Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Občianske združenie Pomoc PerešuHľadať
 
 

Informačný list zo dňa 12.4.2014

Informačný list zo dňa 12.04.2014

Informačný list zo dňa 12.04.2014Vážení obyvatelia Pereša a Vyšného Lorinčíka,

po prvom úspešnom vydaní informačného listu Občianskeho združenia Pomoc Perešu sa k Vám dostáva jeho ďalšie pokračovanie.

     Veríme, že aj tento list Vám prinesie nové a užitočné informácie o dianí v Mestskej časti Košice – Pereš, Vyšnom Lorinčíku ale aj o aktivitách Občianskeho združenia Pomoc Perešu.

     Tlačená podoba tohto listu bola distribuovaná do všetkých domových schránok v Pereši a Vyšnom Lorinčíku bezplatne. Pre tých, ktorí uprednostňujú elektronickú komunikáciu ocenia jeho zverejnenie na webovej stránke mestskej časti Košice – Pereš a Občianskeho združenia Pomoc Perešu.

Oprava komunikácii v Pereši – najväčšia investícia v roku 2013

     Prioritou číslo jeden a taktiež prvý bod volebného programu bola oprava komunikácii v mestskej časti Košice – Pereš. Pod havarijný stav našich ciest sa v minulosti podpísalo hneď niekoľko faktorov – nefunkčné odvodnenie (zasypané rigoly, zapchané a nedobudované vpuste cez križovatky), prekopávky komunikácii od stavebníkov, havarijný stav inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia a plyn) a masívna výstavba nových rodinných domov. Už  roku 2012 sme si nechali vypracovať  koncepčnú a odbornú štúdiu na komunikácie a odvodnenie v mestskej časti Košice – Pereš. Na základe tejto štúdie sme sa v roku 2013 rozhodli, ktoré komunikácie a rigoly budú opravené ešte v roku 2013. Nasledoval výber zhotoviteľa stavebných prác (zverejnené vo vestníku pre verejné obstarávanie, pričom podklady k súťaži si prevzalo až deväť spoločností) a elektronická aukcia, ktorá je považovaná za najvyššiu formu transparentnosti. Do tejto aukcie sa prihlásili štyri spoločnosti v ktorej s najnižšou cenou zvíťazili Inžinierske stavby a.s. Po stretnutí zástupcu ISK a.s., poslancov MZ a starostu MČ Košice – Pereš bola zmluva o oprave komunikácii podpísaná oboma zmluvnými stranami (ešte pred samotným podpisom bola zmluva odkonzultovaná právnym zástupcom MČ). Mestská časť zabezpečila stavebný dozor, zhotoviteľ vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a mesta Košice a mohlo sa začať. Ale...

     Pri každej podobnej stavbe sa vyskytnú aj nejaké prekážky, ktoré znamenajú spomalenie prípadne čakanie. V časti komunikácie Gelnická nebolo menené vodovodné potrubie a aj jeho výmena spôsobila neplánované meškanie. Problémom boli aj inžinierske siete, ktoré neboli správne vytýčené (došlo k ich poškodeniu, museli sme ich opraviť a zabezpečiť ich preloženie), ale hlavne nás zdržalo zdvíhanie a obetónovanie  kanalizačných poklopov, požiarnych hydrantov a hydrantov k domovým prípojkám na všetkých opravovaných komunikáciách. Našťastie sa nám do 15. novembra podarilo ukončiť všetky práce na komunikáciách a odvodnení.

        Záruka na opravu komunikácií, ktoré majú nový asfalt je päť rokov a oprava novým asfaltovým kobercom bola poslancami odsúhlasená len na úsekoch komunikácii, ktoré mali nové inžinierske siete. Na tieto novoupravené úseky ciest už nevydá mesto Košice ani MČ Košice - Pereš kladné stanovisko k prekopávke komunikácií počas celej doby záruky (s výnimkou havárie). Informácia o oprave úsekov ciest bola v roku 2013 niekoľko týždňov zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle MČ Košice – Pereš.
      

Celkovo nás oprava komunikácii a rigolov vrátane štúdie a stavebného dozoru stála takmer 500.000€. Takmer 170.000€ bolo usporených z nášho rozpočtu a dotácii od mesta Košice a zvyšných 330.000€ budeme splácať sedem rokov pri ročnej splátke vo výške 54.500€.            

                                                                                                                                                                                         Zdroj: Ing. J. Karabin, starosta MČ

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.


 

Informačný list zo dňa 12.04.2014

Informačný list zo dňa 12.04.2014

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka