Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Občianske združenie Pomoc PerešuHľadať
 
 

Informačný list zo dňa 21.12.2017

     Informačný list zo dňa 21.12.2017Vážení obyvatelia Pereša a Lorinčíka,

čaro Vianoc patrí bezpochybne k najkrajším v celom roku. V tomto období Vám prinášame posledný tohtoročný Informačný list, v ktorom sa dozviete čo všetko sme stihli dokončiť a čo nás ešte čaká. Predstavíme Vám zámery Východoslovenskej distribučnej a.s. na ďalšie roky, pozrieme sa na úspešne zrealizované úseky miestnych komunikácií Na Košarisku a Haburská v Pereši, ale aj na prepojovaciu komunikáciu Pereš – Lorinčík, ktorá bola pred pár dňami skolaudovaná. V mene všetkých našich partnerov, sponzorov, samosprávy Pereša a prispievateľov článkov do Informačného listu Vám prajeme krásne Vianoce a úspešný štart do roku 2018.

 

Investičné zámery Východoslovenskej distribučnej

     Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) plánuje investovať v rokoch 2017 – 2020 do obnovy, modernizácie a rozšírenia distribučnej sústavy na území mestskej časti Košice - Pereš viac ako 1,2 milióna eur. Investícia je rozdelená do niekoľkých etáp. Súčasťou plánovaných úprav je zriadenie dvoch transformačných staníc na Vranovskej a Haburskej ulici, ktorých úlohou je zvýšenie spoľahlivosti a distribučných možností v juhozápadnej a severovýchodnej časti MČ Košice - Pereš. Úpravy sa budú dotýkať aj výmeny existujúceho vzdušného vedenia za izolované káblové vedenie. Zvýšením prierezu vodičov nízkeho napätia sa zvýši prenosová schopnosť vedenia nízkeho napätia a umožní sa ďalší rozvoj MČ Košice - Pereš. Výmena vedení nízkeho napätia a zriadenie nových distribučných transformačných staníc bude mať taktiež pozitívny vplyv na kvalitu elektrickej energie. Úprava sa týka viac ako 9 500 metrov vedení nízkeho napätia a skoro 650 odberných miest predovšetkým na uliciach Krásnohorská, Haburská, Krompašská, Bystrická, Svidnícka, Jelšavská, Vranovská a čiastočne ulíc Gelnická a Perešská. Existujúce vedenie vysokého napätia, ktoré zabezpečuje napojenie MČ Košice – Pereš, je v súčasnosti napojené do distribučnej sústavy v jednom bode. Súčasťou investície spoločnosti VSD je aj zriadenie nového podzemného spojovacieho vedenia vysokého napätia medzi Perešom a Baškou. Zriadením tohto vedenia sa významne zvýši spoľahlivosť distribúcie elektrickej energie pre Pereš, Lorinčík a Bašku. Napojením nových distribučných transformačných staníc a zriadením nového vysokonapäťového prepojenia vznikne skoro 5 000 metrov nových podzemných vedení vysokého napätia.

Vedeli ste, že:

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi.

Na území východného Slovenska vlastní distribučné vedenia s dĺžkou viac ako 21-tisíc kilometrov.

Elektrinu distribuuje do viac ako 600-tisíc odberných miest.

Celkový objem distribúcie elektriny za rok 2016 dosiahol 3 750 GWh.

V roku 2016 VSD investovala do distribučnej sústavy 43,6 miliónov eur.

Matúš Kolej, špecialista – operatívny asset manažment

 

Stĺpy nad Perešom „zmiznú“ v jari 2018

     Presne dňa 13.11.2015 sme Vás informovali o niekoľko desiatok rokov trvajúcom probléme časti obyvateľov Pereša so stĺpmi elektrického nadzemného vzdušného vedenia, ktoré prechádzajú aj cez mestskú časť Košice – Pereš. Tieto stĺpy sú v majetku Mesta Košice (resp. DPMK). Nové vedenie Mesta Košice sľúbilo dotknutým obyvateľom nápravu, o čom svedčí niekoľko stretnutí za prítomnosti zástupcov Mesta Košice, samosprávy Pereša a vlastníkov dotknutých parciel v Pereši. O tom, že Mesto Košice naozaj rieši tento problém svedčí aj posledné vyjadrenie DPMK, a.s. z ktorého citujem: „Vedenie vysokého napätia bolo postavené v rokoch, keď sa stavali VSŽ. V rámci toho bola realizovaná aj výstavba električkovej trate na vstupný areál VSŽ. Toto vedenie slúži na napájanie troch trakčných meniarní, ktoré zabezpečujú elektrickú energiu pre električkovú trať do U. S. Steel a aj ostatnej časti mesta. V časoch výstavby bolo rozhodnuté, že stožiare a laná ( elektrické vedenie 22 000 V ) budú postavené v záhradkárskej lokalite, kde je dnes zastavaná časť Pereša. Bolo to ešte pred platnosťou stavebného zákona, ktorý platí dodnes, samozrejme s novelizáciami. Vzhľadom na nutnosť nákladnej rekonštrukcie tohto vedenia, pristúpil DPMK, a.s. k riešeniu, ktoré je výrazne lacnejšie a taktiež pomôže obyvateľom Pereša zbaviť sa tejto ťarchy. Po jednaniach s Mestom Košice ako aj s VSD, a.s. sme našli technické riešenie, ktorým výsledkom bude možná demontáž predmetného elektrického vedenia. Nové technické riešenie umožní naďalej spoľahlivo napájať potrebné meniarne DPMK, a.s. pričom bude možné úplne zdemontovať predmetné elektrické vedenie. Tým činom už nebude potrebné investovať do rekonštrukcie úseku 3,7 km vysokého napätia a zároveň sa obyvatelia Pereša dočkajú demontáže stožiarov a lán. Pred žiadúcou rekonštrukciou ostane ešte úsek elektrického vedenia smerom od Poľova cez Ľudvíkov dvor v dĺžke 4,5 km. Teda nie je pravda, že nik nerieši vzniknutú situáciu. Práve naopak. Tento rok bolo investovaných už 90 278,60 EUR bez DPH na nové VN prípojky, úpravu VN vedení a fakturačné meranie. Faktom je, že na rekonštrukciu tohto vedenia v pôvodnej konfigurácii by sme museli vynaložiť niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov. V priebehu mesiaca október dôjde k finálnemu napojeniu dotknutých meniarní na nové technické riešenie. Zároveň je pripravovaný projekt - Demontáž 22 kV elektrického vedenia. Táto zákazka bude stáť ďalších cca 35 000 EUR. Treba si uvedomiť, že je veľmi technicky náročné likvidovať staré zhnité drevené stožiare s ťažkými oceľovými lanami ponad ľudské obydlia. Ide tu o veľké bezpečnostné opatrenia a náročný technický postup. Túto demontáž bude DPMK,a.s. realizovať na jar 2018“.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 

Celý informačný list si môžete stiahnuť nižšie.


 
Informačný list zo dňa 21.12.2017

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka