.9.2017) sa o 20.00 hod. začne 6. ročník obľúbeného behu ulicami Košíc pod názvom KOŠICE NIGHT RUN 2017.

  V tomto roku je v košickom nočnom behu registrovaných viac ako 1700 bežcov z rôznych regiónov SR, ale aj zahraničia. Za tím OZ Pomoc Perešu si v tomto roku zabehnú dvaja najrýchlejší bežci z Pereša (J. K. a Richard Faith) v sprievode s najrýchlejšou obyvateľkou Pereša L. P.

     Všetci traja si zabehnú trať dlhú 10 km rozdelenú na  2 kolá. Vytýčeným cieľom u mužov je čas pod 40 minút.

     Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, sympatizantom a obyvateľom Pereša, ktorí prídu podporiť našich bežcov. Veríme, že zažijete jedinečnú večernú atmosféru športových Košíc.

  Tešíme sa na Vás.

OZ Pomoc Perešu


 
 

Športový deň v Pereši už 10.09.2017Vytlačiť
 

Športový deň Pereš 10.9.2017.pngŠportový deň Pereš 10.9.2017 str. 2.png


 
 

Deň Pereša 2017Vytlačiť
 

     Deň Pereša 22.7.2017 (468).jpgPresne pred troma rokmi sme Deň Pereša kvôli nepriaznivému počasiu museli preložiť o týždeň neskôr, v tomto roku sa situácia zopakovala. Meteorológovia na 15.7.2017 predpovedali v Košiciach chladné počasie s vetrom a dažďom a preto sme sa rozhodli  dva dni pred plánovaným dátumom, oslavu preložiť o týždeň neskôr na 22.7.2017. A spravili sme dobre – počasie nám vyšlo na 100%.

     Program Deň Pereša 2017 sa v novom dátume uskutočnil s minimálnymi zmenami. Niečo sme z programu vynechali a niečo sme doplnili.

     K typickým prvkom oslavy Dňa Pereša patrí futbal, ktorý bol odštartovaný písknutím rozhodcu krátko po 10.30 hod. To, že obyvatelia Pereša majú chuť vyhrávať je všeobecne známe -  presvedčili nás  o tom futbalisti z perešského tímu, ktorí aj v tomto roku získali 1. miesto. Druhí skončili futbalisti z Poľova a tretie miesto si odniesol tím z ORTOPROplus, hlavný partner Občianskeho združenia Pomoc Perešu. Presne o 12.40 hod. všetkým prítomným zahrala Muzika Milana Rendoša, za ňou vystúpili seniori z Ťahanoviec – Ťahanovský prameň a Šačanka. Šačanku predstavil na pódiu starosta Mestskej časti Košice – Šaca, Daniel Petrík.

     Počas celého dňa bol pre všetky deti zdarma pripravený veľký šmýkací hrad a od 14 – 17.00 hod. na multifunkčnom ihrisku si mohla mládež, dospelí či seniori bezplatne vyskúšať jazdu na SMART CITY BIKE od ďalšieho z partnerov podujatia, spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. Najmenšie deti určite potešil kúzelník GABI, ktorý prišiel pár minút pred 15-tou a mal byť do 17-tej, no pre veľký záujem detí odchádzal až po 19.30 hod.

     Premiérovou súťažou na novom pódiu Občianskeho združenia Pomoc Perešu bola súťaž na hrazde. Predskokanom a miestnou atrakciou bolo vystúpenie Vladimíra Farkaša (alias Ninju), ktorý prilákal zvedavcov na zaujímavú súťaž. Po tom, čo starosta pred všetkými prítomnými sľúbil 50 € pre súťažiaceho, ktorý bude 5 minút visieť na hrazde sa so záujemcami vrece roztrhlo. Viac ako 50 z nich vrátane detí, chcelo za 5 minút visenia zarobiť 50 €. Z dospelých najdlhšie vydržal visieť na hrazde Martin Lorenc, s časom takmer 2,5 min. Na 50 € to nestačilo, no na získanie 1,5l fľaše šampanského od starostu áno. Víťaz z kategórie detí  si odniesol kartón čipsov, ktoré venovala p. Arvaiová.

     Tretíkrát v Pereši vystúpili na pódiu slečny, ktoré predviedli akrobatický tanec pri tyči POLE DANCE od DUO ELIT. A bolo si čo pozerať - v čase ich vystúpenia ich sledovali takmer všetky oči na ihrisku. Žrebovanie tomboly sa začalo až o 19.00 hod. Dôvodom boli ďalšie nové ceny do tomboly, ktoré nám miestni podnikatelia prinášali počas celého dňa. Medzi najzaujímavejšie ceny patrili pánske a dámske hodinky od MIRROR, letenky pre 2 osoby od Letiska Košice (Košice – Kolín – Košice) a v poradí už 7. skúter, ktorý do tomboly venoval starosta Pereša.

     Súčasťou tejto prvej ceny bola aj plná nádrž benzínu po celý rok od primátora Mesta Košice. Šťastným výhercom prvej ceny od starostu Pereša sa stal Andrej Laborecký – je to už štvrtý skúter, ktorý vyhral obyvateľ Pereša.

     O 20.00 hod. bol pripravený DJ PROKIP, ktorý sa postaral o mix rôznej hudby až do 22.00 hod., kedy sa oslava skončila.

    Za Občianske združenie Pomoc Perešu ďakujeme všetkým našim sponzorom, darcom 2% z dane a ďalším podnikateľom, bez ktorých by sme nemohli oslavu Deň Pereša 2017 zorganizovať. Fotografie z oslavy nájdete vo fotogalérii.

A niečo na záver – Deň Pereša 2017 nestál samosprávu Pereša ani jedno €. Veríme, že to všetci obyvatelia Pereša ocenia. 

Fotogalériu si môžete pozriet TU.

                                                                                                                                                                                                                                         OZ Pomoc Perešu


 
 

Perešské kopce dali zabrať!Vytlačiť
 

     Spoznaj behom Pereš 27.7.2017Dňa 27.7.2017 sa na perešskom ihrisku v čase od 18.00 – 20.30 hod. stretlo takmer 200 športových priaznivcov rôznych vekových kategórii, ktorí si prišli vychutnať ďalší z košických behov organizovaných neziskovou organizáciou Active Life.

     O 18.30 hod. bola pre najmenšie deti pripravená MINI DISCO a o 19.00 hod. sa začalo žrebovanie tomboly. Po jej ukončení nasledovala krátka rozcvička  a o 19.20 hod. vyštartovalo z ihriska viac ako 120 bežcov. Na výber boli dve trate s dĺžkami 3,5 km (krátka) a 8 km (dlhá).

     Väčšia polovica bežcov si zvolila dlhú a náročnú trať, ktorá začala z ihriska po Jasovskej smerom na Lorinčík Háje, pokračovala po Gelnickej, Revúckej, popri Miestnom úrade v Pereši na Krompašskej, ďalej po Haburskej až k lesu. V lese trať prechádzala katastrami troch mestských častí - Luníka IX, Myslavy a Lorinčíka. V tretej štvrtine prechádzala trať popri otočke v Lorinčíku a Miestnom úrade v Lorinčíku smerom na perešské ihrisko.

     Druhý najrýchlejší bežec z Pereša bol Richard Fait, ktorý obsadil 5. miesto a skončil tak  za starostom Pereša (4. miesto) s minimálnym odstupom. Za uvedený výkon bol odmenený sľúbenou cenou - fľašou hruškovice od starostu.

     V cieli boli odmenení aj prví traja najrýchlejší muži a prvé tri najrýchlejšie ženy. Ceny pre víťazov od Občianskeho združenia Pomoc Perešu (trofeje, šampanské) boli odovzdané starostom mestskej časti Košice – Pereš.

Fotgalériu si môžete pozrieť TU.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Informačný list zo dňa 28.07.2017Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 28.07.2017Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       v júlovom Informačnom liste začíname s predstavovaním prvých prevádzok v polyfunkčnom objekte v Pereši – Pereš parku. Tou prvou je azda najdôležitejšia občianska vybavenosť, ktorá doteraz chýbala v Pereši a v Lorinčíku – je ňou prevádzka supermarketu. Práve supermarket bol v minulosti na základe dotazníkov vyhodnotený ako jedna z najdôležitejších chýbajúcich služieb občianskej vybavenosti v Pereši. Predstavíme Vám zámery mesta Košice v materských školách v Pereši a v Lorinčíku a  pripomenieme Vám nové dopravné značenie. Dozviete sa, ktorá komunikácia v Pereši bola opravovaná a ktoré časti dvoch komunikácii budú v najbližších týždňoch na základe uznesenia MiZ MČ Košice - Pereš asfaltované. Viete, že sme uspeli v grante a máme nové profesionálne pódium so strechou?

     Pre všetkých z Vás, ktorí organizujete narodeninovú oslavu, stretnutie s rodinou alebo posedenie s priateľmi na  záhrade a potrebujete lavice a stoly, máme pripravenú ponuku, vďaka ktorej si to všetko výhodne prenajmete. Viac o ponuke aj na www.jozefkarabin.sk, Na prenájom.

 

BC Fresh ponúkne v Pereši kvalitný tovar aj

dizajnové vychytávky. Už čoskoro.

       Pereš si  zaslúži kvalitné a pohodlné nakupovanie, preto sme sa po dlhoročnej spolupráci s firmou Labaš s.r.o rozhodli otvoriť vlastný supermarket v novom polyfunkčnom objekte. V supermarkete nájdete okrem tradičných výrobkov aj výrobky od vlastných farmárskych dodávateľov, pretože chceme, aby si každý náš zákazník prišiel na to svoje. Rokujeme s dodávateľmi zo širokého okolia a už teraz Vás ubezpečujeme, že budeme ponúkať okrem bežných tovarov vysokej kvality aj tovary od dodávateľov, ktorí vyrábajú svoje výrobky tradičným spôsobom. Okrem výberu tých najkvalitnejších dodávateľov sa zameriame aj na kultúru predaja. Privíta Vás príjemný dizajn predajne, ktorý bude  tvorený regálovým systémom, prírodnými drevenými doplnkami, ale aj vtipnými a účelnými dizajnovými vychytávkami. Chceme všetkým Perešanom, a nielen im priniesť tradičnú kvalitu a poctivé výrobky, ktoré splnia Vaše vysoké nároky na kvalitu, pretože túto prácu robíme v prvom rade pre Vás. Veríme, že budete v našom supermarkete spokojní a budete sa k nám radi vracať. Tešíme sa na Vás.

                                                 Team BC Fresh s.r.o.

Značka STOP neznamená „prelet 80-tkou“

     Už niekoľko týždňov je na komunikáciách Jasovská, Gelnická a najnovšie aj na Jelšavskej v Pereši osadené nové dopravné značenie. Pre nás z nepochopiteľných dôvodov  ho naďalej niektorí vodiči absolútne nerešpektujú alebo jazdia naspamäť. Nové dopravné značenie bolo osadené hlavne z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Pre mnohých bola v minulosti komunikácia Gelnická akousi „rýchlostnou komunikáciou“. Vozidlá predchádzajúce po Gelnickej a križovatkách s Gelnickou nespomalili vôbec, mysliac si, že sú na hlavnej ulici. Druhým dôvodom osadenia dopravného značenia sú vysoké a nepriehľadné oplotenia rohových pozemkov, ktoré znepriehľadňujú  existujúce križovatky. Na základe doterajšej komunikácie medzi Vami, zamestnancami Miestneho úradu a starostom mestskej časti Košice – Pereš vieme, že novoosadeným dopravným značením zvýšime bezpečnosť na našich komunikáciách za predpokladu, že ho budú dodržiavať všetci účastníci cestnej premávky.

                               Miestny úrad MČ Košice - Pereš

Ne)zrušenie materských škôl v Pereši

a v Lorinčíku

       O zrušení materských škôl v Pereši a v Lorinčíku, negatívnych dopadoch pre deti a ich rodičov v mestských častiach Košice – Pereš a Košice – Lorinčík, sa začali šíriť rôzne fámy a tvrdenia nezakladajúce sa na pravde. Mesto zruší materské školy v Pereši a v Lorinčíku, nikto tu nebude učiť, deti budú musieť dochádzať do mesta...

       Pravdou je, že Mesto Košice, zriaďovateľ materských škôl v Pereši a v Lorinčíku sa rozhodlo, že zoptimalizuje výdavky na najmenšie materské školy v Košiciach. V materskej škole v Lorinčíku bolo v školskom roku 2016/2017 zapísaných 18 detí, v materskej škole v Pereši 12 detí. V materskej škole v Pereši pracuje 6 zamestnancov (štyria na 100% úväzok, dvaja na čiastočný) a  materská škola v Lorinčíku má tiež 6 zamestnancov. Náklady na prevádzku materskej školy v Pereši pri počte 12 detí a 6 zamestnancov znamenali finančne neudržateľný stav. Nový návrh mesta Košice ráta so zrušením obidvoch materských škôl a s vytvorením elokovaných pracovísk. Súčasná Materská škola Bystrická 34 bude patriť pod MŠ Nešporovú 28 a Materská škola Lorinčík 15 pod Turgenevovú 73. Pre deti a ich rodičov z Pereša a Lorinčíka sa nezmení prakticky nič okrem názvu materských škôl. Mesto Košice ušetrí minimálne na mzdách dvoch riadiacich zamestnancov (riaditeliek v Pereši a Lorinčíku) niekoľko tisíc eur ročne. Zmenu, resp. zrušenie a zriadenie elokovaných pracovísk, už schválilo mestské zastupiteľstvo  Košiciach a príslušné ministerstvo. Rodičia detí z Pereša a z Lorinčíka budú môcť svoje deti naďalej zapísať do týchto materských škôl, len s iným názvom.

     Podobný krok už mesto Košice vykonalo v minulosti pri zrušení ZŠ napr. v Poľove. Základná škola v Poľove bola zrušená, vzniklo elokované pracovisko ZŠ Bernoláková a deti naďalej navštevujú pôvodnú „poľovskú“ základnú školu. Zmenil sa len jej názov a ušetrilo na riadiacich zamestnancoch. A rovnako to bude v Pereši a v Lorinčíku.

                            Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta


 
 

Spoznaj behom Pereš už 27.07.2017 (štvrtok) - pozrite si videoVytlačiť
 

Spoznaj behom Pereš 2016.jpg Super sme si zabehali - pozrite si video:

https://www.facebook.com/active.life.sk/videos/vb.208818859306905/713026285552824/?type=2&theater

 

V štvrtok 27. 7. 2017 spoznávame Pereš a blízke okolie! Štartujeme z futbalového ihriska

Tešiť sa môžete aj na sprievodné aktivity a cvičenie s dievčatami z Addiction clubu!

O 18:30 je pripravená MINI DISCO pre deti
O 19:00 športové aktivity a atletika s Active life Gabi

Štartovné pre deti i dospelých je symbolické 1 €. V cene štartovného tombola, rozcvička, úschovňa, pitný režim.Odbehni s nami 12 behov a získaj unikátnu medailu.

PRIDAJ SA K NÁM a spoznávaj Košice netradičnou formou.
Každý utorok a štvrtok počas celého leta.
Super program pre všetkých.
Nemusíš byť bežec, pripravené budú aj krátke trate.

V Košiciach je stále čo objavovať, my vás o tom presvedčíme! :)

 

Active life Košice


 
 

Zoznam cien Deň Pereša 22. 07. 2017Vytlačiť
 

1. Hlavná cena Deň Pereša 2017Skúter ADAMOTO v hodnote 1.000€  - venuje starosta Pereša, poukážky na benzín v hodnote 100€ - venuje primátor Košíc

2.  Letenky pre 2 osoby z Košíc do nemeckého Kolína a späť – venuje Wizz Air

3. Pánske hodinky zn. Legend – venuje MIRROR

4. Dámske hodinky zn. Legend – venuje MIRROR

5.   8 x poukážka na nákup do supermarketu FRESH – venuje LABAŠ, s.r.o.

6.   5 x darčeková poukážka – venuje KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR

7.   3 x prekvapenie – venuje kvetinárstvo u Dagmary

8.   Autokozmetika – venuje Aquareina

9.   Neviditeľné obrubníky do záhrady – venuje www.modernezahrady.sk

10.   2 x darčekový kôš – venuje Štefan Tóth, stavebná činnosť

11.   Darčekový kôš – venuje CAPEX, s.r.o.

12.   2 x darčeková poukážka na prenajatie bazénu pre celú rodinu – venuje www.zraloky.sk

13.   Autodoplnky – venuje Milan Fulop – FLIP CAR

14.   Vlasová kozmetika – venuje Salón kadernícke potreby

15.   Bytové doplnky – venuje www.luxbyt.sk

16.   DVD, športové a reklamné predmety – venuje DVD Best

17.   Mikrovlnka – venuje Cesty Košice, s.r.o. 

 

Tešíme sa na Vás.

OZ Pomoc Perešu


 
 

POZOR ZMENA! Deň Pereša sa uskutoční dňa 22. 07. 2017 Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že  Deň Pereša sa uskutoční v sobotu 22. 07. 2017. Za porozumenie ďakujeme. 

Zmena programu je uvedená v priloženom letáku.

 

OZ Pomoc Perešu

Den Peresa  22.7.2017.jpgDeň Pereša 22.7.2017 sponzori

Deň Pereša 22.07.2017 leták Deň Pereša 22.7.2017 leták.pdf Deň Pereša 22.7.2017 leták.pdf (2.9 MB)

 
 

Deň Pereša už 15.7.2017 (sobota)Vytlačiť
 

V tombole opäť, tak ako každý rok, čaká na víťaza novučký skúter.

Den peresa letak A4_Stránka_1.jpg

Deň Pereša 15.7.2017 Sponzori.jpg


 
 

BC Fresh ponúkne v Pereši kvalitný tovar aj dizajnové vychytávky. Už čoskoro Vytlačiť
 

Plníme Vaše vysoké nároky na kvalitu

BC Fresh ponúkne kvalitný tovar aj dizajnové vychytávky.

Už čoskoro

 

     Pereš si  zaslúži kvalitné a pohodlné nakupovanie, preto sme sa po dlhoročnej spolupráci s firmou Labaš s.r.o rozhodli otvoriť vlastný supermarket v novom polyfunkčnom objekte.

 

V supermarkete nájdete okrem tradičných výrobkov aj výrobky od vlastných farmárskych dodávateľov, pretože chceme, aby si každý náš zákazník prišiel na to svoje.

 

Rokujeme s dodávateľmi zo širokého okolia a už teraz Vás ubezpečujeme, že budeme ponúkať okrem bežných tovarov vysokej kvality aj tovary od dodávateľov, ktorí vyrábajú svoje výrobky tradičným spôsobom.

 

Okrem výberu tých najkvalitnejších dodávateľov sa zameriame aj na kultúru predaja. Privíta Vás príjemný dizajn predajne, ktorý bude  tvorený regálovým systémom, prírodnými drevenými doplnkami, ale aj vtipnými a účelnými dizajnovými vychytávkami.

 

Chceme všetkým Perešanom, a nielen im priniesť tradičnú kvalitu a poctivé výrobky, ktoré splnia Vaše vysoké nároky na kvalitu, pretože túto prácu robíme v prvom rade pre Vás.

 

Veríme, že budete v našom supermarkete spokojní a budete sa k nám radi vracať.

 

Tešíme sa na Vás

Team BC Fresh s.r.o.

13. 05. 2017


 
 

Pereš má ako jediná MČ kompletné LED verejné osvetlenie v KošiciachVytlačiť
 

     Dňa 11.11.2016 o 18.30 hod. sme na križovatke Bystrická - Revúcka v Pereši symbolicky LED svietidlom verejného osvetlenia prevzali od zástupcu zhotoviteľa EcoLED Solutions a.s., nové LED verejné osvetlenie v MČ Košice - Pereš.

     Odovzdávania sa zúčastnil zástupca zhotoviteľa Ing. Július Száraz, primátor mesta Košice, starosta MČ Košice – Pereš, zástupca starostu Ing. Jozef Olexa, PhD. a predseda finančnej komisie MZ MČ Košice – Pereš Ing. Miroslav Daňo.

     Od zhotoviteľa sme sa dozvedeli ďalšie informácie o type svietidla, ktorý sme držali v rukách – presne takéto svietidlá dodala spoločnosť EcoLED Solutions a.s v zmysle koncesnej zmluvy uzatvorenej koncom minulého roka do mestskej časti Košice – Pereš. Zástupca starostu skonštatoval, že aj „tento projekt sa nerodil ľahko“. Primátorovi mesta Košice sa naše verejné osvetlenie páčilo a my môžeme len skonštatovať, že mestská časť Košice – Pereš má ďalšie prvenstvo – ako jediná má kompletné LED verejné osvetlenie v Košiciach.

                                                                                                                             Ing. Jozef Karabin, starosta

      

      


 
 

Poklepali sme základný kameň polyfunkčného objektuVytlačiť
 

Poklepanie základného kameňa PerešPoklepali sme základný kameň polyfunkčného objektu

       Dňa 17.10.2016 o 09.00 hod. bol za účasti investorov, primátora mesta Košice, starostu MČ Košice – Pereš, poslancov MZ MČ Košice – Pereš a novinárskej obce poklepaný základný kameň polyfunkčného objektu v Pereši, Obchodného centra Pereš. Starosta Pereša privítal všetkých prítomných hostí a v krátkosti ich oboznámil s myšlienkou výstavby, ktorá vznikla už v roku 2008. Primátor mesta Košice vyzdvihol spoluprácu medzi mestom Košice a mestskou časťou Košice – Pereš, keď v roku 2009 získala mestská časť Košice – Pereš od mesta Košice pozemok na ktorom bude polyfunkčný objekt. V tom čase mohlo mesto Košice pozemok predať za trhovú cenu, no uprednostnilo záujmy mestskej časti Košice – Pereš. Konateľ spoločnosti OC Pereš, s.r.o. spomenul, že dobrý projekt sa nerodí ľahko a je rád, že sa začalo s výstavbou.

     V novom polyfunkčnom objekte budú okrem priestorov pre miestny úrad o rozlohe 150 m² za 1€ na rok aj ďalšie obchodné prevádzky, nie byty. Najväčší bude nový supermarket a poliklinika vrátane lekárne. Na svoje si prídu aj majitelia psov s novou veterinárnou ambulanciou či obchodom pre psov. Medzi ďalšie prevádzky, ktoré budú súčasťou polyfunkčného objektu patrí aj hobby market, kvetinárstvo, pizzéria, piváreň, kaviareň, výroba a predaj cukroviniek.

     Úprava okolia vrátane priľahlej zelene bude dokonale ladiť s novým polyfunkčným objektom. Vybudovanie parkoviska so 44 parkovacími miestami pohodlne pokryje potreby motorizovaných návštevníkov z Pereša, Lorinčíka  a najbližšieho okolia.

 

Pereš získa ďalšie prvenstvo

       Obchodné centrum Pereš je najväčšou investíciou v histórii mestskej časti Košice – Pereš a jeho výstavba nebude stáť samosprávu Pereša žiadne finančné prostriedky. Budeme prví, ktorí získame pre samosprávu miestny úrad za 1€ ročne a k tomu dôležitú a nevyhnutnú občiansku vybavenosť vybudovanú investorom na jeho náklady.

 

OZ Pomoc Perešu

 

 


 
 

Začíname s najväčšou investíciou v PerešiVytlačiť
 

Dňa 17.10.2016 sa v mestskej časti Košice – Pereš (križovatka Bystrická – Revúcka) za prítomnosti investora, primátora Mesta Košice, starostu a pozvaných hostí uskutoční slávnostné poklepanie základného kameňa polyfunkčného objektu v Pereši, Obchodného centra Pereš.

Všetko pod jednou strechou

       Obchodné centrum Pereš je najväčšou investíciou v histórii mestskej časti Košice – Pereš, ktorá ponúkne pre obyvateľov Pereša, Lorinčíka a najbližšieho okolia širokú a komfortnú občiansku vybavenosť pod jednou strechou. Nové priestory pre svoju činnosť si v ňom nájde Miestny úrad Košice - Pereš, moderný supermarket, poliklinika, lekáreň, veterinárna ambulancia, petshop, hobby market, kvetinárstvo, pizzeria, piváreň, kaviareň, výroba a predaj cukroviniek... Súčasťou polyfunkčného objektu bude aj upravená priľahlá verejná zeleň vrátane vybudovania nových 44 parkovacích miest.

Bez úveru a eurofondov

       Obyvateľov mestskej časti a samosprávu Pereša nebude stáť táto investícia žiadne finančné prostriedky – všetky investície znáša investor, ktorý na prenajatom pozemku mestskej časti v zmysle verejne obchodnej súťaže postaví polyfunkčný objekt vrátane Miestneho úradu s rozlohou 150 m² a ďalšej občianskej vybavenosti na svoje náklady.  

 

Košice, 15.10.2016

Ing. Jozef Karabin, starosta


 
 

dnes je: 13.12.2017

meniny má: Lucia

podrobný kalendár

522745

13.12.2017
ÚvodÚvodná stránka