Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Občianske združenie Pomoc PerešuHľadať
 
 

Archív

Aktuálne

Športový deň Pereš 10.09.2016Vytlačiť
 

Športový deň Pereš 2016

     Občianske združenie Pomoc Perešu a Mestská časť Košice – Pereš Vás pozývajú na Športový deň Pereš 2016, ktorý sa uskutoční v sobotu, 10.9.2016 v čase od 09.00 – 22.00 hod. na perešských ihriskách.

     Pre všetky deti máme pripravený veľký 9-metrový šmýkací hrad, malý skákací hrad, pre dospelých stánky s občerstvením, langošmi a  klobáskami od Staromästskej mäsiarne.

     Súťaž vo futbale odštartujú o 9.00 hod. deti v kategórii U9, dospelí hrajú futbal od 10.00.hod. O 10.00 hod. bude na multifunkčnom ihrisku prebiehať súťaž  v basketbale. Pre veľký úspech z minulosti bude možnosť od 12.00 hod. bezplatne si vyskúšať jazdu do neskorých večerných hodín na elektrobežkách od www.x-balance.sk v priestore multifunkčného ihriska.

   O 13.30 hod. potešíme prítomných návštevníkov v jednoduchej súťaži v pití piva za čo najkratší čas. O 14.00 hod. pripravujeme súťaž v pretláčaní sa rukou (armwrestling). Šermiari z WILLARD Košice prídu o 15.00 hod. predviesť svoje vystúpenie na veľkom pódiu a v rovnakom čase sa na druhej strane ihriska uskutoční súťaž vo volejbale. 

O hodinu neskôr, od 16.00 hod. začne svoje vystúpenie kúzelník GABI. Na pódiu sa v tom istom čase predstavia KICKBOXERI z Policajnej školy Košice.

O 17.00 hod. prevedú exhibičné vystúpenia zverenci Ing. Jozefa Bombu, 5-násobného majstra sveta, vicemajstra Európy 2015 a majstra Slovenska v kulturistike.

O 17.30 hod. vystúpia tanečnice z DUO VULPIX so svojim akrobatickým tancom pri tyči.

O 18.00 sa žrebuje tombola s cenami vo výške viac ako 3.700 Eur s hlavnou cenou skútrom v hodnote 999 Eur od starostu Pereša, Ing. Jozefa Karabina. Podrobný zoznam cien v tombole budeme aktualizovať, no už teraz máte možnosť tešiť sa na letenky pre dve osoby od Letiska Košice, pánske náramkové švajčiarske hodinky zn. INVICTA od MIRROR, víkendový pobyt pre dve osoby do Vysokých Tatier od PROMET Trans, s.r.o., darčekovú poukážku na bielenie zubov od Diamondsmile s.r.o., zubnej ambulancie, 20 kilogramov čokolády DEVA od p. Forraiovej a ďalšie.

OZ Pomoc Perešu

 


 
 

Podporte nás v Trojkráľovom behuVytlačiť
 

       Dňa 6.1.2018 sa v Košiciach na Hlavnej ulici pri súsoší Immaculata uskutoční piaty ročník zimného behu pod názvom Košický trojkráľový beh. Organizátor priebežne zaregistroval viac ako 1.000 účastníkov, čo znamená vysoký záujem a nový rekord v počte bežcov na tomto podujatí. Sme radi, že aj Mestská časť Košice – Pereš má aj tomto zimnom behu svoje zastúpenie a svoj vlastný tím.

     Mestskú časť Košice – Pereš budú na trati dlhej 5.100 metrov reprezentovať Ján Borza, Katarína Girmanová, Lenka Petrová a Jozef Karabin. Okrem spomínaných bežcov sa Trojkráľového behu zúčastnia aj ďalší obyvatelia Pereša – Veronika Stajková a Martin Michalov.

    V kratšej trati s dĺžkou 1.100 metrov nás bude reprezentovať Klub seniorov Pereš, ktorý nám v minulom roku priniesol pre Pereš niekoľko pekných umiestnení.

     O tom ako sme dobehli sa dočítate v Informačnom liste a našom webe. Ďakujeme za Vašu podporu.

 

                                                              OZ Pomoc Perešu


 
 

Informačný list zo dňa 26.10.2018Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 26.10.2018.pngInformačný list – predvolebný špeciál

Vážení obyvatelia Pereša,

na základe Vašich dopytov Vám prinášame odpovede na otázky, z čoho musí samospráva  v Pereši „variť“ a prečo s financiami v rozpočte doslova „čarujeme“.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

Ing. Jozef Olexa, PhD., zástupca starostu

 

Prečo musí  Miestne zastupiteľstvo a starosta v Pereši „ČAROVAŤ“

   Ak spomenieme „čarovanie“, tak v zásade  našim čarovaním bola výstavba mnohokrát diskutovaného nového polyfunkčného objektu v hodnote 3.000.000€ s DPH, ktorý na pozemku mestskej časti postavil a skolaudoval investor.

       Ak si uvedomíme, že rozpočet mestskej časti Košice – Pereš v roku 2011 bol menej ako 200.000€, je zrejmé, že akákoľvek výstavba nového Miestneho úradu a ďalšej dôležitej občianskej vybavenosti v réžii Mestskej časti Košice - Pereš bola nemožná.

       S ohľadom na havarijný stav miestnych komunikácii boli všetky do toho momentu ušetrené finančné prostriedky spoločne so schváleným úverom vo výške viac ako 500.000 €  použité na najväčšiu opravu komunikácií v histórii Pereša.

       Aj napriek tejto skutočnosti Miestne zastupiteľstvo v Pereši v roku 2011 hľadalo riešenie pre zvýšenie pohodlia obyvateľov MČ a  rozhodlo tak o vypísaní súťaže na prenájom pozemku a hľadaní budúceho investora polyfunkčného objektu s presne definovanými podmienkami. Jedinou investíciou MČ bol dlhodobý prenájom pozemku MČ. Podľa mnohých nemožné a neuskutočniteľné sa stalo realitou.

       Významnú úlohu zohrala spoločná myšlienka starostu a miestnych poslancov  - postaviť dôležitú chýbajúcu občiansku vybavenosť tak, aby výstavba našu mestskú časť finančne nezaťažila.

        Výsledok už poznáte. Investor na svoje náklady postavil novú dominantu Pereša, vrátane parkoviska pod názvom Pereš Park, v ktorom sídli samospráva Pereša, prvý supermarket v Pereši FRESH Pereš, prevádzka 101 Drogerie                     a kvetinárstvo. Ďalším rozširovaním prevádzok       v polyfunkčnom objekte sa zvyšuje pohodlie obyvateľov MČ, ktorí využijú služby tohto objektu bez toho, aby boli nútení cestovať mimo svojho bydliska.

       Záverom môžeme iba konštatovať, že ak by sme sa rozhodli vybudovať polyfunkčný objekt vo vlastnej réžii, využili by ho dnes narodené deti možno v čase ich odchodu do dôchodku.

Ing. Jozef Karabin, MBA, kandidát na starostu a mestského poslanca

Ing. Jozef Olexa, PhD., kandidát na miestneho poslanca

 

Kto pozná rozpočet Pereša vie, prečo sa musí čarovať

 

       Rozpočet mestskej časti Košice – Pereš závisí od rozpočtu mesta Košice. Náš celoročný rozpočet aj so špeciálnymi dotáciami od mesta bol: 

Príjmy:

           +287.465 €   podielové dane, prenájmy

Výdavky: 

              -99.100 €   réžia Mestskej časti

              -44.980 €   médiá, služby a údržba budov

            -107.020 €   výstavba a údržba ciest

              -14.465 €   seniori, cirkev, šport, kultúra

              -21.900 €   služba verejného osvetlenia

       Z uvedeného je zrejmé, že z ročného rozpočtu mestská časť najviac čarovala v oblasti výstavby a údržby ciest.

Ing. Jozef Karabin, MBA, kandidát na starostu a mestského poslanca

Ing. Jozef Olexa, PhD., kandidát namiestneho poslanca

 

Dočkali sme sa – prepojovacia komunikácia medzi Perešom a Lorinčíkom má stavebné povolenie

 

 

       Dňa 24.9.2018 som na mestskom zastupiteľstve v Košiciach z titulu mestského poslanca za Pereš, Lorinčík a Myslavu interpeloval námestníka primátora vo veci pripravenosti a výstavby prepojovacej komunikácie Pereš – Lorinčík. Dňa 16.10.2018 mi bola doručená odpoveď na moju interpeláciu v nasledovnom znení „Na výstavbu druhého úseku komunikačného prepojenia medzi mestskými časťami Košice – Pereš a Košice – Lorinčík, úsek: napojenie na plánovaný obytný súbor Lorinčík Háje – odbočka ku Kláštoru bosých karmelitánov Lorinčík, v dĺžke cca 468,31m bolo vydané špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie MK stavebné povolenie, ktoré by malo nadobudnúť právoplatnosť v 10/2018. Zároveň na výber dodávateľa stavby bolo vyhlásené verejné obstarávanie, výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania ÚVO zo dňa 13.9.2018, s termínom otvárania ponúk 09.10.2018. Uzatvorenie zmluvy na realizáciu stavby bude závisieť od priebehu procesu verejného obstarávania pri dodržaní postupu a lehôt v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a ukončenie stavby od vhodnosti klimatických podmienok“.

       Verím, že na základe tejto odpovede sa s výstavbou začne už tento rok a v ďalšom roku už budeme „spojení“ s Lorinčíkom.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

 

OPTIKA v celom Pereši od Slovak Telekom, a.s.

už v roku 2019

       V roku 2010 sa nám v mestskej časti Košice - Pereš prostredníctvom spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. podarilo spustiť pre väčšinu obyvateľov Pereša úplne novú službu – internet cez optickú sieť. Vstup spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. do našej mestskej časti bol odsúhlasený miestnymi poslancami vo forme uznesenia. Dnes má v Pereši možnosť pripojenia sa na optickú sieť takmer 70% domácností. Jej výhodou je podstatne vyššia rýchlosť a vyššia kvalita.

       Mestská časť Košice – Pereš mala a má záujem o sprístupnenie služby internetu cez optickú sieť pre všetkých obyvateľov Pereša. V minulosti sme preto oslovili aj iných konkurenčných poskytovateľov optickej služby, no neúspešne. 

       V tomto roku sa situácia podstatne zmenila a zástupcovia spoločnosti Slovak Telekom, a.s. rozhodli, že v mestskej časti Košice – Pereš preinvestujú niekoľko stotisíc eur a umožnia všetkým obyvateľom Pereša mať rýchly internet cez optickú sieť.

       Doba realizácie optického kábla na všetkých 15-tich komunikáciách v Pereši v celkovej dĺžke viac ako 13.000 metrov je do konca roka 2019  - v tom čase už bude mať možnosť byť na „optike“ každá domácnosť v Pereši.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

 

9. ročník Skladanie kociek z LEGA priniesol prekvapenia

       Dňa 20.10.2018 od 14.00 hod. sa v Pereš Parku na 1. poschodí pri Miestnom úrade v Pereši uskutočnil v poradí už 9. ročník LEGO súťaže pre deti a mládež pod názvom SKLADANIE KOCIEK Z LEGA 2018. 

       Súťaž organizovala Mestská časť Košice – Pereš v spolupráci s Centrom voľného času v Košiciach a OZ Pomoc Perešu. V tomto roku nám však mimoriadne pomohli sponzori podujatia, vďaka ktorým sme mohli vykúzliť úsmev na tvárach všetkých prítomných detí. Prečo?

       Pretože v tomto roku sme stavebnicou LEGO obdarovali nielen víťazov, ale všetky prítomné deti, ktoré nám prišli ukázať a predviesť svoj vlastnoručne poskladaný model z LEGA.

Občianske združenie Pomoc Perešu

 

Objednávateľ: Ing. Jozef Karabin, MBA, Krompašská 29, Košice - Pereš

 

Dodávateľ: Občianske združenie Pomoc Perešu, IČO: 42 10 28 80

 

 


 
 

Slovak Telekom rozširuje svoje pokrytie aj v našej mestskej časti Vytlačiť
 

     Vážení spoluobčania, spoločnosť Slovak Telekom rozširuje svoje pokrytie aj v našej mestskej časti.  Už aj obyvatelia Pereša môžu využiť mimoriadnu ponuku a získať vysokorýchlostný, stabilný Magio internet a Magio Televíziu v HD kvalite s exkluzívnymi športovými kanálmi. Tí najmenší môžu len s Magio Televíziou pozerať jedinečný detský kanál Ťuki TV v slovenčine.

Viac informácií získate na čísle 0903 280 381.

 

Zuzana Švihurová, špecialista predaja

Telekom centrum

 


 
 

Začíname s najväčšou investíciou v PerešiVytlačiť
 

Dňa 17.10.2016 sa v mestskej časti Košice – Pereš (križovatka Bystrická – Revúcka) za prítomnosti investora, primátora Mesta Košice, starostu a pozvaných hostí uskutoční slávnostné poklepanie základného kameňa polyfunkčného objektu v Pereši, Obchodného centra Pereš.

Všetko pod jednou strechou

       Obchodné centrum Pereš je najväčšou investíciou v histórii mestskej časti Košice – Pereš, ktorá ponúkne pre obyvateľov Pereša, Lorinčíka a najbližšieho okolia širokú a komfortnú občiansku vybavenosť pod jednou strechou. Nové priestory pre svoju činnosť si v ňom nájde Miestny úrad Košice - Pereš, moderný supermarket, poliklinika, lekáreň, veterinárna ambulancia, petshop, hobby market, kvetinárstvo, pizzeria, piváreň, kaviareň, výroba a predaj cukroviniek... Súčasťou polyfunkčného objektu bude aj upravená priľahlá verejná zeleň vrátane vybudovania nových 44 parkovacích miest.

Bez úveru a eurofondov

       Obyvateľov mestskej časti a samosprávu Pereša nebude stáť táto investícia žiadne finančné prostriedky – všetky investície znáša investor, ktorý na prenajatom pozemku mestskej časti v zmysle verejne obchodnej súťaže postaví polyfunkčný objekt vrátane Miestneho úradu s rozlohou 150 m² a ďalšej občianskej vybavenosti na svoje náklady.  

 

Košice, 15.10.2016

Ing. Jozef Karabin, starosta


 
 

Poklepali sme základný kameň polyfunkčného objektuVytlačiť
 

Poklepanie základného kameňa PerešPoklepali sme základný kameň polyfunkčného objektu

       Dňa 17.10.2016 o 09.00 hod. bol za účasti investorov, primátora mesta Košice, starostu MČ Košice – Pereš, poslancov MZ MČ Košice – Pereš a novinárskej obce poklepaný základný kameň polyfunkčného objektu v Pereši, Obchodného centra Pereš. Starosta Pereša privítal všetkých prítomných hostí a v krátkosti ich oboznámil s myšlienkou výstavby, ktorá vznikla už v roku 2008. Primátor mesta Košice vyzdvihol spoluprácu medzi mestom Košice a mestskou časťou Košice – Pereš, keď v roku 2009 získala mestská časť Košice – Pereš od mesta Košice pozemok na ktorom bude polyfunkčný objekt. V tom čase mohlo mesto Košice pozemok predať za trhovú cenu, no uprednostnilo záujmy mestskej časti Košice – Pereš. Konateľ spoločnosti OC Pereš, s.r.o. spomenul, že dobrý projekt sa nerodí ľahko a je rád, že sa začalo s výstavbou.

     V novom polyfunkčnom objekte budú okrem priestorov pre miestny úrad o rozlohe 150 m² za 1€ na rok aj ďalšie obchodné prevádzky, nie byty. Najväčší bude nový supermarket a poliklinika vrátane lekárne. Na svoje si prídu aj majitelia psov s novou veterinárnou ambulanciou či obchodom pre psov. Medzi ďalšie prevádzky, ktoré budú súčasťou polyfunkčného objektu patrí aj hobby market, kvetinárstvo, pizzéria, piváreň, kaviareň, výroba a predaj cukroviniek.

     Úprava okolia vrátane priľahlej zelene bude dokonale ladiť s novým polyfunkčným objektom. Vybudovanie parkoviska so 44 parkovacími miestami pohodlne pokryje potreby motorizovaných návštevníkov z Pereša, Lorinčíka  a najbližšieho okolia.

 

Pereš získa ďalšie prvenstvo

       Obchodné centrum Pereš je najväčšou investíciou v histórii mestskej časti Košice – Pereš a jeho výstavba nebude stáť samosprávu Pereša žiadne finančné prostriedky. Budeme prví, ktorí získame pre samosprávu miestny úrad za 1€ ročne a k tomu dôležitú a nevyhnutnú občiansku vybavenosť vybudovanú investorom na jeho náklady.

 

OZ Pomoc Perešu

 

 


 
 

BC Fresh ponúkne v Pereši kvalitný tovar aj dizajnové vychytávky. Už čoskoro Vytlačiť
 

Plníme Vaše vysoké nároky na kvalitu

BC Fresh ponúkne kvalitný tovar aj dizajnové vychytávky.

Už čoskoro

 

     Pereš si  zaslúži kvalitné a pohodlné nakupovanie, preto sme sa po dlhoročnej spolupráci s firmou Labaš s.r.o rozhodli otvoriť vlastný supermarket v novom polyfunkčnom objekte.

 

V supermarkete nájdete okrem tradičných výrobkov aj výrobky od vlastných farmárskych dodávateľov, pretože chceme, aby si každý náš zákazník prišiel na to svoje.

 

Rokujeme s dodávateľmi zo širokého okolia a už teraz Vás ubezpečujeme, že budeme ponúkať okrem bežných tovarov vysokej kvality aj tovary od dodávateľov, ktorí vyrábajú svoje výrobky tradičným spôsobom.

 

Okrem výberu tých najkvalitnejších dodávateľov sa zameriame aj na kultúru predaja. Privíta Vás príjemný dizajn predajne, ktorý bude  tvorený regálovým systémom, prírodnými drevenými doplnkami, ale aj vtipnými a účelnými dizajnovými vychytávkami.

 

Chceme všetkým Perešanom, a nielen im priniesť tradičnú kvalitu a poctivé výrobky, ktoré splnia Vaše vysoké nároky na kvalitu, pretože túto prácu robíme v prvom rade pre Vás.

 

Veríme, že budete v našom supermarkete spokojní a budete sa k nám radi vracať.

 

Tešíme sa na Vás

Team BC Fresh s.r.o.

13. 05. 2017


 
 

Deň Pereša už 15.7.2017 (sobota)Vytlačiť
 

V tombole opäť, tak ako každý rok, čaká na víťaza novučký skúter.

Den peresa letak A4_Stránka_1.jpg

Deň Pereša 15.7.2017 Sponzori.jpg


 
 

POZOR ZMENA! Deň Pereša sa uskutoční dňa 22. 07. 2017 Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že  Deň Pereša sa uskutoční v sobotu 22. 07. 2017. Za porozumenie ďakujeme. 

Zmena programu je uvedená v priloženom letáku.

 

OZ Pomoc Perešu

Den Peresa 22.7.2017.jpgDeň Pereša 22.7.2017 sponzori

Deň Pereša 22.07.2017 leták Deň Pereša 22.7.2017 leták.pdf Deň Pereša 22.7.2017 leták.pdf (2.9 MB)

 
 

Zoznam cien Deň Pereša 22. 07. 2017Vytlačiť
 

1. Hlavná cena Deň Pereša 2017Skúter ADAMOTO v hodnote 1.000€  - venuje starosta Pereša, poukážky na benzín v hodnote 100€ - venuje primátor Košíc

2.  Letenky pre 2 osoby z Košíc do nemeckého Kolína a späť – venuje Wizz Air

3. Pánske hodinky zn. Legend – venuje MIRROR

4. Dámske hodinky zn. Legend – venuje MIRROR

5.   8 x poukážka na nákup do supermarketu FRESH – venuje LABAŠ, s.r.o.

6.   5 x darčeková poukážka – venuje KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR

7.   3 x prekvapenie – venuje kvetinárstvo u Dagmary

8.   Autokozmetika – venuje Aquareina

9.   Neviditeľné obrubníky do záhrady – venuje www.modernezahrady.sk

10.   2 x darčekový kôš – venuje Štefan Tóth, stavebná činnosť

11.   Darčekový kôš – venuje CAPEX, s.r.o.

12.   2 x darčeková poukážka na prenajatie bazénu pre celú rodinu – venuje www.zraloky.sk

13.   Autodoplnky – venuje Milan Fulop – FLIP CAR

14.   Vlasová kozmetika – venuje Salón kadernícke potreby

15.   Bytové doplnky – venuje www.luxbyt.sk

16.   DVD, športové a reklamné predmety – venuje DVD Best

17.   Mikrovlnka – venuje Cesty Košice, s.r.o. 

 

Tešíme sa na Vás.

OZ Pomoc Perešu


 
 

Spoznaj behom Pereš už 27.07.2017 (štvrtok) - pozrite si videoVytlačiť
 

Spoznaj behom Pereš 2016.jpg Super sme si zabehali - pozrite si video:

https://www.facebook.com/active.life.sk/videos/vb.208818859306905/713026285552824/?type=2&theater

 

V štvrtok 27. 7. 2017 spoznávame Pereš a blízke okolie! Štartujeme z futbalového ihriska

Tešiť sa môžete aj na sprievodné aktivity a cvičenie s dievčatami z Addiction clubu!

O 18:30 je pripravená MINI DISCO pre deti
O 19:00 športové aktivity a atletika s Active life Gabi

Štartovné pre deti i dospelých je symbolické 1 €. V cene štartovného tombola, rozcvička, úschovňa, pitný režim.Odbehni s nami 12 behov a získaj unikátnu medailu.

PRIDAJ SA K NÁM a spoznávaj Košice netradičnou formou.
Každý utorok a štvrtok počas celého leta.
Super program pre všetkých.
Nemusíš byť bežec, pripravené budú aj krátke trate.

V Košiciach je stále čo objavovať, my vás o tom presvedčíme! :)

 

Active life Košice


 
 

Informačný list zo dňa 28.07.2017Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 28.07.2017Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       v júlovom Informačnom liste začíname s predstavovaním prvých prevádzok v polyfunkčnom objekte v Pereši – Pereš parku. Tou prvou je azda najdôležitejšia občianska vybavenosť, ktorá doteraz chýbala v Pereši a v Lorinčíku – je ňou prevádzka supermarketu. Práve supermarket bol v minulosti na základe dotazníkov vyhodnotený ako jedna z najdôležitejších chýbajúcich služieb občianskej vybavenosti v Pereši. Predstavíme Vám zámery mesta Košice v materských školách v Pereši a v Lorinčíku a  pripomenieme Vám nové dopravné značenie. Dozviete sa, ktorá komunikácia v Pereši bola opravovaná a ktoré časti dvoch komunikácii budú v najbližších týždňoch na základe uznesenia MiZ MČ Košice - Pereš asfaltované. Viete, že sme uspeli v grante a máme nové profesionálne pódium so strechou?

     Pre všetkých z Vás, ktorí organizujete narodeninovú oslavu, stretnutie s rodinou alebo posedenie s priateľmi na  záhrade a potrebujete lavice a stoly, máme pripravenú ponuku, vďaka ktorej si to všetko výhodne prenajmete. Viac o ponuke aj na www.jozefkarabin.sk, Na prenájom.

 

BC Fresh ponúkne v Pereši kvalitný tovar aj

dizajnové vychytávky. Už čoskoro.

       Pereš si  zaslúži kvalitné a pohodlné nakupovanie, preto sme sa po dlhoročnej spolupráci s firmou Labaš s.r.o rozhodli otvoriť vlastný supermarket v novom polyfunkčnom objekte. V supermarkete nájdete okrem tradičných výrobkov aj výrobky od vlastných farmárskych dodávateľov, pretože chceme, aby si každý náš zákazník prišiel na to svoje. Rokujeme s dodávateľmi zo širokého okolia a už teraz Vás ubezpečujeme, že budeme ponúkať okrem bežných tovarov vysokej kvality aj tovary od dodávateľov, ktorí vyrábajú svoje výrobky tradičným spôsobom. Okrem výberu tých najkvalitnejších dodávateľov sa zameriame aj na kultúru predaja. Privíta Vás príjemný dizajn predajne, ktorý bude  tvorený regálovým systémom, prírodnými drevenými doplnkami, ale aj vtipnými a účelnými dizajnovými vychytávkami. Chceme všetkým Perešanom, a nielen im priniesť tradičnú kvalitu a poctivé výrobky, ktoré splnia Vaše vysoké nároky na kvalitu, pretože túto prácu robíme v prvom rade pre Vás. Veríme, že budete v našom supermarkete spokojní a budete sa k nám radi vracať. Tešíme sa na Vás.

                                                 Team BC Fresh s.r.o.

Značka STOP neznamená „prelet 80-tkou“

     Už niekoľko týždňov je na komunikáciách Jasovská, Gelnická a najnovšie aj na Jelšavskej v Pereši osadené nové dopravné značenie. Pre nás z nepochopiteľných dôvodov  ho naďalej niektorí vodiči absolútne nerešpektujú alebo jazdia naspamäť. Nové dopravné značenie bolo osadené hlavne z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Pre mnohých bola v minulosti komunikácia Gelnická akousi „rýchlostnou komunikáciou“. Vozidlá predchádzajúce po Gelnickej a križovatkách s Gelnickou nespomalili vôbec, mysliac si, že sú na hlavnej ulici. Druhým dôvodom osadenia dopravného značenia sú vysoké a nepriehľadné oplotenia rohových pozemkov, ktoré znepriehľadňujú  existujúce križovatky. Na základe doterajšej komunikácie medzi Vami, zamestnancami Miestneho úradu a starostom mestskej časti Košice – Pereš vieme, že novoosadeným dopravným značením zvýšime bezpečnosť na našich komunikáciách za predpokladu, že ho budú dodržiavať všetci účastníci cestnej premávky.

                               Miestny úrad MČ Košice - Pereš

Ne)zrušenie materských škôl v Pereši

a v Lorinčíku

       O zrušení materských škôl v Pereši a v Lorinčíku, negatívnych dopadoch pre deti a ich rodičov v mestských častiach Košice – Pereš a Košice – Lorinčík, sa začali šíriť rôzne fámy a tvrdenia nezakladajúce sa na pravde. Mesto zruší materské školy v Pereši a v Lorinčíku, nikto tu nebude učiť, deti budú musieť dochádzať do mesta...

       Pravdou je, že Mesto Košice, zriaďovateľ materských škôl v Pereši a v Lorinčíku sa rozhodlo, že zoptimalizuje výdavky na najmenšie materské školy v Košiciach. V materskej škole v Lorinčíku bolo v školskom roku 2016/2017 zapísaných 18 detí, v materskej škole v Pereši 12 detí. V materskej škole v Pereši pracuje 6 zamestnancov (štyria na 100% úväzok, dvaja na čiastočný) a  materská škola v Lorinčíku má tiež 6 zamestnancov. Náklady na prevádzku materskej školy v Pereši pri počte 12 detí a 6 zamestnancov znamenali finančne neudržateľný stav. Nový návrh mesta Košice ráta so zrušením obidvoch materských škôl a s vytvorením elokovaných pracovísk. Súčasná Materská škola Bystrická 34 bude patriť pod MŠ Nešporovú 28 a Materská škola Lorinčík 15 pod Turgenevovú 73. Pre deti a ich rodičov z Pereša a Lorinčíka sa nezmení prakticky nič okrem názvu materských škôl. Mesto Košice ušetrí minimálne na mzdách dvoch riadiacich zamestnancov (riaditeliek v Pereši a Lorinčíku) niekoľko tisíc eur ročne. Zmenu, resp. zrušenie a zriadenie elokovaných pracovísk, už schválilo mestské zastupiteľstvo  Košiciach a príslušné ministerstvo. Rodičia detí z Pereša a z Lorinčíka budú môcť svoje deti naďalej zapísať do týchto materských škôl, len s iným názvom.

     Podobný krok už mesto Košice vykonalo v minulosti pri zrušení ZŠ napr. v Poľove. Základná škola v Poľove bola zrušená, vzniklo elokované pracovisko ZŠ Bernoláková a deti naďalej navštevujú pôvodnú „poľovskú“ základnú školu. Zmenil sa len jej názov a ušetrilo na riadiacich zamestnancoch. A rovnako to bude v Pereši a v Lorinčíku.

                            Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta


 
 

Perešské kopce dali zabrať!Vytlačiť
 

     Spoznaj behom Pereš 27.7.2017Dňa 27.7.2017 sa na perešskom ihrisku v čase od 18.00 – 20.30 hod. stretlo takmer 200 športových priaznivcov rôznych vekových kategórii, ktorí si prišli vychutnať ďalší z košických behov organizovaných neziskovou organizáciou Active Life.

     O 18.30 hod. bola pre najmenšie deti pripravená MINI DISCO a o 19.00 hod. sa začalo žrebovanie tomboly. Po jej ukončení nasledovala krátka rozcvička  a o 19.20 hod. vyštartovalo z ihriska viac ako 120 bežcov. Na výber boli dve trate s dĺžkami 3,5 km (krátka) a 8 km (dlhá).

     Väčšia polovica bežcov si zvolila dlhú a náročnú trať, ktorá začala z ihriska po Jasovskej smerom na Lorinčík Háje, pokračovala po Gelnickej, Revúckej, popri Miestnom úrade v Pereši na Krompašskej, ďalej po Haburskej až k lesu. V lese trať prechádzala katastrami troch mestských častí - Luníka IX, Myslavy a Lorinčíka. V tretej štvrtine prechádzala trať popri otočke v Lorinčíku a Miestnom úrade v Lorinčíku smerom na perešské ihrisko.

     Druhý najrýchlejší bežec z Pereša bol Richard Fait, ktorý obsadil 5. miesto a skončil tak  za starostom Pereša (4. miesto) s minimálnym odstupom. Za uvedený výkon bol odmenený sľúbenou cenou - fľašou hruškovice od starostu.

     V cieli boli odmenení aj prví traja najrýchlejší muži a prvé tri najrýchlejšie ženy. Ceny pre víťazov od Občianskeho združenia Pomoc Perešu (trofeje, šampanské) boli odovzdané starostom mestskej časti Košice – Pereš.

Fotgalériu si môžete pozrieť TU.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Deň Pereša 2017Vytlačiť
 

     Deň Pereša 22.7.2017 (468).jpgPresne pred troma rokmi sme Deň Pereša kvôli nepriaznivému počasiu museli preložiť o týždeň neskôr, v tomto roku sa situácia zopakovala. Meteorológovia na 15.7.2017 predpovedali v Košiciach chladné počasie s vetrom a dažďom a preto sme sa rozhodli  dva dni pred plánovaným dátumom, oslavu preložiť o týždeň neskôr na 22.7.2017. A spravili sme dobre – počasie nám vyšlo na 100%.

     Program Deň Pereša 2017 sa v novom dátume uskutočnil s minimálnymi zmenami. Niečo sme z programu vynechali a niečo sme doplnili.

     K typickým prvkom oslavy Dňa Pereša patrí futbal, ktorý bol odštartovaný písknutím rozhodcu krátko po 10.30 hod. To, že obyvatelia Pereša majú chuť vyhrávať je všeobecne známe -  presvedčili nás  o tom futbalisti z perešského tímu, ktorí aj v tomto roku získali 1. miesto. Druhí skončili futbalisti z Poľova a tretie miesto si odniesol tím z ORTOPROplus, hlavný partner Občianskeho združenia Pomoc Perešu. Presne o 12.40 hod. všetkým prítomným zahrala Muzika Milana Rendoša, za ňou vystúpili seniori z Ťahanoviec – Ťahanovský prameň a Šačanka. Šačanku predstavil na pódiu starosta Mestskej časti Košice – Šaca, Daniel Petrík.

     Počas celého dňa bol pre všetky deti zdarma pripravený veľký šmýkací hrad a od 14 – 17.00 hod. na multifunkčnom ihrisku si mohla mládež, dospelí či seniori bezplatne vyskúšať jazdu na SMART CITY BIKE od ďalšieho z partnerov podujatia, spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. Najmenšie deti určite potešil kúzelník GABI, ktorý prišiel pár minút pred 15-tou a mal byť do 17-tej, no pre veľký záujem detí odchádzal až po 19.30 hod.

     Premiérovou súťažou na novom pódiu Občianskeho združenia Pomoc Perešu bola súťaž na hrazde. Predskokanom a miestnou atrakciou bolo vystúpenie Vladimíra Farkaša (alias Ninju), ktorý prilákal zvedavcov na zaujímavú súťaž. Po tom, čo starosta pred všetkými prítomnými sľúbil 50 € pre súťažiaceho, ktorý bude 5 minút visieť na hrazde sa so záujemcami vrece roztrhlo. Viac ako 50 z nich vrátane detí, chcelo za 5 minút visenia zarobiť 50 €. Z dospelých najdlhšie vydržal visieť na hrazde Martin Lorenc, s časom takmer 2,5 min. Na 50 € to nestačilo, no na získanie 1,5l fľaše šampanského od starostu áno. Víťaz z kategórie detí  si odniesol kartón čipsov, ktoré venovala p. Arvaiová.

     Tretíkrát v Pereši vystúpili na pódiu slečny, ktoré predviedli akrobatický tanec pri tyči POLE DANCE od DUO ELIT. A bolo si čo pozerať - v čase ich vystúpenia ich sledovali takmer všetky oči na ihrisku. Žrebovanie tomboly sa začalo až o 19.00 hod. Dôvodom boli ďalšie nové ceny do tomboly, ktoré nám miestni podnikatelia prinášali počas celého dňa. Medzi najzaujímavejšie ceny patrili pánske a dámske hodinky od MIRROR, letenky pre 2 osoby od Letiska Košice (Košice – Kolín – Košice) a v poradí už 7. skúter, ktorý do tomboly venoval starosta Pereša.

     Súčasťou tejto prvej ceny bola aj plná nádrž benzínu po celý rok od primátora Mesta Košice. Šťastným výhercom prvej ceny od starostu Pereša sa stal Andrej Laborecký – je to už štvrtý skúter, ktorý vyhral obyvateľ Pereša.

     O 20.00 hod. bol pripravený DJ PROKIP, ktorý sa postaral o mix rôznej hudby až do 22.00 hod., kedy sa oslava skončila.

    Za Občianske združenie Pomoc Perešu ďakujeme všetkým našim sponzorom, darcom 2% z dane a ďalším podnikateľom, bez ktorých by sme nemohli oslavu Deň Pereša 2017 zorganizovať. Fotografie z oslavy nájdete vo fotogalérii.

A niečo na záver – Deň Pereša 2017 nestál samosprávu Pereša ani jedno €. Veríme, že to všetci obyvatelia Pereša ocenia. 

Fotogalériu si môžete pozriet TU.

                                                                                                                                                                                                                                         OZ Pomoc Perešu


 
 

Športový deň v Pereši už 10.09.2017Vytlačiť
 

Športový deň Pereš 10.9.2017.pngŠportový deň Pereš 10.9.2017 str. 2.png


 
 

OZ Pomoc Perešu v najväčšom nočnom behu v KošiciachVytlačiť
 

   Night_Run_2017 Už tento piatok (1.9.2017) sa o 20.00 hod. začne 6. ročník obľúbeného behu ulicami Košíc pod názvom KOŠICE NIGHT RUN 2017.

  V tomto roku je v košickom nočnom behu registrovaných viac ako 1700 bežcov z rôznych regiónov SR, ale aj zahraničia. Za tím OZ Pomoc Perešu si v tomto roku zabehnú dvaja najrýchlejší bežci z Pereša (J. K. a Richard Faith) v sprievode s najrýchlejšou obyvateľkou Pereša L. P.

     Všetci traja si zabehnú trať dlhú 10 km rozdelenú na  2 kolá. Vytýčeným cieľom u mužov je čas pod 40 minút.

     Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, sympatizantom a obyvateľom Pereša, ktorí prídu podporiť našich bežcov. Veríme, že zažijete jedinečnú večernú atmosféru športových Košíc.

  Tešíme sa na Vás.

OZ Pomoc Perešu


 
 

Občianske združenie Pomoc Perešu získalo 12. miesto na KOŠICE NIGHT RUNVytlačiť
 

Košice NIGHT RUN 2017 Tím Pereš, Karabin, Faith, PetrováDňa 1.9.2017 sa začal 6. ročník najväčšieho nočného behu ulicami Košíc pod názvom KOŠICE NIGHT RUN. Viac ako 1.600 bežcov a 94 tímov z rôznych krajov SR a zahraničia sa na košickej Hlavnej postavilo na trať dlhú 10.000 metrov.

     V tomto roku Občianske združenie Pomoc Perešu reprezentovali Jozef Karabin, Richard Faith a Lenka Petrová. Trať bola síce rovnaká, no zároveň iná. Bežalo sa totiž opačne oproti rokom minulým a bola to príjemná zmena. Bežci OZ Pomoc Perešu sa po úvodnom fotografovaní už o 19.20 hod. postavili na štart a urobili dobre. O pár minút sa už do naprataného začiatku štartového poľa nepretlačil nikto.

     Úderom 20.00 hod. sa košický NIGHT RUN úspešne odštartoval. Behalo sa po Hlavnej, Zvonárskej, Orliej, Mlynskej, Štefánikovej, Vodnej, Hrnčiarskej, Pri Miklušovej Väznici, Kováčskej, Zbrojničnej, Mäsiarskej, Alžbetinej a Vrátnej. Priamo na trati ale aj v cieli sme zaznamenali ďalších obyvateľov z Pereša, Lorinčíka a Poľova.

     Tím Občianskeho združenia Pomoc Perešu sa spomedzi 94 tímov umiestnil na peknom 12. mieste s časom 00:42:19 a zanechal za sebou známe športové tímy, IT-tímy, ale aj tím Mesta Košice.

Najlepšie časy bežcov z Pereša a Lorinčíka:

Jozef Karabin, čas 00:41:00, 36. miesto v kategórii, 44. miesto celkovo muži (Pereš)

Richard Faith, čas 00:43:41, 63. miesto v kategórii, 80. miesto celkovo muži  (Pereš)

Rastislav Balogh, čas 00:44:04, 74. miesto v kategórii, 94. miesto celkovo muži (Pereš)

  Miroslav Kender, čas 00:50:02, 213. miesto v kategórii, 311. miesto celkovo muži (Lorinčík)

Lenka Petrová, čas 00:54:56, 59. miesto v kategórii, 73. miesto celkovo ženy (Pereš)

Katarína Turčík, čas 01:01:38, 150. miesto v kategórii, 214. miesto celkovo ženy (Pereš)

Katarína Girmanová, čas 01:11:50, 2. miesto v kategórii, 356. miesto celkovo ženy (Pereš)

 

     Všetkým Vám, ktorí ste nás podporili prostredníctvom SMS-správy, telefonátu či prišli povzbudiť osobne na Hlavnú ulicu v Košiciach úprimne ďakujeme.

Oficiálne výsledky pretekov si môžete pozrieť TU.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Skladanie kociek z Lega už 13.10.2017Vytlačiť
 

Skladanie kociek z LEGA 13.10.2017 Karabin, MBAObčianske združenie Pomoc Perešu a starosta MČ Košice – Pereš, Ing. Jozef Karabin, MBA s podporou mesta Košice a ďalších partnerov pozývajú všetkých vo veku 6 – 99 rokov na obľúbený

8. ročník súťaže v stavaní kociek z LEGA

ktorý sa uskutoční dňa

13.10.2017 o 16:00 hod.

v Kultúrnom dome MČ Košice - Poľov 

 

Tradičná akcia v novom šate!

 • Stavanie autíčok na balónový pohon
 • Netradičné LEGO súťaže, ktoré preveria vaše schopnosti
 • Diaľkovo ovládané pásové LEGO tereňáky a dráha plná prekážok
 • LEGO Bager, ktorý potrápi vaše prsty,
 • Ukážka LEGO Technic aké v obchode nenájdete – model AVTOROS SHAMAN
 • A samozrejme dostatok LEGO kociek na všetky vaše nápady!

 

Skladanie kociek z LEGA 13.10.2017 Karabin, MBAO 19.00 hod. sa uskutoční LEGO tombola.

 

Lego® je ochrannou známkou spoločnosti LEGO Group, ktorá nie je sponzorom ani podporovateľom tejto akcie.

Tešíme sa na vás.


Tím Občianskeho združenia Pomoc Perešu

 

 


 
 

LEGO v Poľove zaujalo deti aj dospelýchVytlačiť
 

    Skladanie kociek z LEGA 13.10.2017, Karabin, MBA Dňa 13.10.2017 o 16.00 hod. sa v Kultúrnom dome mestskej časti Košice - Poľov uskutočnil už 8. ročník obľúbenej súťaže v stavaní LEGA pod názvom „Skladanie kociek z LEGA“. V tomto roku sme sa rozhodli pre väčšiu zmenu, a urobili sme dobre. Nikto sa nemusel na súťaž registrovať, nikto si nekupoval tombolový lístok. Skladanie z LEGA si mohli tento rok vyskúšať všetci od 6 – 99 rokov. Skladali deti, rodičia, starí rodičia...

     Pre všetky deti bolo pripravených niekoľko kilogramov LEGO kociek, z ktorých sa dalo poskladať takmer všetko. V Poľove sme sa mohli presvedčiť, že LEGO autíčko nepotrebuje k svojmu pohonu žiadne batérie – na jeden dobre nafúkaný balón prešlo LEGO autíčko dráhu takmer 4 metre. Za účasť v jednoduchých LEGO súťažiach zbierali všetky deti pečiatky. Za 3 pečiatky na kartičke získalo každé dieťa 1 tombolový lístok. V nesúťažných kategóriách si mohli všetci vyskúšať diaľkovo ovládané pásové LEGO terénne vozidlá s dráhou plnou prekážok.

     Pre tých najzdatnejších boli pripravené technicky najnáročnejšie LEGO modely:

     Prvý model predstavovalo veľké nákladné vozidlo AVTOROS SHAMAN vybavené niekoľkými motorčekmi a doplnené svetlami – ovládanie vozidla prebiehalo prostredníctvom aplikácie cez smartfón. Cena tohto modelu je približne 700€, čím sa radí k najdrahším modelom od LEGO Technic.

        Druhý model – bager s nakladacou radlicou sa ovládal cez diaľkové ovládanie od spoločnosti LEGO. O tom, že pristaviť, naložiť a premiestniť LEGO kocky s modelom bagra nie je až také ľahké sa presvedčili deti aj dospelí.

      Súťaže sa zúčastnili deti z rôznych mestských častí Košíc (Myslava, Lorinčík KVP, Západ, Juh, Ťahanovce, Furča, Košická Nová Ves), no najväčšie zastúpenie v súťaži mali deti z Poľova, Pereša a Šace.

         Krátko pred 18.30 hod. a tesne pred žrebovaním tomboly boli predstavení organizátori podujatia – Ing. Jozef Karabin, MBA, predseda  Občianskeho združenia Pomoc Perešu, p. Grajcár a manželkou so spoločnosti LEGOrent, Mestská časť Košice – Pereš a Mestská časť Košice – Poľov, ktorá už druhý rok poskytla bezplatne priestor v Kultúrnom dome v Poľove. Nezabudli sme aj na ďalších partnerov – Mesto Košice, GEODETICCA, RB REKLAMA a ANTIK Telecom.

        V tombole sme vyžrebovali niekoľko výhercov LEGO stavebníc a DVD od Občianskeho združenia Pomoc Perešu a cenu útechy vo forme mesačného členského venovala spoločnosť LEGOrent.

       V mene celého kolektívu OZ Pomoc Perešu sa chceme poďakovať našim partnerom, spoločnosti LEGOrent, starostovi MČ Košice – Poľov Ing. Ladislavovi Bradovi, spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., GEODETICCA, s.r.o., RB REKLAMA a primátorovi mesta Košice. Naše poďakovanie patrí aj mestským častiam Košice – Šaca, Košice – Poľov, Košice – Lorinčík, Košice – Pereš, Košice – Myslava a organizáciám, ktoré súťaž „Skladanie kociek z LEGA“ zverejnili na svojich webových či FB stránkach.

Lego® je ochrannou známkou spoločnosti LEGO Group, ktorá nie je sponzorom ani podporovateľom tejto akcie.

Fotografie z akcie si môžete pozrieť TU.

Občianske združenie Pomoc Perešu

 

 


 
 

Polyfunkčný objekt Pereš Park – najväčšia stavba v histórii PerešaVytlačiť
 

Polyfunkčný objekt Pereš oktober 2017, Karabin MBAPolyfunkčný objekt Pereš Park – najväčšia stavba v histórii Pereša

       V tomto roku budeme kolaudovať najväčšiu stavbu v Pereši  - „Polyfunkčný objekt Pereš Park“. Hlavnou a zároveň prvou prevádzkou v novom objekte s takmer 3.000m² bude moderný supermarket FRESH Pereš o rozlohe viac ako 500 m². Druhou dôležitou prevádzkou bude nový Miestny úrad MČ Košice – Pereš o rozlohe 150 m², ktorý získa samospráva Pereša za 1€ na rok po dobu 99 rokov. Ďalšími prevádzkami obchodného centra by mali byť veterinárna ambulancia, trafika, zdravotnícke zariadenie, optika, lekáreň, kaviareň, reštaurácia... Veľkým plusom bude bezplatné parkovisko pre návštevníkov obchodného centra Pereš so 44 parkovacími miestami. Vlastníkom Polyfunkčného objektu Pereš Park je spoločnosť OC Pereš, s.r.o., vlastníkom okolitého pozemku a pozemku pod budovou je Mestská časť Košice – Pereš.

 

Náročný projekt pre obyvateľov Pereša sa nerodil ľahko

       Myšlienka výstavby obchodného centra v Pereši vznikla ešte v r. 2008 v čase, keď starý Miestny úrad s kultúrnym domom v Pereši postavený v akcii „Z“, nespĺňal nároky samosprávy Pereša. Oprava starého objektu by bola finančne náročná a nerentabilná, preto sme sa rozhodli, že si na základe verejno - obchodnej súťaže necháme postaviť nový miestny úrad za 1€ na rok tak, že budúcemu investorovi prenajmeme pozemok na výstavbu objektu tiež za 1€ na rok po dobu 99 rokov. Zároveň sme žiadali vybudovať chýbajúcu občiansku vybavenosť akou je supermarket a ďalšie prevádzky.

 

Jedinečné prvenstvo pre Pereš

       Obchodné centrum Pereš je najväčšou investíciou v histórii mestskej časti Košice – Pereš a jeho výstavba nebude stáť samosprávu Pereša žiadne finančné prostriedky. Žiadne eurofondy, žiaden úver či vlastné prostriedky. Budeme prví na Slovensku, ktorí získame pre samosprávu miestny úrad za 1€ ročne a k tomu dôležitú a nevyhnutnú občiansku vybavenosť vybudovanú investorom na jeho náklady.

                                                                                                               Ing. Jozef Karabin, MBA


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

     Ďakujem všetkým obyvateľom volebného obvodu č. 2 (Šaca, Poľov, Pereš, Lorinčík, Myslava, KVP a Západ), ktorí mi dali svoj hlas vo voľbách do košického samosprávneho kraja. Prvé miesto a jednoznačné víťazstvo v mestských častiach Košice – Pereš a Košice – Myslava, druhé mesto v mestských častiach Košice - Lorinčík a Košice -  Poľov a tretie miesto v mestskej časti Košice – Šaca sú pre mňa obrovským záväzkom.

     O tom, že som nebol zvolený rozhodli voliči najväčších mestských častí nášho obvodu – mestské časti KVP a Terasa podporili svojich kandidátov a kandidátov za politické strany.

     Volebné výsledky v mestských častiach Košice – Pereš, Košice – Lorinčík a Košice – Myslava, v ktorých som mestským poslancom sú pre mňa jasným a pozitívnym signálom. Aj na základe nich som plne rozhodnutý, že v komunálnych voľbách v roku 2018 budem opätovne kandidovať za starostu Pereša a mestského poslanca za mestské časti Pereš, Myslava a Lorinčík.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Jozef Karabin, MBA

                                                                                                                                          starosta MČ Košice – Pereš

                                                                                                                                                   mestský poslanec


 
 

Informačný list zo dňa 16.11.2017Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 16.11.2017, Karabin Jozef, PerešVážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

     už od roku 2014 Vás Občianske združenie Pomoc Perešu oslovuje prostredníctvom Informačného listu a sme radi, že od dnešného vydania vychádzame farebne. Prečo? V tomto roku sme získali už druhý grant pre podporu nášho združenia a rozhodli sme sa ho použiť na kúpu kvalitného kopírovacieho stroja s možnosťou farebnej tlače.

     V našom Informačnom liste Vám predstavíme ďalšiu prevádzku v polyfunkčnom objekte, dozviete ako dopadli voľby do VÚC či ako usporiť na vykurovaní. Viete, že mestské časti Košice – Pereš a Košice – Lorinčík získajú do svojich rozpočtov o 25.000€ viac? Čítajte nás a dozviete sa viac.

Pereš a Lorinčík dostanú od Mesta Košice naviac po 25.000€

     V septembrovom mestskom zastupiteľstve v Košiciach, ktorému predchádzala porada primátora, Mestská rada, komisie pri zastupiteľstve a Rada Starostov sa okrem iných dôležitých bodov schválila finančná podpora pre malé a veľké mestské časti. Medzi malé mestské časti patrí aj Pereš a Lorinčík.

     Obe mestské časti si rozhodnutím mestského zastupiteľstva prilepšia v tomto roku o 25.000€. Podmienkou je mať schválené projekty, štúdie vo forme prijatých uznesení danými mestskými časťami.

     Mestská časť Košice – Pereš dňa 23.3.2017 prijala Uznesenie č. 128, v ktorom schvaľuje opravu komunikácií v roku 2017 na komunikácii Na Košarisku, v dĺžke cca 340 metrov od ulice Vranovská k Lorinčíku Háje a Haburskej, od križovatky Krompašská - Haburská po križovatku Haburská – Krásnohorská v dĺžke 126 metrov. Oba úseky majú rozpočet takmer 55.000€ (v cene nie sú započítané náklady na dvíhanie kanálov, domových uzáverov prípadne preloženie sietí), takže schválených 25.000€ z Mesta Košice pre Mestskú časť Košice - Pereš pôjde na čiastočnú úhradu týchto úsekov komunikácií.

     Mestská časť Košice – Lorinčík na svojom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.9.2017 prijala Uznesenie č. 78, v ktorom súhlasí s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 5 000 € z účelového transferu MMK na verejnoprospešné účely na zabezpečenie údržby a opravy strechy budovy, ktorá slúži ako obradná sieň na pohrebisku, v ktorej sa vykonávajú rozlúčkové pohrebné obrady v MČ KE Lorinčík. Ďalším rozdelením finančných prostriedkov vo výške 20 000 € sa bude finančná komisia v Lorinčíku zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí, na ktoré pripraví MÚ návrh čerpania.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

Ponuka práce v novom perešskom supermarkete Fresh Pereš

     V mesiaci december 2017 chceme úspešne otvoriť prvú prevádzku v polyfunkčnom objekte v Pereši – supermarket FRESH Pereš. Na stránke www.freshperes.sk a na telefónnom čísle 0907 600 106 sa dozviete informácie o posledných voľných pracovných miestach na pozíciu predavač.

Team BC Fresh s.r.o.


Získali sme ďalší grant a kúpili sme farebný kopírovací stroj

     Občianske združenie Pomoc Perešu už od roku 2014 vydáva Informačný list pre mestské časti Košice – Pereš a Košice – Lorinčík. Prečo vydáva Informačný list občianske združenie a nie mestská časť Košice – Pereš? Dôvod je jednoduchý. Financie.

     Nesúhlasíme s tým, ako iné mestské časti „vyhadzujú“ financie zo svojich rozpočtov a našich daní na plnofarebné a často predražené noviny. Aj preto nemá mestská časť Košice – Pereš vo svojom rozpočte na noviny žiadne euro. Na Informačný list v čierno – bielom prevedení, ktorý sme vydávali pre Mestskú časť Košice - Pereš a Mestskú časť Košice - Lorinčík nám mestské časti doteraz neprispeli žiadnym eurom.

     Informačný list Občianskeho združenia Pomoc Perešu bol a je financovaný z darov od našich partnerov, členských príspevkov a čiastočne z 2% z daní. Náklady na farebnú tlač s novým kopírovacím strojom budú vyššie ako pri čierno – bielej tlači, no nie tak vysoké, ako by nám ich tlačila súkromná firma. Veríme, že Informačný list vo „farbe“ sa Vám bude páčiť ešte viac.

Občianske združenie Pomoc Perešu

Sťažnosť na výpadky elektriny v Pereši - odpoveď z VSD, a.s.

     Dňa 26.7.2017 sme na základe podnetov od obyvateľov Pereša poslali sťažnosť na adresu info@vsds.sk ohľadom častých výpadkov napätia v Pereši v nasledujúcom znení: Dobrý deň, v posledných týždňoch dochádza v Mestskej časti Košice – Pereš k niekoľko minútovým výpadkom elektriny – k dnešnému dňu evidujeme 37 sťažností fyzických osôb a 2 sťažnosti právnických osôb. Na Vašej webovej stránke sme v uvedenom období nenašli žiaden oznam o odstávkach elektriny ani o poruchách v Pereši. Napriek tomu, že obyvatelia Pereša nemajú zmluvu o pripojení s Miestnym úradom v Pereši kontaktujú starostu, poslancov a zamestnancov Miestneho úradu v Pereši a obviňujú nás z niečoho, čo nevieme ovplyvniť. Žiadame Vás preveriť koľkokrát za posledných 8 týždňov bol výpadok napätia v Pereši, prečo bol výpadok napätia, kto je zodpovedný za nedodržanie zmluvných podmienok medzi zákazníkom a Vašou spoločnosťou, kto nám uhradí škody na el. zariadeniach (ak sa preukážu) a aké budú prijaté opatrenia na zjednanie nápravy. Priestor, resp. odpoveď na sťažnosť zverejníme na www.mcperes.sk a v obecných novinách.

     Dňa 5.9.2017 nám prišla odpoveď od VSD, a.s. v nasledovnom znení:

    V období od 15. 05. 2017 do 27. 07. 2017 evidujeme 7 poruchových udalostí na vysokonapäťovom vzdušnom vedení zásobujúcim Pereš a jednu ďalšiu poruchu v cudzej trafostanici na Pereši. Väčšina evidovaných porúch bola spôsobená klimatickými vplyvmi alebo vegetáciou. V letnom období je zvyčajne väčší výskyt krátkodobých prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vplyvu klimatických extrémov – búrok a rastu vegetácie. Naša spoločnosť aj z týchto dôvodov intenzívne investuje do opráv, údržby, resp. výstavby zariadení v celom distribučnom území a vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti distribúcie elektriny. Vykonáva pravidelné prehliadky všetkých distribučných zariadení, odstraňuje zistené chyby a nedostatky a realizuje investičné zámery pre obnovu distribučných zariadení. V súčasnosti simulujeme technické opatrenia na minimalizáciu vplyvu porúch.

Zuzana Pastyranová Východoslovenská distribučná, a.s.

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.

 

Informačný list zo dňa 16.11.2017 Informačný list zo dňa 16.11.2017.pdf Informačný list zo dňa 16.11.2017.pdf (3.2 MB)

 
 

Materiálna pomoc pred VianocamiVytlačiť
 

Poznáte vo svojom okolí rodinu, jednotlivca alebo seniora, ktorému môže Občianske združenie Pomoc Perešu pred Vianocami materiálne pomôcť?

Vaše podnety a  správy nám napíšte na starosta@jozefkarabin.sk alebo SMS na 0948 28 33 55.

Ďakujeme

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Informačný list zo dňa 21.12.2017Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 21.12.2017     Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka, čaro Vianoc patrí bezpochybne k najkrajším v celom roku. V tomto období Vám prinášame posledný tohtoročný Informačný list, v ktorom sa dozviete čo všetko sme stihli dokončiť a čo nás ešte čaká. Predstavíme Vám zámery Východoslovenskej distribučnej a.s. na ďalšie roky, pozrieme sa na úspešne zrealizované úseky miestnych komunikácií Na Košarisku a Haburská v Pereši, ale aj na prepojovaciu komunikáciu Pereš – Lorinčík, ktorá bola pred pár dňami skolaudovaná. V mene všetkých našich partnerov, sponzorov, samosprávy Pereša a prispievateľov článkov do Informačného listu Vám prajeme krásne Vianoce a úspešný štart do roku 2018.

 

Investičné zámery Východoslovenskej distribučnej

 

    Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) plánuje investovať v rokoch 2017 – 2020 do obnovy, modernizácie a rozšírenia distribučnej sústavy na území mestskej časti Košice - Pereš viac ako 1,2 milióna eur. Investícia je rozdelená do niekoľkých etáp. Súčasťou plánovaných úprav je zriadenie dvoch transformačných staníc na Vranovskej a Haburskej ulici, ktorých úlohou je zvýšenie spoľahlivosti a distribučných možností v juhozápadnej a severovýchodnej časti MČ Košice - Pereš. Úpravy sa budú dotýkať aj výmeny existujúceho vzdušného vedenia za izolované káblové vedenie. Zvýšením prierezu vodičov nízkeho napätia sa zvýši prenosová schopnosť vedenia nízkeho napätia a umožní sa ďalší rozvoj MČ Košice - Pereš. Výmena vedení nízkeho napätia a zriadenie nových distribučných transformačných staníc bude mať taktiež pozitívny vplyv na kvalitu elektrickej energie. Úprava sa týka viac ako 9 500 metrov vedení nízkeho napätia a skoro 650 odberných miest predovšetkým na uliciach Krásnohorská, Haburská, Krompašská, Bystrická, Svidnícka, Jelšavská, Vranovská a čiastočne ulíc Gelnická a Perešská. Existujúce vedenie vysokého napätia, ktoré zabezpečuje napojenie MČ Košice – Pereš, je v súčasnosti napojené do distribučnej sústavy v jednom bode. Súčasťou investície spoločnosti VSD je aj zriadenie nového podzemného spojovacieho vedenia vysokého napätia medzi Perešom a Baškou. Zriadením tohto vedenia sa významne zvýši spoľahlivosť distribúcie elektrickej energie pre Pereš, Lorinčík a Bašku. Napojením nových distribučných transformačných staníc a zriadením nového vysokonapäťového prepojenia vznikne skoro 5 000 metrov nových podzemných vedení vysokého napätia.

Vedeli ste, že:

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi.

Na území východného Slovenska vlastní distribučné vedenia s dĺžkou viac ako 21-tisíc kilometrov.

Elektrinu distribuuje do viac ako 600-tisíc odberných miest.

Celkový objem distribúcie elektriny za rok 2016 dosiahol 3 750 GWh.

V roku 2016 VSD investovala do distribučnej sústavy 43,6 miliónov eur.

Matúš Kolej, špecialista – operatívny asset manažment

 

Stĺpy nad Perešom „zmiznú“ v jari 2018

     Presne dňa 13.11.2015 sme Vás informovali o niekoľko desiatok rokov trvajúcom probléme časti obyvateľov Pereša so stĺpmi elektrického nadzemného vzdušného vedenia, ktoré prechádzajú aj cez mestskú časť Košice – Pereš. Tieto stĺpy sú v majetku Mesta Košice (resp. DPMK). Nové vedenie Mesta Košice sľúbilo dotknutým obyvateľom nápravu, o čom svedčí niekoľko stretnutí za prítomnosti zástupcov Mesta Košice, samosprávy Pereša a vlastníkov dotknutých parciel v Pereši. O tom, že Mesto Košice naozaj rieši tento problém svedčí aj posledné vyjadrenie DPMK, a.s. z ktorého citujem: „Vedenie vysokého napätia bolo postavené v rokoch, keď sa stavali VSŽ. V rámci toho bola realizovaná aj výstavba električkovej trate na vstupný areál VSŽ. Toto vedenie slúži na napájanie troch trakčných meniarní, ktoré zabezpečujú elektrickú energiu pre električkovú trať do U. S. Steel a aj ostatnej časti mesta. V časoch výstavby bolo rozhodnuté, že stožiare a laná ( elektrické vedenie 22 000 V ) budú postavené v záhradkárskej lokalite, kde je dnes zastavaná časť Pereša. Bolo to ešte pred platnosťou stavebného zákona, ktorý platí dodnes, samozrejme s novelizáciami. Vzhľadom na nutnosť nákladnej rekonštrukcie tohto vedenia, pristúpil DPMK, a.s. k riešeniu, ktoré je výrazne lacnejšie a taktiež pomôže obyvateľom Pereša zbaviť sa tejto ťarchy. Po jednaniach s Mestom Košice ako aj s VSD, a.s. sme našli technické riešenie, ktorým výsledkom bude možná demontáž predmetného elektrického vedenia. Nové technické riešenie umožní naďalej spoľahlivo napájať potrebné meniarne DPMK, a.s. pričom bude možné úplne zdemontovať predmetné elektrické vedenie. Tým činom už nebude potrebné investovať do rekonštrukcie úseku 3,7 km vysokého napätia a zároveň sa obyvatelia Pereša dočkajú demontáže stožiarov a lán. Pred žiadúcou rekonštrukciou ostane ešte úsek elektrického vedenia smerom od Poľova cez Ľudvíkov dvor v dĺžke 4,5 km. Teda nie je pravda, že nik nerieši vzniknutú situáciu. Práve naopak. Tento rok bolo investovaných už 90 278,60 EUR bez DPH na nové VN prípojky, úpravu VN vedení a fakturačné meranie. Faktom je, že na rekonštrukciu tohto vedenia v pôvodnej konfigurácii by sme museli vynaložiť niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov. V priebehu mesiaca október dôjde k finálnemu napojeniu dotknutých meniarní na nové technické riešenie. Zároveň je pripravovaný projekt - Demontáž 22 kV elektrického vedenia. Táto zákazka bude stáť ďalších cca 35 000 EUR. Treba si uvedomiť, že je veľmi technicky náročné likvidovať staré zhnité drevené stožiare s ťažkými oceľovými lanami ponad ľudské obydlia. Ide tu o veľké bezpečnostné opatrenia a náročný technický postup. Túto demontáž bude DPMK,a.s. realizovať na jar 2018“.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.

Informačný list zo dňa 21.12.2017 Informačný list zo dňa 21.12.2017.pdf Informačný list zo dňa 21.12.2017.pdf (1.5 MB)

 
 

Pokojné Vianoce a úspešný Nový rok 2018Vytlačiť
 

 

Pokojné Vianoce a úspešný Nový rok 2018Pokojné Vianoce

a úspešný

Nový rok 2018

Vám praje

Ing. Jozef Karabin,

starosta MČ Košice - Pereš,

mestský poslanec

 


 
 

Občianske združenie Pomoc Perešu pomáhalo aj pred VianocamiVytlačiť
 

Potravinový balík Pomoc Perešu Vianoce 2017Občianske združenie Pomoc Perešu pomáhalo aj pred Vianocami

     Dňa 14.12.2017 sme cez službu SMS – rozhlas a webovú stránku združenia www.jozefkarabin.sk zverejnili informáciu o tom, či Vy alebo niekto z Vášho okolia nepoznáte seniora alebo rodinu, ktorej by mohlo Občianske združenie Pomoc Perešu pred Vianocami pomôcť.

     Na základe Vašich podnetov – telefonických, e-mailových, cez SMS - rozhlas ale aj osobných, sme vytipovali 14 rodín a jednotlivcov z Pereša a 3 rodiny z Košíc, ktorým sme v piatok 22.12.2017 v čase od 10.30 do 15.15 hod. zabezpečili pomoc vo forme balíkov s potravinami vrátane kozmetiky od partnera združenia.

       V každom balíku sa nachádzala VIANOČNÁ KLOBÁSA, ČINGOVSKÁ SALÁMA, SYR SABI, PARENICA, SYR KARIČKA, HERA, RYŽA, SOĽ, MLIEKO, MÚKA, SIRUP, PRÁŠOK, JAR, MYDLO, ŠAMPÓN, CESTOVINY, HORALKY, MILA, PIŠKÓTY, ČOKOLÁDA MILKA, OLEJ, ČAJ, TATÁRSKA OMÁČKA, RYBY, ŠOŠOVICA, NELÚPANÉ ARAŠIDY, CUKRÍKY, KÁVA, NUTELA, DŽEM,6x PAŠTÉTY a ZEMPLÍNSKY KOLÁČ. Niektorým rodinám sme k balíku pridali kvalitné TOKAJSKÉ VÍNO. Zamestnankyne perešských potravín nám do balíkov poskytli bezplatne CESTOVINY, VIANOČNÉ OBLÁTKY a SERVÍTKY.     

       Roznos potravinových balíkov vrátane balíčkov kozmetiky, u dieťaťa z Pereša aj poukážky na nákup oblečenia v hodnote 100 €, bez nároku na akúkoľvek odmenu zabezpečovali štyria mladí ľudia vo veku od 14 – 28 rokov (traja z Pereša) za účasti predsedu Občianskeho združenia Pomoc Perešu, za čo im patrí poďakovanie.

     Veríme, že touto nezištnou pomocou sme prekvapili a spríjemnili predvianočné sviatky tým, ktorí to potrebovali najviac.

 

OZ Pomoc Perešu

 


 
 

Ponuka práceVytlačiť
 

Slamený dom wellnessHotel SLAMENÝ DOM****   hľadá do trvalého pracovného pomeru záujemcov na pozíciu Wellness pracovník.

Podmienkou prijatia do zamestnania je vek do 29 rokov a evidencia na Úrade práce minimálne 6 mesiacov.

V prípade záujmu kontaktujte 0918/460 579 alebo 0911/729 799.

 

zdroj: Hotel SLAMENÝ DOM****

 

 


 
 

Ponúkame mačiatka na adopciu, zn. len do dobrých, láskavých rúkVytlačiť
 

Mačiatka na adopciu (2).jpgSme radi, že v Pereši žijú ľudia, ktorí radi pomáhajú. Takým príkladom je aj rodina z Pereša, ktorá prichýlila mačku aj s jej štyrmi mačiatkami. Mamu mačku dala rodina odčerviť, zaočkovať a sterilizovať na vlastné náklady. Mačiatka sú odčervené.

S vierou, že pomôžeme nájsť pre malé mačiatka nový domov, kde budú vítané a milované zverejňujeme tento inzerát:

"Hľadáme nové domovy pre mačičku či kocúrika. Prichýlili sme ich mamu - mačku a ponúkame jej štyri mačiatka do láskavých rúk. Sú odčervené, o pár dni budú zaočkované, vhodné na odber o týždeň. Teraz majú vek 6-7 týždňov. Sú čulé a roztomilé ako mačiatka.   Viac info na čísle  0903 020 816".

 

Mačiatka na adopciu (3).jpgProsíme, aby volali len ľudia, ktorí majú o adopciu mačiatok skutočný záujem.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Mimoriadne oznámenie - Poškodenie verejného osvetleniaVytlačiť
 

       Dňa 22.11.2016 v poobedňajších hodinách došlo nákladným motorovým vozidlom  k mimoriadnemu poškodeniu elektrického vedenia na križovatke Krompašská - Haburská v mestskej časti Košice – Pereš.

     Väčšina obyvateľov Pereša bola až do neskorého večera bez elektrického prúdu a bez telefonického či internetového pripojenia. Poškodenou naďalej ostáva časť siete verejného osvetlenia a na niekoľkých uliciach v Pereši nesvieti verejné osvetlenie (časť Krásnohorskej, Krompašskej, Svidníckej, Jasovská, Haburská, Betliarska, Sabinovská, Medzevská, Vranovská a Na Košarisku).

     Na odstránení porúch v jednotlivých uliciach sa pracuje.

 

Ing. Jozef Karabin, starosta

 


 
 

Našiel sa malý zajačikVytlačiť
 

Zajačik Vyšný Lorinčík.jpeg

Včera (11.10.2017) sa vo Vyšnom Lorinčíku našiel malý zajačik. Majitelia si ho môžu vyzdvihnúť na Macákovej ulici č. 13, Vyšný Lorinčík.


 
 

Športové dni seniorov 27.5.2017Vytlačiť
 

Mestská časť Košice - Pereš a Občianske združenie Pomoc Perešu

vás pozývajú na

Olympijské hry seniorov, ktoré sa uskutočnia

dňa 27.05.2017 (sobota) o 9:30 hod. 

na ihriskách v MČ Košice - Pereš.

 

Súťažiť sa bude v týchto disciplínach:

- hod granátom,

- hod na basketbalový kôš,

- kop na bránu,

- šípky,

- preťahovanie lanom.

 

Občerstvenie zabezpečuje JUNGERTO.

Pre prvých 120 súťažiacich PIVO od starostu ZDARMA.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Športový deň detí 4.6.2017 (sobota) od 13.30 hod. Vytlačiť
 

Mestská časť Košice - Pereš a Občianske združenie Pomoc Perešu

 Vás pozývajú

 

na Športový deň detí, ktorý sa uskutoční

dňa 4.6.2017 (nedeľa) o 13.30 hod.

na ihriskách MČ Košice - Pereš

 

Tešiť sa môžete na:

nafukovací hrad a trampolínu pre všetky deti ZDARMA

Detskú párty s Ujom Ľubom (14.00 – 15.00 hod)

Bezplatné vozenie detí na koníkoch – Erich Schreiber (15.00 – 17.00 hod.)

                                                                  TOMBOLU (17.30 hod.)

Prvých 99 detí dostane čokoládky DEVA ZDARMA.

 

 

OZ Pomoc Perešu

 

 


 
 

Na lane v Pereši „viselo“ 46 detíVytlačiť
 

     Aj tento rok sa v mestskej časti Košice – Pereš uskutočnil Športový deň detí, ktorý organizovala s pomocou sponzorov samospráva Pereša a Občianske združenie Pomoc Perešu. Všetky deti sa mohli už od 13-tej tešiť na veľký 9 metrový šmýkací hrad a trampolínu zdarma. Kúzelníka Gabiho, ktorý bol akousi detskou ikonou na podujatiach v Pereši  v tomto roku prvý krát vystriedal detský zabávač „Ujo ĽUBO“.

    Svojim výzorom pripomínajúci rozprávkovú postavičku sa postaral o 60 minútové predstavenie pre všetky deti na ihrisku. Svojimi komentármi, hláškami a tancovaním s deťmi a ich rodičmi zabával široký okruh detí, rodičov a ľudí sediacich pri stánkoch s občerstvením. Srandu si robil z detí, rodičov, ale aj zo seba – takýto bol Ujo ĽUBO. Horalky pre prvých 99 detí od Štefana Tótha sa rozchytalo do pár minút od začiatku programu.

     O 15.00 hod. prišli do perešského parku (pozemok pri detskom ihrisku) sľubované koníky od obyvateľa Pereša Ericha Schreibera. Pán Schreiber ochotne a bezplatne povozil na svojich koníkoch deti, ktoré mali záujem a nebáli sa nasadnúť na skutočného koňa. Pre tých, ktorí nenašli odvahu na vozenie bolo aj pohladenie a fotenie s koníkmi skutočným zážitkom.

     O najväčšie prekvapenie sa postaralo 46 detí, ktoré sa naraz chcelo preťahovať 20 metrov dlhým lanom. Starosta rozdelil deti na dve skupiny a tak si 46 detí „rozdelilo“ lano. Fifty – fifty, t.z. na jednej strane 23 detí a rovnako aj na druhej. Víťazná skupina 23 detí dostala od starostu kofolu zdarma.

     Kto by si myslel, že deň detí je len o deťoch je na omyle. Presvedčili nás o tom rodičia detí, ktorí po prísľube od starostu, že víťazi budú odmenení pivom ak sa budú „preťahovať“ okamžite nastúpili k lanu. 22 dospelých si rozdelilo už raz deťmi ťažko otestované lano za pár sekúnd. Po krátkom súboji boli víťazi jednoznačne istí. Za veľkú snahu sa pivo v plechovke od starostu ušlo všetkým 22 súťažiacim dospelým (víťazom aj porazeným).

     Krátko pre 17.00 hod sme žrebovali detskú tombolu, do ktorej takmer všetky ceny venovalo Občianske združenie Pomoc Perešu a výnimkou cien útechy, ktoré daroval miestny podnikateľ. Športového dňa detí v Pereši sa zúčastnili deti  a rodičia hlavne z Pereša.

    Milým prekvapením boli deti a rodičia z Vyšného Lorinčíka, Lorinčíka a Poľova. Podobne ako v minulom roku  počtom detí a rodičov pripomínal Športový deň detí v Pereši „malý“ Deň Pereša. Ten skutočný a najväčší sviatok obyvateľov Pereša pripravujeme dňa 15.7.2017.

     Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom, vďaka ktorým sme mohli Športový deň detí zorganizovať.

     Fotogalériu si môžete pozrieť TU.

OZ Pomoc Perešu


 
 

Športový deň seniorov Pereš 2017 nám priniesol 5-krát zlatoVytlačiť
 

Športový deň seniorov Pereš 2017 nám priniesol 5-krát zlato

      Dňa 27.5.2017 sa o 09.30 hod. po tretí krát uskutočnil na perešskom ihrisku „Športový deň seniorov Pereš 2017“. Okrem seniorov Pereša sa do športového dňa zapojili aj seniori z Mestskej časti Košice – Šaca, Košice - Ťahanovce, Košice – Sever, Košice -  Košická Nová Ves, Košice – Juh, ale aj seniori z Ilavy, s ktorými má Klub seniorov MČ Košice – Pereš výbornú spoluprácu.

     V dvoch kategóriách (muži a ženy) sa súťažilo sa v štyroch rôznych disciplínach – hod granátom, hod na basketbalový kôš, kop na bránu a šípky.

     V kategórii „muži“ získal Ján Borza z Pereša tri prvé miesta v disciplínach – „hod granátom, kop na bránu a hod na basketbalový kôš“. Emil Šoltýs z Pereša získal 3. miesto v disciplíne „kop na bránu“.

     V kategórii „ženy“ získala 1. miesto v disciplíne „kop na bránu“ Ľudmila Balogová a 2. miesto v disciplíne „šípky“ získala Anna Maslošová. Obe za tím Klub seniorov Pereš.

     Prví traja z každej kategórie boli odmenení víťazným pohárom alebo trofejou.  

     V piatej a poslednej disciplíne „preťahovanie lanom“ súťažilo spoločne niekoľko tímov.  Prvenstvo v tejto disciplíne  si odniesol Klub seniorov Pereš, ktorý získal okrem 10 zlatých medailí pre každého člena tímu aj víťazný pohár a veľké šampanské od starostu.   

     Všetci športujúci seniori z Pereša mali zabezpečené občerstvenie zdarma a každý športujúci senior dostal zdarma sľúbené pivo od starostu. Športového dňa seniorov v Pereši sa zúčastnilo takmer 70 seniorov zo siedmych klubov, rozdaných bolo 25 trofejí a 30 medailí.

      Fotografie zo Športového dňa seniorov Pereš 2017 si môžete pozrieť TU.

                                                                                                                                                                                                                    OZ Pomoc Perešu


 
 

Zdolali sme „Severskú desiatku“ Vytlačiť
 

Zdolali sme „Severskú desiatku“

     Dňa 26.5.2017 sa o 17.00 hod. uskutočnil už 5. ročník „Severskej desiatky“. Podľa organizátora súťaže bola v tomto roku zaznamenaná historicky najväčšia účasť – na trať sa postavilo 147 bežcov.

  Medzi zúčastnenými nechýbali poslanci MČ Košice – Sever, mestskí poslanci Ing. Jaroslav Poláček, Ing. Jozef Karabin, MBA, zástupca Miestneho úradu MČ Košice – Sever Ing. Ján Hučko, zástupca košického magistrátu Mgr. Ivan Šulek, kňaz Peter Gombita a slovenský olympionik v behu na lyžiach Peter Mlynár, ktorý s časom 35:11 skončil prvý v cieli.

    Za mestskú časť Košice – Lorinčík si 10 km trať Bankov – Alpinka odbehol Miroslav Kender s časom 52:23 a za Mestskú časť Košice – Pereš dobehol s časom 41:38 starosta Pereša.

     Pre všetkých bežcov boli pripravené medaily a občerstvenie v letnej záhrade Hotela Bankov. Ceny pre najlepších pomohla pánovi starostovi MČ Košice – Sever Mariánovi Gajovi odovzdať slovenská paraolympionička Anna Oroszová.

OZ Pomoc Perešu


 
 

Farebnej explózii sme v tomto roku neušliVytlačiť
 

     Farbám neujdeš 27.5.2017 KošiceV sobotu 27.5.2017 sa na Hlavnej ulici v Košiciach stretlo niekoľko tisíc bežcov z rôznych krajov Slovenska a zahraničia, aby sa mohlo zúčastniť jedinečného farebného behu v Košiciach pod názvom „Farbám neujdeš“.

    Tohto nenáročného ani nie 5 km behu sa zúčastnilo aj niekoľko obyvateľov Pereša – Občianske združenie Pomoc Perešu uhradilo prvým šiestim bežcom štartovné vo výške 150€.

     Za Občianske združenie Pomoc Perešu sa behu zúčastnili: Ing. Lenka Petrová, Veronika Stajková, Natália Rusnáková, Viktória Rusnáková, Jaroslav Ficery a Ing. Jozef Karabin.

     Beh „Farbám neujdeš“ patrí už tretí rok k nesúťažným behom a zaznamenáva vysokú účasť bežcov z celého Slovenska. Sme radi, že sme mohli byť jeho súčasťou.

 

OZ Pomoc Perešu 

 


 
 

Informačný list zo dňa 21.12.2016Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 21.12.2016Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       v tomto predvianočnom období k Vám prichádzame s posledným tohtoročným vydaním Informačného listu - mesiace november a december 2016 patrili v rámci preinvestovaných financií v Pereši k najsilnejším za niekoľko rokov. Začatie výstavby polyfunkčného objektu, rekonštrukcia hlavného vodovodu z Bukovca či dokončenie rekonštrukcie komunikácie Krompašská. Čítajte nás ďalej a dozviete sa viac.  

 

LED verejné osvetlenie v Pereši – splnenie ďalšieho predvolebného sľubu

       Dňa 11.11.2016 o 18.30 hod. sme na križovatke Bystrická - Revúcka v Pereši symbolicky LED svietidlom verejného osvetlenia prevzali od zástupcu zhotoviteľa EcoLed Solutions a. s., nové LED verejné osvetlenie v MČ Košice - Pereš. Odovzdávania sa zúčastnil zástupca zhotoviteľa Ing. Július Száraz, primátor mesta Košice, starosta MČ Košice – Pereš, zástupca starostu Ing. Jozef Olexa, PhD. a predseda finančnej komisie MZ MČ Košice – Pereš Ing. Miroslav Daňo. Primátorovi mesta Košice sa naše verejné osvetlenie páčilo a mňa teší, že Mestská časť Košice – Pereš má ďalšie prvenstvo – ako jediná má kompletné LED verejné osvetlenie v Košiciach formou koncesnej zmluvy. Od začiatku procesu výmeny starého osvetlenia za nové sme prijali niekoľko desiatok pochvalných telefonátov, e-mailov  a pozitívnych SMS – správ na kvalitu nového osvetlenia, v ktorom oceňujete výborné osvetlenie komunikácií v Pereši. Ukončenie už začatého projektu výmeny verejného osvetlenia v Pereši v tomto volebnom období bolo ďalším z hlavných bodov spoločného volebného programu môjho a Ing. Jozefa Olexu, PhD., kandidáta na miestneho poslanca a zástupcu starostu so spoločnou myšlienkou – „Dokončíme to, čo sme spolu začali“.

 

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

Obťažujúci dym

      Pamätáte si na časy, keď po roku 1990 chcel takmer každý obyvateľ v Pereši mať zavedený do svojho rodinného domu zemný plyn? Dovtedy sme si svoje domy vykurovali elektrinou alebo tuhým palivom – uhlím, koksom, drevom, briketami... Keď bola v mestskej časti zavedená plynofikácia, bola v porovnaní s vykurovaním na tuhé palivo či elektrinu výhodnejšia. V posledných rokoch však majitelia nových energeticky úsporných rodinných domov, ale hlavne majitelia starších a veľkých rodinných domov začínajú vo veľkom využívať kúrenie drevom. Kúrenie drevom je cenovo výhodnejšie. Problémom však je, aké drevo a či sa vôbec nejaké drevo spaľuje. Legislatíva je v tomto smere veľmi slabá. Je nepríjemné, ak máte vedľa seba suseda, ktorý pravidelne vykuruje svoj rodinný dom doslova odpadom. Na takéto konanie doplácajú najbližší susedia, ktorí si nemôžu cez deň a hlavne večer vyvetrať. Najhoršie je na tom fakt, že ten štipľavý dym nesmeruje k tomu, kto nás „vydymuje“. Spravidla ten dym rozfúka vietor po celom Pereši a Lorinčíku. Stačí sa peši večer prejsť po Krompašskej, Gelnickej, Krásnohorskej, Jasovskej... Niekedy nadobúdam pocit, že som pri Mašličkove – aj tam si kúria kadečím. Mať susedov, ktorí si prikurujú mokrým drevom či okennými rámami natrenými farbou nie je žiadna výhra. Aj takto dokážu poniektorí z nás ušetriť. Ich šetrenie však cítime doslova všetci. Netýka sa to náhodou aj Vás alebo Vášho suseda?   

                                                                         (Baro)  

Oprava komunikácie Krompašská

       V októbrovom vydaní Informačného listu sme Vás informovali o súvislej oprave časti komunikácie Krompašská v smere od križovatky Krompašská – Haburská smerom k lesu.  Víťazný zhotoviteľ, spoločnosť Inžinierske stavby, a. s., začala s prácami na tomto poslednom úseku komunikácie dlhom takmer 400 metrov v polovici novembra 2016. Hneď v prvý deň stihli penetráciu celého úseku a prvú vyrovnávaciu vrstvu asfaltového betónu. Nasledovalo vyrovnávanie domových uzáverov, hydrantov a kanalizačných poklopov. V ďalšom týždni pribudla druhá vrstva, tzv. obrus a začalo sa aj s asfaltovaním príjazdov k rodinným domom. Asfaltovanie príjazdov k rodinným domom bolo realizované na základe hromadnej objednávky u zhotoviteľa – všetci obyvatelia si svoje objednané asfaltovanie zaplatili.  Hodnota zákazky bola podľa schválenej štúdie viac ako 40.000€ s DPH. Práce naviac spojené v vyrovnaním výkopu po Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., spred dvoch rokov v štúdii, ktorú pre Mestskú časť Košice - Pereš spracovala spoločnosť ÚDI Košice, s.r.o. v roku 2011, schválené neboli. Tieto náklady s prácami naviac musela znášať víťazná spoločnosť. Najvyššia cenová ponuka, ktorá zahŕňala aj práce s vyrovnaním výkopu, v ktorom je umiestnené nové vodovodné potrubie bola takmer 55.000 € s DPH a my sme len radi, že sa nám cenu podarilo „zraziť“ na 29.499 € s DPH. Dôležité je, že tento už realizovaný úsek aj s druhou vrstvou na Krompašskej nestál Mestskú časť Košice – Pereš ani jedno euro so schváleného rozpočtu na rok 2016. Financovanie tohto posledného úseku sa mi podarilo získať z iných zdrojov.

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Výstavba polyfunkčného domu napreduje rýchlym tempom

       S výkopovými prácami na polyfunkčnom objekte v Pereši sme začali pár dní pred slávnostným poklepaním základného kameňa za účasti primátora, investora a zástupcov samosprávy MČ Košice – Pereš. Od vtedy sa takmer každý pracovný deň či sobotu intenzívne pracuje na budúcom polyfunkčnom objekte, ktorý bude slúžiť hlavne pre obyvateľov Pereša a Lorinčíka. Za takmer 75 dní stihol investor vybagrovať a premiestniť takmer 8.000 ton zeminy, urobiť základy, pripraviť betónovú platňu, piliere... Ako sme sa mohli presvedčiť, zamestnanci na stavbe pracujú v plusových aj v mínusových teplotách. Stavebné práce napredujú viditeľne každým dňom s jediným cieľom - otvoriť polyfunkčný objekt pre širokú verejnosť čo najskôr. Pred médiami sa investor vyjadril, že bude rád, ak budeme môcť nakupovať a využívať všetky služby polyfunkčného domu – Pereš Parku už v októbri 2017. Aj z Vašich pozitívnych reakcií na prebiehajúcu výstavbu polyfunkčného objektu je jasné, že jeho výstavba nie je len prioritou samosprávy Pereša, ale aj tou Vašou.  

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.

 

Informačný list zo dňa 21.12.2016 Informačný list zo dňa 21.12.2016.pdf Informačný list zo dňa 21.12.2016.pdf (2.4 MB)

 
 

Druhý ročník súťaže o najkrajšiu snehovú sochuVytlačiť
 

Od piatka 13.1.2017 k nám prišla skutočná „zasnežená“ zima a preto sme sa rozhodli, že vyhlásime II. ročník súťaže o najkrajšiu snehovú sochu. Fotografie svojich výtvorov (snehuliakov, zvierat, postavičiek) nám posielajte na adresu starosta@jozefkarabin.sk. Všetky fotografie Vašich diel budú zverejnené na tejto stránke.

Ten, kto svoju fotografiu pošle ako prvý získa voľnú vstupenku pre 2 osoby na verejné korčuľovanie v MČ Košice – JUH. Autori najkrajších diel budú odmenení!

 

16.01.2017

OZ Pomoc Perešu


 
 

Podporte nás 2% z daneVytlačiť
 

Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie Pomoc Perešu si môžete sitiahnúť nižšie alebo TU. EDITOVATEĽNÝ PDF súbor Vám umožňuje vytlačiť údaje, nie ich však uložiť.

Tlačivo si najprv uložte do PC, vyplňte a následne vytlačte. Ak máte záujem, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy poukázali svoje 2% z dane, môžete zaškrtnúť "Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona. (vyznačí sa „x“)" - tento údaj sa nachádza na konci tlačiva.

Jedná sa o novinku, kedy prijímateľ bude vedieť, kto mu 2% z dane poslal. Doteraz boli tieto údaje anonymné a nezverejňovali sa prijímateľovi 2%.

 

ĎAKUJEME za každý príspevok

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ

Košice, 13.02.2017

V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osôb Vyhlasenie FO 2016_edit.pdf Vyhlasenie FO 2016_edit.pdf (138.5 kB)

 
 

Informačný list zo dňa 18.02.2017Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 18.02.2017Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

v tomto roku to bude tretí rok, čo sme sa na Rade združenia Občianskeho združenia Pomoc Perešu rozhodli, že budeme bezplatne vydávať pre Mestskú časť Košice – Pereš a Košice – Lorinčík Informačný list. V minulom roku sme vydali 6 Informačných listov a tohtoročný februárový Informačný list uzatvára  20. číslo.  

Nové dopravné značenie na Gelnickej a Jasovskej v Pereši

     Mestská časť Košice – Pereš má už niekoľko mesiacov schválený projekt dopravného značenia celého Pereša, ktorý na základe zadania spracoval dopravný inžinier Ing. Pavel Titl. V mestskej časti Košice - Pereš máme 14 miestnych komunikácií  a jednu mestskú komunikáciu Bystrická, ktorá je ako jediná kompletne osadená dopravným značením. V 15-tich komunikáciách v Pereši sa nachádza až 26 križovatiek, no dopravné značenie má len 7 z nich. Na zvyšných neoznačených križovatkách platí prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava. Nie všetci z nás to vždy rešpektujú. Len v minulom roku sme zaznamenali niekoľko dopravných udalostí práve na niektorých križovatkách. Najviac nehodovou bola križovatka Revúcka – Gelnická, kde mnoho motoristov ignoruje vozidlo prichádzajúce sprava. Majitelia bývajúci v bezprostrednej vzdialenosti týchto križovatiek pravidelne kontaktujú Miestny úrad v Pereši a upozorňujú  na kritické momenty a ohrozujúce správanie motoristov. Práve preto sme sa rozhodli s ohľadom aj na finančné možnosti mestskej časti Košice – Pereš, že v tomto roku budú novým dopravným značením osadené komunikácie Gelnická s križovatkami Gelnická – Svidnícka, Gelnická – Revúcka, Gelnická – Haburská, Gelnická – Jelšavská a Jasovská s križovatkami Jasovská – Revúcka, Jasovská – Sabinovská a Jasovská - Haburská . Na Gelnickej bude novo osadených 15 ks dopravných značiek, na Jasovskej pribudne 7 nových dopravných značiek. K osadeniu dopravného značenia na komunikáciách Gelnická a Jasovská dôjde začiatkom marca 2017. Viac INFO na www.mcperes.sk, vo Vašich e-mailových adresách a  v správach SMS – rozhlasu.

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

SMS rozhlas máme už tretí rok

       V máji 2017 ubehnú tri roky od začiatku spustenia služby SMS rozhlasu v Pereši a Vyšnom Lorinčíku. Za necelé tri roky sme do služby SMS rozhlas zaregistrovali niekoľko stovák obyvateľov. Ako to funguje, už vie väčšina domácností z Pereša, Vyšného Lorinčíka a niekoľkí aj z Lorinčíka. Pre tých, ktorí túto službu nepoznajú a chcú byť informovaní o oznamoch v Pereši a Lorinčíku, máme krátke vysvetlenie. SMS rozhlas znamená odosielanie sms správy cez PC na Váš mobilný telefón, resp. Vaše mobilné telefónne číslo. Bezplatne Vám posielame oznamy o odstávkach vody a elektriny, stratených či nájdených psoch, mačkách, kľúčoch, mobilných telefónoch, ŠPZ-tkách, o problémoch zimnej údržby, kvôli parkujúcim vozidlám, o tom, že nevyvezú separovaný odpad, o spoločenských, kultúrnych, športových podujatiach a pod. SMS rozhlas je služba s rýchlymi informáciami, ktoré pre ich krátku lehotu nie sú vždy zverejnené na webovej stránke či úradných tabuliach. Kto má SMS rozhlas, vie, čo sa v jeho okolí deje. V prípade záujmu o registráciu Vášho mobilného čísla do uvedenej služby máte 3 možnosti:

 1. Pošlite e-mail na starosta@jozefkarabin.sk,v ktorom uvediete svoje meno, priezvisko, adresu a číslo Vášho mobilného telefónu
 2. Pošlite sms-správu na číslo 0948 28 33 55,v ktorej uvediete svoje meno, priezvisko, adresu a číslo, na ktoré chcete dostávať sms – správy.
 3. Na prvej strane Informačného listu vyplňte krátky formulár, vystrihnete  a doručíte do podateľne  na adresu Miestneho úradu v Pereši.

                          Občianske združenie Pomoc Perešu

 

Zaplatíme za Vás

       Mesto Košice bolo v minulom roku európskym mestom športu. Nemalú zásluhu na tomto prestížnom titule mali obyvatelia Pereša a Lorinčíka, ktorí sa aktívne zapájali do športových podujatí organizovaných v meste Košice. Aj napriek tomu, že Pereš a Lorinčík patria medzi malé mestské časti, tak v rámci umiestnení v rôznych športových súťažiach sme preskočili aj obyvateľov veľkých mestských častí. A práve preto ponúka samospráva Pereša športujúcim obyvateľom Pereša preplatenie štartovného za účasť v športových súťažiach za predpokladu, že budú registrovaní mestskou časťou Košice – Pereš a budú športovať za mestskú časť Košice – Pereš. V prípade záujmu o účasť na športovom podujatí  nás kontaktujte na starosta@mcperes.sk alebo na urad@mcperes.sk.

                              Miestny úrad MČ Košice – Pereš

 

Zlučovanie mestských častí – bude sa Pereš a Lorinčík zlučovať?

       O zlučovaní, resp. redukcií počtu mestských častí v Košiciach sa hovorí už minimálne jedenásť rokov. Redukcia počtu mestských častí bola aktuálnou témou vo volebnom období 2006 – 2010, keď sa o tejto téme verejne diskutovalo, no nikto nenašiel odvahu a neprišiel s  návrhom na nové usporiadanie Košíc. V ďalšom volebnom období 2011 – 2014 a trocha aj pod mediálnym tlakom  vznikla na rade starostov v Košiciach komisia zložená zo starostov mestských častí Košíc. Členovia tejto komisie sa stretli aj so zástupcami mestských častí Bratislavy a konzultovali rôzne otázky ohľadom počtu, financií a kompetencií mestských častí v Bratislave a v Košiciach. V tomto období mnohí starostovia v Košiciach verejne na Rade starostov, ale aj pred zástupcami médií potvrdili a opakovali, že so zlučovaním mestských častí nemajú žiadny problém a súhlasia s budúcim zlúčením za predpokladu, že ušetrené financie budú putovať do zlučovaných mestských častí. So zlučovaním nemal problém Pereš, Lorinčík či iné mestské časti, čo je uvedené v niekoľkých zápisniciach z Rady starostov. K redukcii však nedošlo a opäť to bolo posunuté na ďalšie volebné obdobie. V tomto volebnom období (2015 – 2018) však zažívam na Rade starostov v Košiciach malé prekvapenia. Vyjadrenia košických starostov pred médiami sú diametrálne odlišné od  schválených uznesení na Rade starostov, ktoré boli aj nimi podporené. Aj na základe rokovania z Rady starostov išiel do mestského zastupiteľstva v roku 2016 návrh, aby o budúcom možnom usporiadaní, resp. členení Košíc rozhodovalo mestské zastupiteľstvo. V prípade, že starostovia dotknutých mestských častí by s návrhom nesúhlasili, mohla by Rada starostov tento návrh vetovať a teda nesúhlasiť s ním. V mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo v roku 2016 tento návrh prešiel trojpätinovou väčšinou a preto primátor mesta Košice, ktorý je zároveň poslancom NR SR, predložil toto uznesenie v parlamente ako navrhovanú zmenu zákona o meste Košice. Návrh zákona neprešiel – chýbal jediný hlas. Čo to pre nás znamená? Zatiaľ to vyzerá tak, že aj v komunálnych voľbách v roku 2018 bude 22 mestských častí. V prípade, že sa udeje zmena, môže byť schválený menší počet mestských častí. Väčšina starostov v Košiciach sa nevie zhodnúť na konečnom počte mestských častí a akýkoľvek navrhovaný model budúceho usporiadania Košíc je pre väčšinu z nich neprijateľný. V prípade nespokojnosti, na základe miestneho referenda, na ktorom by sa zúčastnilo viac ako 50% oprávnených voličov, môže ktorákoľvek mestská časť (Džungľa, Lorinčík, Šebastovce, Poľov, Kavečany, Pereš, Myslava.....) zmariť redukciu počtu mestských častí. Pre vysvetlenie - aj druhá najmenšia mestská časť v Košiciach s počtom cca 698 obyvateľov (MČ Košice - Džungľa) bude môcť na základe referenda rozhodnúť o nezlúčení sa s inou mestskou časťou a tým zablokovať budúce možné členenie  Košíc.

Menšina môže zablokovať väčšinu – aj takáto je demokracia. Nech už je v budúcnosti v Košiciach počet mestských častí akýkoľvek, dôležité je, aby starostovia a ich poslanci vedeli svojim obyvateľom zdôvodniť, prečo by mali zostať naďalej v tom istom počte ako doteraz. Či sa ich celoročný rozpočet použije len na chod úradu, plat starostu, zamestnancov a poslancov, alebo aj niečo viditeľné pre svojich obyvateľov urobia. Ak nedokážu nič viditeľné urobiť, zlučovanie v budúcnosti bude zrejme nevyhnutné. Už len pri zlúčení dvoch malých mestských častí sa ušetrené financie môžu použiť napr. na výstavbu či opravu komunikácií, chodníka alebo  chýbajúcej občianskej vybavenosti.  

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta  

          Pereš Park otvárame v októbri 2017

       Jediné obchodné centrum v územnom pláne našej mestskej časti rastie a už čoskoro prinesie nie len našim obyvateľom, ale celej spádovej oblasti služby každodenného využitia. Tešiť sa môžeme na supermarket, reštauráciu a kaviareň, veterinu a PetShop, tabak s tlačou, zdravotnícke zariadenie s ambulanciami, lekáreň a optiku, drogériu, kvetinárstvo, solárium a v neposlednom rade sídlo miestneho úradu MČ. Návrh obchodného centra je moderným, polyfunkčným riešením, súčasťou ktorého je aj úprava okolitého prostredia, vybudovanie parkoviska pre 44 áut s parkovaním zadarmo a výsadba verejnej zelene v priľahlom okolí. OC je svojou polohou sústredené do centra mestskej časti. Prináša viac služieb, života a kultúry. Stane sa miestom zážitkov, miestom príjemných stretnutí. Funkčná marketingová podpora a komplexný facility service zabezpečí cielenú a kontinuálnu komunikáciu smerovanú na celú spádovú oblasť. V Pereš Parku je pripravených viac ako 2500 m2 priestorov na prenájom. V prípade, že máte záujem prevádzkovať niektorú z činností alebo máte svoj vlastný nápad,
ktorý by obohatil ponuku služieb obchodného centra, neváhajte nás kontaktovať, všetky potrebné informácie nájdete na www.perespark.sk.

                                Peter Vaško, obchodný manažér

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.


 
 

Podporte nás 2% z Vašej daneVytlačiť
 

     V týchto dňoch väčšina z Vás, ktorá pracuje na trvalý pracovný pomer dostáva od svojich zamestnávateľov „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI“. Vďaka tomuto potvrdeniu môžete darovať Občianskemu združeniu Pomoc Perešu 2% z Vašej dane spolu s „VYHLÁSENÍM“, ktoré je zverejnené TU.

     Ak nemáte čas s vyplnením Vyhlásenia a jeho doručenia na adresu Daňového úradu v Košiciach, môžete samotné POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI priniesť osobne do podateľne na adresu Miestneho úradu  Pereši (Krompašská 54), prípadne si dohodnúť iný spôsob doručenia resp. prevzatia potvrdenia na telefónnom  čísle 0948 28 33 55.

     Aj vďaka 2% z dane budeme môcť naďalej organizovať plánované akcie, súťaže a  podujatia vrátane vydávania Informačného listu. Ďakujeme.

 

 

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

V jarnom krose pod hradom nechýbal PerešVytlačiť
 

     Jarný kros pod hradom 22.03.2017Dňa 22.3.2017  Klub orientačného behu  Akademik TU Košice organizoval verejné preteky v krose pod názvom „Jarný kros pod hradom“. Štart bol  v Košiciach -  Hradová od 16.30 – 17.15 hod. Štartovalo sa v 30 sekundových intervaloch s možnosťou absolvovať jedno alebo dve kolá.

    Prvá trať (T1) s jedným okruhom a troma medzičasmi  mala dĺžku 4.300 metrov s prevýšením 115 metrov, druhá trať (T2) mala dva okruhy so siedmimi medzičasmi s dĺžkou 8.700 metrov a prevýšením 230 metrov. Takmer 95% trate tvorili lesné a lúčne chodníky, zvyšok spevnené cesty.

     Súťažiaci boli označení štartovnými číslami a špeciálnym čipom, ktorý bol upevnený na prste rúk. Trať bola v lese vyznačená červeno bielymi stužkami, na ktorých sa nachádzalo niekoľko časomier označených oranžovo bielymi lampiónmi – podmienkou bolo prebehnutie po vyznačenej trati a označenie čipu v každej raziacej jednotke (časomiere). V cieli po odovzdaní čipu bol každému súťažiacemu vytlačený doklad o absolvovaní pretekov s vyznačením celkového času a medzičasmi.

     Najrýchlejší súťažiaci boli odmenení drobnými vecnými cenami. Konečné výsledky sú zverejnené na www.tuke.sk/obeh

     Pre Mestskú časť Košice – Pereš získal Jozef Karabin v kategórii (T2) muži 11. miesto s časom 47 min. 26 sek.

 

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Informačný list zo dňa 31.03.2017Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 31.03.2017Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       zima, počas ktorej január patril k najchladnejším za posledné desaťročie, sa nám skončila a prvé slnečné jarné dni nás doslova vyhnali do úprav našich záhrad. Začali sme s jarným upratovaním, čistením miestnych komunikácií a pomaly sa pripravujeme na veľkonočné sviatky. Náš Informačný list Vám poskytne malý relax – prajeme príjemné čítanie.    

 

Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík

       Myšlienka prepojovacej komunikácie medzi Perešom a Lorinčíkom je známa už niekoľko rokov. Spojiť Pereš s Lorinčíkom, skrátiť cestu
a zefektívniť linku MHD. Od 27.3.2017 začalo Mesto Košice s výstavbou časti prepojovacej komunikácie Pereš - Lorinčík v smere od otočky v Lorinčíku ku kostolu sv. Vavrinca. S výstavbou prvej časti prepojovacej komunikácie Pereš – Lorinčík sa  začalo skôr. Holandský investor CERE Invest Lorinčík, s.r.o. v minulých týždňoch začal od otočky Bystrická v Pereši s výstavbou nového cca 400 metrového úseku časti budúcej prepojovacej komunikácie Pereš – Lorinčík smerom k obytnému súboru Lorinčík Háje.

Prepojovacia komunikácia v tomto úseku bude široká 13,5 metra. Jej súčasťou bude nové verejné osvetlenie a chodník. Investíciu v hodnote 720 000€ s DPH bude v plnej miere financovať spoločnosť CERE Invest Lorinčík, s.r.o.. Kolaudácia časti prepojovacej komunikácie od Pereša k Lorinčíku Háje je podmienkou kolaudácie obytného súboru Lorinčík Háje a mala by prebehnúť v mesiaci september 2017. K celkovému prepojeniu Pereša a Lorinčíka v tomto roku napriek snahám samospráv Pereša, Lorinčíka a Mesta Košice pravdepodobne nedôjde – stále bude chýbať nedokončený úsek v dĺžke cca 400 metrov od Lorinčíka Háje ku kostolu sv. Vavrinca v Lorinčíku. Podľa vyjadrení Mesta Košice v tomto úseku jeden z obyvateľov Lorinčíka „blokuje“ svojimi pár metrami prepojenie Pereša s Lorinčíkom. Mesto Košice už spustilo proces vyvlastnenia. Faktom ale zostáva, že od mesiaca septembra 2017, resp. od kolaudácie a odovzdávania prvých domov v Lorinčíku Háje do dostavby celej prepojovacej komunikácie budú obyvatelia tejto lokality využívať jediný vstup k svojim domom výlučne cez mestskú komunikáciu Bystrická v Pereši, na časti ktorej do dnešného dňa absentuje chodník pre peších.

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

Rodinný dom už na zadných častiach záhrad nepostavíme

       V júli 2015 nastala na území Košíc zmena územného plánu týkajúca sa umiestnenia budúcich rodinných domov. Až do 15.7.2015 sme mohli stavať na záhradách rodinný dom s tzv. prístupom cez prednú parcelu. Od 15.7.2015 to už neplatí.

     Odvtedy Stavebný úrad v Košiciach nevydal jediné stavebné povolenie na stavbu rodinného domu v zadnej časti záhrady. Prečo? Podľa referátu hlavného architekta má byť rodinný dom vzdialený 6 metrov od oplotenia s verejnou komunikáciou. To, že v Pereši, v Lorinčíku, v Myslave a inde v Košiciach vznikali tzv. 3,5 – 4,5 metrov široké „fúziky“ dlhé niekoľko desiatok metrov slúžiace k prístupu na zadný pozemok, je už takmer dva roky minulosťou. Dnes na zadnom pozemku nepostavíme rodinný dom, pretože by bol vzdialený viac ako 6 metrov od oplotenia s verejnou komunikáciou.

     Napriek tomu, že už takmer dva roky na zadnej časti záhrady rodinný dom nepostavíme prekvapujú ma niektoré realitné kancelárie. Ponúkajú zadnú časť parcely so 4-metrovým vstupom z verejnej komunikácie, aj keď vedia, že Stavebný úrad v Košiciach stavbu na zadnom pozemku nepovolí. Mali by to vedieť súdni znalci, banky a predávajúci. Avšak kupujúcemu, že vzadu nepostaví rodinný dom, podá informáciu na 100% len príslušná mestská časť, referát útvaru hlavného architekta a Stavebný úrad v Košiciach. Pred týždňom som volal do realitnej kancelárie, ktorá mala v ponuke zadnú časť pozemku s 3,5 metrov širokým a 70 metrov dlhým „fúzikom“ z verejnej komunikácie. Cena bola 65€ za m2 s poznámkou, že pozemok je stavebný. Bol som zvedavý, aký rodinný dom postavím na pozemku, ku ktorému mi nevydajú stavebné povolenie. Na osobnom stretnutí mi zástupca predávajúceho mal predložiť kladné vyjadrenie k zamýšľanej stavbe rodinného domu. Výsledok?

     Zástupca predávajúceho nedisponoval ani jedným kladným vyjadrením. Na moju otázku, čo môžem postaviť na zadnej časti záhrady predávanej ako stavebný pozemok som dostal zaujímavú odpoveď. Vraj zmontovaný dom, ktorý mi prinesú na kamióne tak ako v U.S.A. alebo kontajnerový dom – obe bez základov. Na otázku, ako vojde kamión s domom či kontajnerom do 3,5 metrov širokého priestoru, mi už neodpovedal. Žiaľ aj takýto realitní agenti sa v Košiciach nájdu. Spokojnosť kupujúceho tu na prvom mieste ťažko očakávať. A keď už niekto podobný pozemok kúpi, tak neobviňuje predávajúceho či realitnú kanceláriu, ale poslancov, starostu, referát útvaru hlavného architekta a Stavebný úrad v Košiciach. Podmienka „šiestich“ metrov platí pre celé Košice, vrátane Pereša a Lorinčíka. Bez výnimky.

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Od leta budú mať obyvatelia Pereša a Vyšného Lorinčíka pitnú vodu z nového vodojemu

       Koncom júna bude ukončená stavba vodojemu v Lorinčíku. Z vlastných zdrojov ju financuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pričom celkové náklady predstavujú 499 497,65€.

     S výstavbou, ktorú pre VVS, a.s. realizuje spoločnosť Ekoúnia s.r.o. z Michaloviec, sa začalo pred rokom v júni. Stavebný dozor na stavbe za VVS, a.s. vykonáva Ing. Miroslav Kondor.

     Nový vodojem by mal byť do užívania odovzdaný počas letných prázdnin. Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočnú akumuláciu vody s požadovaným tlakom vrátane zdravotného zabezpečenia vody a jej prívodu do spotrebiska. Na nový vodojem v tejto lokalite Košíc by sa mali napojiť obyvatelia MČ Košice – Pereš a MČ Lorinčík, resp. IBV Vyšný Lorinčík. 

V rámci tejto stavby sa zrealizuje:

SO 1103 Vodojem Lorinčík II 2x 250m³

Oplotenie vodojemu - SO 1105 (30x40m)

Terénne a sadové úpravy vodojemu - SO 1107

Odpad z vodojemu - SO 1106 dĺžky 48,85 m

NN Prípojky k vodojemu - SO 1108 dĺžky 321,0 m

Výtlačné potrubie - SO 1101 dĺžky 302,20 m

Zásobovacie potrubie - SO 1102 dĺžky 302,20 m

Rekonštrukcia jestvujúcej armatúrnej šachty a prístupová komunikácia k vodojemu v dĺžke 294,12 m.

     Výhľadovo bude vodojem zásobovať kvalitnou pitnou vodou vyše 3 tisíc obyvateľov Pereša a Lorinčíka. Predmetná stavba  tak zabezpečí požadovanú – normovú akumuláciu vody pre obyvateľov spomínaných lokalít. Navrhované miesto osadenia vodojemu bolo zvolené tak, aby bol zabezpečený dostatočný hydrodynamický tlak v celej zástavbe uvedených mestských častí. Výška stavby od jej základov po koniec sedlovej strechy je 7,59 metrov. Predpokladaná priemerná denná spotreba vody by mala byť po spustení stavby v objeme 260,5m³ za deň.

 Mgr. Monika Murová, Agentúra PENELOPA, s.r.o.

                                               PR zástupca VVS, a.s.

 

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.

Informačný list zo dňa 31.03.2017 Informačný list zo dňa 31.03.2017.pdf Informačný list zo dňa 31.03.2017.pdf (1.8 MB)

 
 

Našla sa čierna fenkaVytlačiť
 

Našla sa fenka malého až stredného vzrastu, 8 kg. Nájdená bola v nedeľu 9.4.2017, nemala ani obojok, ani čip. Mala zranenú prednú labku, absolvovala operáciu a momentálne sa nachádza v dočasnej opatere. Kontakt v prípade nálezu majiteľa - Erika Čorbová (0917 928 555).

 

ĎAKUJEME


 
 

Narcisový beh s PerešanmiVytlačiť
 

 Dňa 9.4.2017 presne o 16.00 hod. bol v Košiciach odštartovaný 3. ročník charitatívneho behu pod názvom „Narcisový beh Košice“.

Krátko pred štartom prebehla v priestoroch Dolnej brány na Hlavnej ulici v Košiciach rozcvička.

Na štart sa postavilo cca 300 bežcov v rôznych vekových kategóriách. Ani na tomto behu nechýbali bežci z Pereša – najmladší z nich Samuel Kušnír vo veku 8 rokov bez problémov zabehol trať dlhú 4,5 km. Ďalšia obyvateľka Pereša a naša aktívna bežkyňa Katarína Girmanová si zabehla celú trať so svojou rodinou.

     Mestská časť Košice – Pereš sa v tomto roku snaží získať titul od Mesta Košice za  „najšportovejšiu mestskú časť“.  Tohto behu behu sa zúčastnil aj predseda OZ a starosta Pereša Jozef Karabin, ktorý skončil na 3. mieste.

     Všetci prítomní bežci okrem dobrého pocitu z behania podporili sumou 3€  ako štartovného neziskovú organizáciu Ligu proti rakovine, s ktorou naše združenie spolupracuje.

 

OZ Pomoc Perešu

Foto: Patrisse Labant Photography

Fotogalériu si môžete pozrieť TU.


 
 

Beh v ZOO 16.04.2017Vytlačiť
 

     V tomto roku sa dňa 16.4.2017 v čase od 11.00 hod. v košickej ZOO uskutočnil už štvrtý ročník súťaže v behu pod názvom „BEH v ZOO“, ktorý organizoval Active life. Košických a mimo košických bežcov neodradilo ani striedavo oblačné počasie so slnkom, pár kvapkami a vetrom. Na trať nastúpilo 570 bežcov vrátane športujúcich Perešanov, ktorí si nenechali ujsť športový zážitok z jarného behu s prehliadkou ZOO zdarma. Na výber boli dve trate – krátka (väčšinou pre deti) v dĺžke 3 km a dlhá takmer 7 km trať s citeľným prevýšením.

     Na trati dlhej 3 km sa so štartovným číslo 843 a časom 0:12:15,5  umiestnil Samuel Kušnír, ktorý skončil vo svojej kategórii na 30 mieste. Na dlhej trati  s časom 0:28:55,8  a štartovným číslo 259 sa umiestnil Jozef Karabin, ktorý skončil  vo svojej kategórii na 14. mieste. Obaja bežci behali za tím Občianskeho združenia Pomoc Perešu.

     Ďalšou bežkyňou z Pereša bola Katarína Girmanová, ktorá s časom 0:58:05 vo svojej kategórii skončila na 139 mieste. Všetci bežci dostali v cieli balíček prekvapení od sponzorov a pamätnú medailu. Veľké poďakovanie patrí organizátorom podujatia a Vám všetkým, ktorí ste nám držali palce.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Dnes 18.04.2017 sa našiel psík na ceste z Malej Idy pri LorinčíkuVytlačiť
 

Dnes 18.4.2017 sa našiel na ceste z Malej Idy psík (viď foto). Bol  v časti pri Lorinčíku (pestujú tam trávniky). Je to stredné plemeno, pravdepodobne poľovnícke a má kovovú retiazku bez známky.

Majteľ nech kontaktuje nálezcu na t.č.:  0905687172.

ĎAKUJEME

OZ Pomoc Perešu


 
 

Silná 21-tka z Pereša na Wizz Air Košice Runway Run 29.4.2017Vytlačiť
 

     V sobotu 29.4.2017 sa vo večerných hodinách na košickom medzinárodnom letisku začne 2. ročník prestížneho bežeckého podujatia pod názvom WIZZ AIR KOŠICE RUNWAY RUN. Tento obľúbený beh sa beží pri minimálnom osvetlení po pristávacej dráhe košického letiska. Na výber je krátka trať s dĺžkou 5 km a dlhá 10 km trať.

 Podľa štartovnej listiny aktualizovanej k dátumu 21.4.2017 bolo zaregistrovaných 953 bežcov, z toho 21 z Pereša bežiacich za tím Mestskej časti Košice – Pereš. Podľa nám dostupných informácií o počte a veľkosti tímov bude tím Mestskej časti Košice – Pereš najväčším tímom spomedzi košických samospráv. Medzi silnou perešskou 21-tkou nebude chýbať najrýchlejší perešský senior a minuloročný víťaz vo svojej kategórii, najrýchlejší starosta v Košiciach, profesionálna vojačka, kickboxer, vodnopólista, florbalista...

Predstavujeme Vám perešskú bežeckú 21-tku v tíme Mestskej časti Košice - Pereš:

 1. Ján Borza
 2. Jozef Karabin
 3. Lenka Petrová
 4. Ladislav Gladiš
 5. Tomáš Gašparík
 6. Ronald Gašparík
 7. Patrik Gašparík
 8. Daniel Gajdoš
 9. Martin Rusnák
 10. Natália Rusnáková
 11. Viktória Rusnáková
 12. Frederik Paszulykasz
 13. Monika Paszulykasová
 14. Jozef Šedivý
 15. Martin Šedivý
 16. Hana Šedivá
 17. Katarína Šedivá
 18. Jana Soroková
 19. Katarína Girmanová
 20. Veronika Stajková
 21. Martina Stajková

Veríme, že aj v tomto roku nás prídete podporiť a správne „naštartovať“.

     V minulom roku sa tím Občianskeho združenia Pomoc Perešu s dvoma najrýchlejšími bežcami (Ladislav Gladiš a Jozef Karabin) umiestnil na 8. mieste. Podarí sa v tomto roku tímu Mestskej časti Košice – Pereš byť v prvej 5-tke spomedzi všetkých tímov? Svoje tipy nám posielajte na starosta@jozefkarabin.sk – prvý úspešný tip na výsledok umiestnenia nášho tímu odmeníme.

 

Občianske združenie Pomoc Perešu

Foto: www.tvkosice.sk Wizz Air Košice Runway Run 24.4.2016

 

 


 
 

Dve prvé miesta pre Pereš na Wizz Air Košice Runway RunVytlačiť
 

RUNWAY RUN - Bežci z Pereša na letisku medzi najlepšími

     Dňa 29.4.2017 o 20.00 hod. sa na medzinárodnom košickom letisku zišlo viac ako 1.500 bežcov z rôznych miest SR a zahraničia, aby sa mohli zúčastniť II. ročníka behu na letisku pod názvom WIZZ AIR KOŠICE RUNWAY RUN. 

     Mestská časť Košice – Pereš zostavila silný perešský tím zložený z 21 bežcov z rôznych vekových kategórii. Šiesti bežci z tímu Mestskej časti Košice - Pereš si „trúfli“ na 10 km trať, pre ďalších 15 bežcov tímu bola výzvou 5 km trať.

     Silný košický vietor a chladné počasie pri 9 stupňoch doslova donútili krátko pred štartom všetkých športujúcich k 10 minútovej rozcvičke. Naši bežci získali pre Mestskú časť Košice – Pereš niekoľko umiestnení – len v prvej desiatke sme sa umiestnili štyrikrát a získali sme dve prvé miesta.

 

Mestská časť Košice - Pereš získala v kategórii tímov na trati dlhej 10 km:

10. miesto s časom 00:43:02  - zloženie tímu: Jozef Karabin, Ladislav Gladiš a Daniel Gajdoš

spomedzi 50 tímov registrovaných v tejto kategórii, 

 

Mestská časť Košice - Pereš získala v kategórii tímov na trati dlhej 5 km :

22. miesto s časom 00:26:15 - zloženie tímu: Tomáš Gašparík, Martin Šedivý a Martina Stajková

spomedzi 54 tímov registrovaných v tejto kategórii.

 

Vo svojich kategóriách získali  prvenstvo dvaja bežci z Pereša:  Girmanová Katarína a Borza Ján.

 

V absolútnom umiestnení na trati dlhej 10 km  získal Jozef Karabin pre Mestskú časť Košice - Pereš

14. miesto s časom 0:38:58.

 

   Všetkým bežcom z tímu Mestskej časti Košice - Pereš, ktorí behali za najväčší tím z košických samospráv srdečne gratulujeme.

       Výsledky bežcov za Mestkú časť Košice - Pereš sú zverejnené nižšie. 

Foto: kosickespravy.sk

Občianske združenie Pomoc Perešu

 

 

Trať dlhá 5 km

 

 

 

 

P.č.

Meno a priezvisko

Kategória

Čas

Celkové poradie

Poradie v svojej kategórii

1

Gašparík Tomáš

Muži 40-49 rokov

0:24:56

96.

13.

2

Paszulykas Frederik

Muži do 15 rokov

0:26:29

135.

17.

3

Šedivý Martin

Muži do 15 rokov

0:27:34

177.

22.

4

Stajková Martina

Ženy od 16-39 rokov

0:27:54

188.

31.

5

Šedivá Katarína

Ženy do 15 rokov

0:28:44

211.

7.

6

Šedivý Jozef

Muži 40-49 rokov

0:28:45

213.

27.

7

Petrová Lenka

Ženy od 16-39 rokov

0:28:51

217.

40.

8

Gašparík Roland

Muži od 16-39 rokov

0:28:55

222.

88.

9

Rusnáková Viktória

Ženy od 16-39 rokov

0:30:54

297.

67.

10

Rusnák Martin

Muži 40-49 rokov

0:32:35

367.

40.

11

Paszulykasová Monika

Ženy od 16-39 rokov

0:33:23

402.

109.

12

Gašparík Patrik

Muži od 16-39 rokov

0:34:59

453.

144.

13

Kušnír Samuel

Muži do 15 rokov

0:35:49

480.

43.

14

Soroková Jana

Ženy 40-49 rokov

0:36:40

497.

45.

15

Stajková Veronika

Ženy od 16-39 rokov

0:38:56

541.

162.

 

 

 

 

 

 

 

Trať dlhá 10 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č.

Meno a priezvisko

Kategória

Čas

Celkové poradie

Poradie v svojej kategórii

1

Karabin Jozef

Muži od 16-39 rokov

0:38:58

14.

9.

2

Gladiš Ladislav

Muži 40-49 rokov

0:47:06

101.

29.

3

Gajdoš Daniel

Muži 50-59 rokov

0:58:48

451.

29.

4

Rusnáková Natália

Ženy 40-49 rokov

1:02:31

527.

27.

5

Borza Ján

Muži 70 a viac rokov

1:02:57

531.

1.

6

Girmanová Katarína

Ženy 60 a viac rokov

1:11:08

580.

1.

 

 

 

 

 

 

 


 
 

VSE CITY RUN 2017Vytlačiť
 

     Viac ako 2.700 bežcov sa dňa 3.5.2017 o 17.00 hod. zúčastnilo 10. ročníka charitatívneho a športového podujatia pod názvom VSE CITY RUN 2017.

     Tento známy beh, ktorý má tradíciu už od roku 2008 sa behal po historickom centre a cez Mestský park. Bežci a športovci z Pereša na tomto známom charitatívnom behu nemohli chýbať a hneď niekoľko z nich sa stretlo na začiatku štartu.

     Víťazom jubilejného desiateho ročníka VSE City Run sa stal Tibor Sahajda, ktorý zvíťazil aj v behu Wizz Air Košice Runway Run 2017 a Behu v ZOO.

     Nezmeneným štartovným vo výške 1 Euro za dieťa a 3 Eura za dospelého a tiež behom na bežiacom páse sa všetkým prítomným bežcom podarilo vyzbierať sumu 6.582 Eur, ktorou bude podporená Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Foto: http://www.kosickespravy.sk/vybehali-6582-eur

 

OZ Pomoc Perešu

 


 
 

NAJVÄČŠIA FAREBNÁ EXPLÓZIA UŽ PO TRETÍ KRÁT NA SLOVENSKU!Vytlačiť
 

Podujatie Farbám Neujdeš sa blíži a aj ty môžeš byť jeho súčasťou. Na tejto akcii nezáleží na rýchlosti. Víťazmi budú na konci päť kilometrovej trasy všetci. Deti aj dospelí, mladí čí starí, jednotlivci, skupiny i rodiny s deťmi – stačí len prísť a zažiť nezabudnuteľný farebný deň plný zábavy.

Štartujeme 27. mája v Košiciach, 10.júna v Banskej Bystrici a 24. júna v Bratislave. Práve Banská Bystrica získala tento rok významný titul, vďaka čomu sa aj my staneme súčasťou Európskeho mesta športu 2017!

Čo všetko sme si pre teba pripravili?

Okrem farebnej explózie v jednotlivých zónach (zelená, ružová, modrá, žltá a oranžová) na teba čaká veľké množstvo prekvapení. Na štart sa s tebou postaví aj známy triatlonsta Filip Šebo a najúspešnejšia youtobe dvojica ExplOitedMoma.

Spolu s nimi, sa aj ty svojou účasťou môžeš pričiniť o dobrú vec. Zakúpením modrej farby v našom infostánku podporíš projekt Ligy proti rakovine - ,,Rodinná týždňovka“.

Vďaka našim partnerom sme pre teba vyskladali aj pestrý štartovací balíček. A tento rok bude naozaj špeciálny. Tričko Farbám Neujdeš, 2 balíčky s farbami, štartovacie číslo, tetovačka s logom Farbám Neujdeš, občerstvenie na trati, krém na ruky od nášho hlavného partnera Oriflame a množstvo ďalších darčekov ti zabalíme do štýlového sackpacku v originálnom dizajne.

Podujatie, ktoré musíš zažiť!

Toto jedinečné podujatie odštartujeme na Slovensku už po tretíkrát. V predchádzajúcich ročníkoch sa spolu s nami poriadne vyfarbilo už 10 500 farebných nadšencov. Na 5 kilometrovej trase a v zázemí sme dokopy minuli  4000 kg farieb zmiešaných s flitrami, aby na konci každý jeden účastník zažiaril - a to doslova! Vďaka vám všetkým sme doposiaľ prispeli na dobrú vec sumou 5000 eur. A tento rok  určite spoločne tieto čísla navýšime.

Registruj sa ešte dnes

Termíny jednotlivých behov sa blížia a ty si sa ešte nestihol registrovať? Nevadí. Odbenhi si na stránku farbamneujdes.sk, prihlás sa ako jednotlivec, alebo vytvor tím s rodinnými príslušníkmi či kamarátmi. Vek a bežecké skúsenosti nehrajú žiadnu rolu. Dôležitá je dobrá nálada a chuť prekonávať svoje limity.

Už máš svoju registráciu?

V prípade, že si sa už registroval si o krok bližšie k tomu, aby si zažil jedinečnú bežeckú akciu. Spoločne s nami môžeš začať odpočítavať zvyšné dni do momentu, kedy odštartujeme farebnú explóziu v tvojom meste.

Nezabudni ale! Vyzdvihnutie štartovacích balíčkov bude prebiehať už deň pred akciou, vždy v čase od 9:00 do 19:00hod.

26. mája nás nájdeš v Aupark SC Košice, 9. júna v Europa SC Banská Bystrica a nakoniec 23. júna v bratislavskom SP AVION.

Ak máš ďalšie otázky, ktoré sme ti v článku nezodpovedali, kontaktuj nás mailom na info@farbamneujdes.sk. Sleduj tiež stránku www.farbamneujdes.sk a náš facebook, kde pre teba pravidelne pripravujeme súťaže o zaujímavé ceny.

Teší sa na teba tím Farbám Neujdeš 2017!

 

FOTO: www.farbamneujdes.sk


 
 

Na Bystrickej ulici sa našiel kocúrikVytlačiť
 

Dnes 6.3.2017 sa na Bystrickej ulici  v Pereši našiel bielo-šedý tigrovitý kocúrik. Na vonkajšie mača je príliš čistý. Je veľmi prítulný.

Bližšie informácie u nálezcu na

t.č.: 0905 415 596.

 

OZ Pomoc Perešu

 

 


 
 

Našiel sa psíkVytlačiť
 

Dnes 22.02.2017 sa v lokalite Vyšný Lorinčík  našiel tento psík. Má na sebe obojok proti kliešťom.

 Viac informácií u nálezcu na t.č. 0904/631 613.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Stratil sa ryšavý psík - oriešokVytlačiť
 

Stratil sa  tento ryšavý psík - oriešok s hnedým obojkom. Psík je začipovaný. Reaguje na meno Frenky.

Prosíme nálezcu, aby kontaktoval majiteľa na t.č.: 0910/ 991 004. 

 

ĎAKUJEME. 

OZ Pomoc Perešu

 

Košice, 23.02.2017


 
 

Kúzelný Halloween mal svoje čaroVytlačiť
 

Kúzelný Halloween v Pereši je za nami.

Vychutnajte si s nami krásnu vysvietenú atmosféru, ktorú zachytil skvelý fotograf  Patrik Labant.

Fotogalériu si môžete pozrieť TU, prípadne v časti Naše akcie, aktivity 2016 - Halloweenske kúzlenie 31.10.2016. 

Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas a pripravili si zaujímavé a krásne masky.  

 

O rok opäť dovidenia pri kúzelnom Halloweene.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Dávid z KVP v skladaní kociek opäť prevalcoval konkurenciuVytlačiť
 

       Dňa 16.11.2016 o 16.00 hod. sa v Kultúrnom dome mestskej časti Košice - Poľov uskutočnil už 7. ročník obľúbenej súťaže v stavaní LeGa pod názvom „Skladanie z kociek 2016“. V tomto roku sme súťažiace deti rozdelili podľa veku do štyroch kategórií (A, B, C a D). Registrácia súťažiacich prebehla pár dní pre samotnou súťažou (zaregistrovalo sa 43 detí) a ďalších 10 detí (prevažne z Poľova a Pereša) sme zaregistrovali tesne pred súťažou. Prvý krát za 7 rokov organizovania súťaže v skladaní kociek súťažilo viac ako 50 detí.

       Hneď na úvod patrilo slovo starostovi Poľova, Ing. Ladislavov Bradovi, ktorý privítal všetky prítomné deti a ich rodičov. Poprial súťažiacim deťom veľa šťastia a odovzdal slovo predsedovi Občianskeho združenia Pomoc Perešu a zároveň starostovi Pereša Ing. Jozefovi Karabinovi, ktorý predstavil Občianske združenie Pomoc Perešu, poďakoval všetkým partnerom podujatia a súťažiace deti oboznámil s pravidlami súťaže. Následne súťaž odštartoval.

        Súťaž pre kategórie A, B a C sa začala o 16.15 hod. a  kategória D, ktorá bola novinkou, odštartovala o 18.30 hod.  Odborný dozor nad kategóriou A (chlapci vo veku 6 – 8 rokov) ktorí skladali LeGo STAR WARS a CITY a v kategórii B (dievčatá vo veku 6 – 8 rokov), ktoré skladali LeGo CREATOR a FRIENDS robili dobrovoľníci Občianskeho združenia Pomoc Perešu. V kategórií C (chlapci vo veku 9 – 13 rokov), ktorí skladali LeGo TECHNIC a neskôr v kategórii D (chlapci vo veku 12 – 15 rokov), ktorí skladali LeGo MINDSTORMS prevzal dozor pán Novotný, ktorý vedie LeGo krúžok v Centre voľného času v Košiciach.

       V kategórii A  začalo skladať 35 chlapcov jednoduchý model púštneho bojovníka STAR WARS. Desiati najrýchlejší postúpili do ďalšieho kola, v ktorom skladali podstatne väčšie LeGo CITY, konkrétne ostrov zločincov. Víťazom kategórie sa stal Tomáš Theisz z Košickej Novej Vsi, druhý skončil Ladislav Širilla z Pereša a tretí Oliver Sabol z Ťahanoviec. Všetci traja si odniesli LeGo stavebnice od Občianskeho združenia Pomoc Perešu.

       V kategórii B skladali dievčatá jednoduchý model orla z LeGa CREATOR. Tri najrýchlejšie postúpili do ďalšieho kola, v ktorom skladali väčšie LeGo – prenosný televízny voz. Prvenstvo s časom 54 minút a 4 sekundy si odniesla Nikola Kubíková z Pereša, druhá skončila Ema Halušťoková taktiež z Pereša. Tretia skončila Adela Polomská zo Šace. Dievčatá boli obdarované LeGo stavebnicami a jedna z nich aj poukážkou.

       V kategórii C súťažilo 10 chlapcov v skladaní malého vrtuľníka od LeGo TECHNIC. Prví piati s najlepším časom postúpili do finále, v ktorom skladali model snežného skútra. S časom 16 minút a 48 sekúnd sa na prvom mieste umiestnil Dávid Kepič z KVP, na druhom Richard Čuba z Bašky  a na treťom mieste Adam Maňko z Furče.  Všetci traja získali od OZ Pomoc Perešu LeGo TECHNIC stavebnice a víťaz aj darčekovú poukážku v hodnote 50€.

       V kategórii D sa skladal LeGo robot, ktorý mohli skladať len skúsení stavitelia LeGa – okrem prvkov LeGa TECHNIC obsahoval motorčeky, senzory, programovateľnú LeGo kocku a diaľkové ovládanie. Víťazom kategórie D sa stal Dávid Kepič z KVP. Svojho zloženého robota, vrátane všetkých jeho funkcií, predviedol krátko po 19.00 hod. priamo pred návštevníkmi súťaže. Tento dvojnásobný víťaz a zároveň víťaz minulého ročníka súťaže získal v novej D kategórii ako odmenu LeGo TECHNIC stavebnicu a darčekovú poukážku. 

      Súťaže sa zúčastnili deti z rôznych mestských častí Košíc (Myslava, Lorinčík, KVP, Západ, Juh, Ťahanovce, Furča, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves, Šebastovce), no najväčšie zastúpenie v súťaži mali deti z Poľova, Pereša a Šace. Každé súťažiace dieťa dostalo džúsik, čokoládovú nugetku a sladkosť zora. Pre nesúťažiace deti boli pripravené koláčiky a teplý čaj. Krátko po 17.00 hod. sme v kultúrnej sále privítali postavičky dvoch maskotov, ktoré zabezpečil Mgr. Tomáš Gáll, mestský poslanec. Počas súťaže prebiehala burza nového a použitého LeGa a po odmenení víťazov všetkých kategórií nasledovalo žrebovanie tomboly.

       V mene celého kolektívu OZ Pomoc Perešu sa chceme poďakovať našim partnerom, starostovi MČ Košice – Poľov Ing. Ladislavovi Bradovi, generálnemu partnerovi spoločnosti Ness Košice Development Center a spoločnostiam CERE Invest Lorinčík, s.r.o., KOŠICE HOTEL s.r.o., Datacomp s.r.o., K-Power, Pizza Caffe Napoli, KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR,  Stavab, GEODETICCA, s.r.o., RB REKLAMA a primátorovi mesta Košice. Naše poďakovanie patrí aj mestským častiam Košice – Šaca, Košice – Poľov, Košice – Pereš, Košice – Myslava a organizáciám, ktoré súťaž „Skladanie z kociek 2016“ zverejnili na svojich webových či FB stránkach.

Fotografie z akcie si môžete pozrieť  TU.

Občianske združenie Pomoc Perešu

 


 
 

Pozvánka na punč v utorok 13.12.2016Vytlačiť
 

Vážení obyvatelia mestských častí Košice – Pereš, Košice – Lorinčík a Košice - Myslava,

pozývam Vás na

 

PRIMÁTORSKÝ PUNČ,

ktorý budem podávať v rámci

KOŠICKÝCH ROZPRÁVKOVÝCH VIANOC 2016

dňa 13. decembra 2016 od 16.00 – 20.00 hod. na Hlavnej ulici v Košiciach pri súsoší IMMACULATY.

 

 

Vychutnajte si VIANOČNÝ KONCERT plný hudby, spevu, tanca a vianočnej pohody.

Výťažok z predaja punču bude venovaný na charitatívne účely.

 

Uvidíme sa v utorok. 

 

Ing. Jozef Karabin

starosta

mestský poslanec


 
 

Podporili sme Mikulášsky behVytlačiť
 

Dňa 6.12.2016 o 18.00 hod. sme sa aj  tohto roku zúčastnili charitatívneho mikulášskeho behu, ktorý organizoval Active Life.

Štart sa začal presne o 18.03 hod. pri IMMACULATE na Hlavnej ulici v Košiciach.

Na trať vedúcu centrom mesta a mestským parkom s dĺžkou viac ako 4.500 metrov sa rozbehlo takmer 600 mikulášskych bežcov, ktorých neodradilo ani chladné počasie s mínusovými teplotami. Svoje zastúpenie na tomto ročníku mikulášskeho behu mali aj bežci z Pereša a Občianskeho združenia Pomoc Perešu. Zaplatením štartovného všetci mikulášski bežci prispeli k finančnej pomoci pre organizáciu Úsmev ako dar. Naše združenie dobehlo do cieľa v prvej desiatke.

Foto: Košické Správy.sk

 

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Pokojné Vianoce a úspešný Nový rok 2017Vytlačiť
 

Pokojné Vianoce

a úspešný

Nový rok 2017

Vám praje

Ing. Jozef Karabin,

starosta MČ Košice - Pereš,

mestský poslanec 


 
 

Bežíme spolu Trojkráľový beh 2017!Vytlačiť
 

Trojkráľový beh 2017 trať     Bežíme spolu Trojkráľový beh 2017!

     Dňa 06.01.2017 o 15.00 hod. sa na Hlavnej ulici pri súsoší Immaculata v Košiciach bude konať zimné športové podujatie pre bežcov pod názvom Košický trojkráľový beh 2017. Organizátorom trojkráľového behu, ktorý má svoju tradíciu v Košiciach od roku 2014, je Klub OB ATU Košice.

     Trať pozostáva z 2 okruhov. Prvý okruh od štartu pri súsoší Immaculata vedie po Hlavnej ulici k Dolnej bráne, odkiaľ sa po otočke beží po Hlavnej späť k Immaculate. V druhom okruhu sa beží opäť po Hlavnej k Dómu sv. Alžbety, kde sa zabočí na Alžbetinu ulicu, z nej po Vrátnej na Hlavnú a po nej cca 100 m smerom k Auparku. Po otočke sa zabočí na Zvonársku ulicu, po nej na Mlynskú a po Mlynskej cez most do Mestského parku. Tu trať vedie po vonkajšom obvodovom chodníku a smeruje k mostu na Podtatranského ulici. Ďalej pokračuje po nábreží Štefánikovej ulice, krátkym úsekom po Vodnej na Hrnčiarsku ulicu a po nej sa pretekári vrátia na Mlynskú. Záverečná časť trate vedie opäť po Hlavnej ulici do cieľa pri Immaculate.

     Za Občianske združenie Pomoc Perešu pobeží na trojkráľovom behu  Ján Borza, Daniel Babik a Jozef Karabin. V prípade záujmu môžete seba či svoju rodinu prihlásiť na www.3kb.sk. Prihlásiť sa môžete ako jednotlivec, alebo za tím (OZ Pomoc Perešu alebo MČ Košice – Pereš).

   V prípade svojej účasti nám pošlite svoje fotografie z behu na e-mailovú adresu starosta@jozefkarabin.sk alebo na pomocperesu@gmail.com s krátkym popisom, prípadne zážitkom z behu. Následne budú zverejnené na www.jozefkarabin.sk. Skutočnými víťazmi, vrátane troch medailových, budú všetci z nás, ktorí absolvujú tento prvý zimný beh. Všetkým bežcom a hlavne bežcom z Pereša a Lorinčíka držíme palce. Viac info o podujatí nájdete na www.3kb.sk.  

 

 

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Otvorenie ľadovej plochy 06.01.2017Vytlačiť
 

Otvorenie ľadovej plochy 06.01.2017
 

Srdečne Vás pozývame na otvorenie ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku v Pereši, ktoré sa uskutoční dňa 06.01.2016 (piatok) o 13.30 hod. Nezabudnite na teplé oblečenie.

Tešíme sa na Vás.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Súťaž v korčuľovaní medzi kužeľmi mala úspechVytlačiť
 

   Korčuľovanie Pereš 8.1.2016Dňa 8.1.2017 o 14.00 hod. Občianske združenie Pomoc Perešu za pomoci členov, obyvateľov Pereša a Vyšného Lorinčíka odštartovalo na perešskom multifunkčnom ihrisku prvú tohtoročnú súťaž pod názvom „Korčuľovanie medzi kužeľmi 2017“.

     Deti a ich rodičov neodradilo ani mínus 7 stupňov pod nulou a silný nárazový vietor (pocitovo až mínus 17 stupňov pod nulou). Po krátkom rozkorčuľovaní boli už všetky deti na ľadovej ploche pripravené na „ostrú“ jazdu medzi kužele.

     Rozdelené boli do dvoch kategórii – chlapci a dievčatá. Prvé tri dievčatá  a prví traja chlapci s najlepšími časmi boli krátko po skončení súťaže odmenení sladkými odmenami (čokoládové figúrky, salónky a kolekcie) od nášho združenia. Malú sladkosť získali aj tí, ktorí nič nevyhrali.

     Sľúbený „čajík zdarma“ sa podával až do 15.40 hod., pre dospelých na zahriatie aj Järermeister. Fotografie, ktoré nám budú doručené na starosta@jozefkarabin.sk alebo pomocperesu@gmail.com,  budú priebežne pridávané do fotogalérie na www.jozefkarabin.sk. Najlepšiu zverejníme v najbližšom vydaní Informačného listu.

     Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí si v tomto mrazivom počasí našli čas a prišli povzbudiť svoje deti. Na príprave ľadovej plochy sa podieľali Jozef Karabin st., Jozef Karabin ml., Vladimír Farkaš, Jozef Uriga, a Martin Lorenc. Všetkým ďakujeme! 

Fotografie si môžete pozrieť TU.

                                                                                                                                                                                                                                                        Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Košický trojkráľový beh bol skutočne mrazivýVytlačiť
 

Trojkráľový beh Karabin 2017     Dňa 6.1.2017 sa v Košiciach na Hlavnej ulici pri súsoší Immaculata konal už štvrtý ročník obľúbeného zimného behu pod názvom Košický trojkráľový beh.

     Ani silný mráz -12 stupňov pod nulou a silný nárazový vietor (pocitovo viac ako 22 stupňov pod nulou) neodradili bežcov v Košiciach na skúšku „ohňom“, ktorú v tomto roku predstavoval trojkráľový beh v Košiciach.

     Z avizovaných viac ako 800 prihlásených našlo odvahu a na trať nastúpilo takmer 600 bežcov z rôznych mestských častí, obcí, miest a klubov. Prvé tohtoročné košické bežecké podujatie si nenechali ujsť ani bežci zo zahraničia. Mestská časť Košice – Pereš, Mestská časť Košice – Lorinčík, Klub seniorov z Pereša a Občianske združenie Pomoc Perešu sa zapísali do tabuliek časomiery hneď niekoľko krát.

     O 14.00 hod. absolvovali svoj beh na 1.100 metrov seniori Klubu seniorov a deti. Za mestskú časť Košice – Pereš v kategórii „Chlapci do 15 rokov“ bežal Samuel Kušnír, ktorý skončil s časom 00:07:32 na 16. mieste. Klub seniorov Pereš získal 6 umiestnení – v kategórii „Muži 60 rokov a viac“ získal s časom 00:12:22 Július Oláh 26. miesto, v kategórii „Ženy 60 a viac“ sa na 15. mieste umiestnila Alžbeta Štrbáková, na 28. mieste Mária Körtvölyová, na 33. mieste Gabriela Vojakovičová, na 34. mieste Anna Výrostková a na 49. mieste Anna Maslošová.

      O 15.00 hod. sa začal pre náročných bežcov beh na 5.100 metrov. Za mestskú časť Košice – Pereš sa na 4. mieste v kategórii „Juniorky do 19 rokov“ umiestnila s časom 00:25:18 Viktória Fabianová.

     V najväčšej kategórii „Muži 20 – 39 rokov“ sa na 29. mieste s časom 00:21:48 umiestnil Jozef Karabin, na 42. mieste s časom 00:22:47 Jozef Fabian, a na 91. mieste s časom 00:26:12 Daniel Babik. Miroslav Kender z Lorinčíka dobehol na 105. mieste s časom 00:26:55.

     Košický trojkráľový beh bol posledným športovým podujatím v rámci Európskeho mesta športu 2016. Mesto Košice bolo vyhodnotené ako Najlepšie európske mesto športu za rok 2016 a nemalou mierou k tomu prispeli obyvatelia Pereša a Lorinčíka za čo im ďakujeme.

Fotografie si môžete pozrieť TU.

                                                                                                                                                                                                                              Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Halloweenske kúzlenie už v pondelok 31.10.2016Vytlačiť
 

Občianske združenie Pomoc Perešu

Ing. Jozef Karabin, starosta MČ Košice – Pereš Vás

pozývajú na

Halloweenske kúzlenie, 

ktoré sa uskutoční dňa

31.10.2016 (pondelok)  

od 17.00 – 19.00 hod. 

na Jasovskej 40 v Pereši (pri futbalovom ihrisku).

 

PROGRAM:

Halloweenske kúzlenie – kúzelník GABI

Súťaž o najkrajšiu halloweensku tekvicu – prines svoj výtvor a vyhraj

Vstup je bezplatný – podmienkou je halloweenska maska dieťaťa alebo rodiča

Sladkosti a teplý čaj pre všetky deti zdarma

Príďte si vychutnať čarovnú atmosféru a kúzelne vysvietenú záhradu

Akcia bude zdokumentovaná na www.jozefkarabin.sk – foto od Patrik Labant

 

Halloweenske kúzlenie Pereš 31.10.2016 Halloweenske kúzlenie Pereš 31.10.2016.pdf Halloweenske kúzlenie Pereš 31.10.2016.pdf (989.1 kB)

 
 

Informačný list zo dňa 29.10.2016Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 29.10.2016Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       leto ubehlo ako voda a v tomto jesennom mesiaci sme sa rozhodli, že Vás budeme krátkou cestou informovať o dianí v Pereši a Lorinčíku. Budeme sa Vám snažiť pripomenúť to, čo sa už udialo, ale aj to, čo malo najväčší úspech. Nezabudli sme  na najväčšie investície či pozvania na rôzne podujatia.

 

Najväčšia investícia v Pereši – poklepanie základného kameňa

       Dňa 17.10.2016 bol o 09.00 hod. v Pereši za účasti investora, primátora, starostu, poslancov, pozvaných hostí a médií poklepaný základný kameň budúceho polyfunkčného objektu pod názvom OC Pereš.

     Myšlienka postaviť na mieste starého miestneho úradu nový polyfunkčný objekt s novým miestnym úradom, supermarketom a poliklinikou sa zrodila už v roku 2008, keď sme museli starý miestny úrad v dôsledku havarijného stavu zatvoriť. V tom čase budova úradu, ale aj priľahlý pozemok patril mestu Košice. V januári 2009 sme miestny úrad presťahovali do priestorov bývalej základnej školy na Krompašskú 54, v ktorých sme dodnes. V roku 2009 Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Pere rozhodlo, že starý miestny úrad spolu s pozemkom získame od mesta Košice do vlastníctva mestskej časti. V roku 2011 ďalšie miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Pereš zadefinovalo podmienky a rozhodlo o prenájme pozemku vrátane budovy starého miestneho úradu formou verejno - obchodnej súťaže. Víťazná spoločnosť sa zaviazala, že pre obyvateľov Pereša postaví nový miestny úrad na svoje náklady a ďalšiu dôležitú občiansku vybavenosť. Zmluva s víťazom súťaže bola podpísaná v apríli 2013. V októbri 2013 bolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby starého miestneho úradu. V januári 2014 bolo vydané územné rozhodnutie pre nový polyfunkčný objekt. V októbri 2015 došlo k odstráneniu starého miestneho úradu. V auguste 2016 investor získal stavebné povolenie a v októbri 2016 sa začína s výstavbou polyfunkčného objektu...

     Proces vybavovania povolení, potvrdení, vyjadrení, dopravného napojenia, prekládok inžinierskych sietí či rôznych skúšok sa nerodil ľahko. Na pozemku, na ktorom bola v minulosti základná škola a neskôr starý miestny úrad sú umiestnené šachty, skruže, nádrže, staré káble a takmer všetky inžinierske siete. Najväčším problémom však bola voda resp. jej odvádzanie, pretože povrch Pereša tvoria ťažké íly. Investor splnil aj túto podmienku. Súčasťou polyfunkčného objektu bude aj upravená priľahlá verejná zeleň  a nové parkovisko. Bezplatné parkovanie (až 44 parkovacích miest) pre návštevníkov polyfunkčného objektu a jeho 24 hodinové monitorovanie budú samozrejmosťou.

     V novom polyfunkčnom objekte bude nový miestny úrad, moderný supermarket, poliklinika, lekáreň, optika, veterinárna ambulancia, petshop, reštaurácia, kaviareň, cukráreň, hobby market, kvetinárstvo... V prípade záujmu o prenájom obchodných priestorov kontaktujte  mobilné telefónne číslo 0905 505 755.

     Výstavba polyfunkčného objektu  v Pereši bola v roku 2014 predvolebným sľubom viacerých kandidátov na post starostu či poslanca mestskej časti. Niektorí ho chceli stavať hneď po voľbách, ďalší chceli „zrevidovať“ zmluvný vzťah s investorom a niektorí ho nechceli vôbec.

     Z výsledkov komunálnych volieb v roku 2014 bolo jasné, že obyvatelia Pereša majú záujem o polyfunkčný objekt so širokou občianskou vybavenosťou. Preto som rád, že slávnostným poklepaním základného kameňa v októbri 2016  sme začali s jeho výstavbou. Výstavba polyfunkčného objektu je najväčšou investíciou v histórii Pereša, ktorá však nijako nezaťaží rozpočet mestskej časti Košice – Pereš.

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Výmena vodovodného potrubia na Revúckej   v Pereši

       Od novembra 2016 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len VVS), vykonávať plánovanú rekonštrukciu starého vodovodného potrubia DN 100 na ulici Revúcka po celej jej dĺžke (700 metrov) vrátane vodovodných prípojok. Túto investíciu v hodnote 70.000€ bez DPH bude VVS realizovať na svoje náklady svojimi zamestnancami. Zároveň sa VVS pustí do rekonštrukcie hlavného vodovodného potrubia z Bukovca DN 700, ktoré prechádza cez Revúcku v Pereši. Rekonštrukcia bude realizovaná spoločnosťou Aarsleff Hulín, s.r.o., tzv. vložkovaním. Náklady na rekonštrukciu tohto potrubia sú vo výške 301.667,44€ bez DPH. Obe investície znáša na svoje náklady spoločnosť VVS a teda nestojí mestskú časť Košice – Pereš žiadne finančné prostriedky. Komunikácia Revúcka patrí ku komunikáciám, ktoré roky vykazovali najväčší počet porúch a havárií na vodovodnom potrubí a preto sa s opravami oboch potrubí začne zhruba v rovnakom čase. Práce spojené s opravou môžu mať za následky odstávky vody na určitých úsekoch, o ktorých Vás budeme prostredníctvom služby SMS rozhlasu, prípadne webovej stránky.

                                              MÚ MČ Košice - Pereš

        Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 

Celý informačný list si môžete stiahnut nižšie.

 

Informačný list zo dňa 29.10.2016 Informačný list zo dňa 29.10.2016.pdf Informačný list zo dňa 29.10.2016.pdf (2.6 MB)

 
 

Skladanie z kociek sa blíži. Tentoraz v Poľove už 16.11.2016 o 16:00 hod. Vytlačiť
 

Občianske združenie Pomoc Perešu pozýva všetky deti vo veku od 6 - 15 rokov
na obľúbený

7. ročník súťaže v stavaní kociek z LeGa,

ktorý sa uskutoční dňa

16.11.2016 o 16:00 hod.

v Kultúrnom dome MČ Košice - Poľov. 

 

Skladať sa budú stavebnice LeGo typu STAR WARS, CITY, CREATOR,
FRIENDS, TECHNIC, MINDSTORMS v štyroch kategóriách:


1. chlapci vo veku 6 - 8 rokov LeGo STAR WARS, CITY


2. dievčatá vo veku 6 – 8 rokov LeGo CREATOR, Friends


3. chlapci vo veku 9 - 13 rokov LeGo TECHNIC


 

4. chlapci vo veku 12 - 15 rokov LeGo Mindstroms
(len pre 5 priviLeGovaných)

 

 

Skladať sa bude podľa Lego návodov za čo najkratší čas.
Posudzovať sa bude nielen rýchlosť, ale aj kompletnosť postaveného modelu.
Víťazi budú odmenení hodnotnými Lego stavebnicami a poukážkami.

 


POZOR!!! Kto chce skladať, musí sa zaregistrovať.


Registrácia súťažiacich prebieha elektronicky od 10.11. – 13.11.2016 a potrvá dovtedy, kým sa neprihlási prvých 75 detí. V prípade záujmu o registráciu pošlite e-mail na adresu starosta@jozefkarabin.sk.
Pri registrácii uveďte meno a priezvisko dieťaťa, jeho vek, adresu a mobilný kontakt na zákonného zástupcu dieťaťa. Pre potvrdenie registrácie sú tieto údaje povinné. Z kapacitných dôvodov nemôžu súťažiť všetky deti, avšak pozrieť sa môže prísť každý.

 

Pripravujeme aj obľúbenú burzu LeGa
Má vaše dieťa doma LeGo stavebnicu, s ktorou sa už nehrá? Chcete si kúpiť stavebnicu, ktorá nie je nová alebo sa už nepredáva? Príďte k nám na burzu LeGa! Začiatok burzy je od 16:00 hod. a potrvá do ukončenia súťaže.

 

Tešíme sa na vás.


Tím Občianskeho združenia Pomoc Perešu

 

 

 

Skladanie z kociek 16.11.2016 Skladanie z kociek 16.11.2016.pdf Skladanie z kociek 16.11.2016.pdf (1.1 MB)

 
 

Mimoriadne oznámenie - Obmedzenie dopravy na Revúckej ulici v PerešiVytlačiť
 

Obmedzenie dopravy na Revúckej ulici  v Pereši

       Dopravná situácia na ulici Revúcka je v súčasnosti ovplyvnená viacerými okolnosťami - oprava hlavného privádzača pitnej vody DN 700, výstavba polyfunkčného objektu, pohybom mechanizmov a pracovníkov týchto stavieb, pohybom mechanizmov a vozidiel jednotlivých obyvateľov ulice, ktorí zabezpečujú výstavbu rod. domov a v neposlednej miere je situácia ovplyvnená pohybom vozidiel vykonávajúcich služby obyvateľstvu.

       Nepriaznivá situácia dopravy je zapríčinená do značnej miery situovaním vodovodného potrubia DN 700 v strede cesty, kde je potrebné pre vyvložkovanie potrubia vykopať štartovaciu stavebnú jamu. Tým je komplikovaný prejazd popri jame, resp. sa z priestorového hľadiska nedá  prejsť vedľa vykopanej jamy. Platí to najmä pre výkop č. V3 (oproti polyfunkčného objektu) a V4 (oproti stav. parcele č. 146/1 a 141/2). Dňa 23.11.2016 bola okamžite zabezpečená dodávka nových dopravných značiek, ktoré budú rozmiestnené na ul. Revúcka a ul. Bystrická tak, aby vodičov  v dostatočnom predstihu upozorňovali na obchádzku z dôvodu  stavby.

       Žiadame obyvateľov ulice Revúcka - hlavne medzi ulicami Gelnická, Bystrická a Krompašská, aby neparkovali svoje vozidlá pred domom, ale na svojom pozemku. Zabezpečia tým lepší pohyb mechanizmov.

       Výkop V5 (oproti parcele 420/1 a 421) sme na žiadosť miestneho obyvateľa presunuli až na 25.11.2016 (piatok poobede) - budúci týždeň bude vykopaný aj výkop V5.  Predpokladáme, že jama sa tiež nebude dať obísť, preto budú aj v tejto časti medzi ul. Krompašskou a spodnou časťou ulice Revúcka, rozmiestnené dopravné značky pre obchádzku.

       Upozorňujeme obyvateľov, že k jamám je možnosť sa dostať z oboch strán (pre dopravu osobnými vozidlami, dopravu materiálu, odvoz smetí a pod.), ale pre nedostatok miesta treba počítať s prípadným vycúvaním. V prípade, že obyvateľ ul. Revúcka potrebuje súrne prejsť okolo našich mechanizmov, treba požiadať našich pracovníkov, ktorí mu dočasne uvoľnia cestu.

       Táto situácia by mala trvať ešte budúci týždeň. Akonáhle sa budúci týždeň dokopú stavebné jamy a mechanizmy pre výkopy a montáž paženia opustia stavebný priestor, bude situácia ohľadne pohybu stavebných strojov na ul. Revúcka  zlepšená.

       Stavebné jamy budú zasypané až po tlakovej skúške (z dôvodu kontroly spojov), t. j. v 49. týždni. Do tejto doby musia byť všetky stavebné jamy otvorené.

       Žiadame obyvateľov v blízkosti stavby, aby mali strpenie. V prípade potreby sme nápomocní k riešeniu daného problému jednotlivých dotknutých obyvateľov priamo na mieste u nášho pracovníka - Ing. Loskot – 0903/288 384

 

Ing. Peter Kvašňák

Aarsleff Hulín, s.r.o

 

 


 
 

Bežci z Košíc spoznávali PerešVytlačiť
 

     Takmer 100 bežcov združených v komunite Active life a iných vrátane 10 bežcov z Pereša si dňa 18.8.2016 od 19.00 hod. vychutnali jeden z náročnejších behov po mestských častiach Košíc pod názvom „Spoznaj behom Košice – Pereš“.

   Aj tento rok sa štartovalo z perešského ihriska, ktoré bolo zároveň aj cieľom. Hneď na úvod po prezentácii takmer 100 bežcov sa začalo s losovaním „mini“ tomboly, ktorú organizovalo Active life. Po jej ukončení nasledovala krátka, no účinná rozcvička na trávnatom ihrisku pod vedením dvoch skúsených lektoriek.

     O 19.30 hod. bola odštartovaná skupina bežcov, rozdelená do dvoch kategórii. Prvá kategória behala krátku trať s dĺžkou viac ako 4 km po Pereši, druhá kategória bežcov behala náročnú trať po perešských uličkách, po poľnej ceste k vodojemu v katastri Luníka IX. kde sa otočili a zamierili do Pereša bežiac okolo Miestneho úradu na Krompašskej smerom na Bystrickú. Od otočky Bystrická pokračovali cez lokalitu Vyšný Lorinčík až do Lorinčíka a naspäť na perešské ihrisko.

     Tento náročný okruh so striedavým prevýšením mal viac ako 9 kilometrov a potrápil aj tých najlepšie pripravených bežcov. V cieli bolo pre každého bežca pripravené nealko pivo od Občianskeho združenia Pomoc Perešu, ktoré odovzdával za predseda združenia Jozef Karabin.

     Po dobehnutí posledného účastníka nasledovalo vyhodnotenie šiestich najrýchlejších bežcov. V kategórii ženy sme za OZ Pomoc Perešu odovzdávali trom najrýchlejším bežkyniam medaily, traja najrýchlejší muži dostali od OZ Pomoc Perešu poháre s venovaním. Prísť a pozrieť sa na jeden z najväčších behov v Pereši využilo niekoľko obyvateľov Lorinčíka a Pereša. Pre tých ktorí prišli s malými deťmi bol pripravený detský kútik v priestore detského ihriska v Pereši.

Za podporu podujatia ďakujeme Active life a  všetkým prítomným obyvateľom Pereša a Lorinčíka, ktorí povzbudzovali „svojich“ bežcov.   

 

 

Všetky fotografie sú zverejenené TU.

Foto: Patrisse Labant Photography & Luigi

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Zoznam cien v tombole Športový deň Pereš 2016 - Aktualizované Vytlačiť
 

Hlavná cena – skúter v hodnote 999 € - Ing. Jozef Karabin, starosta MČ Košice - Pereš

poukážky na benzín v hodnote 100€ - primátor mesta Košice

 

 • Cena – letenky pre 2 osoby tam a späť – Letisko Košice – Airport Košice, a.s.
 • Cena – hodinky zn. INVICTA v hodnote 300€ - MIRROR
 • Cena – darčeková poukážka na bielenie zubov v hodnote 290€ - Diamondsmile, s.r.o.
 • Cena – Čokolády DEVA v hodnote 80€ – p. Forraiová
 • Cena – Čokolády DEVA v hodnote 80€ – p. Forraiová
 • Cena – víkendový pobyt pre 2 osoby do Vysokých tatier v hodnote 200€ - Cestovná a dopravná kancelária PROMET Trans, s.r.o.
 • Cena – domáci elektrospotrebič zn. Rowenta v hodnote 40€ - OKNADVERE.SK
 • Cena – domáci elektrospotrebič zn. Rowentav hodnote 40€ - OKNADVERE.SK
 • Cena – osobný automobil na víkend v hodnote 135€ - MORIS Slovakia s.r.o.
 • CD, DVD v hodnote 100€ - DVD Best
 • Cena – elektronický čip s kreditom 108 minút umývania auta na EHRLE - DUNAJSKÁ
 • Cena - darčeková poukážka v hodnote 50€ - Nemocnica Košice - Šaca
 • Cena - darčeková poukážka v hodnote 50€ - Nemocnica Košice - Šaca
 • Cena - darčeková poukážka v hodnote 50€ - Nemocnica Košice - Šaca
 • Cena - darčeková poukážka v hodnote 45€ - Nemocnica Košice - Šaca
 • Cena - darčeková poukážka v hodnote 45€ - Nemocnica Košice - Šaca
 • Cena – poukážka v hodnote 50€ - Slamený dom
 • Cena – interiérové doplnky v hodnote 80€ - www.modernedoplnky.sk
 • Cena – darčekový potravinový kôš v hodnote 50€ - CAPEX, s.r.o.
 • Cena - darčekový poukaz na 5 vstupov - Astória Fit&Gym
 • Cena - darčekový poukaz na 5 vstupov - Astória Fit&Gym
 • Cena - darčekový poukaz na 5 vstupov - Astória Fit&Gym
 • Cena - darčekový poukaz na 5 vstupov - Astória Fit&Gym
 • Cena - darčekový poukaz na 5 vstupov - Astória Fit&Gym
 • Cena – motorový olej, autolekárnička a brzdová kvapalina zn. BOSH v hodnote 50€ - Milan Fűlop
 • Darčeková poukážka v hodnote 50€– veterinárna ambulancia MVDr. Jozef Opát, CSc.
 • Darčeková poukážka v hodnote 50€– veterinárna ambulancia MVDr. Jozef Opát, CSc.
 • Vína v hodnote 50€ - Ladislav Kašprišin
 • Cena – darčekový kôš v hodnote 33€ - Štefan Tóth – stavebná činnosť
 • Cena – darčekový kôš v hodnote 33€ - Štefan Tóth – stavebná činnosť
 • Cena – darčekový kôš v hodnote 33€ - Štefan Tóth – stavebná činnosť
 • Cena – poukážky na v hodnote 10€ - KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR
 • Cena – poukážky na v hodnote 10€ - KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR
 • Cena – poukážky na v hodnote 10€ - KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR
 • Cena – poukážky na v hodnote 10€ - KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR
 • Cena – poukážky na v hodnote 10€ - KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR
 • Cena - darčeková taška - Daniel Petrík, starosta MČ Košice - Šaca
 • Cena - poukážka na jednu procedúru podľa vlastného výberu - Štúdio relax, Mária Kenderová, Námestie oceliarov 23, Košice - Šaca
 • Cena - darčeková poukážka na nákup tovaru v hodnote 20€ - Luna Optik, Námestie oceliarov 23, Košice - Šaca
 • Cena – poukážka na nákup 3 ks pizza podľa vlastného výberu - Quick Bar
 • Cena – poukážka na nákup 2 ks pizza podľa vlastného výberu - Quick Bar
 • Cena – poukážka na nákup 1 ks pizza podľa vlastného výberu - Quick Bar

 

 

Leták_Športový deň Pereš 10.09.2016 sportovy_den_peres_10.09.2016.pdf sportovy_den_peres_10.09.2016.pdf (2 MB)

 
 

Športový Deň Pereš 2016 ovládli majstri SR a majstri svetaVytlačiť
 

Športový deň Pereš 2016Športový Deň Pereš 2016 ovládli majstri SR a majstri sveta

       Mestská časť Košice – Pereš a Občianske združenie Pomoc Perešu aj v tomto roku organizovali Športový deň Pereš 2016. Športový deň Pereš 2016 prebiehal v čase týždňa športu, keď len v meste Košice bolo 12 a v okolí mesta ďalších 20 rôznych športových podujatí.  Počasie, od ktorého na otvorenom priestore závisí každá akcia nám prialo a na september bolo až príliš teplo. Mohli by o tom rozprávať futbalisti – tí detskí z kategórie U9 už od 9.00 hod. odštartovali futbalový turbaj (4 tímy) za aktívnej účasti svojich rodičov a športových nadšencov. S menším oneskorením sa začal aj futbalový turnaj pre dospelých. Od 12.00 hod. multifunkčné asfaltové ihrisko patrilo nadšencom elektrokoliek – elektrokolky od www.x-balance.sk  testovali deti, mládež ale aj dospelí.

     Vo futbalovom turnaji deti v kategórii U9 zvíťazil tím JUVENTUS, u dospelých zvíťazil tím Pereš, ktorý zároveň získal druhé zlato v tomto roku. V súťaži pití piva za čo najkratší čas spomedzi 6 mužov a štyroch žien zvíťazil Ondrej Mikula.

     O 15.00 hod. predviedli svoje vystúpenie šermiari z Willard Košice. Medzi nimi bol prítomný Boris Stojka, majster slovenskej republiky v šerme kordom a majster slovenského pohára. O 16.00 hod. sa všetky prítomné deti tešili na kúzelníka Gabiho, dospelých zaujali kickboxeristi z Policajnej školy Košice. Najväčší záujem a hlavne rešpekt u mužov vzbudila Veronika Petríková, ktorá je majsterkou sveta v kickboxe.

     Slečny z DUO VULPIX začali s akrobatickým tancom pri tyči krátko pred osemnástou hodinou. Po ich vystúpení sa na pódiu objavila známa tvár, Ing. Jozef Bomba v sprievode svojich dvoch zverenkýň. Ing. Jozef Bomba je niekoľkonásobný majster sveta a Slovenska (5-násobný majster sveta 2006, 2007, 2013, 2014- WFF, 2014 - WBBF Kulturistika, 3-násobný vicemajster sveta, Vicemajster Európy 2015, Majster Slovenska 2015). Po jeho vystúpení sa začalo so žrebovaním tomboly v hodnote viac ako 4.200 Eur. V tombole sme žrebovali letenky od Letiska Košice, švajčiarske hodinky INVICTA od MIRROR, zájazd do Vysokých Tatier od Promet Trans, s.r.o., auto na víkend... Hlavnou cenou bol skúter v hodnote 999 Eur, ktorý venoval do tomboly Ing. Jozef Karabin spolu s poukážkami na benzín od primátora mesta Košice. Hlavnú cenu si odniesla pani Lenka Kondášová z Košickej Polianky.

     Po žrebovaní tomboly sa začala súťaž v pretláčaní sa rukou – armwrestling. Pretláčali sa  muži ale aj ženy. Touto súťažou sa skončila športová časť programu a nasledovalo večerné posedenie s hudbou do 22.00 hodiny.

 

Fotogalériu k akcii Športový deň Pereš 2016 nájdete TU.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Zabehli sme KOŠICE NIGHT RUN 2016Vytlačiť
 

Perešskí bežci Košice Night Run 2016   V piatok, 2.9.2016 o 20:00 hod. sa začal 5. ročník obľúbeného behu ulicami Košíc pod názvom KOŠICE NIGHT RUN 2016.

   Zabehať si v príjemnej nočnej atmosfére Košíc prišlo takmer 1.700 bežcov zo všetkých kútov Slovenska, niektorí aj zo zahraničia.

     Priamo na podujatí sme stretli piatich bežcov z Pereša a jedného z Lorinčíka, no behu sa zúčastnilo minimálne 9 bežcov z Pereša.  

     Trom registrovaným bežcom, presnejšie dvom bežkyniam a jednému bežcovi uhradila Mestská časť  Košice – Pereš štartovné, ktoré nám v plnej miere preplatí Mesto Košice. Tím Mestskej časti Košice – Pereš reprezentovali Ing. Lenka Petrová, Katarína Girmanová a Ján Borza – všetci s trvalým pobytom v Pereši. Trať bola dlhá 10 km a rozdelená do dvoch približne rovnakých kôl. Behať po večerných košických uličkách bolo o to náročnejšie, že bežci musia veľmi pozorne sledovať situáciu pre sebou – je rozdiel behať cez deň v menšom počte a niečo úplne iné večer a v „tlačenici“.

   Najrýchlejšou bežkyňou z tímu MČ Košice – Pereš bola Ing. Lenka Petrová s časom 0:59:14 (vo svojej kategórii na 143. mieste), druhým bol Ján Borza s časom 1:04:24 (vo svojej kategórii na 8. mieste) a tretia skončila Katarína Girmanová s časom 1:04:34. Vo svojej kategórii obsadila 4. miesto. Tím MČ Košice – Pereš skončil na 73. mieste.

   Predseda OZ Pomoc Perešu Ing. Jozef Karabin sa tentoraz prestížneho behu nezúčastnil pre neplánovanú operáciu len pár dní pred behom.

        Ďakujeme všetkým bežcom z Pereša, ktorí prišli reprezentovať našu mestskú časť v náročnom behu KOŠICE NIGHT RUN 2016 a veríme, že v budúcom roku nás bude ešte viac.  

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Spoznaj behom Košice - Pereš štvrtok 18.08.2016Vytlačiť
 

Spoznaj behom PerešKomunita Active life a Občianske združenie Pomoc Perešu Vás pozývajú na beh po Pereši a Lorinčíku, ktorý sa uskutoční

vo štvrtok 18.8.2016 so začiatkom o 19.00 hod. na perešskom ihrisku.

Štartovné je 1 Euro.

V cene štartovného je tombola, rozcvička, úschovňa, detský kútik a pitný režim.

Príďte a neoľutujete.

Každý bežec dostane nealko pivo od starostu Pereša zdarma :o)

 

Active life a OZ Pomoc Perešu

 

Takto sa nám behalo minulý rok: https://www.youtube.com/watch?v=xx1MSQrJNv0

 


 
 

Informačný list zo dňa 30.07.2016Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 30.07.2016Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       sme v polovici letných prázdnin, v čase najväčších dovoleniek, no my neoddychujeme. Za posledné dva mesiace sa toho udialo v Pereši a Lorinčíku viac než dosť. Neudržiavané pozemky, rozmáhajúce sa vlámania do rodinných domov, ale aj rôzne športové a kultúrne podujatia sú hlavnými témami nášho Informačného listu.  

 

Krádeže v Pereši

       Za posledné tri mesiace boli zaznamenané vlámania do rodinných domov. V tomto roku v Pereši asi prepíšeme štatistiky v tabuľkách Policajného zboru SR, pretože za tak krátky čas sú štyri vlámania viac než dosť. Aj preto je dôležité predvídať a zabezpečiť si svoju nehnuteľnosť voči neželaným návštevám. Vaše nefunkčné kamery alebo ich atrapy, vypnutý alarm, otvorené pivničné okno a neuzamknuté vchodové dvere sú tým najväčším lákadlom pre návštevu bez ohlásenia. Ani vysoké betónové oplotenie nikomu nezaručuje 100% ochranu. To, že poniektorí bývame v Pereši niekoľko rokov a ani len nepoznáme najbližších susedov, len nahráva do karát vandalom a zlodejom. Viete, na akom vozidle jazdí Váš sused, kde pracuje a kto ho pravidelne navštevuje? Máte vo svojom mobilnom telefóne jeho kontakt? Viete vôbec, ako sa volá? Ak ste odpovedali na všetky otázky áno, znamená, že medzi sebou komunikujete a záleží vám na tom, aby ste vedeli, kto je Vaším susedom. Nemáte problém susedovi zavolať, že niekto parkuje pravidelne v jeho okolí a keď zbadáte cudzie vozidlo, obvoláte najbližšie okolie, prípadne kontaktujete políciu. Horšie je to vtedy, ak ani len netušíte, kto je Váš sused, kedy chodí domov, kde pracuje a pod. Toto je ideálna situácia pre zlodejov – keby si vytypovali takýto dom a sledovali ho niekoľko dní, nikto by si nič nevšimol. Spoliehať sa dá na hocičo, no v každom prípade, ak vidíte pred svojou bránou či susedovým rodinným domom cudzie či podozrivé vozidlo, skúste cez telefón a u najbližších susedov zistiť, komu patrí, resp. ku komu prišiel. Jeden či dva telefonáty vo výške pár centov nikoho finančne nezruinujú. Lepšie je predvídať ako byť nemilo prekvapený.

  

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

Ako (ne)prísť o dom

       Stáva sa to vo svete, na Slovensku, a už aj v Pereši. To, čoho som bol svedkom 18.7.2016 vo večerných hodinách na Perešskej ulici neprajem nikomu. Niečo po 20.00 hod. som bol obyvateľom Pereša privolaný na Perešskú so zaujímavým odkazom. Na mieste boli prítomní záchranári a policajti. Na ceste pred domom ľudia, ktorí prišli o bývanie. Stačil jediný podpis na zmluve... Poďme však na začiatok, pretože triezvy človek, ktorý nie je pod nátlakom, nemôže prepísať, resp. predať časť svojej nehnuteľnosti a povedať mi, že on len súhlasil s predajom, koľko mal za nehnuteľnosť dostať nevedel nič. Vraj ani nič nedostal! Je to normálne? V uvedenom dome bývali ďalší nájomníci spolu s ich imobilnou rodinnou príslušníčkou. Všetci skončili na ulici, presnejšie na Perešskej ulici. Dom po niekoľkých rokoch zmenil majiteľa, ten ich z trvalého pobytu odhlásil. Ani polícia ani záchranári ľudom na ulici nedokázali pomôcť. O 20.30 hod. toho nedokážete urobiť veľa. Pomohol mi kontakt na Bernátovce - konkrétne Oázu, neziskovú organizáciu. Práve Oáza poskytuje dočasné ubytovanie ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Nových ľudí prímajú denne do 21.30 hod., v našom prípade spravili výnimku a po telefonickej dohode prijali ľudí, ktorých sme viezli krátko pred 22.00 hod., za čo im pekne ďakujem. Podľa najnovších informácií sa títo traja obyvatelia naďalej zdržujú v Bernátovciach, teda už skoro dva týždne. 

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.

 

Informačný list zo dňa 30.07.2016 Informačný list zo dňa 30.07.2016.pdf Informačný list zo dňa 30.07.2016.pdf (2.6 MB)

 
 

V piatok 12.8.2016 organizujeme zájazd na kúpalisko do maďarského TiszaújvárosVytlačiť
 

Občianske združenie Pomoc Perešu organizuje dňa 12.8.2016 (piatok) zájazd na kúpalisko do maďarského Tiszaújváros.

Odchod autobusu je ráno o 7.00 hod. na parkovisku pred Alfa barom. 

Cena na osobu je 6€, zahŕňa cestu tam a späť. Vstupenku na kúpalisko, prípadne doplnkové poistenie si hradíte na vlastné náklady.

V prípade záväznej rezervácie nás kontaktujte na 0948 28 33 55 alebo navštívte Miestny úrad v Pereši, Krompašská 54. 

Poplatok  je nutné zaplatiť najneskôr do 09.08.2016 (utorok) do 12.00 hod.

Z dôvodu obmedzenej kapacity autobusu (49 osôb) si Občianske združenie Pomoc Perešu vyhradzuje právo potvrdiť alebo neprijať nahlásenú rezerváciu.

 

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Najväčšia tombola v Košiciach - zoznam cienVytlačiť
 

Prasiatko KVIK Deň Pereša 2016Prinášame Vám zoznam tombolových partnerov s cenami, ktoré budú v najväčšej tombole v Košiciach. V najbližšich dňoch budeme zoznam aktualizovať.

1. Cena – skúter v hodnote 999 € - od Ladislav VARGA    

Poukážky na benzín v hodnote 100€ -  venuje primátor mesta Košice
         

Zákonné poistenie v hodnote 40€ -  Allianz – venuje Slovenská poisťovňa, a. s.

2. Cena - poukážka – komplexná preventívna prehliadka pre muža v hodnote 350€ od Nemocnica

Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

3. Cena - poukážka - komplexná preventívna prehliadka pre ženu v hodnote 350€ od Nemocnica

Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

4. Cena – letenky pre 2 osoby – Košice – Waršava – Košice v hodnote 400€ od Letisko Košice – Airport Košice, a.s.
5. Cena – hodinky zn. ZZero (talianska módna značka) v hodnote 250€ od Čas na luxus

6. Cena – Čokolády  – koľko vážiš, toľko dostaneš v hodnote (pri váhe 80 kg čokolády v hodnote 640€) od DEVA

7. Cena – víkendový pobyt pre 2 osoby do Vysokých tatier v hodnote 200€ od Cestovná a dopravná kancelária PROMET Trans, s.r.o.

8. Cena – sedací vak TULI  v hodnote 150€ od OKNADVERE.SK

9. Cena – sedací vak TULI  v hodnote 150€ od OKNADVERE.SK

10. Cena – osobný automobil na víkend v hodnote 135€ od MORIS Slovakia s.r.o.

11. Cena – autokozmetika v hodnote 100€ od AquaReina

12. Cena – poukážka v hodnote 100€ od ATVYN, s.r.o.

13. Cena – mobilný telefón v hodnote 80€ od Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

14. Cena – darčekový kôs so zdravými potravinami v hodnote 80€ od Natura Produkty Gabriel s.r.o.

15. Cena – sada reproduktorov + USB kľúč v hodnote 60€ od ANTIK Telecom s.r.o.

16. Cena – poukážka na sortiment v hodnote 50€ v predajni hsq centrum Košice od autorizovaného predajcu Husqvarna

17. Cena – poukážka na sortiment v hodnote 50€ v predajni hsq centrum Košice od autorizovaného predajcu Husqvarna

18. Cena – poukážka Estetique rádiofrekvencia/IPL/laser v hodnote 50€ od Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

19. Cena – poukážka Estetique rádiofrekvencia/IPL/laser v hodnote 50€ od Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

20. Cena – poukážka Estetique rádiofrekvencia/IPL/laser v hodnote 50€ od Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

21. Cena – poukážka v hodnote 50€ od Slamený dom

22. Cena – poukážka v hodnote 50€ od Slamený dom

23. Cena – šálky na kávu v hodnote 50€ od MORIS Slovakia s.r.o.

24. Cena – interiérové doplnky v hodnote 50€ od www.modernedoplnky.sk

25. Cena – interiérové doplnky v hodnote 50€ od www.modernedoplnky.sk

26. Cena – interiérové doplnky v hodnote 50€ od www.modernedoplnky.sk

27. Cena – poukážka na služby v hodnote 50€ od SandyCreative s.r.o.

28. Cena – darčekový potravinový kôš v hodnote 50€ od CAPEX, s.r.o.

29. Cena – tablet v hodnote 50€ od Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

30. Cena – poukážka na sortiment v hodnote 30€ v predajni hsq centrum Košice od autorizovaného predajcu Husqvarna

31. Cena – poukážka na sortiment v hodnote 30€ v predajni hsq centrum Košice od autorizovaného predajcu Husqvarna

32. Cena – bežecké tričko zn. ADIDAS a osuška v hodnote 30€ od EXIsport, s.r.o.

33. Cena – bežecké tričko zn. ADIDAS a osuška v hodnote 30€ od EXIsport, s.r.o.

34. Cena – bežecké tričko zn. ADIDAS a osuška v hodnote 30€ od EXIsport, s.r.o.

35. Cena – bežecké tričko zn. ADIDAS a osuška v hodnote 30€ od EXIsport, s.r.o.

36. Cena – bežecké tričko zn. ADIDAS a osuška v hodnote 30€ od EXIsport, s.r.o.

37. Cena – bežecké tričko zn. ADIDAS a osuška v hodnote 30€ od EXIsport, s.r.o.

38. Cena – bežecké tričko zn. ADIDAS a osuška v hodnote 30€ od EXIsport, s.r.o.

39. Cena – bežecké tričko zn. ADIDAS a osuška v hodnote 30€ od EXIsport, s.r.o.

40. Cena – darčekový kôš v hodnote 33€ od Štefan Tóth – stavebná činnosť

41. Cena – darčekový kôš v hodnote 33€ od Štefan Tóth – stavebná činnosť

42. Cena – darčekový kôš v hodnote 33€ od Štefan Tóth – stavebná činnosť

43. Cena – poukážky na v hodnote 20€ od KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR

44. Cena – poukážky na v hodnote 20€ od KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR

45. Cena – poukážky na v hodnote 20€ od KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR

46. Cena – poukážky na v hodnote 20€ od KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR

47. Cena – poukážky na v hodnote 20€ od KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVOVAR

48. Cena – poukážky na nákup v sieti FRESH na v hodnote 20€ od LABAŠ s.r.o.

49. Cena – poukážky na nákup v sieti FRESH na v hodnote 20€ od LABAŠ s.r.o.

50. Cena – poukážka na nákup 3 ks pizza podľa vlastného výberu od Quick Bar

51. Cena – poukážka na nákup 2 ks pizza podľa vlastného výberu od Quick Bar

52. Cena – poukážka na nákup 1 ks pizza podľa vlastného výberu od Quick Bar

53. Cena – cena útechy „prasiatko KVIK“ výstavný kúsok v nevyčísliteľnej hodnote od starostu Pereša (malé, hravé, prítulné a trošku smrdí)

 


 
 

Deň Pereša 2016 „trhal“ rekordyVytlačiť
 

Deň Pereša 2016 „trhal“ rekordy

Občianske združenie Pomoc Perešu s aktívnou pomocou partnerov a sponzorov združenia v tomto roku zorganizovalo najväčší Deň Pereša v jeho histórii. V sobotu, 09.07.2016 sa o 9.00 hod. sa začala oslava Deň Pereša 2016. Pre všetky deti bol pripravený veľký 9-metrový šmýkací hrad, pre dospelých stánky s výčapom, langošmi a  klobáskami od Staromästskej mäsiarne. Prípravy na guláš sa začali v plnom prúde, no kvôli prognóze nepriaznivého počasia nám niekoľko tímov účasť vo varení gulášu odrieklo. Tradičného futbalového turnaja, ktorý odštartoval o 10.30 hod. sa zúčastnilo 5 tímov – dva tímy z Pereša, tím štátnej polície z KVP, tím Poľov a tím z ORTOPROplus. Okolo 11.00 hod. dorazili na multifunkčné ihrisko elektrické skútre od www.x-balance.sk a bezplatné testovanie pre deti, mládež a dospelých do neskorých večerných hodín sa mohlo začať. Medzi 12.00 – 12.50 hod. sme si naplno vychutnali dážď s vetrom, ktorý napriek svojej sile neodradil prítomných návštevníkov. Krátko po 13.00 hod. sa vyčasilo a začalo sa s ochutnávkou gulášu. Deň Pereša 2016 prilákal množstvo ľudí z Pereša, Lorinčíka, Poľova, Myslavy a iných častí Košíc a stánky s občerstvením dostali riadne zabrať. O 14.00 hod. už bola pri detskom ihrisku pripravená prezentácia Ozbrojených síl SR s atrakciami pre deti. Prinesená cena útechy, prasiatko KVIK nám zo stresu utieklo z ihriska. Po chvíli sa ho podarilo chytiť a uzavrieť do novej drevenej klietky. O 15.00 hod. na pódiu vystúpili šermiari - Športový šerm Košice  a o hodinu neskôr súbor Poľana.

Krátko pred vystúpením súboru Poľana sme vyhodnotili súťaž vo futbale. Tím z Pereša na čele s jeho kapitánom Števom Tóthom dokázali nemožné a v silnej konkurencii získali prvenstvo. Na druhom mieste skončil tím spoločnosti ORTOPROplus a tretie miesto si vybojoval tím Štátnej polície KVP. Štvrté patrilo Poľovu a piate ďalšiemu tímu z Pereša.

Najväčší úspech u detí mal opäť kúzelník GABI. Jeho prácu z balónov už pozná asi každé dieťa v Pereši. Od 17.00 hod. zabávala všetkých Muzika Milana Rendoša, ktorá potešila najmä staršiu generáciu obyvateľov.

Krátko po 18.00 hod. vystúpili tanečnice z Duo Vulpix. Ich akrobatický tanec pri tyči pozorne sledovalo najviac prítomných obyvateľov.

S malým oneskorením v čase o 18.50 hod. sa začala žrebovať najväčšia tombola v Košiciach – hodnota tomboly v deň oslavy bola viac ako 6 500 €. Ľudí prilákal v poradí už piaty skúter v hodnote 999 €, ale aj desiatky kilogramov čokolády od DEVA, letenky pre dve osoby do Waršavy a späť, víkendový pobyt pre dve osoby do Tatier, luxusné hodinky, tuli vaky či vietnamské prasiatko od starostu Pereša, ale aj ďalšie ceny, ktorých bolo celkovo viac ako 70. Hlavnú cenu v tombole, skúter v hodnote 999 €, ktorý venoval Ladislav Varga s plnou nádržou benzínu do skútra na celý rok od primátora mesta Košice si odniesla pani Mgr. Dagmara Zavacká z MČ Košice - Pereš (cenu prevzal jej manžel). Niekoľko desiatok kilogramov čokolády DEVA si odniesla ďalšia Perešanka, ktorá nám sľúbila, že 20 kg čokolády daruje materským školám. Výherca ceny útechy rozhodol o tom, že vietnamské prasiatko od starostu Pereša ostane v Pereši.

Po skončení žrebovania vystúpila kapela FEST a po 21.00 hod. aj kapela VOX. Oslavu Deň Pereša 2016 fotografoval Patrik Labant. Všetky fotografie z oslavy sú zverejnené na www.jozefkarabin.sk v časti Fotogaléria a v časti Naše akcie, aktivity 2016 – Deň Pereša 09.07.2016.

Dôležitý fakt o oslave Deň Pereša 2016 - mestskú časť Košice – Pereš nestála táto oslava ani jedno euro, pretože celú oslavu organizovalo Občianske združenie Pomoc Perešu a všetky výdaje hradilo združene, naši partneri a sponzori. Osobitne sa chceme poďakovať  nášmu generálnemu partnerovi „Nadácii SPP“, hlavným partnerom ORTOPROplus s.r.o., CERE Invest Lorinčík, s.r.o.,  ale aj ďalším partnerom akcie a tombolovým partnerom. Zoznam všetkých partnerov nájdete na stránke občianskeho združenia. Za mediálnu podporu zverejnenia pozvánky sa chceme poďakovať starostom MČ Košice – Šaca, MČ Košice – Poľov, MČ Košice – Pereš, MČ Košice – Lorinčík a spoločnosti Moris Slovakia s.r.o. Informácia o oslave Deň Pereša 2016 bola zverejnená na www.kosickespravy.sk ale aj pred a po oslave v denníku Korzár - http://kosice.korzar.sme.sk/c/8216495/peresania-oslavuju.html a http://kosice.korzar.sme.sk/c/8218934/dni-peresa-ovladli-rozkrocene-tanecnice-pri-tyci.html  

            V poradí už šiesty skúter bude odovzdaný na pripravovanej športovej udalosti pod názvom Športový deň Pereš 2016, ktorý sa uskutoční prvú septembrovú sobotu dňa 03.09.2016 na perešskom ihrisku.

 

„Tento projekt (Deň Pereša 2016)  sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.“

 

                                                                                             Občianske združenie Pomoc Perešu

 

 

 


 
 

Športový deň detí v Pereši 5.6.2016Vytlačiť
 

Športový deň detí v Pereši 5.6.2016Mestská časť Košice - Pereš a Občianske združenie Pomoc Perešu

 Vás pozývajú

 

na Športový deň detí, ktorý sa uskutoční

dňa 5.6.2015 (nedeľa) o 13.30 hod.

na ihriskách MČ Košice - Pereš

 

Tešiť sa môžete na:

 • nafukovací hrad a trampolínu pre všetky deti ZDARMA
 • kúzlenie s kúzelníkom GABIM
 • modelovanie z balónov
 • TOMBOLU

Prvých 99 detí dostane hranolčeky a čokoládky ZDARMA.

 

OZ Pomoc Perešu

 


 
 

Olympijské hry seniorov 11.06.2016Vytlačiť
 

Oplympijské hry seniorov Pereš 11.06.2016Mestská časť Košice - Pereš a Občianske združenie Pomoc Perešu

vás pozývajú na

Olympijské hry seniorov, ktoré sa uskutočnia

dňa 11.06.2016 (sobota) na ihriskách v MČ Košice - Pereš.

 

Súťažiť sa bude v týchto disciplínach:

- hod granátom,

- hod na basketbalový kôš,

- kop na bránu,

- šípky,

- preťahovanie lanom.


 
 

Hľadáme hosťujúce rodiny pre deti v projekte Brave KidsVytlačiť
 

     Hľadáme ľudí s dobrým srdcom - hostiteľské rodiny, ktoré sa po dobu 2 týždňov ujmu týchto deti a príjmu ich do svojej rodiny. Hostiteľská rodina by mala mat aspoň jedno vlastné dieťa. Komunikačným jazykom je angličtina. Vek prichádzajúcich detí je 8-15 rokov. Deti majú každý deň, okrem víkendu, program s nami od 8,30 do 17,00 (17,15). Prichádzajú okolo 17.(18.) 6. po skupinách a spoločne odchádzajú v nedeľu 3.7. do Poľska

     Príde 29 detí so svojimi tútormi zo 4 krajín:  9 detí z Izraela (2 dievčatá a 7 chlapci), 8 detí z Poľska (5 dievčat a 3 chlapci), 6 detí z Iránu (4 dievčatá a 2 chlapci) a 6 detí z Talianska (1 dievča a 5 chlapci).

Potrebujeme umiestniť po 2 deti do rodiny a tak isto ich tútorov (tí sú umiesťovaní jednotlivo).

Potrebujeme ešte 5 rodín. Máme dvoch poľských chlapcov (17, 14) a 5 chlapcov z Iránu a Izraela (13-15).

 

Čo je projekt Brave Kids

 Brave Kids je medzinárodný edukačno-sociálno-umelecký projekt, ktorý uzrel svetlo sveta prvý krát v roku 2009 a organizácia UNESCO má nad ním patronát od jeho začiatku. Na Slovensku prevzal záštitu pán prezident Andrej Kiska a ombudsmanka Jana Dubovská. Je to festival určený pre deti zo všetkých kútov sveta, pre deti zo znevýhodnených podmienok, z povojnových oblastí, krajín trpiacich občianskymi vojnami, hladom, prírodnými katastrofami, pre deti z faviel, sirotincov, slumov, ulice, pre deti z tažkých sociálnych podmienok, deti drogovo a inak závislých rodičov....pre každé jedno dieťa, ktoré potrebuje pomoc....

 

  Tento projekt prirodzeným spôsobom zoskupuje deti z rôznych kútov sveta a učí ich, že všade na svete a v každom sociálnom prostredí sa môže rozvíjať talent a ľudské hodnoty. Je založený na princípe "deti učia deti". Deti z rôznych štvrtí, rôznych krajín spoločne pracujú pod vedením profesionálnych umelcov a tvoria spoločné dielo, pri ktorom nejde len o výsledný tvar, ale o to, aby sa deti naučili rešpektu, poznali iné kultúry, stali sa tolerantnými. Vybrané skupiny sú aktívni členovia komunity, ktorí formou umenia, kultúrnych a sociálnych aktivít zachraňujú dospelých a najmä deti z ulíc pred drogovou závislosťou, chudobou, novodobým otrokárstvom.

 

  Brave Kids je projekt, ktorý v sebe spája sociálnu inklúziu, neformálnu edukáciu, performance a princípy živej knižnice. Haliganda, o.z. participovalo v roku 2015 so svojím Divadlom Haliganda, ako jeden z účastníkov a od roku 2016 sme partnerom a spoluorganizátorom projektu, ktorý má zázemie v Poľsku. 

 

  Projekt trvá 4 týždne, od 17.6 do 15.7. Prvé 2 týždne prebieha paralelne v piatich partnerských mestách, Wroclawe, Warsawe, Warbrzychu (všetky Poľsko), Akhaltsikhe (Gruzínsko) a Košiciach. Do každého jedného mesta príde 24 detí zo 4roch rôznych krajín (z každej 6 detí) spolu so svojimi lídrami, ktorí v ich domovských krajinách s nimi pracujú a pomáhajú im. Každá skupina príde s 15 min. programom, ktorý vzájomne prezentujú. Po dobu 2 týdždňov sa tieto deti od seba navzájom učia, výsledkom je spoločné predstavenie. 4.7. sa všetkých 140 detí stretne v Poľsku na jednom mieste a spolu pracujú na predstavení, ktoré je zmesou všetkých kultúr a tradícií zastupených v každom jednom dieťati participujúcom na tomto projekte.

V prípade záujmu kontaktujte Ing. Zuzanu Palkovú, projektovú manažéru/produkčnú Haliganda, o.z., koordinátor projektu BRAVE KIDS

www.halinganda, telefonický kontakt: +421903136939

Stránka projektu Brave Kids TU.

Foto: bravekids.eu

OZ Haliganda

 

 

 

HALIGANDA_informácie o detskom projekte BRAVE KIDS HALIGANDA_informácie o detskom projekte BRAVE KIDS.pdf HALIGANDA_informácie o detskom projekte BRAVE KIDS.pdf (358.6 kB)

 
 

Deň Pereša sa blíži - už 9.7.2016 zažijete najväčšiu tombolu v KošiciachVytlačiť
 

Jozef Karabin, starosta Deň Pereša 9.7.2016Zažite najväčšiu tombolu v Košiciach!

Občianske združenie Vám opätovne prináša

"Deň Pereša 2016", ktorý sa uskutoční

v sobotu 9.7.2016

od 09:00 hod. do 23:00 hod. na ihriskách v MČ Košice - Pereš

Tešiť sa môžete na najväčšiu tombolu v Košiciach v hodnote 5 000 € !

HLAVNÁ CENA: skúter v hodnote 999 €

Ďalšie ceny:

Benzín do skútra na celý rok venuje primátor Mesta Košice Richard Raši

2x spiatočné letenky Košice - Waršava

Víkendový pobyt pre 2 osoby vo Vysokých Tatrách

Čokolády DEVA vo výške hmotnosti výhercu

Auto na víkend

Živé vietmanské prasiatko a ďalších viac ako 60 cien.

 

Jozef Karabin Deň Pereša 2016PROGRAM PODUJATIA

09:00 hod. Súťaž vo varení gulášu

Pre deti veľký šmýkací hrad a malý skákací hrad až do večera zdarma

10:30 hod. Futbal

13:00 hod. Ochutnávka gulášu a vyhodnotenie súťaže o najlepší guláš

14:00 - 16:00 hod. Prezentácia Ozbrojených síl SR (atrakcie pre deti: maľovanie maskovacími farbami na tvár, športové aktivity)

15:00 hod. Ukážky športového šermu

16:00 hod. Súbor Poľana

16:00 hod. Kúzelník Gabi

17:00 hod. Muzika Milana Rendoša

18:00 hod. POLE DANCE - akrobatický tanec pri tyči (Duo Vulpix)

18:30 hod. Žrebovanie tomboly

20:00 hod. Kapela FEST

21:00 - 23:00 hod. kapela VOX

 

Občerstvenie zabezpečuje JUNGERTO.

Tešíme sa na Vás.

 

Občianske združenie Pomoc Perešu

Košice, 28.06.2016


 
 

Do tomboly nám pribudli ďalšie ceny. Hodnota tomboly je 6 437 €Vytlačiť
 

Tombola na Deň Pereša, ktorý sa uskutoční 9.7.2016 sa opäť rozrástla. Tu sú ďalšie zaujímavé ceny:

 

54. Cena – bazén v hodnote 120€ od METRO Cash & Carry SR s.r.o.

55. Cena – stavebnica, spoločenská hra a tričko v hodnote 60€ od KOŠICEHOTEL a DATACOMP.SK

56. Cena – stavebnica a mikina v hodnote 60€ od KOŠICEHOTEL a DATACOMP.SK

57. Cena – stavebnica a mikina v hodnote 60€ od KOŠICEHOTEL a DATACOMP.SK

58.  Cena – stavebnica, šál, káva, dres ČR v hodnote 60€ od KOŠICEHOTEL a DATACOMP.SK

59.  Cena – stavebnica, káva a dres SR v hodnote 60€ od KOŠICEHOTEL a DATACOMP.SK

60.  Cena – motorový olej, autolekárnička a brzdová kvapalina zn. BOSH  v hodnote 50€ od Milan Fülop

61.  Cena – kozmetický balíček v hodnote 60€

62.  Cena – poukážka na thajskú masáž v hodnote 45€ od BODVA Sport Club

63.  Cena – poukážka na thajskú masáž v hodnote 45€ od BODVA Sport Club

64.  Cena – poukážka na thajskú masáž v hodnote 45€ od BODVA Sport Club

65.  Cena – poukážka na thajskú masáž v hodnote 45€ od BODVA Sport Club

66.  Cena – poukážka na thajskú masáž v hodnote 45€ od BODVA Sport Club

67.   Cena – značkové vína v hodnote 40€ od Ladislav Kašprišin

68.  Cena – kozmetický balíček v hodnote 70€

70.  Cena – žehlička na vlasy v hodnote 50€

71.  Cena – dekorácie z kvetín v hodnote 33€

72.  Cena – dekorácie z kvetín v hodnote 33€

73.  Cena – dekorácie z kvetín v hodnote 33€

 

 

Celková hodnota tomboly "Dňa Pereša" ku dňu 08.07.2016 je minimálne 6 437€.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Deň Pereša 2016 bol najlepšíVytlačiť
 

Deň Pereša 2016 je úspešne za nami. Skúter ostal v Pereši a radosť z tomboly bola obrovská. Viac o tom, kto vyhral prvé ceny, kde nechávali chlapi svoje oči a kam utieklo prasiatko "Kvik" (cena útechy) sa dozviete už čoskoro.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám pomáhali a podporovali nás, ale aj vám všetkým, ktorí ste prišli na našu akciu.

Fotografie z akcie sú zverejnené TU.

OZ Pomoc Perešu


 
 

Deň zdravia v Pereši 27.05.2016Vytlačiť
 

Deň zdravia Pereš 27.5:2016Občianske združenie Pomoc Perešu a Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Vás srdečne pozývajú na "Deň zdravia v Pereši",

ktorý sa uskutoční v piatok o 27.05.2016 na detskom ihrisku v MČ Košice - Pereš v čase od 15:30 hod. do 18:00 hod.

Program:

Prvá pomoc pri vybraných život ohrozujúcich stavoch úrazového a neúrazového pôvodu (resuscitácia dospelého, bezvedomie, ošetrenie rán),

Každý účastník bude mať možnosť zadarmo si nechať zmerať krvný tlak, zmerať tuk, poradiť v oblasti zdravej výživy,

Škola chrbta (názorné ukážky a poradenstvo, správne držanie tela, správne sedenie pri práci s PC, cvičenia na uvoľnenie svalstva v krčnej oblasti),

Prezentácia Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach.

Garanti akcie: RNDr. Marcela Vladimírová, PhD., Mgr. Michaela Helmeczyová, Mgr. Stanislava Kuželová

Partneri akcie: Nemocnica Košice-Šaca a.s.  1. súkromná nemocnica,  Deva, RB REKLAMA

Deň zdravia Pereš 27.05:2016 Deň zdravia Pereš 27.5.2016.pdf Deň zdravia Pereš 27.5.2016.pdf (261.3 kB)

 
 

2% z daneVytlačiť
 

Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie Pomoc Perešu si môžete sitiahnúť nižšie alebo TU. EDITOVATEĽNÝ PDF súbor Vám umožňuje vytlačiť údaje, nie ich však uložiť.

Tlačivo si najprv uložte do PC, vyplňte a následne vytlačte. Ak máte záujem, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy poukázali svoje 2% z dane, môžete zaškrtnúť "Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona. (vyznačí sa „x“)" - tento údaj sa nachádza na konci tlačiva.

Jedná sa o novinku, kedy prijímateľ bude vedieť, kto mu 2% z dane poslal. Doteraz boli tieto údaje anonymné a nezverejňovali sa prijímateľovi 2%.

ĎAKUJEME za každý príspevok

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ

Košice, 03.02.2016

V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osob (2% z dane) Vyhlasenie_FO_2015.pdf Vyhlasenie_FO_2015.pdf (239.7 kB)

 
 

Nové LED verejné osvetlenie v PerešiVytlačiť
 

Nové LED osvetlenie v Pereši Dnešným dňom (22.3.2016) sme v mestskej časti Košice - Pereš začali s výmenou verejného osvetlenia.

Nových 21 LED svietidiel pribudlo na časti komunikácií Perešská a Svidnická. Ďalšie nové LED svietidlá v Pereši budú vymenené v najbližších dňoch.

 

Ing. Jozef Karabin, starosta


 
 

Pereš sa zapojil do narcisového behu Vytlačiť
 

Narcisový behPereš sa zapojil do narcisového behu

Dňa 15.4.2016 sa v čase od 18.00 hod. na Hlavnej ulici v Košiciach uskutočnil charitatíny beh, ktorý organizoval Active life pod názvom „Narcisový beh“. Občianske združenie Pomoc Perešu sa zapojilo aj do tohto podujatia vo forme príspevku za „narcisy“, ktoré počas celého dňa v skupinkách rozdávalo niekoľko dobrovoľníkov z ligy proti rakovine a tiež behom po centre Košíc a mestskom parku.

Na štart nastúpilo takmer 200 bežcov z rôznych klubov, združení a organizácií. Dĺžka trate 3,8 km po historickom centre Košíc s „obhliadkou“ mestského parku, bola lákadlom aj pre rekreačných bežcov a mládež. Každý štartujúci bežec prispel v štartovnom dvoma eurami pre neziskovú organizáciu Liga proti rakovine.

Občianske združenie Pomoc Perešu získalo v tomto nesúťažnom behu 8. miesto s časom pod 13 minút.

                                                                                     

Občianske združenie Pomoc Perešu

 


 
 

Posila z Pereša získala pre Furču 2. miesto v štafete 13. ročníka furčianskeho maratónuVytlačiť
 

	Furčiansky maraton 13. ročníkDňa 9.4.2016 sa v mestskej časti Košice  - Dargovských hrdinov uskutočnil 13. ročník furčianskeho maratónu. Štafety sa okrem tímu z Furče,  v ktorom bežal starosta Furče a starosta Pereša zúčastnil košický mediálny „Dream Team“ s bežcami s rôznych médií (Korzár, Košice:dnes, TV:naša, Rádio Košice), ďalej tím Košickej Novej Vsi, v ktorom bežal  aj jej starosta a tím maratónskych legiend nad 65 rokov.

Víťazom sa nakoniec stal košický mediálny „Dream Team“ tím, ktorému k víťazstvu dopomohol v poradí šiesty štartujúci bežec z Korzára. Ešte pred nástupom a dobehnutí posily z Pereša s časom pod 28 minút na 7 km  bol tím z Furče na 1. mieste s náskokom takmer 11 minút. Ani to im však nakoniec nestačilo a domáci starosta z Furče doplatil na deficit v tréningu a na záverečných siedmich kilometroch stratil na šéfredaktora Korzára necelých15 minút.

Čo dodať na záver? Snáď len to, že druhé miesto nie je víťazstvo a v budúcom roku urobíme všetko preto, aby sme zvíťazili.

Občianske združenie  Pomoc Perešu


 
 

Vyčisťme si svoj lesVytlačiť
 

Odpad v lese PerešVyčisťme si svoj les

V piatok 22.04.2016 o 15:00 hod. organizuje Občianske združenie Pomoc Perešu spolu s dobrovoľníkmi a obyvateľmi Pereša upratovanie lesa pod názvom  "Vyčisťme si svoj les".

Miesto stretnutia pre všetkých zúčastnených bude 22.04.2016 o 15:00 hod. na konci ulice Haburská v Pereši.

Pri lese bude umiestnený veľkokapacitný kontajner. Vrecia na odpad a občerstvenie zabezpečí OZ Pomoc Perešu. Nezabudnite si so sebou doniesť pracovné rukavice.

V posledných dňoch sme zaznamenali v lese pohyb podozrivých a rôznych neprispôsobivých ľudí, preto sme o súčinnosť požiadali políciu SR.

 

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Dnes bežíme výnimočný beh Košice Runway Run 2016Vytlačiť
 

Run Way Run Košice 2016 KarabinDnes bežíme výnimočný beh

Košice Runway Run 2016

Presne o 20.00 hod. sa začína 1. ročník prestížneho behu na košickom letisku - Košice Runway Run 2016 - prvý beh na medzinárodnom letisku v strednej Európe. Spomedzi 1.500 registrovaných bežcov vrátane primátora mesta Košice, námestníkov, mestských poslancov a starostov sa medzi účastníkmi nachádzajú bežci z celého Slovenska a bežci z iných krajín.

Mestskú časť Košice - Pereš bude reprezentovať niekoľko bežcov - behať budú deti, dospelí a aj seniori. Svoje zastúpenie majú perešskí bežci z komunikácie Krompašská, Svidnícka, Gelnická, Jasovská a Betliarska.

Za seniorov Pereša  pobeží Ján Borza, za Občianske združenie Pomoc Perešu silná dvojka – Ladislav Gladiš a Ing. Jozef Karabin.

Ďakujeme všetkým našim priateľom a známym,  ktorí nás prídu dnes večer povzbudiť, prípadne odfotiť.

Budeme radi, ak nám svoje fotografie z behu pošlete na e-mailovú adresu starosta@jozefkarabin.sk alebo na pomocperesu@gmail.com s krátkym popisom, prípadne zážitkom z behu. Vaše fotografie zverejníme na www.jozefkarabin.sk.  

Bez ohľadu na čas a výsledok v cieli budú víťazmi všetci prihlásení, ktorí sa odhodlali a nastúpili na trať – nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť nad sebou. Všetkým bežcom a hlavne bežcom z Pereša držíme palce. Viac info o podujatí nájdete na www.runwayrun.sk.

 

 

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

RUNWAY RUN - Bežci z Pereša na letisku medzi najlepšímiVytlačiť
 

RUNWAY RUN - Bežci z Pereša na letisku medzi najlepšími

 

Dňa 23.4.2016 o 20.00 hod. prišli perešskí športovci na medzinárodné košické letisko, aby sa mohli zúčastniť historicky prvého behu na letisku v SR a strednej Európe pod názvom WIZZ AIR KOŠICE RUNWAY RUN. Mesto Košice je mestom športu a obyvatelia Pereša neboli žiadnou výnimkou. Z celkového počtu takmer 1.400 bežcov bolo viac ako 20 bežcov z Pereša.

Naši bežci získali pre Mestskú časť Košice – Pereš niekoľko umiestnení, vrátane jedného prvenstva a bronzu.

Občianske združenie Pomoc Perešu získalo v kategórii 10 km spomedzi 62 tímov 8. miesto s časom 0:41:08 (Jozef Karabin a Ladislav Gladiš), čo je pre naše združenie historicky najlepšie umiestnenie.

 

Obr.: Jozef Karabin v absolútnom umiestnení na 10 km 19. miesto a Rastislav Balogh 28. miesto z celkového počtu takmer 1.400 bežcov.

 

V kategórii muži 70 r. a viac na 10 km získal pre Pereš 1. miesto Ján Borza s časom 0:58:42.

V kategórii ženy do 15 r.  na 5 km s časom 0:25:54 získala pre Pereš 3. miesto Kristína Hulíková.

V kategórii ženy 60 r. a viac  na 5 km získala štvrté miesto pre Pereš s časom 0:39:03 Eva Kocanová.

V kategórii muži 50 – 59 r. na 5 km obsadil 9. miesto s časom 0:27:11 Marek Antal.

V kategórii ženy 16 – 39 na 5 km s časom 0:25:38 sa na 12. mieste umiestnila Katarína Turčik.

Najlepšie - 15. miesto v kategórii muži 16 – 39 r. na 10 km zabehol Jozef Karabin s časom 0:39:18.

Ladislav Gladiš v kategórii muži 40 – 49 r. na 10 km dobehol na 16. mieste s časom 0:42:58.

Na 22. mieste v kategórii muži 16 – 39 r. na 10 km sa umiestnil Rastislav Balogh s časom 0.39:33.

Pereš mal silné zastúpenie aj v kategórii muži do 15 r. na 5 km s troma bežcami kde na 28. mieste skončil Šimon Šimko s časom 0:30:51, na 36. mieste Michal Hulík s časom 0:33:27 a svoju premiéru na behu po letiskovej dráhe absolvoval Frederik Paszulykas s časom 0:33:29.

V absolútnom hodnotení na 5 km získala pre mestskú časť Košice – Pereš Katarína Turčik 96. miesto.

V absolútnom umiestnení na 10 km  získal Jozef Karabin pre mestskú časť Košice - Pereš 19. miesto, Rastislav Balogh 28. miesto a Ladislav Gladiš 66. miesto.

Všetkým športovcom a hlavne športovcom z Pereša, ktorí sa zapojili do tohto výnimočného podujatia za dosiahnuté výsledky srdečne gratulujeme.

 

Fotografie perešských bežcov si môžete pozrieť TU.

 

Občianske združenie Pomoc Perešu

Košice, 24.04.2016


 
 

Zabehli sme VSE CITY RUN 2016Vytlačiť
 

city run 2016 karabin perešZabehli sme VSE CITY RUN 2016

Presne 2 648 bežcov sa dňa 4.5.2016 o 17.00 hod. zúčastnilo charitatívneho a športového podujatia pod názvom VSE CITY RUN 2016. Tento známy beh, ktorý má tradíciu už od roku 2008 sa behal po historickom centre a cez Mestský park. Bežci a športovci z Pereša na takto známom charitatívnom behu nemohli chýbať a hneď niekoľko z nich sa stretlo na začiatku štartu.

Prvý bežec z Pereša na trati dlhej 4.300 metrov sa umiestnil v prvej desiatke s časom 15 minút a 15 sekúnd. Štartovným vo výške 1 Euro za dieťa a 3 Eura za dospelého a tiež behom na bežiacom páse sa všetkým prítomným bežcom podarilo vyzbierať sumu 7.214 Eur, ktorou bola podporená Dorka, n.o. – centrum pre obnovu rodiny, ktoré pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách.

Aj to je dôkaz toho, že behom sa dá pomôcť nielen sebe, ale aj druhým.

Foto: http://www.emskosice.sk/fotogaleria/vse-city-run-2016

                                                                                                                                                                                          

OZ Pomoc Perešu


 
 

Keď bolí aj duša - otvárame zdravotnú poradňu zameranú na závislosti nielen detíVytlačiť
 

     Občianske združenie podporuje  zdravý životný štýl a šport. Všetci poznáme ten pocit, keď si dobre zacvičíme a bolí nás celé telo. Ale čo s tým, keď bolí duša? Téma, o ktorej sa nikomu veľmi nechce hovoriť. V dnešnej dobe sa rozširujú závislosti - pekne potichu. Najprv sú to malé náznaky, ktoré prehliadame. Neskôr sa snažíme problém riešiť, ale treba si uvedomiť, že väčšina z nás závislosť bez pomoci okolia nezvládne.

    Preto sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu s MUDr. Andrejom Vladimírom, obyvateľom Pereša, ktorý sa špecializuje drogové závislosti a všeobecnú psychiatriu a bude pravidelne prispievať do našej poradne.

     Ako prvú tému v poradni predstavujeme drogu číslo 1 - Alkoholizmus. Veríme, že aj táto poradňa Vám pomôže v životných situáciách a problémoch, ktoré sa nájdu snáď v každej rodine. Nezabúdajte žiť aktívne, športujte a ak máte problém, vždy existuje riešenie. Len sa nebojte spraviť prvý krok.

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu


 
 

Deň zdravia v Pereši 14.5.2016Vytlačiť
 

Deň zdravia v Pereši 14.5:2016Občianske združenie Pomoc Perešu a Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Vás srdečne pozývajú na "Deň zdravia v Pereši",

ktorý sa uskutoční v sobotu 14.05.2016 na detskom ihrisku v MČ Košice - Pereš v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Program:

 • Prvá pomoc pri vybraných život ohrozujúcich stavoch úrazového a neúrazového pôvodu (resuscitácia dospelého, bezvedomie, ošetrenie rán),
 • Každý účastník bude mať možnosť zadarmo si nechať zmerať krvný tlak, zmerať tuk, poradiť v oblasti zdravej výživy,
 • Škola chrbta (názorné ukážky a poradenstvo, správne držanie tela, správne sedenie pri práci s PC, cvičenia na uvoľnenie svalstva v krčnej oblasti),
 • Prezentácia Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach.

Garanti akcie: RNDr. Marcela Vladimírová, PhD., Mgr. Michaela Helmeczyová, Mgr. Stanislava Kuželová

Partneri akcie: Nemocnica Košice-Šaca a.s.  1. súkromná nemocnica,  Deva, RB REKLAMA

Deň zdravia v Pereši 14.5.2016 Deň zdravia v Pereši 14.5.2016.pdf Deň zdravia v Pereši 14.5.2016.pdf (439.7 kB)

 
 

Informačný list zo dňa 10.05.2016Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 10.05.2016Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       tak trochu neplánovane sme sa rozhodli pre v poradí už tretí Informačný list v tomto roku. Dôvodom je dopravná situácia v Pereši spojená s nelogickým parkovaním vozidiel na komunikácii a v protismere, zrážke vozidiel v križovatke či jazdenie detí, resp. mládeže na motocykloch a štvorkolkách po miestnych komunikáciách. Ak aj Vás trápili prerušenia elektrickej energie a Vy ste o tom nevedeli, poradíme Vám ako tomu môžete predísť. Chcete vedieť, ako dopadlo upratovanie lesa v Pereši pri príležitosti Dňa Zeme, čoho sme sa zúčastnili a čo máme pred sebou? Urobte si pohodlie a čítajte...

 

Zrážka dvoch vozidiel na Bystrickej v smere na Vyšný Lorinčík

       V piatok 6.5.2016 cca o 13.00 hod. sa na frekventovanej križovatke Haburská – Bystrická zrazili dve osobné motorové vozidlá. Aj napriek tomu, že na tejto križovatke sú osadené dopravné značky a od minulého roku aj dopravné zrkadlo, došlo z nepozornosti k zrážke, ktorá mohla pre oboch účastníkov dopadnúť oveľa horšie. Vodič Hondy s prešovskou poznávacou značkou idúci po Haburskej ňou prechádzal a prehliadol viditeľné dopravné značenie: „Daj prednosť v jazde“. Zdola po Bystrickej, ktorá je hlavnou cestou smerom na Vyšný Lorinčík, v povolenej 50 km rýchlosti, šiel vodič čierneho BMW. Nešťastná náhoda zaúradovala a autá sa zrazili. Našťastie si to v piatok aj vďaka dodržanej povolenej rýchlosti a  vystreleným airbagom na oboch vozidlách odniesli len plechy a iné časti vozidla. Na miesto bola privolaná hliadka dopravnej polície, ktorá celú situáciu zadokumentovala. Podľa majiteľa vozidla BMW (obyvateľa Vyšného Lorinčíka) bola škoda na jeho vozidle vo výške cca 8.000 Eur, čo sa približuje k totálnej škode jeho vozidla. Keď som sa pýtal vodiča Hondy na jeho názor, tak mi odpovedal, že prehliadol dopravnú značku: „Daj prednosť v jazde“. Ponaučenie z tejto havárie plynie pre nás všetkých – riadiť sa  dopravným značením, dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť 50 km/hod a pokiaľ možno, tak predvídať.

                                         Ing. Jozef Karabin, starosta

Odstávky elektrickej energie v Pereši a Lorinčíku

       V mesiaci apríl 2016 a v mesiaci máj 2016 začala Východoslovenská distribučná, a.s. s plánovanými prácami na zariadení vysokého napätia. V zmysle zákona na takéto plánované prerušenia distribúcie elektriny musí dodávateľ upozorniť príslušnú obec, resp. mestskú časť, ktorá informáciu zverejní na svojom webovom sídle a úradných tabuliach. Obe mestské časti túto podstatnú informáciu podľa zákona zverejnili týmito dvoma spôsobmi. Naviac Mestská časť Košice – Pereš vďaka službe rozosielania sms-správ, službe SMS rozhlasu túto informáciu rozposlala na niekoľko stovák mobilných telefónnych čísel obyvateľom Pereša. Štvrtý spôsob, ako informujeme obyvateľov Pereša o dianí v Pereši je rozosielanie e-mailových správ priamo z e-mailovej adresy starosta@mcperes.sk. V rámci informovania svojich obyvateľov mestské časti nepochybili a Mestská časť Košice – Pereš urobila maximum pre informovanie svojich obyvateľov. Napriek tomu zamestnanci Miestneho úradu v Pereši si vypočuli rôzne anonymné telefonáty s obviňovaním zamestnancov úradu, starostov, poslancov či primátora. Len na porovnanie – ak používam mobilný telefón či pevnú linku, tak mám zmluvu s mobilným operátorom, ak na kúrenie používam plyn, mám zmluvu s dodávateľom plynu. Dodávka pitnej vody či dodávka elektriny funguje obdobným spôsobom. Príde mi potom neférové obviňovať z prerušenia dodávky elektriny, vody, plynu, či poruchy TV a internetu zamestnancov Miestneho úradu v Pereši, Lorinčíku alebo starostu. Na webovej stránke Pereša sa okrem iných informácií nachádzajú telefónne čísla na dodávateľov týchto dôležitých služieb. Ak zlyhá komunikácia... Pre všetkých obyvateľov Pereša, Vyšného Lorinčíka a Lorinčíka je možnosť registrácie svojho telefónneho čísla alebo e-mailu priamo na Miestnom úrade v Pereši. Je to jednoduché a rýchle. Ihneď po zaregistrovaní budete dostávať bezplatne informácie o dianí v Pereši a Lorinčíku vrátane odstávok, výpadkoch či poruchách inžinierskych sietí. O plánovaných odstávkach elektriny sa rokovalo aj v Miestnom zastupiteľstve v Pereši. Miestne zastupiteľstvo prijalo na svojom 11. rokovaní k bodu č. 7 - Návrh na zvýšenie ochrany majetku obyvateľov uznesenie č. 83, v ktorom žiadajú starostu, o zabezpečenie primeraného zvýšenia ochrany majetku obyvateľov MČ Pereš počas plánovaných odstávok elektriny a to najmä v spolupráci s Mestskou políciou Košice. Uvedené uznesenie bolo splnené a odkonzultované s Mestskou políciou Košice a tiež aj štátnou políciou.  

                                                                         Ing. Jozef Karabin, starosta

Deti na motocykloch

       Koncom apríla 2016 pri kontrole futbalového ihriska som šiel pešo po Jasovskej smerom k Vyšnému Lorinčíku. Približne 100 metrov od križovatky Jasovská – Sabinovská som videl motorku – štvorkolku idúcu po Jasovskej smerom k ihrisku. Išla konštantnou rýchlosťou cez križovatku Jasovská – Sabinovská bez toho, aby vôbec spomalila či zastala. V križovatke, v ktorej by mal prednosť vodič zo Sabinovskej, pretože štvorkolka by ho mala po pravej strane. Druhým prekvapením bola skutočnosť, že motocykel -  štvorkolku viedla žena (skôr dieťa do 18 rokov), bez prilby. Je normálne, že dieťa ide na motocykli bez prilby a nemá absolútne základné vedomosti o tom, kto má v križovatke prednosť? Vedia o tom jej rodičia? Okolo ihriska denne prechádza veľa chodcov vrátane mamičiek s detskými kočíkmi, deťmi na kolobežkách či kolieskových korčuliach. Cestný motocykel či štvorkolka v rukách neplnoletej osoby, ktorá nepozná pravidlá cestnej premávky, je ako nabitá zbraň v ruke. Nikde nie je istota, kedy vystrelí. Smutné je, že najhoršie spravidla dopadne niekto úplne nevinný. Ďalším príkladom sú deti voziace sa na motocykloch – aj babeta je motocykel a  kto na nej jazdí by mal ovládať dopravné predpisy a mať vodičské oprávnenie. O týchto „zážitkoch“ som už upovedomil riaditeľa OR PZ v Košiciach, ktorý prisľúbil kontroly v rámci bezpečnosti v Pereši.   

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.        

 

Informačný list zo dňa 10.05.2016 Informačný list zo dňa 10.05.2016.pdf Informačný list zo dňa 10.05.2016.pdf (1.2 MB)

 
 

Zmena termínu Dňa zdraviaVytlačiť
 

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa dnešný Deň zdravia neuskutoční. O náhradnom termíne Vás budem informovať. Ďakujeme za pochopenie.

 Košice, 14.05.2016

OZ Pomoc Perešu

 


 
 

HILL RACE sme zvládli aj tento rokVytlačiť
 

Hill race 2016 KarabinAni chladné a upršané počasie neodradilo skutočných bežcov a priaznivcov športu, aby sa mohli zúčastniť v sobotu, 14.5.2016 v poradí 3. ročníka náročného behu do kopca pod názvom HILL RACE v Kavečanoch. Avizovaný štart o 10.00 hod. sa o niekoľko minút posunul kvôli čakaniu na záchranárov a hneď po ich príchode sa mohlo štartovať.

Dlhá trať s prevýšením 261 metrov mala dĺžku 2.700 metrov, tá kratšia len 1.000 metrov. Týmto behom (niektorí aj chôdzou) do skutočného kopca sme sa dostali do cieľa, ktorým bola chata Hrešná, vo výške 597 m.n.m. Práve kvôli chladnému a nepriaznivému počasiu sa behu do kopca zúčastnilo len cca 40 skalných pretekárov, medzi ktorými malo zastúpenie Občianske združenie Pomoc Perešu.

S časom 19 min. 59 sekúnd sme skončili na 12. mieste a zdolali sme ďalší tohtoročný cieľ.

A sa aj Vy chcete prekonávať, pripravte sa na plánované behy so starostom v Mestskej časti Košice – Pereš.  

Foto: Patrisse Labant Photography

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Informačný list zo dňa 12.03.2016Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 12.03.2016.Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       v poslednom Informačnom liste sme ponúkli priestor článku pre Vás, našich obyvateľov a čitateľov. Osobne, ale aj e-mailom nám bolo doručených niekoľko zaujímavých podnetov, príspevkov či takmer hotových článkov do marcového Informačného listu. Šance napísať svoj článok sa chytili nielen obyvatelia Pereša, ale aj Lorinčíka. V tomto Informačnom liste sme zverejnili dva články od obyvateľov Pereša, v budúcom nasledujú obyvatelia Lorinčíka. Budeme radi, ak k prvým „odvážlivcom“ pribudnú v budúcnosti ďalší. Informačný list je nielen o aktivitách Občianskeho združenia Pomoc Perešu a dianí v Pereši či Lorinčíku. Je to aj o nás...

 

Vytopený Pereš aj Lorinčík

       V stredu 10.02.2016 po niekoľkých hodinách intenzívneho dažďa došlo v popoludňajších hodinách k vytopeniu záhrad, rodinných domov, prístupov k pozemkom a miestnym komunikáciám. Rigoly na Bystrickej nestíhali, pretože boli upchané  naneseným posypovým materiálom, v iných častiach Bystrickej priechodnosti zrážkovej vody bránili betónové kocky priamo v cestnom rigole, ktoré si umiestnili niektorí majitelia priľahlých rodinných domov. Obyvatelia Košarísk, hlavne z Vranovskej, boli následkom nedokončenej stavebnej činnosti stavebníka z Lorinčíka opäť vytápaní vodou z extravilánu Lorinčíka. Autobusová zastávka na Perešskej v smere do U.S.Steel s.r.o., križovatka Bystrická – Perešská, parkovisko Perešská a takmer celá Perešská zaliata vodou vyzerala ako vodný tok. Zaliala ju voda vytekajúca z rigolu popri komunikácii I50, ktorá je v správe Národnej diaľničnej spoločnosti. Voda z takmer celého Pereša a z extravilánu Luníka IX úplne znefunkčnila prístup k trom rodinným domom v Pereši. Prístup k týmto domom bol v minulosti budovaný ich majiteľmi, pretože tieto pozemky nepatria do katastra Pereša. Zaliaty bol aj ani nie 5 rokov starý mostík na konci ulice Svidnická. Podobná bola situácia aj na konci Revúckej, pri hranici s  extravilánom Luníka IX. Hasiči zasahovali krátko pred 17.00 hod. v Pereši na Bystrickej kvôli dvom vytopeným rodinným domom. V mestskej časti Košice – Lorinčík sa voda s nánosom kameniva vyliala na mestskú komunikáciu len pár metrov od budovy Miestneho úradu v Lorinčíku. Povinnosťou starostov „vytopených“ mestských častí bolo hlásiť aktuálny stav na Magistrát mesta Košice, odbor civilnej ochrany. Škody na majetku hlásili starostovia z troch mestských častí (Pereš, Myslava a Luník IX) a tí sa zároveň zúčastnili dňa 10.2.2016 zasadnutia krízového štábu CO, ktorý zvolal primátor mesta Košice. Po zhodnotení situácie, krátko po 17.00 hod. toho istého dňa vyhlásil primátor mesta Košice III. stupeň povodňovej aktivity na území Pereša, Myslavy a Luníka IX. Prijali sa protipovodňové opatrenia a začalo sa so záchrannými prácami v týchto mestských častiach. Faktúry za vykonané záchranné práce v Pereši, ktoré boli zaplatené z nášho rozpočtu, nám budú v plnej miere refundované Mestom Košice.

       Aj tento silný dážď preveril stav novovybudovaného odvodnenia na časti Krompašskej, Krásnohorskej, Gelnickej a Jasovskej. Problémom sú komunikácie bez akéhokoľvek odvodnenia, ktoré mestská časť Košice – Pereš nemá vo svojej správe (Vranovská, Medzevská, Betliarska, Jelšavská a Sabinovská) a úseky nespevnených prístupov nachádzajúcich sa na cudzích pozemkoch v katastri Luníka IX (úsek medzi Perešskou, Svidníckou a Revúckou) a Lorinčíka (od križovatky Jasovská – Svidnická smerom k 150).

  

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

Informačný list zo dňa 12.03.2016 Informačný list zo dňa 12.03.2016.pdf Informačný list zo dňa 12.03.2016.pdf (1.6 MB)

 
 

Veľkonočná nedeľa patrí behu v ZOOVytlačiť
 

Pre všetkých športujúcich Košičanov je organizované aj túto veľkonočnú nedeľu športové podujatie pod názvom „Beh v ZOO“. Ak sa aj Vám zdajú veľkonočné sviatky pridlhé a radi relaxujete športom, tak veľkonočný beh v košickej ZOO bude pre Vás tým pravým oddychom.

Občianske združenie Pomoc Perešu bude mať na tomto behu svoju premiéru. O tom, koľko športovcov z Pereša a Lorinčíka si príde zabehať, rozhodnete svojou účasťou len Vy. Tak  urobte niečo pre svoje zdravie a príďte.

Dĺžka trate je 6,5 km, pre deti len 2,5 km. Štartuje sa 27.4.2016 o 10.00 hod. v košickej ZOO. Viac informácií o štartovnom a pod. nájdete na www.behvzoo.sk.

 

   Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Karneval prilákal Lorinčík aj PerešVytlačiť
 

Karneval Lorinčík 5.2.2016Aj v tomto roku sa vďaka riaditeľke MŠ Lorinčík, Miestnemu úradu v Lorinčíku a Občianskemu združeniu Pomoc Perešu podarilo zorganizovať dňa 5.2.2016 karneval pre deti z Lorinčíka a  Pereša. Uskutočnil sa kultúrnej sále Miestneho úradu, ktorá sa nachádza priamo nad Materskou školou Lorinčík. Karneval otvoril starosta MČ Košice – Lorinčík.

Najväčším prekvapením pre takmer 40 detí bolo, keď do sály vstúpili nie Micky a Minie, ale Elsa a Olaf – toto vymysleli rodičia z MŠ Lorinčík s pani riaditeľkou. Každé dieťa, ktoré prišlo na karneval v maske, získalo sľúbenú sladkú odmenu - kinder vajíčko od Občianskeho združenia Pomoc Perešu.

Tri najkrajšie masky boli odmenené DVD rozprávkami, ktoré venovalo taktiež Občianske združenie Pomoc Perešu. Cenu Lego Duplo od združenia získalo aj najmenšie prítomné dieťatko na karnevale len 6-mesačná Lívia. Materská škola Lorinčík na základe dlhodobej spolupráce s riaditeľkou Renátou Fulkovou Šipošovou  získala od Občianskeho združenia Pomoc Perešu stavebnice LEGO, bábiky Barbie a DVD rozprávku. Ceny za združenie odovzdával v deň karnevalu predseda združenia, Ing. Jozef Karabin.

Kreativita a originalita tímu materskej školy v Lorinčíku bola ocenená, pretože vidieť v očiach prítomných detí tú radosť a očarenie bolo pre dospelých tou najväčšou vďakou či zmyslom tejto krásnej akcie. Naše poďakovanie patrí hlavne riaditeľke MŠ Lorinčík ale aj rodičom, ktorí prišli sa prišli pozrieť na karneval spolu s deťmi.    

Fotografie z akcie si môžete pozrieť TU.

 

OZ Pomoc Perešu

.


 
 

Občianske združenie Pomoc Perešu podporilo MŠ v Poľove Vytlačiť
 

MŠ PoľovOZ Pomoc Perešu v tomto roku prvýkrát podporilo MŠ v Poľove. Po materskej škole v Lorinčíku je materská škola Poľov  už druhá materská škola, ktorú sme v tomto roku podporili  hračkami. V piatok, 4.3.2016 v doobedňajších hodinách sme sa po dohode s pani Mgr. Danielou Ondrejovou, riaditeľkou MŠ Poľov rozhodli navštíviť deti a odovzdať im stavebnice Lego Duplo, bábiky Barbie, DVD rozprávku a spoločenskú hru.

Sladkú odmenu vo forme Kinder vajíčok pre všetkých 40 detí spolu s hračkami odovzdal za Občianske združenie predseda nášho združenia.   

 

 

                                                                                                                                                                             Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Otvorenie ľadovej plochy už zajtra 03.01.2016Vytlačiť
 

Srdečne Vás pozývame na otvorenie ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku v Pereši, ktoré sa uskutoční dňa 03.01.2016 o 13.30 hod. Prineste si so sebou hrnčeky na teplý čajík, ktorý podávame korčuliarom aj návštevnikom zdarma.

Tešíme sa na Vás.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Trojkráľový beh 6.1.2016Vytlačiť
 

Trojkráľový beh 2016Občianske združenie Pomoc Perešu, seniori Klubu Pereš a ďalší obyvatelia Pereša si ani tento rok v Košiciach nenechali ujsť prvú novoročnú súťaž v behaní pod názvom „Košický trojkráľový beh 2016“. Bežali sa dve rôzne trate v rôznych vekových kategóriách (deti, dospelí a seniori). Jedna trať s dĺžkou 1,1 km a druhá náročnejšia s dĺžkou 5,1 km.

Košického trojkráľového behu sa zúčastnilo niekoľko stovák obyvateľov z Košíc a okolia, no nechýbali bežci  z iných okresov SR či zahraničia. Za mesto Košice, ktoré získalo titul Európske mesto športu, bežal primátor Mesta Košice Richard Raši, obaja námestníci a traja mestskí poslanci. Za občianske združenie Pomoc Perešu a Mestskú časť Košice – Pereš po celý čas súbežne s primátorom mesta Košice bežal náš predseda a starosta Jozef Karabin.

Za seniorov Mestskej časti Košice - Pereš bežalo 5 členov z Klubu seniorov Pereš, vrátane predsedníčky Ruženy Kostovčíkovej a najrýchlejšieho seniora z Pereša Jána Borzu. Na trojkráľovom behu sa zúčastnilo aj zopár ďalších obyvateľov z Pereša, čo len dokazuje, že Mestská časť Košice – Pereš skutočne žije športom.

Výsledky z preteku sú zverejnené na webovej stránke www.3kb.sk. Naše poďakovanie patrí všetkým obyvateľom Pereša, ktorí sa zúčastnili Košického trojkráľového behu a reprezentovali našu mestskú časť.

 

                                                                                                   OZ Pomoc Perešu  


 
 

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu snehovú sochu v Pereši Vytlačiť
 

Krásne nám  nasnežilo, preto sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž o najkrajšiu snehovú sochu v Pereši. Fotografie svojich výtvorov nám posielajte na adresu starosta@jozefkarabin.sk.

Všetky fotografie Vašich diel budú zverejnené na tejto stránke.

Ako prvá sa svojou tvorbou pochválila rodina Laborecká. Obrovského snehuliaka postavila šikovná Ella Gati. Naozaj krásna práca, čo poviete?

 

Tešíme sa na Vašu tvorbu, víťaza súťaže odmeníme.

Fotografie nájdete aj TU.

24.01.2016

OZ Pomoc Perešu

 

 

 

 

Julianka a Matúško so svojim snehuliakom


 
 

Znovuotvorenie ľadovej plochy Vytlačiť
 

Úprava ľadovej plochy 22.1.2016V piatok 22.1.2016 v čase od 9.00 – 12.00 hod. som spolu so zamestnancom Miestneho úradu v Pereši opravoval ľadovú plochu na multifunkčnom ihrisku, ktorú nám niekto zničil. Museli sme doslova aj s čakanom „vysekávať“ namrznuté kopce ľadu, ktoré vznikli v stredu po „návštevách“ mladíkov cez uzamknutú vstupnú bránu na ihrisku.

Len pár sekúnd po mojom  vstupe v inom oblečení na ľadovú plochu s rôznym náradím a čakanom v ruke mestská polícia v Košiciach kontaktovala Miestny úrad v Pereši. Boli pripravení zakročiť, pretože cez kamery na ihrisku zaznamenali vstup dvoch osôb. Rýchlosť mestskej polície ma milo prekvapila.

Večer po 19.00 hod. sme s Martinom Lorencom  pri teplote -9 stupňov pod nulou museli celú ľadovú plochu zaliať centimetrovou vrstvou vody a následne ju upraviť. Vďaka extrémne nízkym večerným teplotám bola ľadová plocha v Pereši otvorená už v sobotu 23.01.2016 o 16.10 hod.

Otvorená bude aj v nedeľu a ďalšie dni v závislosti od počasia. Žiadam všetkých návštevníkov ihriska, aby sa pred vstupom na ľadovú plochu riadili „Prevádzkovým poriadkom“ a oznamom na oplotení ihriska.

 

Príjemné korčuľovanie.

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ


 
 

Príďte sa zabaviť na jedinečný karnevalVytlačiť
 

Občianske združenie Pomoc Perešu, Materská škola Lorinčík a Miestny úrad MČ Košice - Lorinčík pozývajú detičky a ich rodičov na jedinečný karneval s Mickey a Minnie. Karneval sa uskutoční v piatok 05. februára 2016 o 16.00 hod. v spoločenskej miestnosti Miestneho úradu MČ Košice - Lorinčík. Vstupné 1€. Každé dieťa je vítané.

Tešíme sa na Vás.

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu

Karneval s Mickey a Minnie mickey a minnie plagat.jpg mickey a minnie plagat.jpg (352.6 kB)

 
 

Informačný list zo dňa 30.01.2016Vytlačiť
 

Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       prinášame Vám prvé tohtoročné vydanie Informačného listu od Občianskeho združenia Pomoc Perešu. Všetkým našim čitateľom, obyvateľom Pereša a Lorinčíka prajeme v roku 2016 pevné zdravie, lásku a správne rozhodnutia. O tom, čo sa udialo alebo uskutoční v Pereši a Lorinčíku sa dozviete v nasledujúcich riadkoch Informačného listu. Príjemné čítanie. 

      

Dopravná nehoda na I50 spôsobila kolaps aj v Pereši

 

       V stredu 16.12.2015 v popoludňajších hodinách sa na komunikácii I50 pri Mestskej časti Košice – Poľov stala dopravná nehoda. Privolaní policajti odkláňali dopravu z Pereša na Malú Idu, pretože úsek pri Poľove bol neprejazdný. Vodiči idúci po I50 si skracovali cestu odbočením na Perešskú, čím spôsobili jej kolaps. Do Pereša sa nevedeli dostať vozidlá smerujúce z U.S.Steelu, Malej Idy, ani z Lorinčíka. Z Gelnickej sa nedalo odbočiť vľavo na Perešskú, pretože ju cez stred vozovky „upchali“ vozidlá z I50. Vodiči týchto vozidiel odignorovali fakt, že komunikácia Perešská je obojsmerná. Za krátku dobu vytvorili kolónu po strede Perešskej medzi Bystrickou a Gelnickou a znemožnili jej prejazd opačným smerom. Vjazdom na Perešskú z Gelnickej sa domáhal vodič spoločnosti KOSIT, a.s, no nikto ho nechcel rešpektovať. Privolaný policajti sa úsekom Perešskej v smere z Gelnickej na Bystrickú nezaoberali, pretože riešili odklon dopravy prechádzajúcej cez Pereš po I50 smerom na Malú Idu. Čo dodať na záver? Jediná dopravná nehoda na I50 nám zablokovala vstup a výstup z Pereša. Perešská je síce obojsmerná, no vozidlá idúce za sebou naraz v oboch smeroch to majú na Perešskej ťažké. Jednou z možností by bolo rozšírenie časti Perešskej v úseku medzi Bystrickou a Gelnickou. Kvôli budúcej protihlukovej stene (ďalej len PHS) si Národná diaľničná spoločnosť, a.s. v roku 2015 nechala spracovať štúdiu Alfa, ktorá sa týka PHS aj budúcich vjazdov či výjazdov do a z Pereša. V jednej z predstavených variantoch sa ráta aj s rozšírením Perešskej na plnohodnotný obojsmerný profil v úseku medzi Bystrickou a Gelnickou. Otvorená priekopa, resp. rigol medzi Perešskou a I50 by bol prekrytý, čím by vznikol okrem rozšírenej komunikácie Perešská aj chýbajúci chodník. Navyše by v prípade zablokovania, resp. upchatia I50 v dôsledku nehody bola Perešská prejazdná a nebol by problém so vstupom dopravy do a z Pereša.    

 

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Prvý obyvateľ Pereša v roku 2016

       Dňa 1. januára 2016 o 15.25 hod. sa v starej nemocnici v Košiciach narodil prvý tohtoročný obyvateľ Pereša, Sebastián Hudák. Jeho mamička, Karin Hudáková nám prezradila, že malý Sebastián je ich novoročný „pokladík“. Za Občianske združenie Pomoc Perešu a za mestskú časť Košice – Pereš prajeme Sebastiánovi a jeho rodine všetko najlepšie.

 

Zberné dvory už zadarmo v Košiciach nebudú

       Dňa 14.12.2015 mesto Košice na svojom 8. mestskom zastupiteľstve schválilo všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady. Doteraz, t.j. do 31.12.2015, mohli obyvatelia Košíc, vrátane obyvateľov Pereša a Lorinčíka, vynášať drobný aj stavebný odpad do 1 tony na zberný dvor bezplatne. Stačilo sa preukázať platným občianskym preukazom a mohli sme sa zbaviť bezplatne odpadu do 1 tony. Od 1.1.2016 však nadobudol účinnosť nový zákon schválený poslancami NRSR a Mesto Košice, resp. mestskí poslanci museli VZN Mesta Košice o miestnom poplatku za komunálny odpad prispôsobiť. Od 1.1.2016 už platíme v zberných dvoroch v Košiciach aj za odpad do jednej tony. Cena za 100 kg odpadu prineseného do zberného dvoru je 1,5 €, pri jednej tone 15 €. K uvedenému zákonu a zosúladeniu VZN Mesta Košice k danému zákonu bola vznesená kritika zo strany starostov či mestských poslancov. Na rade starostov aj na mestskom zastupiteľstve som vyslovil obavy z prijatého zákona, pretože ak doteraz mohol obyvateľ Košíc vyniesť odpad do zberného dvora zadarmo a mnohokrát to neurobil, je málo pravdepodobné, aby tak od 1.1.2016 urobil a ešte aj zaplatil poplatok. Spomenul som aj stavebné firmy či živnostníkov, ktoré sa zaoberajú stavbami či rekonštrukciami domov a bytov. Do 31.12.2015 mohli vyniesť a aj vynášali stavebný odpad do zberného dvora na niekoľko „zozbieraných“ občianskych preukazov u svojich zamestnancov. Po 1.1.2016 nám tento odpad môžu vyniesť na verejné priestranstvo či do blízkeho lesa v snahe ušetriť a nezaplatiť poplatok v zbernom dvore. Likvidáciu takého odpadu alebo vzniknutej čiernej skládky však už bude musieť znášať obec, resp. mestská časť. Upozorňoval som aj na skutočnosť, že v prípade pristavenia veľkokapacitného kontajnera pre celoročné upratovanie danej mestskej časti bude veľmi rýchlo naplnený stavebným odpadom z dodávok a vozíkov stavebných firiem, ktoré stavajú či rekonštruujú rodinný dom. Čo nový zákon a upravené VZN Mesta Košice prinesie, uvidíme v nasledujúcich pár mesiacoch.

 

                                          Ing. Jozef Karabin, starosta

             SMS rozhlas v Pereši žne úspech

       Už v roku 2014 patrila Mestská časť Košice – Pereš k prvým na Slovensku s prevratnou službou pre svojich obyvateľov -  SMS rozhlasom. Túto službu pre obyvateľov Pereša som v minulosti prezentoval na formálnych aj neformálnych stretnutiach všetkým starostom mestských častí Košíc, no jedine  MČ Košice – Barca po našom vzore si osvojila SMS rozhlas - výhody bezplatných informačných SMS správ. V MČ Košice – Pereš máme túto službu už takmer druhý rok a využíva ju čoraz viac obyvateľov. A ako SMS rozhlas  funguje? Každý obyvateľ, ktorý má záujem dostávať bezplatne SMS správy o dianí v Pereši či Lorinčíku na svoj mobilný telefón, sa vie zaregistrovať vyplneným krátkeho formulára osobne na Miestnom úrade v Pereši, alebo na e-mailovej adrese starosta@jozefkarabin.sk kde uvedie svoje meno, priezvisko, ulicu a mobilné telefónne číslo, na ktoré mu budú posielané správy. Treťou možnosťou je zavolať na 055/6229664 v čase úradných hodín Miestneho úradu v Pereši a uviesť požadované údaje. SMS rozhlas má niekoľko výhod: je adresný, bezplatný, nie je hlučný, a SMS správu si viete prečítať kdekoľvek na Slovensku či v zahraničí. Všade, kde máte Váš mobilný telefón a signál. Len v tomto mesiaci sa vďaka SMS rozhlasu podarilo nájsť majiteľov troch psíkov. V minulosti sa vďaka SMS rozhlasu podarilo nájsť majiteľov stratených kľúčov či mobilných telefónov. V prípade poruchy na vodovodnom potrubí na danej ulici informujeme obyvateľov o mieste a čase odstávky a tiež o čase prerušenia elektrickej energie. Cez SMS rozhlas informujeme aj o kultúrnych a športových podujatiach v Pereši či Lorinčíku a ďalších oznamoch. O službe SMS rozhlase v Pereši informoval denník Plus jeden Deň http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/kosicky-peres-zaviedol-novinku-obcania-si-bez-mobilu-neskrtnu.html, ale aj košické rádio - Rádio Košice. Od 1.2.2016 spúšťame bezplatne službu SMS rozhlasu aj pre obyvateľov Lorinčíka a Vyšného Lorinčíka.

 

                           Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Informačný list zo dňa 30.01.2016 Informačný list zo dňa 30.01.2016.pdf Informačný list zo dňa 30.01.2016.pdf (1.5 MB)

 
 

Ľadová plocha už otvorenáVytlačiť
 

Otvorenie ľadovej plochy Pereš 3.1.2016     Dňa 3.1.2016 o 13.30 hod. Občianske združenie Pomoc Perešu za pomoci členov a dobrovoľníkov odštartovalo svoju prvú akciu v roku 2016 pod názvom „Otvorenie ľadovej plochy v Pereši“. Na veľké prekvapenie už v čase okolo 15.00 hod. bolo prítomných do 50 korčuliarov a návštevníkov vrátane detí. Záujem o korčuľovanie bol tak veľký, že niektorí rodičia len pár hodín pre otvorením klziska svojim deťom kupovali nové korčule.

     Sľúbený „čajík zdarma“ sa podával pre všetkých od 15.10 hod až do 17.10 hod., pre dospelých aj s rumom. Čerstvo uvarený čaj podával náš predseda Jozef Karabin spolu s p. Lorencom – obaja sa podieľali nielen pri varení čaju, ale aj pri výrobe ľadovej plochy na perešskom ihrisku.

     O 20.00 hod. jeden z najmenších návštevníkov Miško Hulík spolu s predsedom združenia zametali ľadovú plochu od snehu, ktorý „vytvorili“ korčuľami návštevníci klziska. Samozrejmosťou nového klziska je aj prevádzkový poriadok, ktorý je záväzný pre každého návštevníka klziska. Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

 

OZ Pomoc Perešu

Fotografie sú zverejnené TU.

Prevádzkový poriadok Ľadová plocha v Pereši Prevádzkový poriadok Ľadová plocha v Pereši.pdf Prevádzkový poriadok Ľadová plocha v Pereši.pdf (24.2 kB)

 
 

Uzatvorenie ľadovej plochy pri plusových teplotách Vytlačiť
 

Ľadová plocha v Pereši bude pri dlhodobých plusových teplotách zatvorená. Multifunkčné ihrisko, na ktorom sa ľadová plocha nachádza nemá zabezpečené vlastné chladenie, preto kvalita ľadu závisí od aktuálneho počasia.

Pri dlhodobých mínusových teplotách bude ľadová plocha opäť otvorená.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Košice, 10.01.2016

                                                                                                                                                           OZ Pomoc Perešu


 
 

Poškodenie ľadovej plochy PerešanmiVytlačiť
 

Poškodenie ľadovej plochy PerešZnovuotvorenie ľadovej plochy v Pereši pre verejnosť bolo naplánované na štvrtok 21.1.2016. V utorok večer od 19.00 hod. do takmer 22.30 hod. som na perešskom ihrisku v nádhernom mrazivom počasí spolu s Martinom Lorencom pripravoval novú ľadovú plochu. Celý večer  a aj na druhý deň v stredu bolo multifunkčné ihrisko zamknuté. Uzamknuté bolo z dôvodu, aby nedošlo k poškodeniu resp. popraskaniu ľadu na klzisku.

Napriek tomu, že ihrisko bolo a aj je uzamknuté sa našli „záškodníci“, ktorí sa nevedeli dočkať. Začali s odhŕňaním ľadovej plochy od snehu smerom od mantinelov k stredu klziska, čím došlo k poškodeniu ľadovej plochy, keďže ešte nebola dokonale zamrznutá. Ďalšiu skupinku mladých Perešanov sme videli na kamerách v stredu cca o 19.00 hod., keď sa na ihrisko dostali tak, že podliezli oplotenie ihriska. Necelé štyri minúty im stačili na vybláznenie, aby sa mohli kĺzať na čiastočne zamrznutom klzisku. Ľadová plocha po takýchto "útokoch" zostala úplne poškodená (diery v ľade, popraskaný ľad, zamrznuté kopy snehu s ľadom).

Škoda, ktorú nám spôsobili je škodou pre všetkých Perešanov. Mená mladíkov sú mi známe a rozprával som s ich rodičmi. Hľadám však ďalších, ktorí „odhrňali“ nezamrznutý ľad. Verím, že nám budete nápomocní pri identifikácii záznamu z kamerového systému mestskej polície v Košiciach.

Budeme mať ešte ľad?

To závisí len na nás. Ak bude multifunkčné ihrisko uzamknuté a budete vidieť niekoho na tejto ploche kontaktujte mestskú alebo štátnu políciu.

V piatok 22.1.2016 sa pokúsime o opravu ľadovej plochy. Budeme musieť sekať vytvorené ľadové „kopce“. Ak bude naďalej mrznúť tak večer doplníme zopár kubíkov vody. V nedeľu by sme mohli klzisko opäť otvoriť – ak nám to počasie dovolí, alebo ho niekto opäť nepoškodí.

Dôležitá informácia pre všetkých – keď je multifunkčné ihrisko uzamknuté, neznamená to, že budeme poškodzovať oplotenie a podliezať ho, aby sme sa na ihrisko dostali. Ihrisko je zabezpečené kamerovým systémom napojeným na mestskú políciu v Košiciach. V prípade poškodenia ihriska, oplotenia, ľadovej plochy či basketbalového koša budeme kontaktovať políciu SR.

Multifunkčné ihrisko má slúžiť pre verejnosť, nie pre skupinku ľudí, ktorá ho poškodzuje.   

 

Ďakujeme za pochopenie

Košice, 22.01.2016

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu


 
 

Svetielko pomoci dostane 200€Vytlačiť
 

Dražba lega pre malých onkologických pacientov je ukončená. Lego VW T1 Camper Van si vydražil Ing. Rastislav Eliaš, riaditeľ a konateľ spoločnosti Moris Slovakia s.r.o. s najvyššou ponukou 200€. Uvedená finančná čiastka bude na základe darovacej zmluvy prevedená na účet neziskovej organizácie Svetielko pomoci.

ĎAKUJEME

Košice, 17.11.2015

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ


 
 

Informačný list zo dňa 13.12.2015Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 13.12.2015Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       posledné mesiace v roku boli v mestských častiach Košice – Pereš a Košice – Lorinčík mesiacmi investícií, rôznych súťaží a podujatí. V mestskej časti Košice - Pereš bolo investované do odvodnenia a komunikácií, v mestskej časti Košice - Lorinčík do budovy Miestneho úradu. V mestskej časti Košice – Lorinčík sa upratoval les a súťažilo sa vo varení gulášu. Perešskí seniori sa zúčastnili olympijských hier v Košiciach. Deti súťažili v 6. ročníku v skladaní Lega, rekreační bežci aj z nášho združenia sa zúčastnili na bežeckých akciách komunity Active life v Košiciach a okolí. Investor lokality Lorinčík – Háje už začal s prípravou územia a otvoril predajné miesto. Chcete vedieť ako dopadlo vydymovanie v Pereši a Vyšnom Lorinčíku? Viete, že onedlho bude v celom Pereši nové LED verejné osvetlenie? O všetkom sa dozviete v našom Informačnom liste. Príjemné čítanie. 

      

Verejné LED osvetlenie v celom Pereši onedlho realitou

 

       O novom verejnom LED osvetlení Pereša sme písali v Informačnom liste zo dňa 08.11.2014. Procesom verejného obstarávania a prípravou podkladov pre súťaž bola mestskou časťou Košice - Pereš poverená spoločnosť Centrum verejného obstarávania, CVO, s.r.o. (ďalej len CVO). Ponuky uchádzačov na verejné LED osvetlenie mali byť podané do 14.10.2014. Len jeden deň pred podaním ponúk spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. nechala pre Miestny úrad mestskej časti Košice – Pereš resp. pre starostu, ale aj  pre každého miestneho poslanca list, v ktorom nás upozorňuje na nezákonný postup. Zo záveru listu citujeme: „Zároveň Vám oznamujeme, že súčasne podávame Úradu pre verejné obstarávanie upozornenie na nezákonný postup Mestskej časti Košice – Pereš, ako subjektu oprávnenému pre výkon kontroly postupu zadávania zákaziek pred uzatvorením koncesnej zmluvy v zmysle § 146 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.“. Len pripomínam, že ak by Úrad pre verejné obstarávanie súťaž zrušil z dôvodu, že mestská časť Košice - Pereš pochybila, nevyhli by sme sa pokute vo výške 5% zmluvnej ceny. Bolo to ťažké rozhodnutie a navyše len pár týždňov pred voľbami. Po porade s CVO, vtedajším a súčasným zástupcom starostu Ing. Jozefom Olexom a zamestnancami MÚ MČ Košice – Pereš som rozhodol a súťaž sme nezrušili. Dňa 28.10.2014 nás Úrad pre verejné obstarávanie vyzval k doručeniu všetkých podkladov a dokumentov k samotnej súťaži na základe spomínaného podnetu. Nasledovalo čakanie. Dňa 14.11.2014 nám Úrad pre verejné obstarávanie dal za pravdu. Mestská časť Košice – Pereš nepochybila a Úrad pre verejné obstarávanie súťaž na koncesiu nezrušil. Víťazom súťaže sa stala EcoLed Solutions, a.s. Blížili sa komunálne voľby a podpísanie zmluvy resp. nové LED osvetlenie sľubovalo niekoľko kandidátov na starostu a tiež nemálo kandidátov na miestnych poslancov. Po niekoľkých miestnych zastupiteľstvách, stretnutiach so zástupcami víťaznej spoločnosti, rokovaní komisie pre verejné osvetlenie a zapracovaní pripomienok do finálnej zmluvy som koncom októbra 2015 zmluvu s EcoLed Solutions, s.r.o. podpísal. Zverejnená je na www.mcperes.sk. Súčasný stav starého verejného osvetlenia bol už v minulosti alarmujúci (časté výpadky na jednotlivých uliciach, staré dosluhujúce svietidlá s vysokou spotrebou elektrickej energie, neosvetlené tmavé mesta, problémy so skratmi spôsobené silným vetrom...) Aj preto  v minulom roku miestne zastupiteľstvo rozhodlo o zverejnení súťaže na koncesiu. Nechceli sme len meniť staré svietidlá za nové. Žiadali sme aj doplniť svietidlá na neosvetlených úsekoch, t.z. tmavých miestach. Hlavným dôvodom bola a naďalej bude bezpečnosť obyvateľov mestskej časti Košice – Pereš. Vaša bezpečnosť.

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Kontrola napojenia zrážkových vôd v Pereši a Vyšnom Lorinčíku

 

       Dňa 3.11.2015 sme e-mailom požiadali Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) o stanovisko ku kontrole napojenia zrážkových vôd, resp. ako dopadlo preverovanie dymovým médiom. Chceli sme vedieť, ktoré ulice, resp. rodinné domy boli preverované, z koľkých rodinných domov a prístavieb bola zrážková voda zvedená do splaškovej kanalizácie a aké opatrenia prijala VVS, a.s. Taktiež sme požiadali aj o fotografie. Dňa 5.11.2015 nám bolo e-mailom zaslané stanovisko:

„Ku dnešnému dňu bola vykonaná kontrola napojenia zrážkových vôd v celej mestskej časti Pereš a Vyšný Lorinčík. Preverovaná bola každá nehnuteľnosť v tejto lokalite. V prvej etape bolo zistených 50 nehnuteľností v MČ Pereš a 11 nehnuteľností v lokalite Vyšný Lorinčík, z ktorých bola odvádzaná zrážková voda do splaškovej kanalizácie. Vlastníkom nehnuteľností bola zaslaná výzva na odpojenie zrážkových vôd. K dnešnému dňu neboli odpojené ZV zo 16 nehnuteľností. Dňa 4.11.2015 bolo preverovanie celej lokality ukončené, kde bolo zistených ešte 23 nehnuteľností, z ktorých je zrážková voda taktiež odvádzaná do VK. Taktiež týmto odberateľom, resp. producentom je zasielaná výzva na odpojenie zrážkových vôd. V prípade neukončenia odvádzania zrážkových vôd do splaškovej kanalizácie bude zo strany VVS a.s. s predmetným producentom ukončená zmluva o dodávke a odvádzaní odpadových vôd a kanalizačná prípojka v bode napojenia na verejnú kanalizáciu zablendovaná.

Fotky z preverenia neprikladáme, aby náhodou neboli inými osobami identifikovaní neoprávnení producenti“

       V minulosti bolo na adresu Miestneho úradu v Pereši doručených niekoľko podnetov na nedostatočnú splaškovú kanalizáciu, ktorú prevádzkuje VVS, a.s. Po konzultácii so zamestnancami VVS, a.s, a správy z výsledkov preverovania však musíme konštatovať, že ak splašková kanalizácia „nestíha“, tak preto, že je v nej nezákonne zvedená zrážková voda z rodinných domov, prístavieb a garáží.

 

                                          Ing. Jozef Karabin, starosta

                                         Mgr. Adriana Marušinová

 

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.     

Informačný list zo dňa 13.12.2015 Informačný list zo dňa 13.12.2015.pdf Informačný list zo dňa 13.12.2015.pdf (2.9 MB)

 
 

Pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2016Vytlačiť
 

Pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2016Ďakujeme za Vašu podporu a pomoc. Prajeme Vám pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2016.

OZ Pomoc Perešu

 

 

 

 

 


 
 

Prvá vyrovnávacia vrstva asfaltu na Krompašskej je už položenáVytlačiť
 

Vyrovnávacia vrstva asfaltu na Krompašskej Pereš 09_2015 Úsek komunikácie Krompašská v smere od čísla domu 62 - 92, resp. po križovatku Krompašská – Haburská je na 50% zrealizovaný. Od konca augusta až do 23. septembra na predmetnom úseku Krompašskej zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) zabezpečovali vyrovnávanie domových uzáverov (hydrantov) a kanalizačných poklopov.

Časť komunikácie, pod ktorou sa nachádza vodovodné potrubie bola pred realizáciou prvej vyrovnávacej vrstvy vyrovnaná a zavalcovaná. Nasledovala pokládka vyrovnávacej vrstvy z asfaltového betónu, ktorú subdodávateľská spoločnosť pre VVS, a.s. stihla urobiť za necelý deň.

Druhá, hlavná vrstva asfaltového betónu bude na časti Krompašskej začiatkom októbra 2015, čo bude o trochu neskôr ako bolo plánované, ale predsa. Dôležité je, že tento už realizovaný úsek aj s druhou vrstvou na Krompašskej nebude stáť mestskú časť Košice – Pereš ani jedno euro. Šírka nového úseku komunikácie Krompašská bude 4,5 metra, presne podľa štúdie, ktorú vypracovala spoločnosť ÚDI Košice s.r.o., pre Mestskú časť Košice – Pereš v roku 2011.

Fotogalériu z prebiehajúcich prác si môžete pozrieť TU.

                           Ing. Jozef Karabin, starosta


 
 

Informačný list zo dňa 02.10.2015Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 02.10.2015Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       mesiac september sa v mestských častiach, ale aj v meste Košice niesol v znamení športu. Do športových podujatí v Košiciach sa zapojili obyvatelia z celého mesta. A nie náhodou. Košice majú nový titul -  sú európskym mestom športu.  

       Témou októbrového Informačného listu bude aj vyhodnotenie Športového dňa v Pereši, ktoré organizovalo Občianske združenie Pomoc Perešu, populárny nočný beh po Košiciach – Košice NIGHT RUN 2015, spustenie verejného osvetlenia v lokalite Vyšný Lorinčík či búranie starého miestneho úradu v Pereši. Pre deti bude Občianske združenie Pomoc Perešu organizovať v októbri už 6. ročník obľúbenej súťaže v stavaní LEGA pod názvom „Skladanie z kociek 2015“.  

 

Prvá vyrovnávacia vrstva asfaltu na Krompašskej je už položená

       V augustovom vydaní Informačného listu sme Vás informovali o súvislej oprave časti komunikácie Krompašská v smere od čísla domu 62 - 92, resp. po križovatku Krompašská – Haburská.  Od konca augusta až do 23. septembra na predmetnom úseku Krompašskej zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) zabezpečovali vyrovnávanie domových uzáverov, hydrantov a kanalizačných poklopov. Časť komunikácie, pod ktorou sa nachádza vodovodné potrubie, bola pred realizáciou prvej vyrovnávacej vrstvy vyrovnaná a zavalcovaná. Nasledovala pokládka vyrovnávacej vrstvy z asfaltového betónu, ktorú subdodávateľská spoločnosť pre VVS, a.s. stihla urobiť za necelý deň. Druhá, hlavná vrstva asfaltového betónu bude položená na časti Krompašskej začiatkom októbra 2015, čo bude o trochu neskôr ako bolo plánované, ale predsa. Dôležité je, že tento už realizovaný úsek aj s druhou vrstvou na Krompašskej nebude stáť mestskú časť Košice – Pereš ani jedno euro. Šírka nového úseku komunikácie Krompašská bude 4,5 metra, presne podľa štúdie, ktorú pre mestskú časť Košice - Pereš spracovala spoločnosť ÚDI Košice, s.r.o. v roku 2011.

                           Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Finančná dotácia z ministerstva financií na odvodnenie Krompašskej

       V minulom roku, ale aj v tomto roku sa mestská časť Košice – Pereš zapojila do zverejnenej výzvy a požiadala ministerstvo financií SR o účelovú dotáciu na havarijný stav komunikácie Krompašská, vrátane jej odvodnenia. V minulom roku sme úspešní neboli, no v tomto roku sa situácia zmenila a pre mestskú časť Košice – Pereš sme získali účelovú dotáciu na dobudovanie odvodnenia na Krompašskej vo výške 13.500 €. Po schválení účelovej dotácie od mesta Košice pre našu mestskú časť (10.000 €) miestnymi poslancami, budeme môcť v danom úseku novej komunikácie  realizovať nové odvodnenie. Miestny úrad Mestskej časti Košice – Pereš spracoval a zverejnil výzvu s prílohami na odvodnenie časti komunikácie Krompašská. Súťaž predložíme na vyhodnotenie finančnej komisii zloženej z radov poslancov aj neposlancov. Informácia o vyhodnotení bude jedným z bodov programu rokovania Miestneho zastupiteľstva.  

Ing. Jozef Karabin, starosta

    

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.         

Informačný list zo dňa 02.10.2015 Informačný list zo dňa 02.10.2015.pdf Informačný list zo dňa 02.10.2015.pdf (1.5 MB)

 
 

Ľadová plocha na ihrisku v PerešiVytlačiť
 

Ľadová plocha v PerešiObčianske združenie Pomoc Perešu pre Vás pripravuje ľadovú plochu na multifunkčnom asfaltovom ihrisku v Pereši. Na Silvestra bola zrealizovaná prvá vrstva ľadovej plochy, na Nový rok o 16.30 hod. budeme pripravovať druhú vrstvu ľadu.

Prosíme Vás, aby ste do 2.1.2016 nevstupovali na ľadovú plochu.

Vstup bude možný od 3.1.2016, na vlastnú zodpovednosť.

 

Tešíme sa na Vás.

OZ Pomoc Perešu

 

 


 
 

Skladanie z kociek 2015Vytlačiť
 

Skladanie z kociek 2015

Občianske združenie  Pomoc Perešu pripravilo pre deti už 6. ročník súťaže v stavaní kociek z lega, ktorý sa uskutoční dňa 22.10.2015 o 15:00 hod.  v Centre voľného času na Popradskej ulici č. 86, Košice.

Tieto modely sa budú skladať

Skladať sa budú stavebnice LEGO typu CITY, CREATOR, CHIMA, TECHNIC a EXCLUSIVE v troch kategóriách:

chlapci vo veku 6 - 8 rokov budú skladať Lego CITY a CREATOR (jednoduchý model), vo finále iný typ Lego (náročnejší model)


chlapci vo veku 9 - 13 rokov budú skladať Lego TECHNIC (jednoduchý model), vo finále Lego TECHNIC (náročnejší model)


 Novinkou je tím dospelých

Vybrané tímy dospelých budú skladať Lego EXCLUSIVE VW T1 Camper Van (autentický kempingový voz, ktorý je napodobeninou klasického kempovacieho vozu Volkswagen z roku 1962). Toto lego sa bude do 15 dní po ukončení súťaže dražiť.

Výťažkom z dražby podporíme neziskovú organizáciu SVETIELKO POMOCI, ktorá poskytuje komplexnú a celoročnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi. Viac informácií o tejto organizácii sa dozviete na www.svetielkopomoci.sk

 

Súťažné podmieky

Skladať sa bude podľa Lego návodov za čo najkratší čas. Posudzovať sa bude nielen rýchlosť, ale aj kompletnosť postaveného modelu.

Odmeny

Víťazi budú odmenení hodnotnými Lego stavebnicami a poukážkami.

Registrácia súťažiacich

Registrácia začína 19.10.2015 od 08:00 hod. a potrvá dovtedy, kým sa prihlási prvých 40 detí. Večer, 20.10. 2015 bude zoznam prihlásených detí a náhradníkov zverejnený na www.jozefkarabin.sk.

Registrácia súťažiacich prebieha elektronicky. V prípade záujmu sa prihláste na e-mailovú adresu: starosta@jozefkarabin.sk. Pri registrácii uveďte meno a priezvisko dieťaťa, jeho vek, adresu a mobilný kontakt na zákonného zástupcu dieťaťa. Pre potvrdenie registrácie sú tieto údaje povinné. Z kapacitných dôvodov nemôžu súťažiť všetky deti, avšak pozrieť sa môže prísť každý.

Burza Lega

Burza lega naučí vaše dieťa ako hospodáriť s peniazmi. Môže si predať svoju starú stavebnicu Lega prípadne ju vymeniť za inú. Ak máte záujem o burzu Lega, dostavte sa pred 15:00 hod. do Centra voľného času, Popradská 68, Košice. Doneste si stavebnice, ktoré chcete predať alebo vymeniť. Nezabudnite na návody k stavebniciam. Burza začne od 15:00 hod. a  a potrvá do ukončenia súťaže.

Tešíme sa na vás.

Tím Občianskeho združenia Pomoc Perešu

Skladanie z kociek 2015 lego 2015.pdf lego 2015.pdf (1.7 MB)

 
 

V štvrtok budú skladať aj dospelíVytlačiť
 

V štvrtok si zmerajú sily v skladaní lega nielen deti, ale aj dospelí. Spolu s deťmi začnú skladať dospelí Lego EXCLUSIVE VW T1 Camper Van. Tento kempingový voz je kópiou klasického kempovacieho vozu Volkswagen z roku 1962.  Táto replika obsahuje mnoho realistických detailov, napríklad klasické logo VW, štvorvalcový motor, zaoblenú strechu a rámy okien, otváracie dvere, strešný nosič a čelné sklo zložené z dvoch častí. Interiér vozidla tiež zodpovedá skutočnému T1 Camper.

Nájdete v ňom klasické prvky, akú predné sedadlá, radiacu páku a palubnú dosku. V obytnej zadnej časti sa zase môžete kochať rozkladacími zadnými sedadlami, hygienickým zázemím, rozkladacím stolíkom aj skrinkou so zrkadlom.

Počet dielikov 1332 ks.

Toto lego sa bude do 15 dní po ukončení súťaže dražiť.

Výťažkom z dražby podporíme neziskovú organizáciu SVETIELKO POMOCI, ktorá poskytuje komplexnú a celoročnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi. Viac informácií o tejto organizácii sa dozviete na www.svetielkopomoci.sk


 
 

Absolútnym víťazom sa stal Dávid z KVPVytlačiť
 

Dňa 22.10. 2015 o 15.00 hod. sa v Centre voľného času na Popradskej 86 v Košiciach uskutočnil už 6. ročník obľúbenej súťaže v stavaní Lega pod názvom „Skladanie z kociek 2015“. Z celkového počtu 40 registrovaných detí sa k 15.00 hod. prezentovalo 39 detí.  Do kategórie Technic sme prizvali ďalšie dieťa v poradí, prvého náhradníka.

Súťaž pre všetky kategórie sa začala naraz o 15.10 hod.  Odborný dozor nad kategóriou s deťmi vo veku 9 – 13 rokov prevzal pán Novotný, ktorý vedie Lego krúžok v Centre voľného času. V kategórii City a neskôr Chima robili dozor zamestnankyne CVČ a dobrovoľníci OZ Pomoc Perešu.

V kategórii dospelí si zmerali sily tímy z Nemocnice Košice – Šaca a Občianskeho združenia Pomoc Perešu, ktoré skladali exkluzívny zberateľský model VW T1 Camper Van. V detskej kategórii City začalo skladať 10 chlapcov jednoduchý model automobilu s člnom a 10 detí model nákladného auta. Prví traja z prvej desiatky a ďalší traja z druhej desiatky  postúpilo do finále, kde skladali náročnejší a väčší typ Lego Chima.

Z kategórie Technic, kde súťažilo 20 detí, postúpilo do finále prvých 6 najrýchlejších. Vo finále už skladali oveľa ťažší a väčší model „buginy“ od Lego Technic. S časom 59 minút sa na prvom mieste v kategórii Technic umiestnil Dávid Kepič, na druhom Bruno Maťaš a na treťom mieste Matúš Pačuta.

kategórii Chima zvíťazil Tomáš Talarovič, na druhom mieste skončil Matúš Prochyra a na treťom Ladislav Širilla. Ocenené deti získali od OZ Pomoc Perešu Lego stavebnice a poukážky od Nemocnice Košice – Šaca.

V tíme Nemocnice Košice – Šaca skladali model VW dvaja zamestnanci nemocnice, v tíme OZ Pomoc Perešu sa striedali traja stavitelia – Ing. Dan Pačuta, Ing. Martin Šútora a Vladimír Kušnír. Z tímov dospelých vyhral tím Nemocnice Košice – Šaca a len o 10 sekúnd neskôr skončil tím OZ Pomoc Perešu.

Lego model VW T1 Camper Van víťazného tímu budeme o pár dní dražiť. Finančná čiastka z dražby bude venovaná pre neziskovú organizáciu SVETIELKO POMOCI, ktorá poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja.

Vyvolávacia cena poskladaného modelu VW T1 Camper Van je 120 € a získa ho ten, kto ponúkne najvyššiu cenu. 

V mene celého kolektívu OZ Pomoc Perešu sa chcem poďakovať našim partnerom, CVČ na Popradskej 86 v Košiciach, Moris Slovakia s.r.o., ANTIK Telecom s.r.o., SEPStav s.r.o.,  Stavab, GEODETICCA, s.r.o., RB REKLAMA, Liga proti rakovine SR, Nemocnica Košice – Šaca a.s. a primátorovi mesta Košice. Moje poďakovanie patrí aj mestským častiam a organizáciám, ktoré súťaž „Skladanie z kociek 2015“ zverejnili na svojich webových stránkach.

Fotografie z akcie si môžete pozriet v našej fotogalérii.

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu


 
 

Otvárame dražbu pre Svetielko pomoci!Vytlačiť
 

Otvárame dražbu pre Svetielko pomoci!

       Dňa 22.10.2015 o 15.00 hod. sa v Centre voľného času na Popradskej 86 v Košiciach uskutočnil 6. ročník súťaže v stavaní Lega pod názvom „Skladanie z kociek 2015, ktoré organizovalo Občianske združenie Pomoc Perešu. Deti a tento rok aj tímy dospelých skladali stavebnice Lego podľa návodu za čo najkratší čas.

Model z Lega, VW T1 Camper Van, ktorý s najlepším časom poskladal tím Nemocnice Košice – Šaca ponúkame  v dražbe – výťažok z dražby tohto exkluzívneho modelu z Lega, ktorý sa už v SR nepredáva venujeme neziskovej organizácii Svetielko pomoci.

Pomôžte nám podporiť organizáciu Svetielko pomoci, ktorá poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja.

Vyvolávacia cena ukážkového modelu z Lega VW T1 Camper Van je 120€.

Dražba začína od pondelka 2.11.2015 a potrvá do 12.11.2015. Návrhy s Vašou cenou (začíname pri 120€) pošlite e-mailom na starosta@jozefkarabin.sk.

Nezabudnite uviesť Vaše meno a telefonický kontakt (Vaše mobilné číslo nebudeme na webe zverejňovať).

Aktuálne najvyššiu cenu, zverejníme 2.11.2015, 4.11.2015, 6.11.2015, 9.11.2015 a 12.11.2015 po 21.00 hod. na stránke www.jozefkarabin.sk.

V piatok 13.11.2015 zverejníme úspešného dražiteľa, ktorý získal uvedený model a pomohol podporiť neziskovú organizáciu Svetielko pomoci.

                                                                 

                                                                                                 Ing. Jozef  KARABIN,  predseda OZ


 
 

Pridajte sa k dražbe pre malých onkologických pacientovVytlačiť
 

Ak chcete pomôcť malým onkologickým pacientom vydražte si model Lega VW T1 Camper Van. Výťažok z dražby bude venovaný Svetielku pomoci, neziskovej organizácii, ktorá poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja.

Návrhy s Vašou cenou pošlite prosím na e-mail starosta@jozefkarabin.sk. Nezabudnite uviesť vaše meno a telefonický kontakt (vaše mobilné číslo nebudeme na webe zverejňovať).

 

Aktuálna ponuka na predaj je 143€. Kúpou lega za najvyššiu cenu spolu pomôžeme tým, ktorí to veľmi potrebujú.

ĎAKUJEME

 

OZ Pomoc Perešu

 

 


 
 

21 zhybov pre Svetielko pomociVytlačiť
 

PULL UP DAY Karabin 13.9.2015SVETIELKO POMOCI je organizácia, ktorá poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja.

Dňa 13.09.2015 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach organizovala komunita Active life charitatívne podujatie PULL UP DAY.  Išlo o  medzinárodný deň zhybov. Každý kto mal záujem a ochotu podporiť Svetielko pomoci mal jeden pokus, aby urobil čo najviac zhybov. Cena jedného zhybu bola 0,25€.

Celkovo sa v rámci tejto akcie urobilo 2173 zhybov, čo predstavuje 543,25 € pre Svetielko pomoci.

Za naše zduženie som prispel 21 zhybmi a verím, že v budúcom roku ich bude viac.

Fotogalériu si môžete pozriet TU.

                                                                                                              Fotil Patrisse Labant Photography - opäť krásne fotografie.

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu


 
 

Športový deň na jednotku, skúter ostal v Pereši Vytlačiť
 

Výherkyňa skútra Športový deň Pereš 12.09.201512.septembra o 6:05 hod. – môj prvý pohľad na sobotňajšie ráno – prečo práve dnes je tak mizerné počasie? Čo bude s dnešným futbalom, crossfitom, vystúpením majstrov sveta a jumpingom? Nechám skúter do tomboly v ďalšom roku?

O 7:30 hod. prišiel na ihrisko šofér z prenosnými toaletami a začínam premýšľať o zrušení akcie. Ak ho pošlem preč, zaplatí naše združenie za toalety 120€ zbytočne.

Asi tak to nejako začalo. Potom prišlo prekvapenie a počasie sa nám vyčasilo. Športový deň Pereša 2015 sa môže začať. O 11:00 hod.   bol pripravený veľký šmýkací hrad. Elektrické kolobežky prišli presne o 13:00 hod. Futbal začal s malým meškaním, no zloženie tímov bolo zaujímavé. Tímy z Pereša, tím z Lorinčíka a dokonca aj Poľova.

Po 14:00 hod. začal jumping s Katkou a Kiški a o makačku na trampolínach bolo postarané. O 15:00 hod.  prišli chlapi z Crossfitu Košice – Ondro a Maroš – konečne niečo pre mužov. Cvičiť s 10 a viac kilogramovou loptou dalo zabrať.

Najmenšie deti ani tentoraz nesklamal kúzelník Gabi s balónovým workshopom. 5-násobný majster sveta v kulturistike Ing. Jozef Bomba s kolegom predviedli ukážku súťaže v naturálnej kulturistike a 14-násobný majster sveta v armwrestlingu Ján Germánus odštartoval súťaž v pretláčaní rukou.

Do súťaže sa prihlásilo niekoľko „borcov“ vrátane starostu z Lorinčíka. Armwrestling som si nenechal ujsť ani ja a po viacerých výhrach (niekedy aj prehrách) som skončil na druhom mieste. Premôcť Jána Germánusa sa v Pereši nepodarilo nikomu. So svojimi súpermi sa „pohrával“ a potom ich športovo dorazil. Majster sveta je majster sveta. 

Veľký obdiv a moju pochvalu si zaslúžili perešskí futbalisti s kapitánom Števom Tóthom, ktorí skončili na prvom meste – porazili Lorinčík aj Poľov.

A najlepšia bodka na záver: skúter ostal v Pereši. Výherkyňa ho na druhý deň už testovala.

Fotografie z akcie si viete pozriet vo Fotogalérii alebo v sekcii Naše akcie - Športový deň Pereš 2015.

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu

 

 


 
 

Starý miestny úrad je zdemolovanýVytlačiť
 

  Základná škola, na jej mieste bol vybudovaný starý miestny úrad   Dočkali sme sa. V polovici septembra bola začatá  v zmysle povolenia o odstránení stavby demolácia starého miestneho úradu a kultúrneho domu. Budova starého miestneho úradu a kultúrneho domu bola postavená v sedemdesiatych rokoch v akcii „Z“ (zveľaďovanie) a pôvodne mala slúžiť ako dočasná stavba. Zaujímavosťou je, že pred ňou na tom istom pozemku stála v minulosti základná škola...

       Už onedlho bude na tom istom pozemku stáť v poradí už tretia stavba – Polyfunkčný objekt Pereš, v ktorom bude sídliť okrem avizovanej občianskej vybavenosti aj nový Miestny úrad, zdravotné stredisko vrátane lekárne, supermarket, kaviareň a iné.

  Fotografie, ktoré zachytávajú pôvodnú základnú školu, budovanie starého miestneho úradu ako aj jeho demoláciu si môžete pozrieť v našej galérii.

                                                                                                          Ing. Jozef Karabin, starosta

Obr. Základná škola vybudovaná za socializmu, na jej mieste bol následne vybudovaný starý miestny úrad (pohľad z Bystrickej ulice, Pereš)

 


 
 

Bežecký tréning s LORNAH KIPLAGATVytlačiť
 

     Bolo mi potešením si deň pred Medzinárodným maratónom mieru zabehnúť so špičkovou bežeckou šampiónkou Lornah Kiplagat. Akciu organizovalo Active life v spolupráci s projektom Zdravšie Slovensko /Exisport/. Tréning trval cca 45 min a pozostával z rozcvičky, behu a strečingu.
    

     Lornah Kiplagat sa v roku 2007 stala svetovou majsterkou v cross - country behu vo svojej vlasti a zúčastnila sa na troch olympijských hrách: Atény (2004), Peking (2008) a Londýn (2012). Vyhrala maratón v Los Angeles (dvakrát), v Amsterdame, v Rotterdame a v Osake, bola druhá v Chicagu a tretia v New Yorku.

 Foto Patrisse Labant Photography.Bežecký tréning s LORNAH KIPLAGAT


 
 

Čo dnes robíte? Žabákujete?Vytlačiť
 

Zabakujem za zdravieNie,  nerobím si srandu. Začal sa „Týždeň proti rakovine“  a jednou z jeho aktivít je žabákovanie. Ja ich už mám za sebou, skúste to aj vy. Pohyb je jedným  z hlavných faktorov prevencie vzniku rakoviny. Žabákuje celé Slovensko vrátane Cuky a Luky. Akciu organizuje Liga proti rakovine, tak neváhajte a žabákujte za zdravie. Viac info na zabakyzazdravie.sk.

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ

 


 
 

Zoznam registrovaných účastníkov akcie Skladanie z kociek 2015Vytlačiť
 

Zoznam registrovaných účastnov kategórie chlapci vo veku 6 - 8 rokov

1. Florián Michal J., 7 rokov, Nižný Klatov

2. Samuel K., 6 rokov, Košice

3. Šimon S., 6 rokov, Košice

4. Oliver S,  6 rokov, Košice

5. Peter R., 8 rokov, Košice

6. Michal K., 7 rokov, Košice

7. Martin O., 7 rokov, Košice

8. Kornel P., 6 rokov, Košice

9. Matej P., 6 rokov, Košice

10. Ladislav Š.,  7 rokov,  Košice

11. Matúš P., 6 rokov,  Košice

12. Viliam G., 6 rokov,  Košice

13. Tomáš S., 7 rokov, Košice

14. Tomáš T., 8 rokov, Košice

15. Jakub Č., 8 rokov, Košice

16. Marek H.,  6 rokov, Košice

17. Tomáš V.,  8 rokov, Košice

18. Dávid L., 8 rokov, Košice

19. Július S., 7 rokov, Košice

20. Sebastian L.,  8 rokov, Košice

 

Náhradníci:

Richard T.,  7 rokov, Košice

Martin G. , 6 rokov, Košice

Samuel I., 7 rokov, Košice


Účastníci tejto kategórie budú skladať Lego CITY a CREATOR (jednoduchý model), vo finále iný typ Lego (náročnejší model).


 

Zoznam registrovaných účastnov kategórie chlapci vo veku 9 - 13 rokov

1. Daniel S., 10 rokov, Košice

2. Matúš V., 10 rokov, Košice

3. Richard C.,  9 rokov,  Baška

4. Jakub P., 9 rokov, Košice

5. Matúš P., 10 rokov,  Košice

6. Bruno M., 12 rokov, Košice

7. Jakub P. , 11 rokov,  Košice

8. Eduard M., 10 rokov, Košice

9. Filip D., 9 rokov, Družstevná pri Hornáde

10. Hugo P., 9 rokov,  Košice

11. Dávid B., 10 rokov,  Košice

12. Tomáš B., 10 rokov, Kecerovce

13. Matej C., 11 rokov,  Košice

14. Oliver V., 9 rokov,  Košice

15. Matej V., 13 rokov,  Kostoľany nad Hornádom

16. Branislav B., 12 rokov,  Košice

17. Dávid K., 10 rokov, Košice

18. Peter F., 13 rokov, Košice

19. Patrik P., 10 rokov,  Košice

20. Matej M., 10 rokov,  Košice

 

Náhradníci

Dominik Š., 11 rokov, Košice

Lukáš V., 10 rokov, Ruskov

 

Účastníci tejto kategórie budú skladať Lego TECHNIC (jednoduchý model), vo finále Lego TECHNIC (náročnejší model).


 
 

Majstri sveta v Pereši už 12.09.2015Vytlačiť
 

     Športový Pereš 2015Srdečne Vás pozývame na „Športový deň 2015“, ktorý sa uskutoční dňa 12.9.2015 na perešských ihriskách v čase od 11:00 – 22:00 hod. Športový deň opätovne organizuje Občianske združenie Pomoc Perešu s podporou našich partnerov.

     Aj tento rok sa bude žrebovať skúter v hodnote 1.099 Eur, ktorý som venoval do tomboly za naše Občianske združenie Pomoc Perešu. Druhou lákavou cenou je zájazd do Paríža od cestovnej a dopravnej kancelárie PROMET Trans, s.r.o.

     Novinkou pre mládež a dospelých bude jazda na elektrických kolobežkách od HUGO BIKE.

     Príďte sa pozrieť na futbal, deti nechajte vyšmýkať sa na 9-metrovom šmýkacom hrade, zašportujte si s profesionálnymi trénermi a trénerkami – pre mládež a mužov crossfit (tréneri Ondro a Maroš), pre ženy (JUMPING) cvičenie na trampolínach (trénerky Katka a Kiški).

     Prekvapenie pre najmenšie deti pripraví obľúbený kúzelník GABI.      

     Pod vedením ŠK BOMBA BODY BUILDING Košice (Ing. Jozef Bomba, 4-násobný majster sveta v kulturistike) bude ukážka súťaže v naturálnej kulturistike.

    Pre „silákov“ máme pripravenú súťaž v armwrestlingu (pretláčanie rukou) – hosťom bude 14-násobný majster sveta v armwrestlingu Ján Germánus.

     Chýbať nebudú grilované klobásky od Staromestskej mäsiarne, chutné langoše od Jungerta, trdelníky, dobrá hudba a tombola v hodnote viac ako 2.700 Eur.

V sobotu, 12.9.2015 sa všetci stretneme a aj zacvičíme na perešských ihriskách.

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu

Športový deň Pereš 12.9.2015 Športový deň Pereš 2015.pdf Športový deň Pereš 2015.pdf (1.5 MB)

 
 

Jumping v Pereši - sobota 12.09.2015 od 14:00 hod. do 15:20 hod.Vytlačiť
 

Astorka fit tím     V sobotu 12.09.2015 sa na Vás tešia Katka a Kiški z Astorka fit tímu. Prídu si s nami zacvičiť jumping. Sú to dievčatá z Astorky fit tímu,  ktoré milujú pohyb, zábavu, pot a dobrý pocit z poctivo vykonanej práce. Pôsobia v priestoroch fitness centra Astória Fit & Gym na Južnej triede č. 29 v Košiciach.

     Čo je jumping? Jumping je aeróbne cvičenie na profi trampolínach. Tento fitness program patrí v súčasnosti k najvyhľadávanejším práve pre jeho energiu a rýchly úbytok tukov.

    Jumping je originálne akreditované cvičenie v oblasti fitness priemyslu. Rokmi preverený aeróbny program na patentovaných trampolínach je určený pre všetky generácie tak, aby vytváral zábavnou formou fyzickú a duševnú rovnováhu.

     Je ideálnym športom pre formovanie postavy a skrýva mnoho unikátnych výhod. Zo zdravotného hľadiska blahodárne pôsobí prakticky na všetky systémy ľudského tela, a tak sa radí medzi veľmi účinné formy pohybových aktivít.

Jumping ste si mohli vyskúšať v rámci projetu "Sportové nedele v parku", ktoré organizoval Active life Košice.

Cvičenie prebieha v rámci športovej akcie "Športový deň" organizovanej Občianskym združením Pomoc Perešu.

Miesto: Perešské ihrisko

Dátum a čas:  12.09.2015 (sobota) od 14:00 hod. do 15:20 hod.

 

Tešíme sa na Vás.

 

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Trúfnete si? Za výhru špeciálna cena starostuVytlačiť
 

V sobotu 12.09.2015 navštívi Pereš Ján Germánus -  14-násobný majster sveta v armwrestlingu. V rámci športového dňa - súťaže v armwrestlingu (pretláčanie rukou) vyhlasujeme súťaž s názvom, kto premôže majstra sveta.

Odvážlivci, ktorí si trúfnu na Jánu Germánusa sú vítaní, a ten ktorý naozaj víťazí, získa špeciálnu cenu starostu.

Tak čo trúfnete si?

Súťaž v armwrestlingu začína 12.09.2015 o 16:00 hod. na perešných ihriskách.

 

 

Obr. Ján Germánus - 14-násobný majster sveta v armwrestlingu (Foto: Jozef Michnica )

OZ Pomoc Perešu


 
 

Predvedú svoje Bomba telá Vytlačiť
 

Ing. Jozef Bomba Športový deň Pereš 12.09.2015 V sobotu 12.09.2015  v čase od 15:30 hod. do 16:00 hod. sa môžete tešiť nielen na cvičenie, ale aj na to, ako tréningom a pevnou vôľou môže po cvičení človek vyzerať. Ukázať nám to prídu chlapci ŠK BOMBA BODY BUILDING Košice pod vedením Ing. Jozefa Bombu, ktorého mi pamätáte z minuloročnej exhibície (Športový deň 2014).

     Ing. Jozef Bomba je 5x majster, 3x vicemajster sveta WFF-WBBF a získal 7x bronz z majstrovstiev.

 

Ukážka jeho exhibície TU.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Motorový krásavec a mnoho ďalších cien v tombole už túto sobotu 12.09.2015Vytlačiť
 

Skúter hlavná cena Športový deň Pereša 12.09.2015Cena od Nemocnica Šaca, a.s.Už túto sobotu sa uskutoční Športový deň Pereša, ktorý opätovne organizuje Občianske združenie Pomoc Perešu. Prinášame Vám prehľad cien, ktoré sme pre Vás prichystali v tombole.

Tešíme sa na Vás v sobotu.

OZ Pomoc Perešu

Zoznam cien v tombole Športový deň Pereša 12.09.2015

Hlavná cena

Skúter STARFIGHTER 50 4T v hodnote 1.099 Eur

Venuje Ing. Jozef Karabin, starosta MČ Košice – Pereš

 

Druhá cena

Zájazd do Paríža pre jednu osobu v hodnote 220 Eur venuje cestovná a dopravná kancelária PROMET Trans, s.r.o.

 

 

3. Nákupné poukážky v hodnote 10€ venuje LABAŠ, s.r.o.

4. Poukážky na masáž venuje Liga proti rakovine

5. Permanentky do fitnes centra venuje ASTORIA FIT&GYM  Košice

6. Darčekové poukážky venuje  KOZEL TANK PUB

7. Darčekové poukážky v hodnote 120€, 60€, 50€ a 35€ venuje Nemocnica Košice - Šaca, a.s.

8. Sadu multimediálnych reproduktorov a USB kľúče venuje Antik Telecom s.r.o.

9. Motorový olej venuje Milan Fülöp – FLIP CAR

10. Darčekový kôš venuje CAPEX, s.r.o.

11. Domáce spotrebiče venuje Štefan Tóth – stavebná činnosť

12. Poukážky na nákup okien, dverí a žalúzií každá v hodnote 75 Eur venuje oknadvere.sk

13. DVD BEST  venuje CD a DVD

14. NIBE venuje cestovné tašky, dáždniky


 
 

Skúter odovzdaný, Fero žije ďalejVytlačiť
 

Odovzddanie hlavnej ceny Dňa Pereša 2015     Prinášame Vám mená víťazov Armwrestlingu a futbalových zápasov. Zároveň všetkým oznamujeme, že cena útechy - kohút Fero, neskončil na pekáči, ale žije si svoj spokojný život medzi sliepkami na farme.

     A samozrejme sľúbená fotografia z odovzdania hlavnej ceny Dňa Pereša - Skútra STARFIGHTER 50 4T.

Tešíme sa na Vás pri našich najbližších akciách:

Športový deň Pereša 2015 a Staviame modely z LEGA 2015.

 

Výsledky futbalových zápasov:

1. miesto Mestská polícia Košice

2. miesto MČ Košice – Pereš

3. miesto Štátna polícia KVP

Kapitáni víťazných tímov vo futbale si prevzali od starostu Pereša víťazné trofeje a fľaše sektu.

 

Armwrestling

1. miesto Ing. Peter Bobaľa

2. miesto Martin Slezák

3. miesto Ing. Jozef Korl

Všetci títo siláci si okrem potlesku, „mini“ trofejí a fliaš sektu odniesli aj 5 litrové súdky piva, ktoré získali od starostu.

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu


 
 

Príjemný masaker v Pereši Vytlačiť
 

Spoznaj behom Pereš 30.07.2015ĎAKUJEME všetkým, ktorí spolu s nami prežili športový masaker v Pereši.  Super podujatie zastrešoval Active life Košice.  Moje ďakujem patrí Tomášovi Gállovi a chalanom z CrossFit Košice, ktorí viedli tréning na perešskom ihrisku.

Super atmosféru zachytil skvelý fotograf Patrisse Labant Photography.

Celú fotogalériu si môžete pozrieť na stránke Active life  alebo v našej fotogalérii.

 

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu


 
 

Príjemný masaker v Pereši - videoVytlačiť
 

Nezabudnite, 08.06.2015 sa beží v Myslave. Štart je o 18:30 hod. pred Miestnym úradom. V Pereši sa bežalo výborne, veď posúďte sami:

https://www.youtube.com/watch?v=xx1MSQrJNv0&feature=youtu.be

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu

 

Opät jedna z fotografií Patrisse Labant Photography

 

Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.

 


 
 

Informačný list zo dňa 15.08.2015Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 15.08.2015Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       blíži sa koniec letných dovoleniek, školských prázdnin a my máme pre Vás ďalšie nové informácie a správy o dianí v mestských častiach Pereš a Lorinčík.

       Najočakávanejšou letnou udalosťou bola oslava pri príležitosti výročia vzniku mestskej časti Košice – Pereš „Deň Pereša 2015“, ktorú organizovalo Občianske združenie Pomoc Perešu s pomocou pravidelných aj nových partnerov združenia. Horúcou témou v piatom vydaní Informačného listu sú aj búrky, resp. dažďová voda, ktorou sme vytápaní a ktorá poškodzuje miestne komunikácie. Dôležitou informáciou je zmena územného plánu mesta Košice, ktorá „zasiahla“ Pereš a Lorinčík. Niektorých obyvateľov Krompašskej potešíme informáciou o novej asfaltovej komunikácii.    

         Zasypaný a nefunkčný rigol poškodzuje komunikácie

       V mestskej časti Košice – Pereš bývam od narodenia a viem, že v minulosti boli mestskou častou a taktiež svojpomocne vybudované „šance“ či rigoly. Starí Perešania si to určite pamätajú. Tieto rigoly slúžili na odvodnenie priľahlého pozemku či miestnej komunikácie. V čase, keď sa v mestskej časti začala budovať kanalizácia, mnohí majitelia začali tieto prvky odvodnenia hromadne zasypávať, betónovať, dláždiť bez akéhokoľvek povolenia či ohlásenia stavebnému úradu. Niektorí nechali tento tzv. zelený pás zarastený burinou či drevinami a ďalší na tomto pozemku, ktorý je určený hlavne na rigol, umiestňujú kamene, zábrany a pod. Na pozemku, ku ktorému nemajú žiadne vlastnícke právo, na pozemku, v ktorom má byť odvodnenie, resp. v minulosti bolo. Mestská časť Košice – Pereš sa nachádza v ílovitom podloží a väčšina ľudí, ktorí majú v dome pivnice, sú pravidelne vytápaní. Pereš v minulosti tvorili rodinné domy s 18 árovými záhradami, na ktorých bola zeleň a stromy, ktoré vsiakli čiastočne dažďovú vodu. Predajom parciel na zadných častiach pozemkov sa situácia s dažďovou vodou skomplikovala. Tzv. prístupové cesty neraz vydláždené či vyasfaltované vedúce k rodinným domom na zadných častiach parciel sú priamo spojené s verejnou komunikáciou. Samozrejme bez rigola.  Začali sa hromadne stavať rodinné domy, dvojdomy, garáže, terasy, prístrešky, skleníky, spevnené betónové plochy a bazény. Zelene rapídne ubudlo a dažďová voda steká po pozemku k najnižšiemu bodu – k Vášmu susedovi alebo na miestnu komunikáciu, keďže rigol bol zasypaný. Splašková kanalizácia v čase silných dažďov nestíha a ani nemôže. Ústi do nej voda zo striech rodinných domov, garáží, hospodárskych budov, prístreškov a z betónových plôch bez vedomia správcu splaškovej kanalizácie  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.     Podľa stavebného zákona si má každý majiteľ pozemku a rodinného domu zviesť dažďovú vodu na svoj pozemok – nie na komunikáciu či k susedovi. Počet rodinných domov, ktoré majú zvedenú dažďovú vodu do splaškovej kanalizácie budú preverovať zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.       

                                      Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Nový asfaltový koberec na Krompašskej

       Koncom roka 2013 bolo na časti Krompašskej ulice menené staré niekoľko ročné vodovodné potrubie za nové. Investíciu za niekoľko tisíc eur hradila v plnej miere Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s (ďalej len VVS). V mesiaci august – september 2015 bude na časti úseku Krompašskej po niekoľkých desaťročiach nový asfaltový koberec. Túto investíciu bude realizovať vo vlastnej réžii opäť VVS. Nového asfaltového koberca sa v tomto roku dočkajú obyvatelia Krompašskej od čísla 62 – 92, resp. min. po križovatku Krompašská – Haburská. 

                           Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Koniec výstavbám rodinných domov na zadných častiach parciel v Pereši a Lorinčíku bez dopravného napojenia

       Typické príjazdy (fúziky) k zadným parcelám Vám už po zmene územného plánu neschvália. Zmena územného plánu mesta Košice, ktorá nadobudla účinnosť 15.7.2015, poukazuje na regulatív, ktorý stanovil maximálnu dĺžku 6 metrov dopravného prístupu k rodinnému domu. Teda, ak chce niekto na svojom pozemku nielen v Pereši, Lorinčíku, Myslave, ale v celých Košiciach stavať dom, musí ho mať naprojektovaný tak, aby bol maximálne 6 metrov od oplotenia. Potrebu nanovo zregulovať dopravný prístup k stavbám si vyžiadali úzke nekapacitné ulice, ktoré sa v našom meste veľmi rozmohli. Najmä v mestskej časti Košice - Pereš, kde si pri rozparcelovaní veľkých pozemkov majitelia zadných častí pôvodných záhrad vyriešili vstup k domom úzkym dopravným prístupom, tzv. „fúzikom“. Povoľovaním takého príjazdu sa však de facto obchádzala výstavba nových ulíc aj potreba nových inžinierskych sietí. Nehovoriac o sťaženom, dokonca nemožnom prístupe hasičov či záchranky.  Informácie k tejto téme získate na http://www.kosicednes.sk/kde-mozeme-stavat-svoje-domy/. V prípade záujmu o výstavbu rodinného domu navštívte Magistrát mesta Košice -  Stavebný úrad mesta Košice a referát Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Ing. Jozef Karabin, starosta

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.

Informačný list zo dňa 15.08.2015 Informačný list zo dňa 15.08.2015.pdf Informačný list zo dňa 15.08.2015.pdf (1.7 MB)

 
 

NIGHT RUN 2015 nesklamalVytlačiť
 

 Jozef Karabin Night Run Košice 2015    V piatok, 4.9.2015 o 20:00 hod. sa začal 4. ročník obľúbeného preteku ulicami Košíc pod názvom KOŠICE NIGHT RUN 2015. Na štart nastúpilo takmer 2.000 bežcov nielen z Košíc, ale aj z iných miest či zahraničia. Ani tento rok sa Perešania nedali zahanbiť –  na štarte, trati  ale aj v cieli som stretol minimálne osem Perešanov, no určite ich bolo viac.

     Trať bola dlhá 10 km a rozdelená do 2 kôl. Štartoval som medzi poslednými a bol to naozaj „adrenalín“. Kvôli vysokému počtu štartujúcich a úzkym uličkám sa mi bežalo, predbehovalo (niekedy aj preskakovalo) dosť ťažko. Napriek tomu som v cieli dobehol vo svojej kategórii M39 na 159. mieste, celkovo na 205. mieste s časom 0:45:45.

     Medzi bežcami nechýbali moji kolegovia z mestského zastupiteľstva (mestskí poslanci, námestníci primátora, primátor) a tiež minister zdravotníctva SR. O najväčší úspech Perešanov sa v kategórii M70 postaral Ján Borza, ktorý skončil na 4 mieste, celkovo na 936. mieste s časom 1:02:11.

    Týmto sa chcem poďakovať všetkým „športujúcim“ Perešanom, ktorí prišli reprezentovať našu mestskú časť v náročnom behu KOŠICE NIGHT RUN 2015 a uprednostnili beh pred inými povinnosťami.  

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu


 
 

Toto na Vás čaká na Deň PerešaVytlačiť
 

Prvá cena na Deň Pereša je už kúpená

Deň Pereša sa nezadržateľne blíži a tak ako každý rok, aj tentoraz pre Vás Občianske združenie Pomoc Perešu pripravuje toto jedinečné podujatie.

Pre víťaza tomboly je už zakúpená hlavná cena - skúter STARFIGHTER 50 4T.

Či ste z Myslavy, Poľova alebo z inej mestskej časti Košíc, príďte sa pozrieť ako oslavujú svoj deň obyvatelia Pereša a možno práve Vy vyhráte tohto krásneho dvojkolesového tátoša.

 

Popis hlavnej ceny

Farba: čierno/biela
MOTOR: Typ: 4-taktný jednovalec vzduchom chladený
Zdvihový objem valcov: 50 cm cm3
Max. krútiaci moment: 1,9kW pri 7500 ot/min.
Príprava zmesi: Karburátor
Palivo: BA 95
Zapaľovanie: bezkontaktné CDI
Štartér: elektrický, nožný

Prevodovka: automatická s plynulým prevodom CVT
Sekundárny prevod: ozubený remeň

PODVOZOK:
Rám: jednoduchý pozváraný z oceľových trubiek
Rozmery: D x c x V: 1825x675x1276 mm
Pneu: vpredu: 120/70-12,   vzadu: 120/70-12
Pruženie:  vpredu: klasická teleskopická vidlica,  vzadu: postranne uložený tlmič

Cena 1099€

 

Teším sa na Vás.

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu,

starosta MČ Košice - Pereš, mestský poslanec


 
 

Informačný list zo dňa 27.06.2015Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 27.06.2015Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

do rúk sa Vám dostáva už štvrté tohtoročné vydanie  Informačného listu. Za viac ako mesiac od minulého vydania sa v mestských častiach Košice  Pereš a Košice – Lorinčík udialo viac ako dosť.

Občianske združenie Pomoc Perešu zorganizovalo jarné upratovanie lesa, Deň detí v Pereši a historicky prvé Olympijské hry seniorov na perešských ihriskách. Viac o Pereši, Lorinčíku a aktivitách nášho združenia, nájdete v nasledujúcich riadkoch. Príjemné čítanie.

         

Slávnostné uvedenie svetelnej signalizácie do prevádzky

       Dňa 25.5.2015 o 14:00 hod. sme v Mestskej časti Košice – Pereš uviedli do prevádzky svetelnú signalizáciu (semafor) na komunikácii I50. Pozvanie na slávnostné otvorenie prijala námestníčka primátora MUDr. Renáta Lenártová, PhD., riaditeľ strediska Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Ing. Zoltán Béreš, Tibor Matyáš a Ing. Stanislav Matyáš, zhotovitelia svetelnej signalizácie a poslanci MZ MČ Košice – Pereš. Po úvodnom poďakovaní primátorovi Mesta Košice, zástupcom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., zhotoviteľom, poslancom a obyvateľom Pereša, ktorí sa petíciou pričinili o zhotovenie signalizácie, nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky námestníčkou primátora a zhotoviteľom diela. Pán Matyáš ako prvý krátko po prestrihnutí pásky „vyskúšal“  a uviedol do prevádzky najmodernejšiu svetelnú signalizáciu v Košiciach. Som rád, že po niekoľkých rokoch sa v našej mestskej časti podarilo zrealizovať svetelnú signalizáciu, ktorá prispeje k vyššej bezpečnosti pre obyvateľov Pereša. Pozitívne ohlasy, ktoré dostávam od Vás, hovoria za všetko.

                                      Ing. Jozef Karabin, starosta

 

SMS rozhlas

       Pred pár dňami uplynul viac ako rok odo dňa spustenia prevádzky SMS rozhlasu pre Mestskú časť Košice – Pereš. Úspech SMS rozhlasu, ktorý má Mestská časť Košice – Pereš pre svojich obyvateľov ako prvá v Košiciach, sa šíri naozaj rýchlo – už máme prihlásených aj obyvateľov lokality Vyšný Lorinčík. Výhodou bezplatného SMS rozhlasu je, že dostanete bezplatné sms-ky o dianí v mestskej časti na svoj mobilný telefón, aj keď ste v práci, na nákupoch, u lekára či mimo Košíc – všade kde máte mobilný telefón. V prípade záujmu o bezplatný SMS rozhlas, teda o oznamy, ktoré budete dostávať na svoj mobilný telefón bezplatne, nás kontaktujte na e-mailovej adrese starosta@jozefkarabin.sk, prípadne na mobilnom čísle 0948/283355. Do sms-ky či mailu napíšte svoje meno, priezvisko a ulicu v mestskej časti.

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.

Informačný list zo dňa 27.06.2015 Informačný list zo dňa 27.06.2015.pdf Informačný list zo dňa 27.06.2015.pdf (2.2 MB)

 
 

Deň Pereša v sobotu 11.07.2015Vytlačiť
 

Vážení obyvatelia Pereša,

 

 srdečne Vás pozývame na oslavu „Deň Pereša 2015“, ktorá sa uskutoční dňa 11.7.2015 na perešských ihriskách v čase od 11:00 do  22:00 hod. Oslavu aj tento rok organizuje Občianske združenie Pomoc Perešu s podporou partnerov a sponzorov. Program Dňa Pereša sa nachádza v pozvánke.

Aj tento rok sa bude žrebovať skúter v hodnote 1.099 Eur, ktorý je hlavnou cenou v tombole. Druhou lákavou cenou je zájazd do Paríža. Vidieť dobrý futbal, ukážku „zábavného kynologického dňa“, vychutnať si mega penu od hasičov, pretlačiť vo finále rukou starostu Pereša a získať súdok piva za to stojí. K tomu skvelé grilované klobásky, chutné langoše a dobrá hudba.

V sobotu, 11.7.2015 sa všetci stretneme na perešských ihriskách.

 

Občianske združenie Pomoc Perešu

 


 
 

Spoznaj behom Košice - Pereš štvrtok 30.07. o 18.30 hod.Vytlačiť
 

Spoznaj behom Košice_PerešV štvrtok  30. 7.  Active life organizuje ďalší so svojich poznávacích behov - tentoraz v našej mestskej časti Košice  - Pereš.

Je to v poradí 9-ty beh letného projektu Spoznaj behom Košice.

Okrem rozcvičky vás čaká príjemný beh po uliciach  mestskej časti a po behu pitný režim a tombola.

V tombole môžete vyhrať napr: tričko Active life, vitamíny Dr. Max, výživové doplnky GYM BEAM, lístky do letného kina na Amfiku, lístky do DINOPARKU v Košickej ZOO, špeciálnu cenu starostu :) a ďalšie ceny.

 

Po samotnom behu bude nasledovať CROSSFITový tréning.

                                                                                                            Štartovné 1 €

Trasa behu Pereš 30.07.2015Registrácia od 18:00 do 18:30

Miesto štartu a cieľa - futbalové ihrisko Pereš

Urobte niečo pre seba a poďte si zabehať, kopce v Pereši dajú pekne zabrať.

Viac info tu:

https://www.facebook.com/events/1615003978751687/

Minuloročný beh v Pereši:

https://vimeo.com/101140678

 

Tešíme sa na vás.

Trasu behu si môžete pozrieť v priloženom súbore nižšie.

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu

Active life Košice

 

 


 
 

Ďalší poznávací beh - tentoraz v MyslaveVytlačiť
 

Spoznaj behom KošiceAk sa vám páčil beh v Pereši, môžete sa tešiť na ďalší - tento bude v Myslave. Behať sa bude v štvrtok 6. 8., štart je o 18:30 hod. pred Miestnym úradom.

Beh organizuje Active life Košice. Viac informácií  na  https://sk-sk.facebook.com/events/1006009186085792/

Tešíme sa na vás.

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu


 
 

Informačný list zo dňa 16.05.2015Vytlačiť
 

Informačný list zo dňa 16.05.2015Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

sme v polovici mája a už sme stihli osláviť hneď tri sviatky. Vďaka 1. máju a 8. máju sme si vychutnali dva predĺžené víkendy. Tretí sviatok v mesiaci máj, dňa 10.5.2015, patril všetkým našim matkám. Dodatočne sa formou Informačného listu chcem poďakovať všetkým mamám, babkám a prababkám a popriať im veľa zdravia, šťastia a lásky.

Témami májového Informačného listu budú okrem iných aj informácie o protihlukovej stene v Pereši, prebiehajúcom súdnom spore o časť ihriska, oslavy MDD či prehľad o celoročných akciách Občianskeho združenia Pomoc Perešu. 

 

Informácia o výstavbe protihlukovej steny (PHS)  na ceste I50 (R2) v Pereši

V mesiaci máj 2015 dôjde k odovzdaniu svetelnej signalizácie v Pereši, o ktorú sme žiadali Národnú diaľničnú spoločnosť a.s. (ďalej len NDS) niekoľko rokov a už sa súčasne pracuje na protihlukovej stene v Pereši (ďalej len PHS). Požiadavka výstavby PHS vznikla hlavne z dôvodu vysokých hodnôt hladiny hluku pri komunikácii Perešská, ktoré boli namerané hygienikom a taktiež z požiadaviek obyvateľov komunikácií Perešská, Svidnická, Gelnická a Bystrická na starostu Mestskej časti Košice – Pereš. Pre niekoho, kto nebýva pri Perešskej, Svidnickej, spodnej časti Bystrickej či Gelnickej je ťažké pochopiť, že kvôli nadmernému hluku z vozidiel jazdiacich po I50 sa nedá večer spať, pretože otvorenie okna resp. vetranie spôsobuje nepríjemný hluk z komunikácie I50. Cez deň na Perešskej sa telefonuje ťažko – zvoniaci telefón nepočujete a ak aj prijmete hovor, druhú stranu kvôli hluku počujete veľmi slabo. Poštár či návšteva, ktorá Vás vidí pred domom na Perešskej môže na Vás kričať, no Vy ho nepočujete. Riešením je výstavba PHS – výstavba PHS bola predvolebným sľubom takmer všetkých kandidátov na post poslanca či starostu. Teraz sa však objavujú „zaručené“ informácie zo strany niekoho, kto pravdepodobne sleduje svoj ekonomický prospech, že tu budeme všetci „zabetónovaní“ a Pereš „skončí“. Sú aj vyjadrenia typu, že stačí ani nie dvojmetrová stena“ a pod. Nuž po takýchto vyjadreniach sa o mesiac možno dozviem, že stačí 20 centimetrov vysoká stena, najlepšie z plexiskla. Výška PHS a tiež jej dĺžka vyplynula zo štúdie, ktorá je k nahliadnutiu na Miestnom úrade v Pereši. Investorom PHS má byť opäť NDS, nie Mesto Košice alebo Mestská časť Košice – Pereš. Územné konanie, ktoré malo byť vo februári ešte neprebehlo, pretože NDS musí doložiť všetky kladné stanoviská k PHS. Po ich doložení budú môcť vybraní zástupcovia z NDS prezentovať projekt PHS pred obyvateľmi a samosprávou Mestskej časti Košice – Pereš. Na 3. rokovaní MZ MČ Košice – Pereš bolo prijaté uznesenie, aby som zabezpečil stretnutie zástupcov NDS vo veci prezentácie PHS pred verejnosťou, kde bude možné vzniesť požiadavky na úpravu steny a na riešenie dopravného prístupu. Z listu NDS, ktorý bol doručený Miestnemu úradu v Pereši vo veci prezentácie PHS je skonštatované, že do doby vydania všetkých kladných stanovísk k územnému konaniu nebude NDS prezentovať projekt PHS pred verejnosťou.

Ing. J. Karabin, starosta MČ

 

Slávnostné otvorenie svetelnej signalizácie

Takmer všetci obyvatelia Pereša či Lorinčíka si určite všimli, že na ceste I50 už „bliká“ nový semafor. Na otvorenie resp. spustenie do prevádzky by sme chceli pozvať zástupcov Mesta Košice, zástupcov z Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., kolegov mestských poslancov, starostu Šace, Poľova a Lorinčíka, miestnych poslancov a obyvateľov Pereša, ktorí v roku 2010 iniciovali petíciu za vybudovanie svetelnej signalizácie na komunikácii I50 v Pereši. Termín slávnostného otvorenia by mal byť 25. mája 2015.

 

Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.

 

Informačný list zo dňa 16.05.2015 Informačný list zo dňa 16.05.2015.pdf Informačný list zo dňa 16.05.2015.pdf (653.1 kB)

 
 

Pomôžte - Zbierka počas Dňa Pereša 11.07.2015Vytlačiť
 

Stelka KarabinováPomôžte pri zbierke pre "utulkáčov" počas Dňa Pereša 11.07.2015

Pomôžte nám pri zbierke pre "utukáčov", ktorá sa uskutoční v rámci Dňa Pereša 11.07.2015 od 14.00 hod. na ihrisku v MČ Košice - Pereš. Zbiera sa staré oblečene, deky, posteľné prádlo, granule, konzervy, ryža, misky, obojky, vôdzky, hračky a PET vrchnáky.

Zbierku organizuje Občianske združenie Hlas zvierat, Bidovce 77, t.č.: 0905/382 589, 0948/091 966

ĎAKUJEME

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu

OZ Hlas zvierat

 

Zbierka pre utulkáčov Pereš 11.07.2015 plagat_zbierka.pdf plagat_zbierka.pdf (1.5 MB)

 
 

Máme ďalšie prekvapenia - už dnes na Pereš zavíta kúzelník Gabi - príďte sa o 15:30 hod. pozrieť!Vytlačiť
 

Kúzelník GabiĎalšie prekvapenia pre deti!

Ako ďalšie prekvapenie, ktoré nebolo v pozvánke na Deň Pereša, je pre všetky deti pripravené čarovné vystúpenie kúzelníka Gabiho. Ten so svojimi šikovnými rukami dokáže z balónov vyčariť zvieratká, klobúky, kvietky, ale aj meče a krásne srdiečka. Tak neváhajte a príďte o 15:30 hod. na ihrisko, náklady spojené s vystúpením hradí OZ Pomoc Perešu a pre návštevníkov je to zadarmo.

A nezabudnite, pripravujeme pre Vás v spolupráci s Hasičským zborom Košice novú atrakciu - MEGA PENU, ktorá bude vytvorená na ihrisku. Môžete v nej skákať, váľať sa či plaziť. Všetko je dovolené.

No nevyužijete to? Kde inde toto zažijete..... len na Pereši.

 

Tešíme sa na Vás.

 

Ing. Jozef Karabin a tím OZ Pomoc Perešu

 

Program Dňa Pereša

Od 14:00 hod. „Zábavný kynologický deň“ s U.V.P a Hlas zvierat o.z. Košice

Od 15:00 hod. Ukážka práce hasičov a vytvorenie mega peny pre deti na ihrisku

Od 15:30 hod. Kúzelník GABI a jeho balónová šou

Od 16:00 hod. Armwrestling – kto vo finále pretlačí rukou starostu získa súdok piva

Od 18:30 hod. Žrebovanie tomboly v hodnote 3.000 Eur (74 cien)


 
 

Deň Pereša je úspešne za namiVytlačiť
 

Cena útechy Deň Pereša 11.07.2015Deň Pereša je úspešne za nami

Ďalší ročník Dňa Pereša sme ukončili 11.07.2015. Niesol sa v znamení nových vecí, zábavy, krásneho počasia a dobrej nálady. Celú akciu hradilo OZ Pomoc Perešu vďaka 2% z dane, ktoré nám obyvatelia venovali a sponzorským príspevkom. V tomto roku sme pre deti prvý krát pripravili novinku – mega penu, v ktorej sa mohli vyšantiť, čo s radosťou urobili.

Novinkou v tombole bola cena útechy, tou bol kohút Fero. Keď si pozriete fotogalériu, určite si všimnete, že túto živú cenu vyhral absolútny víťaz našej súťaže Staviame Lego 2012 a Staviame Lego 2013.

To ako nakoniec dopadol kohút Fero, aké ďalšie akcie pre Vás pripravujeme a kto sa odviezol domov na skútri sa dozviete v najbližších dňoch.

Ďakujeme všetkým za podporu a tešíme na stretnutie na Športovom dni v Pereši. Ako dopadol Deň Pereša 2015 si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

 

Ing. Jozef Karabin, OZ Pomoc Perešu


 
 

Deň detí v Pereši 7.6.2015 o 13.30 hod. Vytlačiť
 

Deň detí 2015Občianske združenie Pomoc Perešu a Ing. Jozef Karabin, starosta MČ

Košice - Pereš Vás pozývajú

dňa 7.6.2015 (nedeľa) o 13.30 hod.

na oslavu Dňa detí, ktorá sa uskutoční na ihriskách MČ Košice - Pereš.

 

Tešiť sa môžete na

veľký šmýkací hrad pre všetky deti

športové aktivity a súťaže

maľovanie na tvár

pozorovanie slnka hvezdárskym ďalekohľadom

kúzlenie s kúzelníkom GABIM

modelovanie z balónov

ukážku prvej pomoci

hranolčeky pre prvých  99 detí

 

a to všetko zdarma.

 


 
 

„Malé“ tréningy v Myslave Vytlačiť
 

Podporme spolu šport a poďme spolu na tréningy v Myslave.

Tréningy prebiehajú na troch stanovištiach - schody, angličáky a vrecia.

Kvalitná makačka a zaberáky zaručené! Mám to osobne odskúšané.

Ako to na takom tréningu prebieha si môžete pozrieť tu.

 

Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu

 

Viac na https://sk-sk.facebook.com/active.life.sk

 

 


 
 

V sobotu 30.05.2015 farbám neujdete Vytlačiť
 

Tréning Myslava 18.04.2015     Spravte niečo pre svoje zdravie a zároveň podporte s nami kandidatúru mesta Košice na titul Európske mesto športu.

Príďte si s nami zabehať v sobotu 30.05.2015 o 11.00 hod.

beh Farbám neujdeš.

Štart a cieľ behu bude na ul. Hlavnej v Košiciach pri súsoší Immaculata (cukráreň AIDA). Beží sa cez Hlavnú, Mlynskú, Vodnú a cez Mestský park.

Je to  jednoducho bláznivý deň na 5 kilometrovej trase vo víre farieb. Trasu si môžete odbehnúť, prejsť, preliezť alebo aj preskákať na jednej nohe, proste si vyberte, čo vás a vašu rodinu a kamarátov bude najviac baviť! Alebo sa môžete len prizerať.

Farbám neujdeš je zábavný charitatívny 5 kilometrový beh, pri ktorom je pre bežcov na každom kilometri pripravená farebná zóna, kde sú zasypávaní práškovými Hedon farbami.

Za občianske združenie Pomoc Perešu pobežím ja ako predseda nášho združenia a zároveň pobeží aj komunita Active life, s ktorými chodím na tréningy.

Príďte nás podporiť a zabaviť sa s celou rodinou. Čaká na Vás najfarebnejší beh v Košiciach.

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ

 

Viac info na http://www.farbamneujdes.sk 

https://www.facebook.com/events/1585960975025186/

http://www.kosice.sk/article.php?id=15588

 

Zdroj: farbamneujdes.sk


 
 

Farbám sme neušli - ďakujeme za podporuVytlačiť
 

Farbám neujdeľSobota bola nielen v znamení športu, ale aj podpory.

Svojim behom sme podporili paralympionikov. Výťažok z farebného behu poputuje na podporu Paralympijského slovenského výboru.

Ďakujem nielen Perešanom, ale aj všetkým, ktorí sa behu zúčastnili a bežali za dobrú vec.


 
 

Slávnostné otvorenie svetelnej signalizácieVytlačiť
 

Slávnostné otvorenie svetelnej signalizácieSlávnostné otvorenie svetelnej signalizácie

     Dňa 25.5.2015 o 14:00 hod. sme v Mestskej časti Košice – Pereš uviedli do prevádzky svetelnú signalizáciu (semafor) na komunikácii I50. Pozvanie na slávnostné otvorenie prijala námestníčka primátora MUDr. Renáta Lenártová, PhD., riaditeľ strediska Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Ing. Zoltán Béreš, Tibor Matyáš a Ing. Stanislav Matyáš, zhotovitelia svetelnej signalizácie a poslanci MZ MČ Košice – Pereš.

     Po úvodnom poďakovaní primátorovi Mesta Košice, zástupcom NDS, zhotoviteľom, poslancom a obyvateľom Pereša, ktorí sa petíciou pričinili o zhotovenie signalizácie, nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky námestníčkou primátora a zhotoviteľom diela. Pán Matyáš ako prvý krátko po prestrihnutí pásky „vyskúšal“  a uviedol do prevádzky najmodernejšiu svetelnú signalizáciu v Košiciach.

     Nový tlačidlový semafor je vybavený akustickou signalizáciou, ktorá bude súčasťou tlačidla pre chodcov. Na tlačidle sa nachádza reliéf priechodu pre chodcov tak, aby nevidiaci mohli hmatom získať prehľad o počte jazdných pruhov, ktoré budú križovať. Kamerové detektory budú prostredníctvom detekčných zón zisťovať prítomnosť vozidla pred križovatkou, čím dôjde k zabezpečeniu dynamického riadenie dopravy v križovatke.

     Som rád, že po niekoľkých rokoch sa v našej mestskej časti podarilo zrealizovať svetelnú signalizáciu, ktorá prispeje k vyššej bezpečnosti pre obyvateľov Pereša. Pozitívne ohlasy, ktoré prímam od Vás hovoria za všetko.

 

Ing. Jozef Karabin, starosta MČ Košice - Pereš


 
 

Darovali sme krvVytlačiť
 

Darovnie krvi fara Pereš 6.6.2015

     V sobotu 06.06.2015 na fare v Pereši opäť tiekla krv. Náš pán farár už po druhý krát zorganizoval mobilný odber krvi. V ten deň som sa bol osobne pozrieť na všetkých ľudí, ktorí prišli podporiť skvelú myšlienku a darovali svoju krv.  

     Pôvodne som nemal v pláne darovať krv, pretože ešte neprešlo min. 90 dní od môjho posledného odberu. Ale rozhodol som sa. Výsledky krvného obrazu boli dobré a tak som ako posledný na fare v Pereši daroval krv.

     U mňa to bol jubilejný 31 odber krvi s úsmevom na tvári a ako vidieť na fotke, s dobrou náladou som tam nebol sám. Ďakujem všetkým obyvateľom Pereša ale aj Lorinčíka, ktorí v tento deň prišli a darovali krv. Ďakujem aj Martinovi Novotnému, nášmu farárovi a za super foto Petrovi Zrotkovi, ktorý taktiež daroval krv.

Ak sme len jedinému človeku týmto odberom zachránili život, stálo to zato.  

 

Foto: Ing. Jozef Karabin a Martin Novotný, náš farár

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu

 

 


 
 

Olympijské hry seniorov 2015Vytlačiť
 

Olympijské hry seniorov Pereš 2015

Prvé Olympijské hry seniorov v Pereši

      Dňa 13.6. 2015 od 10:00 hod. sa historicky po prvý krát konali na perešskom ihrisku „Olympijské hry seniorov“. Okrem seniorov Pereša vrátane Klubu seniorov MČ Košice – Pereš sa do hier zapojili aj seniori z Mestskej časti Dargovských hrdinov či Ilavy, s ktorými má Klub seniorov MČ Košice – Pereš výbornú spoluprácu.

     Súťažilo sa v šiestich rôznych disciplínach – hod granátom, hod na basketbalový kôš, kop na bránu, šípky, preťahovanie lanom a minigolf. Prví traja z každej disciplíny boli odmenení diplomom a prvenstvá aj zaujímavou cenou.

     Najzaujímavejšou disciplínou bolo preťahovanie lanom – Klub seniorov MČ Košice – Pereš skončil na druhom mieste.

     Víťazmi v tejto kategórii sa stali seniori z Ilavy. Guláš, ktorý zabezpečilo Občianske združenie Pomoc Perešu mali všetci prítomní seniori z Klubu seniorov MČ Košice – Pereš a všetci ďalší súťažiaci seniori zadarmo.

     O ďalšie občerstvenie pri hudbe sa postaral tradične Jungerto. Fotografie z olympijských hier seniorov si môžete pozrieť na stránke www.jozefkarabin.sk v časti Fotogaléria.

 

 

Olympijské hry seniorov Pereš 2015 Olympiada seniorov 2015.pdf Olympiada seniorov 2015.pdf (347.3 kB)

 
 

Začni deň inak - zacvič si jogu 21.6.2015 v KulturparkuVytlačiť
 

Začni deň inak_zacvič si joguZajtra začnite deň inak - zacvičme si jogu

    21. jún bol Organizáciou spojených národov oficiálne vyhlásený za Medzinárodný deň jogy. Toho roku sa bude tento sviatok oslavovať prvý krát na celom svete. Košická pobočka Jogy v dennom živote sa pripojí k oslave tohto sviatku a pripravila pre všetkých bohatý program počas celého dňa.

     Programy budú prebiehať jednak v Jogacentre na Hlavnej 68 a tiež v Kasárňach Kulturpark na Kukučínovej ul. - v parku.

     Podrobnejší rozpis programov nájdete v priloženom plagáte. Programy sú určené nielen pre ľudí, ktorí už jogu cvičia, ale aj pre tých, ktorí ju nikdy necvičili, bez ohľadu na vek.

     Keďže jogu pravidelne cvičím aj ja, touto cestou Vás pozývam spoznať aj tento druh cvičenia. Teším sa na Vás v krásnom prostredí nášho košického Kulturparku. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť zacvičiť si v nádhernom prostredí. 

 

Ing. Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu

Organizátor:  Alena Hlinková, Spoločnosť JvDŽ Košice

 

Fotografie z akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Začni deň inak-zacvič si jogu IDY program Košice.pdf IDY program Košice.pdf (5.4 MB)

 
 

Toto všetko na Vás čaká v tobole 11.07.2015 a k tomu živý kohút ako cena útechyVytlačiť
 

Hlavná cena deň Pereša 2015Už túto sobotu sa uskutoční oslava Dňa Pereša, ktorú opätovne organizuje Občianske združenie Pomoc Perešu. Prinášame Vám prehľad cien, ktoré sme pre Vás prichystali v tombole. Celkovo je pripravených 74 cien a určite ešte pribudnú.

Tešíme sa na Vás v sobotu.

OZ Pomoc Perešu

Zoznam cien v tombole deň Pereša 11.07.2015

Hlavná cena

Skúter STARFIGHTER 50 4T v hodnote 1.099 Eur

Venuje Ing. Jozef Karabin, starosta MČ Košice – Pereš

 

Poukážky k skútru na benzín po celý rok v hodnote 100 Eur  venuje MUDr. Richard Raši, PhD., MBI primátor mesta Košice

 

 Druhá cena

Zájazd do Paríža pre jednu osobu v hodnote 220 Eur venuje cestovná a dopravná kancelária PROMET Trans, s.r.o.

 

Cena útechy: Živý kohút Plymutka biela z BIO Farmy Seleška, ktorého venuje Jozef Valik

 

3. Profesionálny fén na vlasy v hodnote 70 Eur venuje Mgr. Tomáš Gáll

4. Poukážka na nákup okien, dverí a žalúzií v hodnote 75 Eur venuje oknadvere.sk

5. Poukážka na nákup okien, dverí a žalúzií v hodnote 75 Eur venuje oknadvere.sk

6. Poukážka na nákup okien, dverí a žalúzií v hodnote 75 Eur venuje oknadvere.sk

7. Voucher na služby v hodnote 65 Eur venuje AquaReina, kráľovná auto-umyváriek

8. Darčeková poukážka Estetique centrum v hodnote 50 Eur venuje Nemocnica Košice - Šaca, a.s.

9. Darčeková poukážka Estetique centrum  v hodnote 50 Eur venuje Nemocnica Košice - Šaca, a.s.

10. Darčeková poukážka Estetique centrum v hodnote 50 Eur venuje Nemocnica Košice - Šaca, a.s.

11. Darčeková poukážka Estetique centrum v hodnote 50 Eur venuje Nemocnica Košice - Šaca, a.s.

12. Darčeková poukážka fyziatricko – rehabilitačné centrum v hodnote 45 Eur venuje Nemocnica Košice - Šaca, a.s.

13. Darčeková poukážka fyziatricko – rehabilitačné centrum v hodnote 45 Eur venuje Nemocnica Košice - Šaca, a.s.

14. Darčeková poukážka fyziatricko – rehabilitačné centrum v hodnote 45 Eur venuje Nemocnica Košice - Šaca, a.s.

15. Darčeková poukážka fyziatricko – rehabilitačné centrum v hodnote 45 Eur venuje Nemocnica Košice – Šaca, a.s.

16. Darčekový kôš v hodnote 40 Eur venuje CAPEX, s.r.o.

17. Motocyklová prilba v hodnote 40 Eur venuje ADAMOTO

18. Sada multimediálnych reproduktorov venuje Antik Telecom s.r.o.

19. Sada multimediálnych reproduktorov venuje Antik Telecom s.r.o.

20. Spací vak venuje EXISPORT s.r.o.

21. Spací vak venuje EXISPORT s.r.o.

22. Spací vak venuje EXISPORT s.r.o.

23. Spací vak venuje EXISPORT s.r.o.

24. Ruksak venuje EXISPORT s.r.o.

25. Ruksak venuje EXISPORT s.r.o.

26. Športová taška venuje EXISPORT s.r.o.

27. Motorový olej (4L balenie) SHELL venuje Milan Fülöp – FLIP CAR

28. Darčeková poukážka v hodnote 15 Eur venuje KOZEL TANK PUB

29. Darčeková poukážka v hodnote 15 Eur venuje KOZEL TANK PUB

30. Darčeková poukážka v hodnote 15 Eur venuje KOZEL TANK PUB

31. Elektrické pomôcky do domácnosti venuje Štefan Tóth – stavebná činnosť

32. Elektrické pomôcky do domácnosti venuje Štefan Tóth – stavebná činnosť

33. Elektrické pomôcky do domácnosti venuje Štefan Tóth – stavebná činnosť

34. Elektrické pomôcky do domácnosti venuje Štefan Tóth – stavebná činnosť

35. Stavebnica LEGO venuje Ing. Jozef Karabin

36. Stavebnica LEGO venuje Ing. Jozef Karabin

37. Stavebnica LEGO venuje Ing. Jozef Karabin

38. Darčekové predmety venuje Ing. Jozef Karabin

39. Fén na vlasy BOSCH venuje oknadvere.sk

40. 2 x CD venuje DvdBest.sk

41. 2 x CD venuje DvdBest.sk

42. 2 x CD venuje DvdBest.sk

43. 2 x CD venuje DvdBest.sk

44. 2 x CD venuje DvdBest.sk

45. 2 x CD venuje DvdBest.sk

46. 2 x CD venuje DvdBest.sk

47. 2 x CD venuje DvdBest.sk

48. 2 x CD venuje DvdBest.sk

49. 2 x CD venuje DvdBest.sk

50. Darčeková poukážka v hodnote 10 Eur venuje KOZEL TANK PUB

51. Darčeková poukážka v hodnote 10 Eur venuje KOZEL TANK PUB

52. Darčeková poukážka v hodnote 10 Eur venuje KOZEL TANK PUB

53. Auto lekárničku venuje Milan Fülüp – FLIP CAR

54. Auto lekárničku a cestovnú lekárničku venuje Ing. Daniel Grobarčík

55. 2 x elektrický mlynček na korenie Tescoma venuje Ing. Daniel Grobarčík

56. Stojan na CD a DVD zn. HAMA venujú manželia Lukáčovi

57. Poukážka na nákup tovaru v hodnote 10 Eur venuje LABAŠ s.r.o.

58. Poukážka na nákup tovaru v hodnote 10 Eur venuje LABAŠ s.r.o.

59. Poukážka na nákup tovaru v hodnote 10 Eur venuje LABAŠ s.r.o.

60. Poukážka na nákup tovaru v hodnote 10 Eur venuje LABAŠ s.r.o.

61. Poukážka na nákup tovaru v hodnote 10 Eur venuje LABAŠ s.r.o.

62. USB kľúč 16 GB venuje ANTIK Telecom s.r.o.

63. USB kľúč 16 GB venuje ANTIK Telecom s.r.o.

64. USB kľúč 16 GB venuje ANTIK Telecom s.r.o.

65. USB kľúč 16 GB venuje ANTIK Telecom s.r.o.

66. USB kľúč 16 GB venuje ANTIK Telecom s.r.o.

67. Vaflovač  venuje Vladimír Kušnír

68. Žehlička venuje Vladimír Kušnír

69. Vankúš a pánsky zastrihávač venuje Vladimír Kušnír

70. Žehlička na vlasy venuje Vladimír Kušnír

71. Poukážka na krmivo pre psov venuje HUSSE

72. 3 ks PIZZA podľa vlastného výberu venuje Quick Bar Lorinčík

73. 2 ks PIZZA podľa vlastného výberu venuje Quick Bar Lorinčík

74. 1 ks PIZZA podľa vlastného výberu venuje Quick Bar Lorinčík

 

                                                                

Tombola Deň Pereša 11.07.2015 Tombola Deň Pereša 11.07.2015.pdf Tombola Deň Pereša 11.07.2015.pdf (82.6 kB)

 
 

Darček zo srdca – charitatívny projektVytlačiť
 

Darček zo srdca - charitatívny projekt OZ Pomoc PerešuDarček zo srdca – charitatívny projekt

Občianske združenie Pomoc Perešu vyhlasuje charitatívny projekt  Darček  zo srdca.

Každý z nás by mal konať dobro, pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Preto sa tím OZ Pomoc Perešu rozhodol, že pre deti zo sociálne slabších vrstiev rozdá na Vianoce darčeky – lego stavebnice a Barbie bábiky. Uvedomujeme si, že nie každý rodič si môže dovoliť kúpiť svojmu dieťaťu lego stavebnicu. Preto sa obraciame na Vás, aby ste nám pomohli. Prosím, napíšte nám, ak takéto dieťa či rodinu poznáte.

 Zo všetkých podnetov, ktoré od Vás obdržíme vyberieme 20 rodín (detí), ktorým venujeme na Vianoce lego a Barbie.

Tento projekt sme sa rozhodli realizovať po tom, čo sme podporili malého bojovníka – Martinka z Veľkého Zálužia. Vtedy darcovia a členovia OZ prispeli nielen finančnou čiastkou, ale pomohli zozbierať niekoľko kilogramov lego kociek a modelov z lega pre chorého Martinka. Lego osobne odniesol Martinkovi  do Veľkého Zálužia predseda OZ Pomoc Perešu Jozef Karabin.

Píšte na adresu: pomocperesu@gmail.com

 

Viac o Martinkovi a jeho lego sne sa dočítate tu: http://www.topky.sk/cl/1000678/1368462/Medzinarodny-uspech-legovej-zbierky--Smrtelne-chory-Martinko-zije-svoj-sen-

 

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

Krúžky pre deti už aj v PerešiVytlačiť
 

Krúžky pre deti už aj v Pereši

Občianske združeCentrum voľného času logonie Pomoc Perešu uzatvorilo začiatkom októbra 2014 Zmluvu o spolupráci  s Centrom voľného času Košice, Orgovánová 5.

Cieľom spolupráce je

 

zabezpečenie krúžkov a aktivít nielen pre deti a dospelých z Pereša, ale aj priľahlého Lorinčíka a obytnej zóny Vyšný Lorinčík priamo v Pereši. Vaše deti ani Vy už nemusíte za krúžkami či voľno časovými aktivitami cestovať do mesta.

Po dohode medzi OZ Pomoc Perešu a CVČ tak vznikne v Pereši možnosť využívania zmysluplného trávenia času pre deti a ich rodičov.

 

Keďže ponuka krúžkov a aktivít, ktoré CVČ robí je obrovská, ponúkame Vám malý prehľad niektorých:

ESTETIKA

TAJOMSTVO ŠPERKOVNICE

Deti si počas stretnutia vytvoria vlastné šperky alebo šperky pre svojich blízkych. Dozvedia sa zaujímavé informácie o tom, ako sa šperky vyrábali kedysi a dnes, ale aj aké šperky sa vyrábajú a nosia v iných krajinách sveta. 

 

VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ AKTIVITY

Grafika, Monotypia, Kašírovanie

Keramika pre skupinu asi 20 detí, kde si každý modelovaním z keramickej hliny vytvorí jeden alebo viacero výrobkov.

Animácia

Kolektívna práca, kedy deti  motív postupne dokresľujú na tabuľu, veľký papier a pod. pričom celý proces je zaznamenávaný a neskôr spracovaný v strihovom programe. Výsledkom je videosúbor k dispozícii na napálenom nosiči

 

PRÍRODOVEDA A TECHNIKA

UČÍME SA S MEGIE

Prednáška z cyklu zameraná na interakciu človeka so psom, ukážky so psom canisterapeutom (weimarský stavač). Maximálny počet účastníkov  20.

S MEGIE HRAVO ZDRAVO

Stretnutie z cyklu s Megie, zamerané na zdravý životný štýl a prízvukovanie potrieb domácich miláčikov. Maximálny počet účastníkov  20.

MEGIE TO UŽ VIE - NOVINKA!

Stretnutie s ušatou kamarátkou Megie, ktorá naučí deti, aké je dôležité čistiť si zúbky a správne si vyberať maškrty, ako pekne poprosiť či dodržať pokyny a veľa iných užitočných vecí.

Zoznam všetkých krúžkov, ktoré CVČ ponúka nájdete na stránke www.cvckosice.sk.

Milí rodičia, starí rodičia, budeme radi ak nás budete kontaktovať s Vašimi postrehmi a pomôžete nám vybrať záujmové aktivity, ktoré budú pre deti uskutočňované v Pereši. Privítame Vaše postrehy a námety, ktoré nám pomôžu v spolupráci s Centrom voľného času Košice vytvoriť pre deti zaujímavé krúžky.

 

Po vytvorení zoznamu krúžkov, ktoré nám navrhnete budeme realizovať tie, kde bude nahlásený najväčší počet záujemcov.

Kontaktujte nás prosím na t.č.: +421948283355, alebo elektronicky na adrese na starosta@jozefkarabin.sk alebo pomocperesu@gmail.com

Zdroj: OZ Pomoc Perešu, CVČ Košice, Orgovánová 5

Zdroj fotografií: CVČ Košice, Orgovánová 5

 


 
 

Pokojné Vianoce a úspešný rok 2015Vytlačiť
 

Vianočný pozdrav

Blížia sa krásne chvíle vianočné, prežite ich v láske, šťastí a hlavne spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa Vám darí. Zdravie nech slúži k spokojnosti a dom aby ste mali vždy plný radosti.

Krásne a pokojné prežitie vianočných aj novoročných sviatkov praje

 

Občianske združenie Pomoc Perešu

 

 

 

 


 
 

Bežíme Trojkráľový beh už 6.1.2015Vytlačiť
 

Trojkráľový beh 2015Košický Trojkráľový beh 2015

Občianske združenie Pomoc Perešu sa tentoraz netradične, v chladnom počasí, zapojí do Trojkráľového behu 2015.  Trať má 5100 m a vedie cez historické centrum Košíc a Mestský park.

   Štart je v utorok 6.1.2015 o 15.00 hod. pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici.  Za naše občianske združenie pobežia Jozef Karabin a Maroš Kováč v kategórii  muži 20-39 rokov.

Držte nám palce.  

 
OZ Pomoc Perešu

Foto: http://www.3kb.sk/


 
 

Deň zdravia v Pereši 18.10.2014Vytlačiť
 

Deň zdravia Pereš 18.10.2014Tridsať stlačení stačí na záchranu ľudského života

Viete poskytnúť prvú pomoc svojim blízkym, ale aj neznámym ľuďom? Vedeli ste, že na záchranu ľudského života stačí tridsať stlačení hrudníka v pomere k dvom dychom?

Občianske združenie Pomoc Perešu v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou (SZŠ), Kukučínova 40, Košice uskutočnilo dňa 18.10.2014 akciu s názvom "Deň zdravia v Pereši".

Hlavným cieľom akcie bola prezentácia  formou názorných ukážok a poradenstva v oblasti „Prvá pomoc pri vybraných život ohrozujúcich stavoch úrazového a neúrazového pôvodu“:

- algoritmus postupu poskytovania prvej pomoci u detí a dospelých podľa odporúčaní Európskej resuscitačnej rady 2010,
- poskytovanie prvej pomoci pri obštrukcii dýchacích ciest, šoku a otravách,
- postupnosť krokov pri zastavení masívneho krvácania, ošetrenie rán,
 

Nechýbali ani masáže šije,meranie tlaku, telesného tuku, výživové poradenstvo, ktoré vykonávali žiačky SZŠ, Kukučínova 40, Košice.

V popoludňajších hodinách sa uskutočnili prednášky pre verejnosť k témam „Najčastejšie psychické ochorenia u ľudí produktívneho a vyššieho veku“ a „Prehľad výskytu závislostí v súčasnej dobe a možnosti ich liečby“. Prednášky viedol MUDr. Andrej VLADIMÍR, psychiater, adiktológ. Súčasne sa uskutočnila  prezentácia SZŠ.

Naše poďakovanie patrí učiteľom  Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici  - RNDr. Marcele Vladimírovej, PhD. a Mgr. Michaele Helmeczyovej, ktoré akciu pripravovali a zrealizovali.

Občianske združenie v závere akcie udelilo žiačkam SZŠ  "Ďakovný list"  za aktívnu účasť a všestrannú pomoc pri realizácii akcie. Veríme, že o rok sa stretneme opäť.

 

 

Pozvánka deň zdravia Pereš 18.10.2014 

  Občianske združenie Pomoc Perešu a Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, Košice

Vás srdečne pozývajú na

„Deň zdravia v Pereši“

v sobotu 18.10.2014 v záhrade Miestneho úradu

Program dopoludnia (od 9.30 hod. do 12.30 hod.):

1. Prvá pomoc pri vybraných život ohrozujúcich stavoch úrazového a neúrazového pôvodu

   (Názorné ukážky a poradenstvo)

- resuscitácia dospelého, šok, obštrukcia dýchacích ciest
- resuscitácia dieťaťa, otravy
-ošetrenie rán (mechanické poranenia, zlomeniny, popáleniny, omrzliny)

2. Každý účastník bude mať možnosť zadarmo si nechať

- zmerať krvný tlak
- zmerať tuk
- poradiť v oblasti zdravej výživy

Program popoludní (od 13.30 hod. do 15.00 hod.):

3. Prednášky s besedou  a poradenstvom pre verejnosť k témam:

„Najčastejšie psychické ochorenia u ľudí produktívneho a vyššieho veku“

„Prehľad výskytu závislostí v súčasnej dobe a možnosti ich liečby“  

MUDr. Andrej VLADIMÍR, psychiater, adiktológ

4. Prezentácia Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach

Hlavne pre záujemcov o štúdium odborov:

zdravotnícky asistent, masér (4-ročné štúdium s maturitou), diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, sanitár (pomaturitné štúdium)

RNDr. Marcela Vladimírová, PhD.

Počas akcie sa bude vykonávať masáž šije masérmi.

Garant akcie: RNDr. Marcela VLADIMÍROVÁ, PhD.

Mgr. Michaela HELMECZYOVÁ


 
 

Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil voľby v PerešiVytlačiť
 

Voľby v Pereši_Ústavný súd Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil voľby v Pereši

 

Vážení voliči, ďakujem Vám sa prejavenú dôveru v komunálnych voľbách 2014 a ešte raz ďakujem, za Vašu podporu. Moje zvolenie bolo napadnuté neúspešnou kandidátkou na starostu MČ Košice – Pereš M.S. na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

 

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 17. decembra 2014 pod číslom PL. ÚS 49/2014-31 predbežne prerokoval sťažnosť M. S. (neúspešná kandidátka na post starostu MČ Košice – Pereš), ktorou podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu mestskej časti Košice - Pereš konaných 15. novembra 2014 a takto


rozhodol:

Sťažnosť M. S. odmieta ako zjavne neopodstatnenú.

 

Moje zvolenie vo funkcii starostu MČ Košice – Pereš je tak definitívne potvrdené nielen Vašou podporou vo voľbách, ale aj Ústavným súdom Slovenskej republiky.

 

ĎAKUJEM

 

Celé uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky si môžete prečítať TU: http://portal.concourt.sk/SearchRozhodnutia/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=564288

 

 


 
 

Trojkráľový beh bol mrazivýVytlačiť
 

Košický trojkráľový beh 2015 OZ Pomoc PerešuTrojkráľový beh bol mrazivý

Pri minusových teplotách, vetre a zľadovateľých plochách sa bežalo naozaj ťažko. Za Občianske združenie sa Trojkáľového behu 2015 zúčastnili Jozef Karabin a Maroš Kováč v kategórii muži od 20 do 39 rokov. Z celkového počtu 400 bežcov sa podarilo Jozefovi Karabinovi v svojej kategórii obsadiť vynikajúce 34 miesto. Maroš Kováč obsadil 110 miesto.

Z Mestskej časti Košice - Pereš sa behu zúčastnili aj Evka Kocanová a Daniel Babík.

Veríme, že budúci rok sa Trojkráľového behu zúčastní ešte viac nadšencov behu.

 

OZ Pomoc Perešu


 
 

Podporte nás 2% z daneVytlačiť
 

2% danePodporte nás 2% z dane

Občianske združenie Pomoc Perešu sa aj v tomto roku uchádza o 2% z Vašej dane. Aj vďaka 2% budeme môcť v tomto roku zorganizovať pravidelné súťaže a podujatia ( MDD v Pereši, Deň Pereša, Športový deň Pereša, Staviame LEGO), či zogranizovať letné olympijské hry pre seniorov. K našim aktivitám patrí aj vydávanie Informačného listu pre obyvateľov Pereša a Lorinčíka, reprezentácia Občianskeho združenia Pomoc Perešu na mestských podujatiach, podpora sociálne slabším seniorom a deťom či podpora materských škôl. Viac info na www.jozefkarabin.sk.  

Ak chcete podporiť z 2% perešské občianske združenie, môžete tak urobiť prostredníctvom Vyhlásenia o poukázaní 2% zaplatenej dane.

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2015

Fyzické osoby môžu v roku 2015 poukázať 2% z dane za rok 2014, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!  3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. V takomto prípade povinnou prílohou Vášho daňového priznania je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Podľa vystaveného potvrdenia si môžete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Ak ste boli dobrovoľníkom a máte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

Vyplňte tlačivo – Vyhlásenie  a spolu s ročným zúčtovaním zaplatených preddavkov na daň (potvrdenie od zamestnávateľa) doručte do 20.04.2015 na adresu OZ Pomoc Perešu, Krompašská 29, Košice - Pereš alebo na adresu Miesnteho úradu MČ Košice - Pereš, Krompašská 54.

Ak ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, Potvrdenie o odpracovaní je povinnou prílohou Vyhlásenia.

 

ĎAKUJEME

 

Ing. Jozef Karabin

predseda OZ Pomoc Perešu


 
 

Informačný list zo dňa 11.02.2015Vytlačiť
 


 Informačný list zo dňa 11.02.2015Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

je pred nami takmer celý rok 2015, v ktorom oslávime 7. výročie existencie Občianskeho združenia Pomoc Perešu. Všetkým našim čitateľom, obyvateľom a partnerom prajeme v roku 2015 zdravie, šťastie, lásku a splnenie všetkých novoročných predsavzatí.

 Aj prvom tohtoročnom Informačnom liste sa okrem aktivít občianskeho združenia dozviete informácie súvisiace s dianím v Pereši či Lorinčíku. Jednou z tém sú aj komunálne voľby v Pereši, ktoré boli potvrdené Ústavným súdom SR, upratovanie lesa či karneval v Materskej škole Lorinčík.

Upratovanie okolia perešského lesa

Koncom decembra 2014 sme dostali informáciu od obyvateľa Pereša, že v perešskom lese bolo vyzbieraných niekoľko vriec plných odpadu. Rodina Vatraľová z Krásnohorskej, pán Jenčík z Krompašskej a pán Borys z Krásnohorskej  boli tí, ktorí zbierali odpad v lese do čiernych plastových vriec. Následne ich pán  Borys a pán Jenčík  z lesa zviezli na svojich autách pred MÚ MČ Košice – Pereš na Krompašskú 54 bez náhradu na mzdu či odmenu. V januári tohto roka bolo vyzbieraných v lese rodinou Vatraľovou ďalších cca 100 vriec s odpadom. Pán Borys opäť zabezpečil ich zvoz tentokrát na koniec komunikácie Haburská (pri lese) a Mestská časť Košice – Pereš zabezpečila veľkokapacitný kontajner. Plastové vrecia s odpadom do kontajnera nakladal technický zamestnanec MÚ a dvaja aktivační zamestnanci. Celkovo bolo vyzbieraných cca 200 vriec do dvoch veľkokapacitných kontajnerov.

Týmto sa chceme poďakovať rodine Vatraľovej, pánovi Petrovi Borysovi z Krásnohorskej a Mariánovi Jenčíkovi z Krompašskej ulice za nezištnú pomoc pri čistení lesa a skrášľovania nášho okolia.

Občianske združenie Pomoc Perešu

 

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.

Informačný list zo dňa 11.02.2015 Informačný list zo dňa 11.02.2015.pdf Informačný list zo dňa 11.02.2015.pdf (691.2 kB)

 
 

Otvárame pre Vás FYTO poradňu v spolupráci s PharmDr. Martinou ŠutorovouVytlačiť
 

„Koho neuzdravia lieky, toho uzdraví príroda“

Hippokrates

    Moje meno je Martina Šutorová. Mám 32 rokov a hoci som sa narodila v Bardejove, môj život je od mojich stredoškolských čias úzko spätý s Košicami. Po niekoľkoročnej praxi v lekárni na pozícii farmaceutický laborant som sa rozhodla svoje skúsenosti a vedomosti nadobudnuté pravidelným samoštúdiom, zužitkovať a zdokonaliť aj ďalším vzdelávaním na univerzite. V roku 2012 som ukončila vysokoškolské magisterské štúdium v odbore farmácia na UVLF v Košiciach. O rok neskôr som na Farmaceutickej fakulte VFU v Brne získala titul PharmDr. Momentálne som už 5 rokov šťastne vydatá a som mamičkou 15 mesačnej nezbednej dcérky Sofie.

     Bylinky ma očarili už počas štúdia na Strednej zdravotníckej škole a tak som využila všetky možnosti, aby som sa o ich účinkoch dozvedela čo najviac. V spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach som experimentálne sledovala a vyhodnocovala vplyv rôznych rastlinných extraktov na nádorové bunky. Výsledky našej práce sú publikované v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. Nedá mi nespomenúť aj pozitívnu osobnú skúsenosť, či skúsenosti mojich najbližších s liečbou rôznych ochorení. Je síce pravda, že liečba bylinami sa radí medzi alternatívne spôsoby terapie, ale často krát ani chémia, ktorá vykazuje celé spektrum nežiaducich účinkov, nepomôže tak dobre, ako spomínané byliny. Preto sa snažím práve v tejto oblasti radiť a pomáhať, či už pri liečbe rôznych detských ochorení, tehotným a dojčiacim mamičkám, seniorom a každému, kto má záujem vyskúšať a dozvedieť sa niečo viac o liečivej sile bylín, prípadne produktov z nich získaných.

     V spolupráci s Občianskym združením Pomoc Perešu Vám zdarma ponúkam odborné poradenstvo v oblasti fytoterapie – liečba pomocou rastlín a výživových doplnkov.

 

V prípade, ak máte záujem o radu v tomto odbore, kontaktujte ma na mail. adrese: ms.fytoterapia@gmail.com

 

PharmDr. M. Šutorová

 

Publikácie:

1. Tkáčová V., Tomečková V., Mojžiš J., Šutorová M., Urban P.: Potential dual effect of greater celandine (Chelidonium majus) on tumour cell lines in vitro, Folia Veterinaria, roč. 58, č. 2, 2014, s. 130-133, ISSN 0015-5748.


2. Tomečková V., Šutorová M., Revická M., Mojžišová G., Stupák M., Mašlanková J.: Cytotoxický vplyv extraktu zo semena pagaštanu konského na pečeňové mitochondrie in vivo, Farmaceutický obzor, roč. LXXXII, č. 4-5, 2013, s. 79-83, ISSN 0014-8172.


3. Tomečková V., Stupák M., Mojžišová G., Šutorová M., Mašlanková J.: The effect of selected plant extracts on the mitochondria of leukemic cancer cells in vitro, Journal of Ecology and Health, Vol. 17, nr. 4, 2013, p. 186-190, ISSN 2082-2634.

4. Šutorová M., Tomečková V.: Endogénne fluorofóry mitochondrií ako diagnostické markery cytotoxického vplyvu extraktu pagaštanu konského na nádorové bunky in vitro a in vivo, Zborník abstraktov 55. ročníka, Košice 25. apríl 2012: Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) - 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. - ISBN 978-80-8077-277-2. - s. 14.

5. Šutorová M., Tomečková V., Mojžišová G., Stupák M.: Comparison of the influence of selected plant extracts on mitochondria of leukemic cells in vitro, Folia veterinaria, roč. 55, č. 2, 2011, s. 7-9, ISSN 0015-5748.


6. Tomečková V., Stupák M., Mojžišová G., Šutorová M..: Porovnanie cytotoxického vplyvu pagaštanu a escínu na mitochondrie leukemických buniek in vitro, INFOVET: veterinársky odborný a informačný časopis, roč. XVIII, č. 4, 2011, s. 37-39, ISSN 1335-1907.


 
 

Informačný list zo dňa 07.04.2015Vytlačiť
 

Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

     veľkonočné sviatky sú už za nami a veríme, že ste si ich vychutnali v kruhu rodiny či priateľov a oddýchnuť si mohli aj tí z Vás, ktorí ste inak pracovne zaneprázdnení.

     Prichádzame k Vám s druhým tohtoročným vydaním Informačného listu, ktorého hlavnou témou je informácia, na ktorú už niekoľko rokov čaká väčšina obyvateľov Pereša. Je ňou realizácia svetelnej signalizácie (semaforu) na komunikácii I50 (R2).

 

Výstavba svetelnej signalizácie (semaforu) pre peších na ceste I50 (R2)

v Pereši

     V minuloročnom májovom a novembrovom čísle sme Vás informovali o svetelnej signalizácii v Mestskej časti Košice – Pereš. V tomto roku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len NDS, a.s.) podpísala zmluvu s víťazom súťaže Stanislav Matyáš – Cestná svetelná signalizácia. Táto firma už v minulosti realizovala výstavbu niekoľkých svetelných signalizácii v Košiciach a okolí. Preberajúci protokol bol podpísaný dňa 27.3.2015 a po informácii od pána Matyáša sa začne s realizáciou dňa 7. apríla 2015 (utorok), hneď po Veľkonočnom pondelku. Predpokladaný termín ukončenia diela (svetelnej signalizácie) je do 30 dní od začatia t.z., že v mesiaci máj 2015 už bude fyzicky svetelná signalizácia zrealizovaná. Výstavba svetelnej signalizácie v Mestskej časti Košice – Pereš bola hlavnou témou predvolebnej kampane v minuloročných komunálnych voľbách. K tomu, aby NDS, a.s. (investor) zabezpečila výstavbu svetelnej signalizácie nestačilo „raz za rok poslať list“, ako mi to vyčítali niektorí kandidáti na poslancov.  K samotnej realizácii bolo okrem  žiadostí a osobných stretnutí potrebných niekoľko stanovísk a povolení, uskutočniť zamerania, vysporiadať pozemky pod svetelnou signalizáciou, zverejniť súťaž na projekt a zverejniť výzvu na realizáciu projektu. Nehovoriac o urgencii Mestskej časti Košice – Pereš a vedenia Mesta Košice smerom k NDS, a.s., ktorá bude budúcu výstavbu svetelnej signalizácie v plnej miere financovať. Ukončenie už začatého projektu osadenia svetelnej signalizácie (semaforu) pre peších na ceste I50 (R2) v Pereši v tomto volebnom období bolo jedným z hlavných bodov spoločného volebného programu mňa a Ing. Jozefa Olexu, PhD., kandidáta na miestneho poslanca a zástupcu starostu so spoločnou myšlienkou – „Dokončíme to, čo sme spolu začali“.

Ing. J. Karabin, starosta MČ

Otvárame FYTO poradňu - zdarma

     Na webovej stránke Občianskeho združenia Pomoc Perešu www.jozefkarabin.sk, nájdete už od apríla 2015 aj FYTO poradňu. Jej súčasťou je bezplatné odborné poradenstvo v oblasti fytoterapie – liečby pomocou rastlín a výživových doplnkov. Myšlienkou „Koho neuzdravia lieky, toho uzdraví príroda“, ktorú vyslovil Hippokrates, sa riadi aj PharmDr. Martina Šutorová, ktorá Vám v prípade Vášho záujmu bezplatne poradí. Viac o odbornom poradenstve zdarma a o PharmDr. M. Šutorovej sa dočítate na www.jozefkarabin.sk v sekcii FYTO poradňa. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom adresy  ms.fytoterapia@gmail.com.

Občianske združenie Pomoc Perešu

Informačný list zo dňa 07.04.2015 Informačný list zo dňa 7.4.2015.pdf Informačný list zo dňa 7.4.2015.pdf (169.6 kB)

 
 

POĎAKOVANIEVytlačiť
 

 

Poďakovanie Ing. Jozef KarabinĎAKUJEM    

 

Vďaka Vám som bol opätovne zvolený za starostu  Mestskej časti Košice – Pereš a aj   za poslanca mestského zastupiteľstva  v Košiciach (volebný obvod  Pereš, Myslava, Lorinčík).

Úprimne a zo srdca Vám všetkým ďakujem.

 

Ing. Jozef Karabin,

starosta Mestskej časti Košice - Pereš 

  mestský poslanec za Myslavu, Pereš a Lorinčík

 


 
 

Prvenstvo v skladaní lega si odniesla MYSLAVAVytlačiť
 

Víťaz súťaže Staviame modely z lega 2014 je z MyslavyPrvenstvo v skladaní lega si odniesla Myslava

V tomto roku sa uskutočnil už piaty ročník obľúbenej súťaže pre deti pod názvom „Staviame modely LEGO 2014“. Súťažiace deti mohli registrovať ich rodičia už  18.10.2014 od 18:00 hod. Samotná súťaž v stavaní LEGA sa začala 23.10. 2014 o 15:00 hod. v Centre voľného času na Popradskej 86 v Košiciach a trvala do 18:15 hod. Takmer 50 detí naraz skladalo v prítomnosti svojich rodičov a verejnosti rôzne modely z LEGA za čo najkratší čas.

Deti boli rozdelené do troch vekových kategórii, pričom prvých 5 – 6 najrýchlejších postúpilo do finále. Vo finále sme odmenili v troch kategóriách deviatich súťažiacich. Prvý traja z kategórie CITY a FRIENDS a dvaja z kategórie TECHNIC boli odmenení Lego stavebnicami.

Víťazom najťažšej kategórie TECHNIC sa stal Rastislav Kolibár z Myslavy, ktorý poskladal svoj model za rekordných 57 minút. Hlavnú cenu – tablet zn. Samsung,  ktorú venovala spoločnosť Čas na luxus mu odovzdal predseda OZ Pomoc Perešu, Ing. Jozef Karabin. Minuloročný víťaz súťaže Daniel Sabol skončil na druhom mieste s časom 59 minút.

Počas súťaže sa uskutočnila avizovaná burza Lego stavebníc a rodičia či deti mali možnosť svoju stavebnicu resp. model predať či kúpiť. O lego burzu bol veľký záujem a o ukončenia súťaže sa predali všetky ponúkané modely.  

 O 18:00 hod. sa žrebovala tombola, v ktorej sme rozdali 10 Lego stavebníc. O tom, že súťaž organizovaná OZ Pomoc Perešu mala úspech svedčí aj skutočnosť, že o registráciu svojich detí malo záujem niekoľko stovák rodičov. Z kapacitných a finančných dôvodov sme však mohli zaregistrovať max. 50 detí.  

Týmto sa chceme poďakovať kolektívu CVČ na Popradskej v Košiciach, mestu Košice a ďalším partnerom za pomoc pri organizovaní piateho ročníka súťaže. Ďakujeme aj samosprávam mestských častí, médiám a občianskym združeniam, ktoré zverejnili pozvánku či informáciu o našej súťaži. Fotografie zo súťaže sú zverejnené na www.jozefkarabin.sk v časti Fotogaléria  a v časti Naše akcie – Lego Day 2014. 

Občianske združenie Pomoc Perešu


 
 

NEPREHLIADNITE! LEGO DAY 23. október 2014Vytlačiť
 

Pozvánka staviame modely z lega 2014Občianske združenie Pomoc Perešu, Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice a starosta MČ Košice – Pereš, Ing. Jozef Karabin
s podporou mesta Košice a ďalších partnerov

pozývajú

všetky deti vo veku od 6 - 13 rokov na obľúbený

5. ročník súťaže v stavaní modelov z LEGA

Čo vás čaká v súťaži tento rok?

Súťaž sa začne dňa 23.10.2014 o 15.00 hod. v Centre voľného času na Popradskej 86 v Košiciach.

Skladať sa budú stavebnice LEGO typu CITY, FRIENDS, CREATOR, CHIMA a TECHNIC v troch kategóriách:

1) dievčatá vo veku 6 - 10 rokov budú skladať LEGO CREATOR (jednoduchý model), vo finále LEGO FRIENDS (náročnejší model)

2) chlapci vo veku 6 - 8 rokov budú skladať LEGO CHIMA (jednoduchý model), vo finále LEGO CITY (náročnejší model)

3) chlapci vo veku 9 - 13 rokov budú skladať LEGO TECHNIC (jednoduchý model), vo finále LEGO TECHNIC (náročnejší model)

Víťaz kategórie TECHNIC získa tablet zn. Samsung v hodnote 200€

Skladať sa bude podľa LEGO návodov za čo najkratší čas. Posudzovať sa bude nielen rýchlosť, ale aj kompletnosť postaveného modelu.

Víťazi budú odmenení hodnotnými LEGO stavebnicami.

Registrácia

Registrácia súťažiacich prebieha elektronicky. V prípade záujmu sa prihláste na e-mailovú adresu: pomocperesu@gmail.com. Pri registrácii uveďte meno a priezvisko dieťaťa, jeho vek, adresu a mobilný kontakt na zákonného zástupcu dieťaťa. Pre potvrdenie registrácie sú tieto údaje povinné. Z kapacitných dôvodov nemôžu súťažiť všetky deti, avšak pozrieť sa môže prísť každý.

Registrácia začína 18.10. 2014 od 18:00 hod. a potrvá dovtedy, kým sa prihlási prvých 50 detí.

Tombola

Nestihli ste sa včas do súťaže prihlásiť a chcete získať stavebnicu skoro zadarmo? Stačí si kúpiť tombolový lístok a ste v hre o stavebnice LEGO. Žrebuje sa v deň súťaže medzi 17.-18. hodinou.

Burza LEGA

Má vaše dieťa doma Lego stavebnicu, s ktorou sa už nehrá? Chcete si kúpiť stavebnicu, ktorá nie je nová alebo sa už nepredáva? Príďte k nám na burzu LEGA! Začiatok burzy je od 15:00 hod. a potrvá do ukončenia súťaže.

Tešíme sa na vás.

Tím Občianskeho združenia Pomoc Perešu

 


 
 

Archív

ŠPORTOVÝ DEŇ 6.9.2014Vytlačiť
 

Športový deň Pereš 6.9.2014


 
 

Darovali sme preliezku pre deti z PerešaVytlačiť
 

DOZ Pomoc Perešu darovalo túto preliezku arovali sme preliezku pre deti z Pereša

Občianske združenie Pomoc Perešu zabezpečilo v októbri 2014 pre deti v Pereši certifikovaný hrací prvok - preliezku, ktorú sme po dohode so samosprávou Pereša osadili na detskom ihrisku pri Jasovskej ulici (vedľa novovybudovanej fary).

Veríme, že sme tým potešili nielen našich najmenších obyvateľov, ale aj ich rodičov. Naše veľké "Ďakujeme" patrí všetkým, ktorí nám s týmto projektom nezištne pomáhali.

Ing. Jozef Karabin a OZ Pomoc Perešu


 
 

Odpočet práce za  obdobie rokov 2010 - 2014

Starosta, Občianske združenie Pomoc Perešu

 

     v tomto roku ubehne moje ďalšie funkčné obdobie a je najvyšší čas, aby som Vám predložil odpočet svojej činnosti. Ani toto volebné obdobie nebolo ľahké, pretože výsledky práce starostu závisia aj od zastupiteľstva a niekedy 5 poslancov znamená 9 rôznych názorov. Práca starostu nie je len o sľuboch a šikovnosti. Je to hlavne o komunikácii a schopnosti zrealizovať volebný program v prospech Vás, obyvateľov Pereša. Rád by som Vám prezentoval výsledky mojej práce za posledné štyri roky.

     Detské ihrisko s osvetlením, kamerami a wifi - v roku 2012, pri príležitosti MDD som spolu s riaditeľom Magistrátu mesta Košice a za prítomnosti poslancov i verejnosti  otvoril prvé detské ihrisko v Pereši. Nachádza sa na ňom niekoľko certifikovaných prvkov a zostáv pre najmenšie deti, nové verejné osvetlenie, ktoré osvetľuje všetky ihriská, vrátane detského a kamerový systém, ktorý je napojený na mestskú políciu v Košiciach. Vďaka spoločnosti Antik, s.r.o. máme od roku 2012 bezplatné wifi pripojenie na všetkých troch ihriskách a teší ma skutočnosť, že detské ihrisko je každodenne využívané. Moje „ďakujem“ patrí všetkým obyvateľom Pereša, ktorí sa aktívne zapojili do prác na detskom ihrisku a jeho okolí a primátorovi mesta Košice za finančnú dotáciu na ihrisko.

     Vyčistenie mestských pozemkov - odovzdané a zanedbané mestské pozemky v Pereši nachádzajúce sa vedľa kostola a oproti ihriskám sme vyčistili, vykosili, skultúrnili, čím sme vytvorili priestor pre budúci parčík.

     Osvetlenie priechodu pre peších - na komunikácii I50 (R2) v smere na U.S.Steel, s.r.o. a do  Košíc pribudlo osvetlenie priechodu pre peších, ktoré financovalo mesto Košice.

     Nový prístrešok  MHD - v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice sme zabezpečili odstránenie starého prístrešku a dodanie iného. 

     Nová trafostanica - kvôli pretrvávajúcej výstavbe nových rodinných domov v Pereši a kolísavému napätiu pribudla v roku 2011 nová trafostanica na Revúckej ulici a ďalšia prešla rekonštrukciou.

    Výmena vodovodného potrubia - v roku 2013 bolo Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vymenené vodovodné potrubie na časti Gelnickej a Krompašskej v celkovej dĺžke takmer 700 metrov v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur a o viac ako 156 metrov bola predĺžená kanalizácia na Gelnickej.

     Nové asfaltové komunikácie a odvodnenie - najväčším problémom našej mestskej časti však boli a sú miestne komunikácie a ich nefunkčné odvodnenie. Aj na základe odbornej štúdie spracovanej v roku 2012 spoločnosťou ÚDI, s.r.o., ktorá ukázala „kvalitu“ a dopravnú vyťaženosť komunikácií, boli stanovené termíny opráv najnutnejších úsekov komunikácií. Nový asfaltový koberec dostali v minulom roku úseky, kde boli „nové“ inžinierske siete (voda, plyn, kanál) a na niektorých komunikáciách pribudli uličné vpuste a nové cestné rigoly. Prvýkrát v histórii samosprávy Pereša sme pri výbere zhotoviteľa nových komunikácií a odvodnenia využili elektronickú aukciu, vďaka ktorej sme ušetrili niekoľko desiatok tisíc eur. Nový asfaltový koberec pribudol na Krásnohorskej, Gelnickej, Jasovskej, Haburskej a Sabinovskej, nové rigoly na Jasovskej, Gelnickej, Haburskej a Krásnohorskej. V roku 2013 bolo preinvestovaných z nášho rozpočtu, dotácií od mesta Košice a úveru  takmer 500.000€ len do komunikácií a odvodnenia. V tomto volebnom období sme vyasfaltovali takmer 3.000 metrov komunikácií a viac ako 1.500 metrov rigolov.

     Optická sieť cez Antik – takmer 80% obyvateľov Pereša má, vďaka spolupráci, ktorú som uzavrel v minulosti, možnosť pripojiť sa k optickej sieti (internet, telefón a televízia).

     Polyfunkčný objekt - v roku 2011 bola vypísaná výzva na výstavbu polyfunkcie vrátane nového miestneho úradu a obchodného centra (pozemok starého úradu). Z troch spoločností, ktoré sa zapojili do výzvy vyhrala spoločnosť JPC, s.r.o. Poslancami MZ pripomienkovanú a schválenú Zmluvu o prenájme medzi MČ Košice – Pereš a JPC, s.r.o. som mohol podpísať až v roku 2013 (až vtedy sa zastupiteľstvo dohodlo). Spôsobilo to menšie zdržanie a v súčasnosti investor vyvíja maximálne úsilie smerujúce k výstavbe polyfunkčného objektu. Zazmluvnené nové priestory v polyfunkčnom objekte sú už pre nový miestny úrad, supermarket, kaviareň, pizzériu, hobby market, veterinárnu ambulanciu a lekáreň.

     Nové LED osvetlenie – koncom roka 2013 na Bystrickej v úseku medzi Revúckou a Haburskou pribudlo LED osvetlenie, ktoré nám prefinancovalo mesto Košice. Dobrou správou je, že takto osvetlený bude od r. 2015 celý Pereš, súťaž na nové LED osvetlenie v Pereši vyhrala spoločnosť EcoLed Solutions, a.s.

     Aktivační zamestnanci – v tomto roku som za MČ Košice - Pereš podpísal zmluvu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Traja aktivační zamestnanci už pracujú pre Pereš.

     Klub seniorov – v roku 2011 sme obnovili činnosť Klubu seniorov – stretávajú sa uprostred týždňa v zasadačke a v lete aj v záhrade Miestneho úradu na Krompašskej.

      Stravovanie pre seniorov – po splnení podmienok Magistrátu mesta Košice, samosprávy Pereša a aj vďaka pánovi Poláčkovi (Reštaurácia Poláček), s ktorým som podpísal zmluvu o zabezpečení stravovania, môže od roku 2012 až 250 seniorov Pereša využívať cenovo zvýhodnené stravovanie v našej mestskej časti.

     SMS rozhlas – od mája 2014 som zaviedol službu pre všetkých - SMS rozhlas, za ktorý neplatí MÚ MČ Košice – Pereš ani jeho obyvatelia žiadne mesačné poplatky. Správy o hláseniach dostáva každý obyvateľ Pereša po vyplnení dotazníka na miestnom úrade. Samospráva Pereša je v tzv. pilotnom projekte mobilného operátora  a sme prvá mestská časť s SMS rozhlasom.

     Nová webová stránka Pereša – od roku 2011 máme novú webovú stránku, ktorá spĺňa všetky zákonné kritériá a štandardy pre samosprávu. Výborné hodnotenie na kvalitu web stránky nám prišlo z Ministerstva financií SR.

     Evidencia obyvateľov - od januára 2012 vedieme evidenciu obyvateľov priamo na našom úrade. Túto agendu sme prevzali od MČ Západ. Odvtedy naši obyvatelia nemusia kvôli prihláseniu, zmenám a  potvrdeniam o pobyte cestovať mimo našu MČ.

   Svetelná signalizácia – po niekoľkých žiadostiach, výzvach a petícii bola v septembri 2014 zverejnená výzva na zhotoviteľa semaforu. S víťazom súťaže podpíše Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (investor) zmluvu o realizácii resp. výstavbe.

     Občianske združenie Pomoc Perešu – vďaka perešskému združeniu, v ktorom som predsedom, sme od roku 2011 ušetrili Mestskej časti Košice – Pereš niekoľko tisíc eur. Väčšinu minuloročných a  všetky tohtoročné detské, kultúrne  a športové podujatia v Pereši financovalo z 2% z daní, Vašich darov a dotácií práve Občianske združenie Pomoc Perešu. Všetkým Vám, ktorí ste pomohli, patri moje úprimné ĎAKUJEM. Od marca tohto roku vydáva aj Informačný list, v ktorom sa dozviete o všetkom, čo sa deje v Pereši a jeho okolí. V októbri 2014 OZ Pomoc Perešu darovalo MČ Košice – Pereš nový hrací prvok na detské ihrisko.  

     V ďalšom volebnom období dokončíme už začaté projekty: nové verejné LED osvetlenie, výstavbu polyfunkčného objektu, semafor a protihlukovú stenu na komunikácii I50 (R2). V rámci nových projektov je treba dokončiť opravu ďalších úsekov nerekonštruovaných komunikácií a ich odvodnenie, opraviť povrch a oplotenie multifunkčného ihriska, zvýšiť bezpečnosť v mestskej časti pomocou kamier a mestskej polície, podporovať seniorov a naše deti a zriadiť Klub mládeže. 

     Aj na základe tejto práce, korektných vzťahov s mestom Košice, skúseností z postu starostu a pravidelnej komunikácie s Vami nebudem sľubovať, čo nemôžem splniť. Pokračujme v tom, čo sme spolu začali.

 

               Spoločne s Vami

                                                                                                                                                                                                                    Váš starosta

                                                                                                                                                                                                                    Ing. Jozef Karabin


 
Odpočet práce starostu _ Ing. Jozef Karabin

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka