Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Občianske združenie Pomoc PerešuHľadať
 
 

Informačný list zo dňa 16.11.2017

Informačný list zo dňa  16.11.2017Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

     už od roku 2014 Vás Občianske združenie Pomoc Perešu oslovuje prostredníctvom Informačného listu a sme radi, že od dnešného vydania vychádzame farebne. Prečo? V tomto roku sme získali už druhý grant pre podporu nášho združenia a rozhodli sme sa ho použiť na kúpu kvalitného kopírovacieho stroja s možnosťou farebnej tlače.

     V našom Informačnom liste Vám predstavíme ďalšiu prevádzku v polyfunkčnom objekte, dozviete ako dopadli voľby do VÚC či ako usporiť na vykurovaní. Viete, že mestské časti Košice – Pereš a Košice – Lorinčík získajú do svojich rozpočtov o 25.000€ viac? Čítajte nás a dozviete sa viac.

Pereš a Lorinčík dostanú od Mesta Košice naviac po 25.000€

     V septembrovom mestskom zastupiteľstve v Košiciach, ktorému predchádzala porada primátora, Mestská rada, komisie pri zastupiteľstve a Rada Starostov sa okrem iných dôležitých bodov schválila finančná podpora pre malé a veľké mestské časti. Medzi malé mestské časti patrí aj Pereš a Lorinčík.

     Obe mestské časti si rozhodnutím mestského zastupiteľstva prilepšia v tomto roku o 25.000€. Podmienkou je mať schválené projekty, štúdie vo forme prijatých uznesení danými mestskými časťami.

     Mestská časť Košice – Pereš dňa 23.3.2017 prijala Uznesenie č. 128, v ktorom schvaľuje opravu komunikácií v roku 2017 na komunikácii Na Košarisku, v dĺžke cca 340 metrov od ulice Vranovská k Lorinčíku Háje a Haburskej, od križovatky Krompašská - Haburská po križovatku Haburská – Krásnohorská v dĺžke 126 metrov. Oba úseky majú rozpočet takmer 55.000€ (v cene nie sú započítané náklady na dvíhanie kanálov, domových uzáverov prípadne preloženie sietí), takže schválených 25.000€ z Mesta Košice pre Mestskú časť Košice - Pereš pôjde na čiastočnú úhradu týchto úsekov komunikácií.

     Mestská časť Košice – Lorinčík na svojom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.9.2017 prijala Uznesenie č. 78, v ktorom súhlasí s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 5 000 € z účelového transferu MMK na verejnoprospešné účely na zabezpečenie údržby a opravy strechy budovy, ktorá slúži ako obradná sieň na pohrebisku, v ktorej sa vykonávajú rozlúčkové pohrebné obrady v MČ KE Lorinčík. Ďalším rozdelením finančných prostriedkov vo výške 20 000 € sa bude finančná komisia v Lorinčíku zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí, na ktoré pripraví MÚ návrh čerpania.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

Ponuka práce v novom perešskom supermarkete Fresh Pereš

     V mesiaci december 2017 chceme úspešne otvoriť prvú prevádzku v polyfunkčnom objekte v Pereši – supermarket FRESH Pereš. Na stránke www.freshperes.sk a na telefónnom čísle 0907 600 106 sa dozviete informácie o posledných voľných pracovných miestach na pozíciu predavač.

Team BC Fresh s.r.o.


Získali sme ďalší grant a kúpili sme farebný kopírovací stroj

     Občianske združenie Pomoc Perešu už od roku 2014 vydáva Informačný list pre mestské časti Košice – Pereš a Košice – Lorinčík. Prečo vydáva Informačný list občianske združenie a nie mestská časť Košice – Pereš? Dôvod je jednoduchý. Financie.

     Nesúhlasíme s tým, ako iné mestské časti „vyhadzujú“ financie zo svojich rozpočtov a našich daní na plnofarebné a často predražené noviny. Aj preto nemá mestská časť Košice – Pereš vo svojom rozpočte na noviny žiadne euro. Na Informačný list v čierno – bielom prevedení, ktorý sme vydávali pre Mestskú časť Košice - Pereš a Mestskú časť Košice - Lorinčík nám mestské časti doteraz neprispeli žiadnym eurom.

     Informačný list Občianskeho združenia Pomoc Perešu bol a je financovaný z darov od našich partnerov, členských príspevkov a čiastočne z 2% z daní. Náklady na farebnú tlač s novým kopírovacím strojom budú vyššie ako pri čierno – bielej tlači, no nie tak vysoké, ako by nám ich tlačila súkromná firma. Veríme, že Informačný list vo „farbe“ sa Vám bude páčiť ešte viac.

Občianske združenie Pomoc Perešu

Sťažnosť na výpadky elektriny v Pereši - odpoveď z VSD, a.s.

     Dňa 26.7.2017 sme na základe podnetov od obyvateľov Pereša poslali sťažnosť na adresu info@vsds.sk ohľadom častých výpadkov napätia v Pereši v nasledujúcom znení: Dobrý deň, v posledných týždňoch dochádza v Mestskej časti Košice – Pereš k niekoľko minútovým výpadkom elektriny – k dnešnému dňu evidujeme 37 sťažností fyzických osôb a 2 sťažnosti právnických osôb. Na Vašej webovej stránke sme v uvedenom období nenašli žiaden oznam o odstávkach elektriny ani o poruchách v Pereši. Napriek tomu, že obyvatelia Pereša nemajú zmluvu o pripojení s Miestnym úradom v Pereši kontaktujú starostu, poslancov a zamestnancov Miestneho úradu v Pereši a obviňujú nás z niečoho, čo nevieme ovplyvniť. Žiadame Vás preveriť koľkokrát za posledných 8 týždňov bol výpadok napätia v Pereši, prečo bol výpadok napätia, kto je zodpovedný za nedodržanie zmluvných podmienok medzi zákazníkom a Vašou spoločnosťou, kto nám uhradí škody na el. zariadeniach (ak sa preukážu) a aké budú prijaté opatrenia na zjednanie nápravy. Priestor, resp. odpoveď na sťažnosť zverejníme na www.mcperes.sk a v obecných novinách.

     Dňa 5.9.2017 nám prišla odpoveď od VSD, a.s. v nasledovnom znení:

    V období od 15. 05. 2017 do 27. 07. 2017 evidujeme 7 poruchových udalostí na vysokonapäťovom vzdušnom vedení zásobujúcim Pereš a jednu ďalšiu poruchu v cudzej trafostanici na Pereši. Väčšina evidovaných porúch bola spôsobená klimatickými vplyvmi alebo vegetáciou. V letnom období je zvyčajne väčší výskyt krátkodobých prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vplyvu klimatických extrémov – búrok a rastu vegetácie. Naša spoločnosť aj z týchto dôvodov intenzívne investuje do opráv, údržby, resp. výstavby zariadení v celom distribučnom území a vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti distribúcie elektriny. Vykonáva pravidelné prehliadky všetkých distribučných zariadení, odstraňuje zistené chyby a nedostatky a realizuje investičné zámery pre obnovu distribučných zariadení. V súčasnosti simulujeme technické opatrenia na minimalizáciu vplyvu porúch.

Zuzana Pastyranová Východoslovenská distribučná, a.s.

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.


 
Informačný list zo dňa 16.11.2017

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka