Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Občianske združenie Pomoc PerešuHľadať
 
 

Informačný list zo dňa 13.12.2015

Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

       posledné mesiace v roku boli v mestských častiach Košice – Pereš a Košice – Lorinčík mesiacmi investícií, rôznych súťaží a podujatí. V mestskej časti Košice - Pereš bolo investované do odvodnenia a komunikácií, v mestskej časti Košice - Lorinčík do budovy Miestneho úradu. V mestskej časti Košice – Lorinčík sa upratoval les a súťažilo sa vo varení gulášu. Perešskí seniori sa zúčastnili olympijských hier v Košiciach. Deti súťažili v 6. ročníku v skladaní Lega, rekreační bežci aj z nášho združenia sa zúčastnili na bežeckých akciách komunity Active life v Košiciach a okolí. Investor lokality Lorinčík – Háje už začal s prípravou územia a otvoril predajné miesto. Chcete vedieť ako dopadlo vydymovanie v Pereši a Vyšnom Lorinčíku? Viete, že onedlho bude v celom Pereši nové LED verejné osvetlenie? O všetkom sa dozviete v našom Informačnom liste. Príjemné čítanie. 

      

Verejné LED osvetlenie v celom Pereši onedlho realitou

 

       O novom verejnom LED osvetlení Pereša sme písali v Informačnom liste zo dňa 08.11.2014. Procesom verejného obstarávania a prípravou podkladov pre súťaž bola mestskou časťou Košice - Pereš poverená spoločnosť Centrum verejného obstarávania, CVO, s.r.o. (ďalej len CVO). Ponuky uchádzačov na verejné LED osvetlenie mali byť podané do 14.10.2014. Len jeden deň pred podaním ponúk spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. nechala pre Miestny úrad mestskej časti Košice – Pereš resp. pre starostu, ale aj  pre každého miestneho poslanca list, v ktorom nás upozorňuje na nezákonný postup. Zo záveru listu citujeme: „Zároveň Vám oznamujeme, že súčasne podávame Úradu pre verejné obstarávanie upozornenie na nezákonný postup Mestskej časti Košice – Pereš, ako subjektu oprávnenému pre výkon kontroly postupu zadávania zákaziek pred uzatvorením koncesnej zmluvy v zmysle § 146 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.“. Len pripomínam, že ak by Úrad pre verejné obstarávanie súťaž zrušil z dôvodu, že mestská časť Košice - Pereš pochybila, nevyhli by sme sa pokute vo výške 5% zmluvnej ceny. Bolo to ťažké rozhodnutie a navyše len pár týždňov pred voľbami. Po porade s CVO, vtedajším a súčasným zástupcom starostu Ing. Jozefom Olexom a zamestnancami MÚ MČ Košice – Pereš som rozhodol a súťaž sme nezrušili. Dňa 28.10.2014 nás Úrad pre verejné obstarávanie vyzval k doručeniu všetkých podkladov a dokumentov k samotnej súťaži na základe spomínaného podnetu. Nasledovalo čakanie. Dňa 14.11.2014 nám Úrad pre verejné obstarávanie dal za pravdu. Mestská časť Košice – Pereš nepochybila a Úrad pre verejné obstarávanie súťaž na koncesiu nezrušil. Víťazom súťaže sa stala EcoLed Solutions, a.s. Blížili sa komunálne voľby a podpísanie zmluvy resp. nové LED osvetlenie sľubovalo niekoľko kandidátov na starostu a tiež nemálo kandidátov na miestnych poslancov. Po niekoľkých miestnych zastupiteľstvách, stretnutiach so zástupcami víťaznej spoločnosti, rokovaní komisie pre verejné osvetlenie a zapracovaní pripomienok do finálnej zmluvy som koncom októbra 2015 zmluvu s EcoLed Solutions, s.r.o. podpísal. Zverejnená je na www.mcperes.sk. Súčasný stav starého verejného osvetlenia bol už v minulosti alarmujúci (časté výpadky na jednotlivých uliciach, staré dosluhujúce svietidlá s vysokou spotrebou elektrickej energie, neosvetlené tmavé mesta, problémy so skratmi spôsobené silným vetrom...) Aj preto  v minulom roku miestne zastupiteľstvo rozhodlo o zverejnení súťaže na koncesiu. Nechceli sme len meniť staré svietidlá za nové. Žiadali sme aj doplniť svietidlá na neosvetlených úsekoch, t.z. tmavých miestach. Hlavným dôvodom bola a naďalej bude bezpečnosť obyvateľov mestskej časti Košice – Pereš. Vaša bezpečnosť.

                                       Ing. Jozef Karabin, starosta

 

Kontrola napojenia zrážkových vôd v Pereši a Vyšnom Lorinčíku

 

       Dňa 3.11.2015 sme e-mailom požiadali Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) o stanovisko ku kontrole napojenia zrážkových vôd, resp. ako dopadlo preverovanie dymovým médiom. Chceli sme vedieť, ktoré ulice, resp. rodinné domy boli preverované, z koľkých rodinných domov a prístavieb bola zrážková voda zvedená do splaškovej kanalizácie a aké opatrenia prijala VVS, a.s. Taktiež sme požiadali aj o fotografie. Dňa 5.11.2015 nám bolo e-mailom zaslané stanovisko:

„Ku dnešnému dňu bola vykonaná kontrola napojenia zrážkových vôd v celej mestskej časti Pereš a Vyšný Lorinčík. Preverovaná bola každá nehnuteľnosť v tejto lokalite. V prvej etape bolo zistených 50 nehnuteľností v MČ Pereš a 11 nehnuteľností v lokalite Vyšný Lorinčík, z ktorých bola odvádzaná zrážková voda do splaškovej kanalizácie. Vlastníkom nehnuteľností bola zaslaná výzva na odpojenie zrážkových vôd. K dnešnému dňu neboli odpojené ZV zo 16 nehnuteľností. Dňa 4.11.2015 bolo preverovanie celej lokality ukončené, kde bolo zistených ešte 23 nehnuteľností, z ktorých je zrážková voda taktiež odvádzaná do VK. Taktiež týmto odberateľom, resp. producentom je zasielaná výzva na odpojenie zrážkových vôd. V prípade neukončenia odvádzania zrážkových vôd do splaškovej kanalizácie bude zo strany VVS a.s. s predmetným producentom ukončená zmluva o dodávke a odvádzaní odpadových vôd a kanalizačná prípojka v bode napojenia na verejnú kanalizáciu zablendovaná.

Fotky z preverenia neprikladáme, aby náhodou neboli inými osobami identifikovaní neoprávnení producenti“

       V minulosti bolo na adresu Miestneho úradu v Pereši doručených niekoľko podnetov na nedostatočnú splaškovú kanalizáciu, ktorú prevádzkuje VVS, a.s. Po konzultácii so zamestnancami VVS, a.s, a správy z výsledkov preverovania však musíme konštatovať, že ak splašková kanalizácia „nestíha“, tak preto, že je v nej nezákonne zvedená zrážková voda z rodinných domov, prístavieb a garáží.

 

                                          Ing. Jozef Karabin, starosta

                                         Mgr. Adriana Marušinová

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.         


 

Informačný list zo dňa 13.12.2015

Informačný list zo dňa 13.12.2015

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka