Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Občianske združenie Pomoc PerešuHľadať
 
 

Informačný list zo dňa 26.10.2018

Informačný list zo dňa 26.10.2018Informačný list – predvolebný špeciál

Vážení obyvatelia Pereša,

na základe Vašich dopytov Vám prinášame odpovede na otázky, z čoho musí samospráva          v Pereši „variť“ a prečo s financiami v rozpočte doslova „čarujeme“.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

Ing. Jozef Olexa, PhD., zástupca starostu

 

Prečo musí  Miestne zastupiteľstvo a starosta v Pereši „ČAROVAŤ“

             Ak spomenieme „čarovanie“, tak v zásade  našim čarovaním bola výstavba mnohokrát diskutovaného nového polyfunkčného objektu v hodnote 3.000.000€ s DPH, ktorý na pozemku mestskej časti postavil a skolaudoval investor.

       Ak si uvedomíme, že rozpočet mestskej časti Košice – Pereš v roku 2011 bol menej ako 200.000€, je zrejmé, že akákoľvek výstavba nového Miestneho úradu a ďalšej dôležitej občianskej vybavenosti v réžii Mestskej časti Košice - Pereš bola nemožná.

       S ohľadom na havarijný stav miestnych komunikácii boli všetky do toho momentu ušetrené finančné prostriedky spoločne so schváleným úverom vo výške viac ako 500.000 €  použité na najväčšiu opravu komunikácií v histórii Pereša.

       Aj napriek tejto skutočnosti Miestne zastupiteľstvo v Pereši v roku 2011 hľadalo riešenie pre zvýšenie pohodlia obyvateľov MČ a  rozhodlo tak o vypísaní súťaže na prenájom pozemku a hľadaní budúceho investora polyfunkčného objektu s presne definovanými podmienkami. Jedinou investíciou MČ bol dlhodobý prenájom pozemku MČ. Podľa mnohých nemožné a neuskutočniteľné sa stalo realitou.

       Významnú úlohu zohrala spoločná myšlienka starostu a miestnych poslancov  - postaviť dôležitú chýbajúcu občiansku vybavenosť tak, aby výstavba našu mestskú časť finančne nezaťažila.

        Výsledok už poznáte. Investor na svoje náklady postavil novú dominantu Pereša, vrátane parkoviska pod názvom Pereš Park, v ktorom sídli samospráva Pereša, prvý supermarket v Pereši FRESH Pereš, prevádzka 101 Drogerie a kvetinárstvo. Ďalším rozširovaním prevádzok       v polyfunkčnom objekte sa zvyšuje pohodlie obyvateľov MČ, ktorí využijú služby tohto objektu bez toho, aby boli nútení cestovať mimo svojho bydliska.

            Záverom môžeme iba konštatovať, že ak by sme sa rozhodli vybudovať polyfunkčný objekt vo vlastnej réžii, využili by ho dnes narodené deti možno v čase ich odchodu do dôchodku.

Ing. Jozef Karabin, MBA, kandidát na starostu a mestského poslanca

Ing. Jozef Olexa, PhD., kandidát na miestneho poslanca

 

Kto pozná rozpočet Pereša vie, prečo sa musí čarovať

       Rozpočet mestskej časti Košice – Pereš závisí od rozpočtu mesta Košice. Náš celoročný rozpočet aj so špeciálnymi dotáciami od mesta bol: 

Príjmy:

           +287.465 €   podielové dane, prenájmy

Výdavky: 

              -99.100 €   réžia Mestskej časti

              -44.980 €   médiá, služby a údržba budov

            -107.020 €   výstavba a údržba ciest

              -14.465 €   seniori, cirkev, šport, kultúra

              -21.900 €   služba verejného osvetlenia

       Z uvedeného je zrejmé, že z ročného rozpočtu mestská časť najviac čarovala v oblasti výstavby a údržby ciest.

 Ing. Jozef Karabin, MBA, kandidát na starostu a mestského poslanca

Ing. Jozef Olexa, PhD., kandidát namiestneho poslanca

 

Dočkali sme sa – prepojovacia komunikácia medzi Perešom a Lorinčíkom má stavebné povolenie

       Dňa 24.9.2018 som na mestskom zastupiteľstve v Košiciach z titulu mestského poslanca za Pereš, Lorinčík a Myslavu interpeloval námestníka primátora vo veci pripravenosti a výstavby prepojovacej komunikácie Pereš – Lorinčík. Dňa 16.10.2018 mi bola doručená odpoveď na moju interpeláciu v nasledovnom znení „Na výstavbu druhého úseku komunikačného prepojenia medzi mestskými časťami Košice – Pereš a Košice – Lorinčík, úsek: napojenie na plánovaný obytný súbor Lorinčík Háje – odbočka ku Kláštoru bosých karmelitánov Lorinčík, v dĺžke cca 468,31m bolo vydané špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie MK stavebné povolenie, ktoré by malo nadobudnúť právoplatnosť v 10/2018. Zároveň na výber dodávateľa stavby bolo vyhlásené verejné obstarávanie, výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania ÚVO zo dňa 13.9.2018, s termínom otvárania ponúk 09.10.2018. Uzatvorenie zmluvy na realizáciu stavby bude závisieť od priebehu procesu verejného obstarávania pri dodržaní postupu a lehôt v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a ukončenie stavby od vhodnosti klimatických podmienok“.

       Verím, že na základe tejto odpovede sa s výstavbou začne už tento rok a v ďalšom roku už budeme „spojení“ s Lorinčíkom.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

 

OPTIKA v celom Pereši od Slovak Telekom, a.s.

už v roku 2019

       V roku 2010 sa nám v mestskej časti Košice - Pereš prostredníctvom spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. podarilo spustiť pre väčšinu obyvateľov Pereša úplne novú službu – internet cez optickú sieť. Vstup spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. do našej mestskej časti bol odsúhlasený miestnymi poslancami vo forme uznesenia. Dnes má v Pereši možnosť pripojenia sa na optickú sieť takmer 70% domácností. Jej výhodou je podstatne vyššia rýchlosť a vyššia kvalita.

       Mestská časť Košice – Pereš mala a má záujem o sprístupnenie služby internetu cez optickú sieť pre všetkých obyvateľov Pereša. V minulosti sme preto oslovili aj iných konkurenčných poskytovateľov optickej služby, no neúspešne. 

       V tomto roku sa situácia podstatne zmenila a zástupcovia spoločnosti Slovak Telekom, a.s. rozhodli, že v mestskej časti Košice – Pereš preinvestujú niekoľko stotisíc eur a umožnia všetkým obyvateľom Pereša mať rýchly internet cez optickú sieť.

       Doba realizácie optického kábla na všetkých 15-tich komunikáciách v Pereši v celkovej dĺžke viac ako 13.000 metrov je do konca roka 2019  - v tom čase už bude mať možnosť byť na „optike“ každá domácnosť v Pereši.

Ing. Jozef Karabin, MBA, starosta

 

9. ročník Skladanie kociek z LEGA priniesol prekvapenia

       Dňa 20.10.2018 od 14.00 hod. sa v Pereš Parku na 1. poschodí pri Miestnom úrade v Pereši uskutočnil v poradí už 9. ročník LEGO súťaže pre deti a mládež pod názvom SKLADANIE KOCIEK Z LEGA 2018. 

       Súťaž organizovala Mestská časť Košice – Pereš v spolupráci s Centrom voľného času v Košiciach a OZ Pomoc Perešu. V tomto roku nám však mimoriadne pomohli sponzori podujatia, vďaka ktorým sme mohli vykúzliť úsmev na tvárach všetkých prítomných detí. Prečo?

       Pretože v tomto roku sme stavebnicou LEGO obdarovali nielen víťazov, ale všetky prítomné deti, ktoré nám prišli ukázať a predviesť svoj vlastnoručne poskladaný model z LEGA.

Občianske združenie Pomoc Perešu

 

Objednávateľ: Ing. Jozef Karabin, MBA, Krompašská 29, Košice - Pereš

Dodávateľ: Občianske združenie Pomoc Perešu, IČO: 42 10 28 80

 

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka